Gia sư, dạy kèm

LỚP HIỆN CÓ

 


Mã số
Môn - Lớp
Buổi
Địa chỉ
Tình trạng
 

Thông tin lớp học

 • Mã lớp: 3420
 • Yêu cầu: Giáo viên
 • Giới tính: Bất kỳ
 • Yêu cầu khác: cần gấp giáo viên bất kỳ có kinh nghiệm dạy giỏi, nghiêm khắc kèm toán lý hóa cho 1 hs nam lớp 8 học collect, học bị mất căn bản
 • Thời gian: thứ 2,4,6 từ 17h30-19h
 • Lương: 2.400.000đ
 • Liên hệ nhận lớp: 0916276271 ( Thầy Tuấn )

Thông tin lớp học

 • Mã lớp: 3418
 • Yêu cầu: Sinh viên
 • Giới tính: Bất kỳ
 • Yêu cầu khác: cần gấp sinh viên có kinh nghiệm kèm cho 1 bé lớp 2 ở Tân Phú
 • Thời gian: sắp xếp
 • Lương: 1.400.000đ
 • Liên hệ nhận lớp: 0916276271 ( Thầy Tuấn )

Thông tin lớp học

 • Mã lớp: 3417
 • Yêu cầu: Giáo viên
 • Giới tính: Bất kỳ
 • Yêu cầu khác: Cần gấp giáo viên bất kỳ kèm cho 2 bé lớp 3 và lớp 5 ở Quận Bình Thạnh
 • Thời gian: thứ 2,4,6 từ 19h-21h
 • Lương: thỏa thuận
 • Liên hệ nhận lớp: 0916276271 ( Thầy Tuấn )

Thông tin lớp học

 • Mã lớp: 3415
 • Yêu cầu: Sinh viên
 • Giới tính: Bất kỳ
 • Yêu cầu khác: Có thể là sinh viên trường ĐH Ngoại Thương, ĐH kinh tế, ĐH Sư phạm, ĐH Xã hội nhân văn
 • Thời gian: 18h - 20h
 • Lương: 2.000.000đ
 • Liên hệ nhận lớp: 0916276271 ( Thầy Tuấn )

Thông tin lớp học

 • Mã lớp: 3413
 • Yêu cầu: Sinh viên
 • Giới tính: Bất kỳ
 • Yêu cầu khác: cần gấp 1 sinh viên có kinh nghiệm, nghiêm khắc kèm báo bài cho 1 hs nam lớp 8 ở Bịnh Thạnh, ưu tiên nữ
 • Thời gian: thứ 2,3,4,5,6,7 chiều hoặc tối
 • Lương: 2.400.000đ
 • Liên hệ nhận lớp: 0916276271 ( Thầy Tuấn )

Thông tin lớp học

 • Mã lớp: 3411
 • Yêu cầu: Sinh viên
 • Giới tính: Nữ
 • Yêu cầu khác: cần gấp 1 sinh viên nữ có kinh nghiệm kèm toán cho 1 bé lớp 5 ở quận 8
 • Thời gian: thứ 2,4,6 buổi tối
 • Lương: 1.200.000đ
 • Liên hệ nhận lớp: 0916276271 ( Thầy Tuấn )

Thông tin lớp học

 • Mã lớp: 3404
 • Yêu cầu: Giáo viên
 • Giới tính: Nữ
 • Yêu cầu khác: cần gấp 1 giáo viên nữ kèm toán cho 1 hs nam lớp 6 ở Bình Tân
 • Thời gian: thứ 4,6 từ 17h-18h30
 • Lương: 1.600.000đ
 • Liên hệ nhận lớp: 0916276271 ( Thầy Tuấn )

Thông tin lớp học

 • Mã lớp: 3402
 • Yêu cầu: Sinh viên
 • Giới tính: Bất kỳ
 • Yêu cầu khác: cần gấp sinh viên có kinh nghiệm kèm báo bài cho 1 hs nam lớp 6 học THCS Độc Lập ở Tân Phú
 • Thời gian: thứ 2,3,4,5,6 từ 18h-19h30
 • Lương: 2.000.000đ
 • Liên hệ nhận lớp: 0916276271 ( Thầy Tuấn )

