LỚP HIỆN CÓ

 


Mã số
Môn - Lớp
Buổi
Địa chỉ
Tình trạng
 

Thông tin lớp học

 • Mã lớp: 1588
 • Yêu cầu: Giáo viên
 • Giới tính: Nữ
 • Yêu cầu khác: Cần gấp giáo viên bất kỳ có kinh nghiệm kèm môn anh văn lớp 12 cho 1 hs nữ ở Bình Chánh.
 • Thời gian: sắp xếp buổi tối các ngày thứ 2,3,4,5
 • Lương: 2.400.000đ
 • Liên hệ nhận lớp: 0916276271 ( Thầy Tuấn )

Thông tin lớp học

 • Mã lớp: 1587
 • Yêu cầu: Giáo viên
 • Giới tính: Nữ
 • Yêu cầu khác: Cần gấp giáo viên bất kỳ có kinh nghiệm kèm môn toán lớp 8 cho 1 hs nam ở Bình Chánh.
 • Thời gian: sắp xếp buổi tối các ngày thứ 2,3,4,5
 • Lương: 1.500.000đ
 • Liên hệ nhận lớp: 0916276271 ( Thầy Tuấn )

Thông tin lớp học

 • Mã lớp: 1584
 • Yêu cầu: Giáo viên
 • Giới tính: Bất kỳ
 • Yêu cầu khác: Cần tìm gấp giáo viên chuyên dạy Văn 9 luyện thi vào lớp 10 trường chuyên, dạy cho một học sinh nam đang học lớp 9 thông minh nhưng còn hơi lười học.
 • Thời gian: Sắp xếp từ 18h trở đi 2,4,6 hoặc 3,5,7
 • Lương: 1.800.000đ
 • Liên hệ nhận lớp: 0916276271 ( Thầy Tuấn )

Thông tin lớp học

 • Mã lớp: 1583
 • Yêu cầu: Giáo viên
 • Giới tính: Bất kỳ
 • Yêu cầu khác: Cần tìm gấp giáo viên chuyên dạy Toán 9 luyện thi vào lớp 10 trường chuyên, dạy cho một học sinh nam đang học lớp 9 thông minh nhưng còn hơi lười học.
 • Thời gian: Sắp xếp từ 18h trở đi 2,4,6 hoặc 3,5,7
 • Lương: 1.800.000đ
 • Liên hệ nhận lớp: 0916276271 ( Thầy Tuấn )

Thông tin lớp học

 • Mã lớp: 1582
 • Yêu cầu: Sinh viên
 • Giới tính: Nữ
 • Yêu cầu khác: Cần tìm sinh viên nữ sư phạm giỏi có kinh nghiệm kèm báo bài lớp 8 gồm cả Anh văn, dạy cho một học sinh nữ đang học Trường Trần Văn Ơn.
 • Thời gian: Thứ 2,3,4,5,6 từ 19h-21h
 • Lương: 1.600.000đ
 • Liên hệ nhận lớp: 0916276271 ( Thầy Tuấn )

Thông tin lớp học

 • Mã lớp: 1579
 • Yêu cầu: Giáo viên
 • Giới tính: Nữ
 • Yêu cầu khác: Cần gấp 1 giáo viên hoặc sinh viên có kinh nghiệm, nhiệt tình kèm cho 1 bé lớp 5 ở Quận 10.
 • Thời gian: thứ 2,4,6 buổi tối
 • Lương: GV(2.400.000đ), SV(1.200.000đ)
 • Liên hệ nhận lớp: 0916276271 ( Thầy Tuấn )

Thông tin lớp học

 • Mã lớp: 1576
 • Yêu cầu: Sinh viên
 • Giới tính: Nữ
 • Yêu cầu khác: Cần gấp sinh viên nữ có kinh nghiệm dạy Hóa 12 cho 1 hs nữ học Mericuri, yêu cầu đậu tốt nghiệp.
 • Thời gian: thứ 2,4,6 từ 14h-16h
 • Lương: 1.400.000đ
 • Liên hệ nhận lớp: 0916276271 ( Thầy Tuấn )

