Gia sư, dạy kèm

LỚP HIỆN CÓ

 


Mã số
Môn - Lớp
Buổi
Địa chỉ
Tình trạng
 

Thông tin lớp học

 • Mã lớp: 2531
 • Yêu cầu: Giáo viên
 • Giới tính: Bất kỳ
 • Yêu cầu khác: Cần tìm giáo viên Toán đứng tuổi có thể kèm phụ thêm Lý Hóa cho một học viên nam Trung tâm GDTX 23 tuổi.
 • Thời gian: Thứ 2,4,6 từ 13h30-15h30
 • Lương: 2600.000d
 • Liên hệ nhận lớp: 0916276271 ( Thầy Tuấn )

Thông tin lớp học

 • Mã lớp: 2554
 • Yêu cầu: Sinh viên
 • Giới tính: Bất kỳ
 • Yêu cầu khác: Cần tìm gấp sinh viên nam hoặc nữ nhiều kinh nghiệp dạy Anh văn từ căn bản đến thi Toiec cho 2 học viên nữ 23 tuổi.
 • Thời gian: sắp xếp ban ngày hoặc tối
 • Lương: 1.800.000đ
 • Liên hệ nhận lớp: 0916276271 ( Thầy Tuấn )

Thông tin lớp học

 • Mã lớp: 2553
 • Yêu cầu: Sinh viên
 • Giới tính: Nữ
 • Yêu cầu khác: cần gấp sinh viên nữ có kinh nghiệm kèm hóa LTDH cho 1 bạn đã tốt nghiệp ôn thi lại ở Quận 7
 • Thời gian: sáng hoặc chiều
 • Lương: 1.000.000đ
 • Liên hệ nhận lớp: 0916276271 ( Thầy Tuấn )

Thông tin lớp học

 • Mã lớp: 2552
 • Yêu cầu: Sinh viên
 • Giới tính: Nữ
 • Yêu cầu khác: cần gấp sinh viên nữ có kinh nghiệm kèm toán LTDH cho 1 bạn đã tốt nghiệp ôn thi lại ở Quận 7
 • Thời gian: sáng hoặc chiều
 • Lương: 1.600.000đ
 • Liên hệ nhận lớp: 0916276271 ( Thầy Tuấn )

Thông tin lớp học

 • Mã lớp: 2550
 • Yêu cầu: Sinh viên
 • Giới tính: Bất kỳ
 • Yêu cầu khác: Cần gấp sinh viên bất kỳ có kinh nghiệm, nhiệt tình kèm toán văn cho 1 hs lớp 6 ở Bình Tân
 • Thời gian: thứ 2,3,4,5,6 từ 16h-18h
 • Lương: 2.000.000đ
 • Liên hệ nhận lớp: 0916276271 ( Thầy Tuấn )

Thông tin lớp học

 • Mã lớp: 2549
 • Yêu cầu: Giáo viên
 • Giới tính: Nữ
 • Yêu cầu khác: Cần gấp giáo viên nữ kèm anh văn cho 1 hs nữ lớp 7 ở Bình Thạnh
 • Thời gian: thứ 7,CN sắp xếp
 • Lương: 1.600.000đ
 • Liên hệ nhận lớp: 0916276271 ( Thầy Tuấn )

Thông tin lớp học

 • Mã lớp: 2532
 • Yêu cầu: Sinh viên
 • Giới tính: Nam
 • Yêu cầu khác: Cần tìm sinh viên nam nhiều kinh nghiệm kèm Toán Lý Hóa 12 cho một học sinh nam mất căn bản.
 • Thời gian: Thứ 2,3,4,5,6,7 từ 17h- 19h
 • Lương: 3.000.000₫
 • Liên hệ nhận lớp: 0916276271 ( Thầy Tuấn )

Thông tin lớp học

 • Mã lớp: 2544
 • Yêu cầu: Sinh viên
 • Giới tính: Nữ
 • Yêu cầu khác: Cần tìm gấp sinh viên nữ giỏi khối B kèm cho một học sinh nam lớp 10.
 • Thời gian: Thứ 2,3,5 từ 14h30- 16h
 • Lương: 1.400.000đ
 • Liên hệ nhận lớp: 0916276271 ( Thầy Tuấn )