Thông tin lớp học

 • Mã lớp: 3401
 • Yêu cầu: Giáo viên
 • Giới tính: Bất kỳ
 • Yêu cầu khác: cần gấp giáo viên có kinh nghiệm dạy dể hiểu kèm hóa 12 cho 1 hs nữ học trường Phú Nhuận hơi yếu hóa
 • Thời gian: sắp xếp thứ 4(từ 18h), 5(15h-16h30), 7(từ 14h), CN(9h-10h30)
 • Lương: 2.000.000đ
 • Liên hệ nhận lớp: 0916276271 ( Thầy Tuấn )

Thông tin lớp học

 • Mã lớp: 3400
 • Yêu cầu: Giáo viên
 • Giới tính: Bất kỳ
 • Yêu cầu khác: cần gấp giáo viên kèm toán lý hóa lớp 10 kèm cho 1 hs nữ học trường Tân Bình học hơi yếu toán
 • Thời gian: sắp xếp buổi tối
 • Lương: thỏa thuận
 • Liên hệ nhận lớp: 0916276271 ( Thầy Tuấn )

Thông tin lớp học

 • Mã lớp: 3349
 • Yêu cầu: Giáo viên
 • Giới tính: Bất kỳ
 • Yêu cầu khác: cần gấp giáo viên có kinh nghiệm kèm toán cho 1 hs Nạm Sương Nguyệt Anh Q.10 học lực khá
 • Thời gian: sắp xếp
 • Lương: 2.000.000đ
 • Liên hệ nhận lớp: 0916276271 ( Thầy Tuấn )

Thông tin lớp học

 • Mã lớp: 3394
 • Yêu cầu: Giáo viên
 • Giới tính: Bất kỳ
 • Yêu cầu khác: cần gấp giáo viên toán dạy giỏi có kinh nghiệm kèm lý 12 cho 1 hs lớp 12 ở Bình Thạnh
 • Thời gian: thứ 7,CN sáng or chiều
 • Lương: thỏa thuận
 • Liên hệ nhận lớp: 0916276271 ( Thầy Tuấn )

Thông tin lớp học

 • Mã lớp: 3393
 • Yêu cầu: Giáo viên
 • Giới tính: Bất kỳ
 • Yêu cầu khác: cần gấp giáo viên toán dạy giỏi có kinh nghiệm kèm toán 12 cho 1 hs lớp 12 ở Bình Thạnh
 • Thời gian: thứ 7,CN sáng or chiều
 • Lương: thỏa thuận
 • Liên hệ nhận lớp: 0916276271 ( Thầy Tuấn )

Thông tin lớp học

 • Mã lớp: 3391
 • Yêu cầu: Giáo viên
 • Giới tính: Bất kỳ
 • Yêu cầu khác: cần gấp giáo viên có kinh nghiệm dạy dể hiểu kèm lý cho 1 học viên nam đã tốt nghiệp ôn thi lại ở quận 11
 • Thời gian: sắp xếp 16h30-18h or 17h-18h30
 • Lương: 2.000.000đ
 • Liên hệ nhận lớp: 0916276271 ( Thầy Tuấn )

Thông tin lớp học

 • Mã lớp: 3390
 • Yêu cầu: Sinh viên
 • Giới tính: Nữ
 • Yêu cầu khác: cần gấp sinh viên nữ có kinh nghiệm kèm báo bài cho 1 hs lớp 7 ở Bình Tân
 • Thời gian: thứ 3,5,CN
 • Lương: 1.200.000đ
 • Liên hệ nhận lớp: 0916276271 ( Thầy Tuấn )

Thông tin lớp học

 • Mã lớp: 3385
 • Yêu cầu: Sinh viên
 • Giới tính: Bất kỳ
 • Yêu cầu khác: Cần gấp sinh viên bất kỳ tính tình hiền lành, học lực giỏi, có kinh nghiệm kèm cho 1 bé lớp 4 học Trương Đình Của Q.3 kèm báo bài và nâng cao toán, tiếng việt, tiếng anh.
 • Thời gian: sắp xếp sau 17h
 • Lương: 2.000.000đ
 • Liên hệ nhận lớp: 0916276271 ( Thầy Tuấn )

