Gia sư, dạy kèm

LỚP HIỆN CÓ

 


Mã số
Môn - Lớp
Buổi
Địa chỉ
Tình trạng
 

Thông tin lớp học

 • Mã lớp: 2757
 • Yêu cầu: Sinh viên
 • Giới tính: Nam
 • Yêu cầu khác: Cần gấp sv nam có kinh nghiệm dạy tốt, nhiệt tình kèm lý hoá 11 cho một hs nam học hơi lười
 • Thời gian: Thứ 2,4 từ 18h-19h30
 • Lương: 1.000.000₫
 • Liên hệ nhận lớp: 0916276271 ( Thầy Tuấn )

Thông tin lớp học

 • Mã lớp: 2750
 • Yêu cầu: Giáo viên
 • Giới tính: Nữ
 • Yêu cầu khác: Cần gấp gv nữ có kinh nghiệm kèm toán lý hoá 10 cho 1 hs nữ ở quận 10
 • Thời gian: Sắp xếp sáng hoặc tối
 • Lương: 2.200.000₫
 • Liên hệ nhận lớp: 0916276271 ( Thầy Tuấn )

Thông tin lớp học

 • Mã lớp: 2748
 • Yêu cầu: Sinh viên
 • Giới tính: Nữ
 • Yêu cầu khác: cần gấp 1 sinh viên nữ có kinh nghiệm dạy toán lý lớp 7 kèm cho 1 hs nữ
 • Thời gian: sắp xếp buổi tối
 • Lương: 1.200.000đ
 • Liên hệ nhận lớp: 0916276271 ( Thầy Tuấn )

Thông tin lớp học

 • Mã lớp: 2740
 • Yêu cầu: Sinh viên
 • Giới tính: Bất kỳ
 • Yêu cầu khác: Cần gấp sinh viên có kinh nghiệm, nhiệt tình kèm toán, anh văn cho 1 hs nam học lớp 5, yêu câu sinh viên phát âm tiếng anh giọng chuẩn
 • Thời gian: thứ 2,4,6 hoặc 3,5,7 từ 18h30-20h
 • Lương: 1.200.000đ
 • Liên hệ nhận lớp: 0916276271 ( Thầy Tuấn )

Thông tin lớp học

 • Mã lớp: 2738
 • Yêu cầu: Sinh viên
 • Giới tính: Nam
 • Yêu cầu khác: Cần gấp 1 sinh viên nam người miền trung có kinh nghiệm kèm toán cho 1 hs nam đang học lớp 9
 • Thời gian: sắp xếp
 • Lương: 1.400.000đ
 • Liên hệ nhận lớp: 0916276271 ( Thầy Tuấn )

Thông tin lớp học

 • Mã lớp: 2714
 • Yêu cầu: Giáo viên
 • Giới tính: Bất kỳ
 • Yêu cầu khác: Cần gấp 1 giáo viên bất kỳ có kinh nghiệm kèm toán lý cho 1 hs lớp 7 ở Quận 12
 • Thời gian: thứ 2,4,6 or 3,5,7 từ 18h-19h30
 • Lương: 2.000.000đ
 • Liên hệ nhận lớp: 0916276271 ( Thầy Tuấn )

Thông tin lớp học

 • Mã lớp: 2735
 • Yêu cầu: Sinh viên
 • Giới tính: Nam
 • Yêu cầu khác: Cần gấp 1 sinh viên nam bách khoa có kinh nghiệm kèm toán lý 12 cho 1 hs nam ở Quận 4
 • Thời gian: sắp xếp
 • Lương: 2.000.000đ
 • Liên hệ nhận lớp: 0916276271 ( Thầy Tuấn )

Thông tin lớp học

 • Mã lớp: 2734
 • Yêu cầu: Giáo viên
 • Giới tính: Nữ
 • Yêu cầu khác: Cần gấp 1 giáo viên nữ kèm anh văn cho 1 bé lớp 3 ở Quận 8
 • Thời gian: thứ 2,4,6 từ 20h-21h
 • Lương: 1.800.000đ
 • Liên hệ nhận lớp: 0916276271 ( Thầy Tuấn )