Thông tin lớp học

 • Mã lớp: 1575
 • Yêu cầu: Sinh viên
 • Giới tính: Bất kỳ
 • Yêu cầu khác: Cần gấp 1 sinh viên hoặc 1 giáo viên chuyên hóa kèm cho 1 hs nữ lớp 9 môn hóa ôn thi vào lớp chuyên hóa trường Nguyễn Hữu Quận Thủ Đức.
 • Thời gian: thứ 7,CN
 • Lương: SV(1.200.000đ), GV(1.600.000đ)
 • Liên hệ nhận lớp: 0916276271 ( Thầy Tuấn )

Thông tin lớp học

 • Mã lớp: 1574
 • Yêu cầu: Giáo viên
 • Giới tính: Nữ
 • Yêu cầu khác: Cần gấp giáo viên hoặc sinh viên có kinh nghiệm kèm anh văn cho 1 bé nam học Á Châu ở Quận 10.
 • Thời gian: thứ 2,4,6 bắt đầu từ 17h30 hoặc 18h
 • Lương: GV(2.000.000đ), SV(1.000.000đ)
 • Liên hệ nhận lớp: 0916276271 ( Thầy Tuấn )

Thông tin lớp học

 • Mã lớp: 1573
 • Yêu cầu: Sinh viên
 • Giới tính: Nữ
 • Yêu cầu khác:
 • Thời gian: Thứ 3 từ 7h tới 8h30 chủ nhật 10h tới 11h30
 • Lương: Thoả thuận
 • Liên hệ nhận lớp: 0916276271 ( Thầy Tuấn )

Thông tin lớp học

 • Mã lớp: 1506
 • Yêu cầu: Sinh viên
 • Giới tính: Bất kỳ
 • Yêu cầu khác: Cần gấp 1 sinh viên học giỏi, học lực cấp 3 giỏi, có kinh nghiệm kèm toán lý hóa cho 1 hs nữ học 9 lên 10 học lực giỏi. vô năm bắt đầu học
 • Thời gian: Sắp xếp
 • Lương: 1.500.000đ
 • Liên hệ nhận lớp: 0916276271 ( Thầy Tuấn )

Thông tin lớp học

 • Mã lớp: 1569
 • Yêu cầu: Giáo viên
 • Giới tính: Nam
 • Yêu cầu khác: Cần gấp giáo viên nam có kinh nghiệm kèm cho 1 hs nam môn hóa lớp 11 ở Quận 5
 • Thời gian: thứ 5 17h30-19h
 • Lương: 800.000đ
 • Liên hệ nhận lớp: 0916276271 ( Thầy Tuấn )

Thông tin lớp học

 • Mã lớp: 1567
 • Yêu cầu: Giáo viên
 • Giới tính: Nữ
 • Yêu cầu khác: Cần gấp giáo viên nữ có kinh nghiệm kèm cho 1 hs lớp 9 toán, lý, hóa Quận 2
 • Thời gian: Sắp xếp buổi tối
 • Lương: 2.400.000đ
 • Liên hệ nhận lớp: 0916276271 ( Thầy Tuấn )

Thông tin lớp học

 • Mã lớp: 1546
 • Yêu cầu: Giáo viên
 • Giới tính: Bất kỳ
 • Yêu cầu khác: Cần gấp giáo viên hoặc sinh viên có kinh nghiệm kèm cho 1 hs lớp 4 ở Quận 2.
 • Thời gian: Sắp xếp học buổi tối sau 18h
 • Lương: GV(2.500.000đ), SV(1.500.000)đ
 • Liên hệ nhận lớp: 0916276271 ( Thầy Tuấn )

Thông tin lớp học

 • Mã lớp: 1557
 • Yêu cầu: Sinh viên
 • Giới tính: Bất kỳ
 • Yêu cầu khác: Cần tìm gấp sinh viên giỏi có thể dạy tốt Toán Lý 12 cho một học sinh nam đang học 12 Trường Đức Trí. LTĐH 2 môn này luôn.
 • Thời gian: Từ 18h hoặc 19h thứ 2, 3, 4, 5
 • Lương: 1.800.000đ
 • Liên hệ nhận lớp: 0916276271 ( Thầy Tuấn )

Thông tin lớp học

 • Mã lớp: 1555
 • Yêu cầu: Sinh viên
 • Giới tính: Nữ
 • Yêu cầu khác: Cần gấp 1 bạn sinh viên nữ có kinh nghiệm dạy kèm toán lý hóa lớp 11 cho 1 hs nữ học Mericuri.
 • Thời gian: sắp xếp buổi sáng từ 8h
 • Lương: 1.200.000đ
 • Liên hệ nhận lớp: 0916276271 ( Thầy Tuấn )