Thông tin lớp học

 • Mã lớp: 3382
 • Yêu cầu: Giáo viên
 • Giới tính: Nữ
 • Yêu cầu khác: cần gấp giáo viên nữ kèm hóa cho 1 hs nam lớp 12 ở quận 8
 • Thời gian: sắp xếp
 • Lương: 2.000.000đ
 • Liên hệ nhận lớp: 0916276271 ( Thầy Tuấn )

Thông tin lớp học

 • Mã lớp: 3379
 • Yêu cầu: Giáo viên
 • Giới tính: Bất kỳ
 • Yêu cầu khác: cần gấp giáo viên có kinh nghiệm dạy tốt toán lý hóa kèm cho 1 hs nam lớp 11 học yếu ở quận 4
 • Thời gian: sắp xếp
 • Lương: thỏa thuận
 • Liên hệ nhận lớp: 0916276271 ( Thầy Tuấn )

Thông tin lớp học

 • Mã lớp: 3378
 • Yêu cầu: Sinh viên
 • Giới tính: Nữ
 • Yêu cầu khác: cần gấp sinh viên nữ có kinh nghiệm kèm toán lý hóa cho 1 hs nữ lớp 9 ở Gò Vấp
 • Thời gian: sắp xếp
 • Lương: 2.800.000đ
 • Liên hệ nhận lớp: 0916276271 ( Thầy Tuấn )

Thông tin lớp học

 • Mã lớp: 3377
 • Yêu cầu: Sinh viên
 • Giới tính: Bất kỳ
 • Yêu cầu khác: cần gấp sinh viên có kinh nghiệm dạy tốt kèm toán lý hóa cho 1 hs lớp 8 ở Bình Tân
 • Thời gian: thừ 2,4,6 từ 18h30-20h
 • Lương: 1.400.000đ
 • Liên hệ nhận lớp: 0916276271 ( Thầy Tuấn )

Thông tin lớp học

 • Mã lớp: 3374
 • Yêu cầu: Sinh viên
 • Giới tính: Nữ
 • Yêu cầu khác: cần gấp 1 sinh viên có kinh nghiệm dạy tốt kèm toán lý cho 1 hs nam học trường Nam Việt ở Tân Phú.
 • Thời gian: Tối t7, sáng hoặc trưa chủ nhật
 • Lương: 1.100.000đ
 • Liên hệ nhận lớp: 0916276271 ( Thầy Tuấn )

Thông tin lớp học

 • Mã lớp: 3201
 • Yêu cầu: Sinh viên
 • Giới tính: Bất kỳ
 • Yêu cầu khác: cần gấp sinh viên có kinh nghiệm kèm báo bài cho 1 hs lớp 8 ở Tân Bình
 • Thời gian: thứ 2,3,4,5 từ 19h-21h
 • Lương: 1.600.000đ
 • Liên hệ nhận lớp: 0916276271 ( Thầy Tuấn )

Thông tin lớp học

 • Mã lớp: 3372
 • Yêu cầu: Sinh viên
 • Giới tính: Nữ
 • Yêu cầu khác: cần gấp sinh viên nữ có kinh nghiệm dạy tốt toán lý hóa cho 1 hs nữ lớp 8 ở Quận 3
 • Thời gian: thứ 3,5(17h30-19h), 7(14h30-16h)
 • Lương: 1.200.000đ
 • Liên hệ nhận lớp: 0916276271 ( Thầy Tuấn )

Thông tin lớp học

 • Mã lớp: 3369
 • Yêu cầu: Sinh viên
 • Giới tính: Bất kỳ
 • Yêu cầu khác: cần gấp sinh viên có kinh nghiệm kèm báo bài cho 2 bé lớp 1 và lớp 2 ở quận 8
 • Thời gian: thứ 2,3,4,5,6 buổi tối
 • Lương: 2.000.000đ
 • Liên hệ nhận lớp: 0916276271 ( Thầy Tuấn )