Thông tin lớp học

 • Mã lớp: 2731
 • Yêu cầu: Sinh viên
 • Giới tính: Nam
 • Yêu cầu khác: Cần gấp một sv nam có kinh nghiệm kèm toán lý hóa cho 1 hs nam lớp 8
 • Thời gian: sắp xếp
 • Lương: 1.200.000₫
 • Liên hệ nhận lớp: 0916276271 ( Thầy Tuấn )

Thông tin lớp học

 • Mã lớp: 2729
 • Yêu cầu: Sinh viên
 • Giới tính: Bất kỳ
 • Yêu cầu khác: Cần gấp 1 sinh viên khoa anh có kinh nghiệm kèm cho 1 bé trai lớp 1
 • Thời gian: thứ 3,5(19h30-21h), 7(8h-9h30)
 • Lương: 1.000.000đ
 • Liên hệ nhận lớp: 0916276271 ( Thầy Tuấn )

Thông tin lớp học

 • Mã lớp: 2728
 • Yêu cầu: Sinh viên
 • Giới tính: Nam
 • Yêu cầu khác: Là sinh viên năm 2 hoặc năm 3 có kinh nghiệm kèm toán lý cho 1 hs nam đang học Trưng Vương học lực khá
 • Thời gian: Buổi tối sau 18h
 • Lương: 1.800.000đ
 • Liên hệ nhận lớp: 0916276271 ( Thầy Tuấn )

Thông tin lớp học

 • Mã lớp: 2727
 • Yêu cầu: Giáo viên
 • Giới tính: Nữ
 • Yêu cầu khác: Cần gấp 1 giáo viên nữ có kinh nghiệm dạy tốt, dể hiểu trên 30t kèm cho 1 hs nữ lớp 12 ltdh môn toán, hs học lực khá
 • Thời gian: sắp xếp buổi chiều các ngày trong tuần
 • Lương: 2.400.000đ
 • Liên hệ nhận lớp: 0916276271 ( Thầy Tuấn )

Thông tin lớp học

 • Mã lớp: 2725
 • Yêu cầu: Sinh viên
 • Giới tính: Nữ
 • Yêu cầu khác: Cần sinh viên nữ kèm toán lý cho 1 hs nữ lớp 6 ở Bình Tân
 • Thời gian: sắp xếp
 • Lương: 800.000đ
 • Liên hệ nhận lớp: 0916276271 ( Thầy Tuấn )

Thông tin lớp học

 • Mã lớp: 2724
 • Yêu cầu: Sinh viên
 • Giới tính: Nam
 • Yêu cầu khác: Cần 1 sinh viên nam bk giỏi toán kèm cho 1 hs lớp 7 ở Nhà Bè
 • Thời gian: sắp xếp sau 17h
 • Lương: 1.500.000đ
 • Liên hệ nhận lớp: 0916276271 ( Thầy Tuấn )

Thông tin lớp học

 • Mã lớp: 2722
 • Yêu cầu: Sinh viên
 • Giới tính: Bất kỳ
 • Yêu cầu khác: Cần gấp 1 sinh viên có kinh nghiệm kèm anh văn cho 1 hs nam lớp 7 ở Quận 10
 • Thời gian: thứ 2,4,6 buổi sáng
 • Lương: 800.000đ
 • Liên hệ nhận lớp: 0916276271 ( Thầy Tuấn )

Thông tin lớp học

 • Mã lớp: 2717
 • Yêu cầu: Sinh viên
 • Giới tính: Nữ
 • Yêu cầu khác: Cần gấp 1 sinh viên nữ học chuyên toán hoặc hóa có kinh nghiệm kèm toán hóa cho 1 hs lớp 9
 • Thời gian: thứ 2,4,6 từ 18h30-20h30
 • Lương: 1.400.000đ
 • Liên hệ nhận lớp: 0916276271 ( Thầy Tuấn )