Thông tin lớp học

 • Mã lớp: 2538
 • Yêu cầu: Sinh viên
 • Giới tính: Bất kỳ
 • Yêu cầu khác: Có kinh nghiệm dạy tot
 • Thời gian: T2,4,6 (17H-18H30)
 • Lương: 1.000.000đ
 • Liên hệ nhận lớp: 0916276271 ( Thầy Tuấn )

Thông tin lớp học

 • Mã lớp: 2537
 • Yêu cầu: Giáo viên
 • Giới tính: Nữ
 • Yêu cầu khác: Cần gấp giáo viên có kinh nghiệm và có chứng chỉ dạy ở trường
 • Thời gian: Sáng thứ 7 và Chủ nhật
 • Lương: 1.200.000đ
 • Liên hệ nhận lớp: 0916276271 ( Thầy Tuấn )

Thông tin lớp học

 • Mã lớp: 2536
 • Yêu cầu: Giáo viên
 • Giới tính: Nữ
 • Yêu cầu khác: Cần tìm gấp giáo viên nhiều kinh nghiệm kèm Toán- Văn cho một học sinh lớp 5.
 • Thời gian: Thứ 2,4 6 từ 19h- 20h30
 • Lương: 2.000.000đ
 • Liên hệ nhận lớp: 0916276271 ( Thầy Tuấn )

Thông tin lớp học

 • Mã lớp: 2527
 • Yêu cầu: Sinh viên
 • Giới tính: Nữ
 • Yêu cầu khác: Cần tìm sinh viên có kinh nghiệm, nhiệt tình kèm Toán, Lý, Anh(khối A1) cho một học sinh nữ đang học lớp 10.
 • Thời gian: thứ 2,4,6 hoặc 3,5,7 từ 19h-20h30
 • Lương: 1.600.000đ
 • Liên hệ nhận lớp: 0916276271 ( Thầy Tuấn )

Thông tin lớp học

 • Mã lớp: 2526
 • Yêu cầu: Sinh viên
 • Giới tính: Nữ
 • Yêu cầu khác: Cần tìm gấp sinh viên giỏi, nhiệt tình kèm báo bài(có Anh văn) lớp 6 cho một học sinh nữ.
 • Thời gian: thứ 2,3,4,5,6 từ 19h-20h30
 • Lương: 2.000.000đ
 • Liên hệ nhận lớp: 0916276271 ( Thầy Tuấn )

Thông tin lớp học

 • Mã lớp: 2525
 • Yêu cầu: Giáo viên
 • Giới tính: Bất kỳ
 • Yêu cầu khác: cần gấp 1 giáo viên bất kỳ chuyên toán lý hóa kèm cho 1 hs nữ lớp 9 học Đinh Thiện Lý học lực trung bình
 • Thời gian: thứ 2,4,6 từ 18h30-20h
 • Lương: 2.200.000đ
 • Liên hệ nhận lớp: 0916276271 ( Thầy Tuấn )

Thông tin lớp học

 • Mã lớp: 2522
 • Yêu cầu: Giáo viên
 • Giới tính: Bất kỳ
 • Yêu cầu khác: Cần tìm giáo viên đã tốt nghiệp ĐHSP, nhiệt tình kèm Toán-Lý-Hóa lớp 8 cho một học sinh nam.
 • Thời gian: sắp xếp
 • Lương: 2.000.000đ
 • Liên hệ nhận lớp: 0916276271 ( Thầy Tuấn )

Thông tin lớp học

 • Mã lớp: 2521
 • Yêu cầu: Giáo viên
 • Giới tính: Nam
 • Yêu cầu khác: Cần tìm gấp giáo viên dạy Toán lớp 5 cho một học sinh nam.
 • Thời gian: thứ 7, chủ nhật từ 16h-18h
 • Lương: 1800000₫
 • Liên hệ nhận lớp: 0916276271 ( Thầy Tuấn )