Thông tin lớp học

 • Mã lớp: 3367
 • Yêu cầu: Giáo viên
 • Giới tính: Nữ
 • Yêu cầu khác: Dạy 3 môn Toán, Tiếng Việt, Anh Văn. Một tuần học 3 buổi từ thứ hai đến thứ 4. Dạy sát chương trình học và củng cố kiến thức bị mất căn bản.
 • Thời gian: 18h-19h30 thứ 2,3,4
 • Lương: Thỏa thuận
 • Liên hệ nhận lớp: 0916276271 ( Thầy Tuấn )

Thông tin lớp học

 • Mã lớp: 3365
 • Yêu cầu: Sinh viên
 • Giới tính: Nam
 • Yêu cầu khác: cần gấp 1 sinh viên nam có kinh nghiệm giỏi toán lý hóa kèm cho 1 hs nam lớp 10 ở quận 3
 • Thời gian: thứ 2,3,4,5,6 từ 18h-19h30
 • Lương: 2.000.000đ
 • Liên hệ nhận lớp: 0916276271 ( Thầy Tuấn )

Thông tin lớp học

 • Mã lớp: 3364
 • Yêu cầu: Giáo viên
 • Giới tính: Bất kỳ
 • Yêu cầu khác: Cần gấp giáo viên chuyên văn kinh nghiệm kèm văn cho 1 hs lớp 9, 1 hs lớp 11, 1 hs lớp 12 ở quận 11
 • Thời gian: sắp xếp
 • Lương: thỏa thuận
 • Liên hệ nhận lớp: 0916276271 ( Thầy Tuấn )

Thông tin lớp học

 • Mã lớp: 3363
 • Yêu cầu: Sinh viên
 • Giới tính: Nữ
 • Yêu cầu khác: cần gấp 1 sinh viên nữ chuyên lý kèm lý 11 cho 1 hs nữ ở quận 1
 • Thời gian: thứ 2,4,6 sáng 9h-11h
 • Lương: 1.400.000đ
 • Liên hệ nhận lớp: 0916276271 ( Thầy Tuấn )

Thông tin lớp học

 • Mã lớp: 3360
 • Yêu cầu: Sinh viên
 • Giới tính: Nam
 • Yêu cầu khác: cần gấp sinh viên nam bách khoa có kinh nghiệm dạy tốt toán 11 kèm cho 1 hs nam học hơi yếu ở quận 5
 • Thời gian: sắp xếp thứ 3,5,6,7 buổi tối
 • Lương: 1.000.000đ
 • Liên hệ nhận lớp: 0916276271 ( Thầy Tuấn )

Thông tin lớp học

 • Mã lớp: 3357
 • Yêu cầu: Giáo viên
 • Giới tính: Nam
 • Yêu cầu khác: cần gấp giáo viên nam có kinh nghiệm kèm toán cho 1 hs nam học lớp 6 trường Collect học hơi yếu
 • Thời gian: sắp xếp chiều thứ 4,6
 • Lương: 1.600.000đ
 • Liên hệ nhận lớp: 0916276271 ( Thầy Tuấn )
3420
3
Cao Thắng, P.5, Quận 3
Đã giao
 