Thông tin lớp học

 • Mã lớp: 2715
 • Yêu cầu: Sinh viên
 • Giới tính: Nam
 • Yêu cầu khác: Cần 1 sinh viên nam kèm báo bài cho 1 hs nam lớp 10 hoc trường Hồng Hà quận Phú Nhuận học lực trung bình khá
 • Thời gian: thứ 2,3,4,5,6 buổi tối
 • Lương: 2.200.000đ
 • Liên hệ nhận lớp: 0916276271 ( Thầy Tuấn )

Thông tin lớp học

 • Mã lớp: 2711
 • Yêu cầu: Giáo viên
 • Giới tính: Nữ
 • Yêu cầu khác: Cần gấp 1 giáo viên hoặc sinh viên nữ kèm cho 1 bé gái lớp 2 ở Bình Tân
 • Thời gian: sắp xếp buổi tối
 • Lương: GV(2tr), SV(1tr)
 • Liên hệ nhận lớp: 0916276271 ( Thầy Tuấn )

Thông tin lớp học

 • Mã lớp: 2709
 • Yêu cầu: Sinh viên
 • Giới tính: Bất kỳ
 • Yêu cầu khác: cần gấp 1 sinh viên kèm báo bài cho 1 bé nữ lớp 3 ở Quận 8
 • Thời gian: thứ 3,5,7
 • Lương: 1.000.000đ
 • Liên hệ nhận lớp: 0916276271 ( Thầy Tuấn )

Thông tin lớp học

 • Mã lớp: 2706
 • Yêu cầu: Giáo viên
 • Giới tính: Nam
 • Yêu cầu khác: Cần gấp 1 gv nam chuyên hóa kèm hóa 11 cho 1 hs nam học Võ Thị Sáu học lực hới yếu
 • Thời gian: thứ 3(9h-10h30), thứ 3,5,CN buổi tối sau 18h
 • Lương: 1.600.000đ
 • Liên hệ nhận lớp: 0916276271 ( Thầy Tuấn )

Thông tin lớp học

 • Mã lớp: 2705
 • Yêu cầu: Giáo viên
 • Giới tính: Nam
 • Yêu cầu khác: Cần gấp 1 gv nam chuyên lý kèm lý 11 cho 1 hs nam học Võ Thị Sáu học lực hới yếu
 • Thời gian: thứ 3(9h-10h30), thứ 3,5,CN buổi tối sau 18h
 • Lương: 1.600.000đ
 • Liên hệ nhận lớp: 0916276271 ( Thầy Tuấn )

Thông tin lớp học

 • Mã lớp: 2704
 • Yêu cầu: Sinh viên
 • Giới tính: Bất kỳ
 • Yêu cầu khác: cần gấp 1 sv sư phạm có kinh nghiệm kem anh văn cho 1 hs nam lớp 6
 • Thời gian: thứ 3,5 từ 18h-19h30
 • Lương: 800.000₫
 • Liên hệ nhận lớp: 0916276271 ( Thầy Tuấn )

Thông tin lớp học

 • Mã lớp: 2703
 • Yêu cầu: Sinh viên
 • Giới tính: Bất kỳ
 • Yêu cầu khác: cần gấp 1 sv sư phạm có kinh nghiệm kem lý văn cho 1 hs nam lớp 6
 • Thời gian: thứ 2,4,6 từ 18h-19h30
 • Lương: 1.200.000₫
 • Liên hệ nhận lớp: 0916276271 ( Thầy Tuấn )

Thông tin lớp học

 • Mã lớp: 2701
 • Yêu cầu: Giáo viên
 • Giới tính: Nam
 • Yêu cầu khác: cần gấp gv nam có kinh nghiệm kèm các môn chính cho 1 hs lớp 7
 • Thời gian: thứ 2,3,5 buổi chiều
 • Lương: 2.000.000₫
 • Liên hệ nhận lớp: 0916276271 ( Thầy Tuấn )