Thông tin lớp học

 • Mã lớp: 2509
 • Yêu cầu: Sinh viên
 • Giới tính: Bất kỳ
 • Yêu cầu khác: Cần tìm gấp sinh viên giỏi, nghiêm khắc, có nhiều kinh nghiệm kèm báo bài chủ yếu Toán, Lý, Anh cho một học sinh nam lớp 6.
 • Thời gian: sắp xếp buổi tối
 • Lương: 2.000.000đ
 • Liên hệ nhận lớp: 0916276271 ( Thầy Tuấn )

Thông tin lớp học

 • Mã lớp: 2508
 • Yêu cầu: Giáo viên
 • Giới tính: Bất kỳ
 • Yêu cầu khác: Cần gấp giáo viên có kinh nghiệm kèm toán lớp 11 cho 2 hs nữ học Nguyễn Chí Thanh học bị mất căn bản toán lớp 10
 • Thời gian: sắp xếp học thứ 3,4,5,7 từ 8h-9h30
 • Lương: 2.500.000đ
 • Liên hệ nhận lớp: 0916276271 ( Thầy Tuấn )

Thông tin lớp học

 • Mã lớp: 2507
 • Yêu cầu: Sinh viên
 • Giới tính: Bất kỳ
 • Yêu cầu khác: Cần tìm gấp sinh viên giỏi Lý, có kinh nghiệm kèm giáo trình Trường chuyên, kèm cho học sinh nữ lớp 10 năng động.
 • Thời gian: Từ 18h-19h30 trong các thứ 2,3,5,6
 • Lương: 1.200.000đ
 • Liên hệ nhận lớp: 0916276271 ( Thầy Tuấn )

Thông tin lớp học

 • Mã lớp: 2504
 • Yêu cầu: Giáo viên
 • Giới tính: Bất kỳ
 • Yêu cầu khác: Cần gấp giáo viên chuyên toán có kinh nghiệm dạy tại trường kèm cho 1 hs lớp 11 ở Quận 8
 • Thời gian: sắp xếp
 • Lương: 3.000.000đ
 • Liên hệ nhận lớp: 0916276271 ( Thầy Tuấn )

Thông tin lớp học

 • Mã lớp: 2503
 • Yêu cầu: Giáo viên
 • Giới tính: Bất kỳ
 • Yêu cầu khác: Cần gấp giáo viên chuyên hóa có kinh nghiệm dạy tại trường kèm cho 1 hs lớp 11 ở Quận 8
 • Thời gian: sắp xếp
 • Lương: 2.000.000đ
 • Liên hệ nhận lớp: 0916276271 ( Thầy Tuấn )

Thông tin lớp học

 • Mã lớp: 2501
 • Yêu cầu: Sinh viên
 • Giới tính: Bất kỳ
 • Yêu cầu khác: Cần gấp 1 sinh viên bất kỳ có kinh nghiệm dạy hiệu quả kèm toán anh văn cho 1 hs lớp 8 ở Tân Bình
 • Thời gian: thứ 2,4,6 hoặc 3,5,7 sáng hoặc tối
 • Lương: 1.200.000đ
 • Liên hệ nhận lớp: 0916276271 ( Thầy Tuấn )

Thông tin lớp học

 • Mã lớp: 2497
 • Yêu cầu: Sinh viên
 • Giới tính: Nam
 • Yêu cầu khác: Cần gấp sinh viên nam có kinh nghiệm kèm toán lý 12 cho 1 hs nữ đang học Võ Thị Sáu Quận Bình Thạnh, học lực khá. đầu tuần sau học
 • Thời gian: sắp xếp chiều hoặc tối
 • Lương: 1.500.000đ
 • Liên hệ nhận lớp: 0916276271 ( Thầy Tuấn )

Thông tin lớp học

 • Mã lớp: 2496
 • Yêu cầu: Giáo viên
 • Giới tính: Bất kỳ
 • Yêu cầu khác: Cần gấp giáo viên chuyên luyện thi Ielts ôn cho 1 học viên nam yêu cầu đạt 6.0
 • Thời gian: sắp xếp
 • Lương: 4.000.000đ
 • Liên hệ nhận lớp: 0916276271 ( Thầy Tuấn )