3418
5
Lý Thánh Tông, P. Tân Thới Hòa, Quận Tân Phú
Đã giao
 
3417
3
Đinh Bộ Lĩnh, P.26, Quận Bình Thạnh
Đã giao
 
3415
5
Lê Đức Thọ, P16, Quận Gò Vấp
Đã giao
 
3413
6
Phan Văn Trị(Gần chợ Cây Thị), Quận Bình Thạnh
Đã giao
 
3411
3
Tạ Quang Bửu, P.4, Quận 8
Đã giao
 
3404
2
Đường số 1A, P. BTĐ B, Quận Bình Tân
Đã giao
 
3402
5
Tân Hương, P. Tân Quý, Quận Tân Phú
Đã giao
 
3401
2
Cô Bắc, Phường 1, Quận Phú Nhuận
Đã giao
 
3400
4
Lê Trọng Tấn, P. Tây Thạnh, Quận Tân Phú
Đã giao
 
3349
2
Nguyễn Cảnh Chân, P. Nguyễn Cư Trinh, Quận 1
Đã giao
 
3394
2
Đường số 3, Chu Văn An, P.16, Quận Bình Thạnh
Đã giao
 
3393
2
Đường số 3, Chu Văn An, P.16, Quận Bình Thạnh
Đã giao
 
3391
2
Lý Thường Kiệt, P.15, Quận 11
Đã giao
 
3390
3
Tỉnh Lộ 10, P. Tân Tạo, Quận Bình Tân
Đã giao
 
3385
5
Thành Thái, Phường 14, Quận 10
Đã giao
 
3382
2
Phạm Thế Hiển, P.5, Quận 8
Đã giao
 
3379
3
Đoàn Văn Bơ, P.18, Quận 4
Đã giao
 
3378
6
Nguyễn Kiểm, P.3, Quận Gò Vấp
Đã giao
 
3377
3
Đường 46, KP3, P. Tân Tạo, Quận Bình Tân
Đã giao
 
3374
2
Chung cư 312 Lạc Long Quân, P.5, Quận 11
Đã giao
 
3201
4
Trường Chinh, P.12, Quận Tân Bình
Đã giao
 
3372
3
Trường Sa, P.12, Quận 3
Đã giao
 
3369
5
Nguyễn Văn Linh, Xã Bình Hưng, Huyện Bình Chánh
Đã giao
 
3367
3
Nguyễn Hữu Trí, kp5, TT Tân Túc, Huyện Bình Chánh
Đã giao
 
3365
5
Trường Sa(Gần Cầu Lê Văn Sỹ), P.14, Quận 3
Đã giao
 
3364
3
Hẽm 702 Hồng Bàng, P.1, Quận 11
Đã giao
 
3363
3
Nguyễn Trung Trực, P. Bến Thành, Quận 1
Đã giao
 
3360
2
Nguyễn Trãi, Phường 8, Quận 5
Đã giao
 
3357
2
Điện Biên Phủ, P.7, Quận 3
Đã giao
 
FIRST < PREV ...  9  10  11 12 13  14  15  ... NEXT > LAST [12 / 61]
 
HỆ THỐNG GIA SƯ BK

TRUNG TÂM GIA SƯ BÁCH KHOA

Đội ngũ gia sư nhiều năm kinh nghiệm dạy nhiệt tình, dể hiểu

Địa Chỉ:
Văn phòng:
 20 Dương Tự Quán, Phường An Lac, Quận Bình Tân
Chi Nhánh: 382/22 Lê Hồng Phong, Phường 1, Quận 10 HCM
Hotline: 0838300655
Tel: 0916276271 - 0908018459

HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN


Thầy Tuấn 0916 276 271


Thầy Phước 0908 018 459


Cô Tuyền 0963 696 786

LIÊN KẾT WEBSITE
DÀNH CHO GIA SƯ
TIN TỨC NỘI BỘ
HỆ THỐNG GIA SƯ BK

TRUNG TÂM GIA SƯ BÁCH KHOA

Đội ngũ gia sư nhiều năm kinh nghiệm dạy nhiệt tình, dể hiểu

Địa Chỉ:
Văn phòng:
 20 Dương Tự Quán, Phường An Lac, Quận Bình Tân
Chi Nhánh: 382/22 Lê Hồng Phong, Phường 1, Quận 10 HCM
Hotline: 0838300655
Tel: 0916276271 - 0908018459

GIA SƯ CÁC QUẬN
THỐNG KÊ
Hôm nay ngày:
27/05/2017
 

Apartment for rent | Tieng anh giao tiep | Hoc tieng anh online | Trung tâm gia sư | Dạy tiếng anh trẻ em | Gia su hai phongNien giam thong ke | Tư vấn Y Dược Hà Nội | Thông tin tư vấn tuyển sinh Trực Tuyến | Saigon Pearl Apartment | Saigon Pearl

Sổ da cao cấp Sổ tay đẹp Sản xuất sổ da Sản xuất sổ tay In sổ tay Sổ tay bìa da Xưởng sản xuất sổ da Sổ tay cao cấp Cơ sở sản xuất sổ da Sổ tay ghi chép Sổ tay handmade Sổ bìa da Sổ tay vintage Quà tặng sổ da Sổ tay da