Thông tin lớp học

 • Mã lớp: 2699
 • Yêu cầu: Sinh viên
 • Giới tính: Bất kỳ
 • Yêu cầu khác: Cần gấp 1 sinh viên có kinh nghiệm kèm báo bài cho 1 hs lớp 8 ở Hóc Môn.
 • Thời gian: thứ 2,4,6 hoặc 3,5,7 buổi tối
 • Lương: 1.200.000đ
 • Liên hệ nhận lớp: 0916276271 ( Thầy Tuấn )

Thông tin lớp học

 • Mã lớp: 2696
 • Yêu cầu: Sinh viên
 • Giới tính: Nữ
 • Yêu cầu khác: cần gấp sv nữ có kinh nghiệm kèm toán cho 1 hs nữ lớp 11
 • Thời gian: Sáng thứ 4, chiều thứ 7, CN
 • Lương: 1.400.000₫
 • Liên hệ nhận lớp: 0916276271 ( Thầy Tuấn )

Thông tin lớp học

 • Mã lớp: 2695
 • Yêu cầu: Giáo viên
 • Giới tính: Bất kỳ
 • Yêu cầu khác: Cần gấp gv hoặc sv có kinh nghiệm, nhiệt tình kèm cho 1 hs nam học lực trung bình
 • Thời gian: Sắp xếp
 • Lương: Gv(1,5tr), Sv(800.000₫)
 • Liên hệ nhận lớp: 0916276271 ( Thầy Tuấn )

Thông tin lớp học

 • Mã lớp: 2692
 • Yêu cầu: Giáo viên
 • Giới tính: Bất kỳ
 • Yêu cầu khác: Cần gấp gv có kinh nghiệm kèm cho 1 hs nam lớp 9, học yếu toán
 • Thời gian: Chiều tối
 • Lương: 3.200.000₫
 • Liên hệ nhận lớp: 0916276271 ( Thầy Tuấn )

Thông tin lớp học

 • Mã lớp: 2687
 • Yêu cầu: Giáo viên
 • Giới tính: Bất kỳ
 • Yêu cầu khác: Cần tìm gấp giáo viên nhiều kinh nghiệm kèm được cả 2 môn Lý Hóa cho một học sinh nam đang học Hùng Vương lực học trung bình.
 • Thời gian: sắp xếp các buổi tối hoặc sáng thứ 2, 4, 7(19h-20h30)
 • Lương: 1.500.000₫
 • Liên hệ nhận lớp: 0916276271 ( Thầy Tuấn )

Thông tin lớp học

 • Mã lớp: 2683
 • Yêu cầu: Sinh viên
 • Giới tính: Nam
 • Yêu cầu khác: Cần gấp 1 sinh viên nam có kinh nghiệm LTDH môn toán kèm cho 1 hv nam đã tốt nghiệp phổ thông ôn thi lại
 • Thời gian: sắp xếp buổi tối sau 18h
 • Lương: 1.600.000đ
 • Liên hệ nhận lớp: 0916276271 ( Thầy Tuấn )
2757
2
Gần ngã 4 Lạc Long Quân Âu Cơ, Quận Tân Bình
Đã giao
 
2750
3
Điện Biên Phủ, Phường 11, Quận 10
Đã giao
 
2748
3
Đất Mới, P. Bình Trị Đông, Quận Bình Tân
Đã giao
 
2740
3
Nhất Chi Mai, P.13, Quận Tân Bình
Đã giao
 
2738
3
Nguyễn Cảnh Chân, P. Cầu Kho, Quận 1
Đã giao
 
2714
3
Phan Văn Hớn, Quận 12
Đã giao
 
2735
4
Tôn Đản, Quận 4
Đã giao
 
2734
3
Bến Phú Định(Gần cầu lò gốm), P.16, Quận 8
Đã giao
 
2731
3
Trịnh Đình Trọng, P.5, Quận 11
Đã giao
 
2729
3
Huỳnh Văn Bánh, P.11, Quận Phú Nhuận
Đã giao
 
2728
4
Nguyễn Trung Trực, Phường 5, Quận Bình Thạnh
Đã giao
 
2727
3
Lô E, CC Sơn Kỳ, Quận Tân Phú
Đã giao
 
2725
2
Gần Vòng Xoay An Lạc, Quận Bình Tân
Đã giao
 
2724
3
CC Phú Hoàng Anh Đường Nguyễn Hữu Thọ, Xã Phước Kiểng, Huyện Nhà Bè
Đã giao
 