Thông tin lớp học

 • Mã lớp: 2495
 • Yêu cầu: Sinh viên
 • Giới tính: Nam
 • Yêu cầu khác: Cần gấp 1 sinh viên nam có kinh nghiệm dạy tốt kèm cho 2 bé lớp 8 và lớp 6 ở Quận 7.
 • Thời gian: sắp xếp
 • Lương: 1.600.000đ
 • Liên hệ nhận lớp: 0916276271 ( Thầy Tuấn )

Thông tin lớp học

 • Mã lớp: 2491
 • Yêu cầu: Sinh viên
 • Giới tính: Nữ
 • Yêu cầu khác: Cần gấp 1 sinh viên nữ giỏi có kinh nghiệm di dạy kèm cho 1 bé gái lớp 4 toán, tiếng việt và kèm thêm chương trình olympic lớp 4. người miền nam.
 • Thời gian: thứ 2,4,6 từ 18h-19h30
 • Lương: 1.200.000đ
 • Liên hệ nhận lớp: 0916276271 ( Thầy Tuấn )

Thông tin lớp học

 • Mã lớp: 2488
 • Yêu cầu: Sinh viên
 • Giới tính: Nữ
 • Yêu cầu khác: Cần gấp sinh viên nữ có kinh nghiệm, nghiêm khắc kèm cho 1 bé trai lớp 3
 • Thời gian: thứ 2,4,6 từ 18h-19h30
 • Lương: 1.000.000đ
 • Liên hệ nhận lớp: 0916276271 ( Thầy Tuấn )

Thông tin lớp học

 • Mã lớp: 2484
 • Yêu cầu: Sinh viên
 • Giới tính: Nữ
 • Yêu cầu khác: Cần gấp 1 sv nữ có kinh nghiệm kèm toán lý anh văn cho 1 hs lớp 11
 • Thời gian: Sắp xếp
 • Lương: 1.200.000₫
 • Liên hệ nhận lớp: 0916276271 ( Thầy Tuấn )

Thông tin lớp học

 • Mã lớp: 2480
 • Yêu cầu: Giáo viên
 • Giới tính: Bất kỳ
 • Yêu cầu khác: Cần giáo viên đang dạy cấp 2 kèm Toán- Lý- Hóa lớp 8 cho 2 học sinh cùng học lớp 8.
 • Thời gian: Sắp xếp buổi sáng
 • Lương: 2.400.000đ
 • Liên hệ nhận lớp: 0916276271 ( Thầy Tuấn )

Thông tin lớp học

 • Mã lớp: 2479
 • Yêu cầu: Sinh viên
 • Giới tính: Nam
 • Yêu cầu khác: Cần tìm sinh viên nam giỏi Anh văn kèm môn Anh văn lớp 11 cho một học sinh nam học giỏi. Có thể dạy 1 buổi 3 tiếng đồng hồ.
 • Thời gian: Tối thứ 3,5
 • Lương: 1.000.000đ
 • Liên hệ nhận lớp: 0916276271 ( Thầy Tuấn )
2531
3
Lê Trọng Tấn, Bình Hưng Hòa , Quận Bình Tân
Đã giao
 