2722
2
Trần Bình Trọng, P.1, Quận 10
Đã giao
 
2717
3
Công Chúa Ngọc Hân, P.13, Quận 11
Đã giao
 
2715
5
Nơ Trăng Long, P.7, Quận Bình Thạnh
Đã giao
 
2711
3
Đường Tên Lữa, Quận Bình Tân
Đã giao
 
2709
3
Phùng Hưng, P.13, Quận 5
Đã giao
 
2706
2
Phan Văn Hớn, KP5, Tổ 61, P. Tân Thới Nhất, Quận 12
Đã giao
 
2705
2
Phan Văn Hớn, KP5, Tổ 61, P. Tân Thới Nhất, Quận 12
Đã giao
 
2704
2
Trần Hưng Đạo(Gần cầu Nguyễn Văn Cừ), Quận 1
Đã giao
 
2703
3
Trần Hưng Đạo(Gần cầu Nguyễn Văn Cừ), Quận 1
Đã giao
 
2701
3
Phạm Thế Hiển, Phường 5, Quận 8
Đã giao
 
2699
3
Gần Ngã 4 Giếng Nước, Huyện Hóc Môn
Đã giao
 
2696
3
Đường số 15, P. Tân Kiểng, Quận 7
Đã giao
 
2695
2
Đường số 12, P. Tam Bình, Quận Thủ Đức
Đã giao
 
2692
4
Đường số 4, P. Bình Hưng Hoà, Quận Bình Tân
Đã giao
 
2687
2
Tản Đà- Nguyễn Trãi, Quận 5
Đã giao
 
2683
3
Đinh Tiên Hoàng, P. Đa Kao, Quận 1
Đã giao
 
FIRST < PREV ...  9  10  11 12 13  14  15  ... NEXT > LAST [12 / 51]
 
HỆ THỐNG GIA SƯ BK

TRUNG TÂM GIA SƯ BÁCH KHOA

Đội ngũ gia sư nhiều năm kinh nghiệm dạy nhiệt tình, dể hiểu

Địa Chỉ:
Văn phòng:
 20 Dương Tự Quán, Phường An Lac, Quận Bình Tân
Chi Nhánh: 382/22 Lê Hồng Phong, Phường 1, Quận 10 HCM
Hotline: 0838300655
Tel: 0916276271 - 0908018459

HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN


Thầy Tuấn 0916 276 271


Thầy Phước 0908 018 459


Cô Tuyền 0963 696 786

LIÊN KẾT WEBSITE
DÀNH CHO GIA SƯ
TIN TỨC NỘI BỘ
HỆ THỐNG GIA SƯ BK

TRUNG TÂM GIA SƯ BÁCH KHOA

Đội ngũ gia sư nhiều năm kinh nghiệm dạy nhiệt tình, dể hiểu

Địa Chỉ:
Văn phòng:
 20 Dương Tự Quán, Phường An Lac, Quận Bình Tân
Chi Nhánh: 382/22 Lê Hồng Phong, Phường 1, Quận 10 HCM
Hotline: 0838300655
Tel: 0916276271 - 0908018459

GIA SƯ CÁC QUẬN
THỐNG KÊ
Hôm nay ngày:
26/09/2016
 

Apartment for rent | Tieng anh giao tiep | Hoc tieng anh online | Trung tâm gia sư | Dạy tiếng anh trẻ em | Gia su hai phongNien giam thong ke | Tư vấn Y Dược Hà Nội | Thông tin tư vấn tuyển sinh Trực Tuyến | Saigon Pearl Apartment | Saigon Pearl

Sổ da cao cấp Sổ tay đẹp Sản xuất sổ da Sản xuất sổ tay In sổ tay Sổ tay bìa da Xưởng sản xuất sổ da Sổ tay cao cấp Cơ sở sản xuất sổ da Sổ tay ghi chép