2554
3
Chung cư Chu Văn An, F26, Quận Bình Thạnh
Đã giao
 
2553
2
Đường 41, P. Tân Quy, Quận 7
Đã giao
 
2552
3
Đường 41, P. Tân Quy, Quận 7
Đã giao
 
2550
5
Tây Lân, P. Bình Trị Đông A, Quận Bình Tân
Đã giao
 
2549
2
Đường Nguyễn Lâm, Phường 3, Quận Bình Thạnh
Đã giao
 
2532
6
Đường Văn Thân, phường 8, Quận 6
Đã giao
 
2544
3
Lê Văn Sỹ, phường 13, Quận 3
Đã giao
 
2538
3
Phùng Hưng, F13, Quận 5
Đã giao
 
2537
2
Tỉnh lộ 10, F. Tân Tạo, Quận Bình Tân
Đã giao
 
2536
3
Đường Nguyễn Lâm, Phường 3, Quận Bình Thạnh
Đã giao
 
2527
3
Đường Vườn Lài, Tân Thành, Quận Tân Phú
Đã giao
 
2526
5
Vườn Lài, phường Tân Thành, Quận Tân Phú
Đã giao
 
2525
3
CC The Eastern Đường Liên Phường, P. Phú Hữu, Quận 9
Đã giao
 
2522
3(4)
Ngô Gia Tự, Quận 10
Đã giao
 
2521
2
Ngay Coop Mark Cống Quỳnh , Quận 1
Đã giao
 
2509
4
Phan Văn Trị, phường 2, Quận 5
Đã giao
 
2508
3
Âu Cơ, Phường 10, Quận Tân Bình
Đã giao
 
2507
2
Huỳnh Văn Bánh, Phường 11, Quận Phú Nhuận
Đã giao
 
2504
3
Phạm Thế Hiển, P.5, Quận 8
Đã giao
 
2503
2
Phạm Thế Hiển, P.5, Quận 8
Đã giao
 
2501
3
Lý Thườn Kiệt (Gần trường Nguyễn Thái Bình) , Quận Tân Bình
Đã giao
 
2497
3
CC Miếu Nỗi, P.3, Quận Bình Thạnh
Đã giao
 
2496
4
Tân Hòa Đông, P. Bình Trị Đông, Quận Bình Tân
Đã giao
 
2495
3
Nguyễn Thị Thập, Quận 7
Đã giao
 
2491
3
Nguyễn Xí, Phường 26, Quận Bình Thạnh
Đã giao
 
2488
3
Đường 3/2, Phường 12, Quận 10
Đã giao
 
2484
3
CC Đức Hải, P. Bình Khánh, Quận 2
Đã giao
 
2480
3
Lê Văn Sỹ, Quận 3
Đã giao
 
2479
2
Lê Văn Sỹ, Phường 13, Quận Phú Nhuận
Đã giao
 
FIRST < PREV ...  9  10  11 12 13  14  15  ... NEXT > LAST [12 / 48]
 
HỆ THỐNG GIA SƯ BK

TRUNG TÂM GIA SƯ BÁCH KHOA

Đội ngũ gia sư nhiều năm kinh nghiệm dạy nhiệt tình, dể hiểu

Địa Chỉ:
Văn phòng:
 20 Dương Tự Quán, Phường An Lac, Quận Bình Tân
Chi Nhánh: 382/22 Lê Hồng Phong, Phường 1, Quận 10 HCM
Hotline: 0838300655
Tel: 0916276271 - 0908018459

HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN


Thầy Tuấn 0916 276 271


Thầy Phước 0908 018 459


Cô Tuyền 0963 696 786

LIÊN KẾT WEBSITE
DÀNH CHO GIA SƯ
TIN TỨC NỘI BỘ
HỆ THỐNG GIA SƯ BK

TRUNG TÂM GIA SƯ BÁCH KHOA

Đội ngũ gia sư nhiều năm kinh nghiệm dạy nhiệt tình, dể hiểu

Địa Chỉ:
Văn phòng:
 20 Dương Tự Quán, Phường An Lac, Quận Bình Tân
Chi Nhánh: 382/22 Lê Hồng Phong, Phường 1, Quận 10 HCM
Hotline: 0838300655
Tel: 0916276271 - 0908018459

GIA SƯ CÁC QUẬN
THỐNG KÊ
Hôm nay ngày:
29/07/2016
 

Apartment for rent | Tieng anh giao tiep | Hoc tieng anh online | Trung tâm gia sư | Dạy tiếng anh trẻ em | Gia su hai phongNien giam thong ke | Tư vấn Y Dược Hà Nội | Thông tin tư vấn tuyển sinh Trực Tuyến | Saigon Pearl Apartment | Saigon Pearl

kỷ niệm chương quà tặng pha lê biểu trưng can ho richmond city