Thông tin lớp học

 • Mã lớp: 1554
 • Yêu cầu: Giáo viên
 • Giới tính: Nữ
 • Yêu cầu khác: Cần gấp 1 giáo viên nữ có kinh nghiệm kèm anh văn cho 1 hs lớp 6 quận 7
 • Thời gian: thừ 3,5 buổi tối 1 buổi 2h.
 • Lương: 1.600.000đ
 • Liên hệ nhận lớp: 0916276271 ( Thầy Tuấn )

Thông tin lớp học

 • Mã lớp: 1553
 • Yêu cầu: Cử nhân / Kỹ sư
 • Giới tính: Bất kỳ
 • Yêu cầu khác: Cần tìm gấp cử nhân mới Tốt nghiệp hoặc sinh viên có thể kèm môn Nghiệp vụ Ngân hàng Thương mại cho một học viên nữ sắp thi tốt nghiệp kinh tế. Có thể học ở gần Cầu Thị Nghè, Bình Thạnh
 • Thời gian: Buổi sáng sắp xếp từ thứ 2 đến thứ 6
 • Lương: Thoả thuận
 • Liên hệ nhận lớp: 0916276271 ( Thầy Tuấn )

Thông tin lớp học

 • Mã lớp: 1552
 • Yêu cầu: Sinh viên
 • Giới tính: Nam
 • Yêu cầu khác: Cần gấp 1 sinh viên nam chuyên Hóa có kinh nghiệm kèm cho 1 hs nam lớp 10 Năng Khiếu.
 • Thời gian: Sắp xếp 1 buổi 2h
 • Lương: 1.000.000đ
 • Liên hệ nhận lớp: 0916276271 ( Thầy Tuấn )

Thông tin lớp học

 • Mã lớp: 1551
 • Yêu cầu: Sinh viên
 • Giới tính: Bất kỳ
 • Yêu cầu khác: Dạy hai bé lớp 2 và lớp 3. Bé hơi chậm nên cần cô ân cần giọng đọc chuẩn dạy phương pháp sư phạm
 • Thời gian: Thứ 2-4-6, sắp xếp buổi tối
 • Lương: 1,2 triệu
 • Liên hệ nhận lớp: 0916276271 ( Thầy Tuấn )

Thông tin lớp học

 • Mã lớp: 1550
 • Yêu cầu: Sinh viên
 • Giới tính: Nữ
 • Yêu cầu khác: Cần gấp 1 sinh viên nữ có kinh nghiệm dạy toán, lý 10 cho 1 hs nữ học Mericuri học lực khá giỏi.
 • Thời gian: sắp xếp từ 15h-16h30
 • Lương: 1.200.000đ
 • Liên hệ nhận lớp: 0916276271 ( Thầy Tuấn )

Thông tin lớp học

 • Mã lớp: 1548
 • Yêu cầu: Giáo viên
 • Giới tính: Nữ
 • Yêu cầu khác: Cần tìm gấp giáo viên nữ dạy Toán Lý Hóa 12 dạy cho 2 học sinh.
 • Thời gian: thứ 2,4,6
 • Lương: thỏa thuận
 • Liên hệ nhận lớp: 0916276271 ( Thầy Tuấn )

Thông tin lớp học

 • Mã lớp: 1547
 • Yêu cầu: Sinh viên
 • Giới tính: Bất kỳ
 • Yêu cầu khác: Cần gấp 1 sinh viên Bách Khoa có kinh nghiệm kèm cho 1 hs nữ lớp 7.
 • Thời gian: Sắp xếp từ 19h-20h30
 • Lương: 1.000.000đ
 • Liên hệ nhận lớp: 0916276271 ( Thầy Tuấn )

Thông tin lớp học

 • Mã lớp: 1545
 • Yêu cầu: Giáo viên
 • Giới tính: Bất kỳ
 • Yêu cầu khác: Cần gấp sinh viên có kinh nghiệm kèm lý hóa cho 2 hs nữ đang học 12 ở Quận Tân Phú.
 • Thời gian: thứ 2,4,6 từ 16h30-18h
 • Lương: 1.400.000đ
 • Liên hệ nhận lớp: 0916276271 ( Thầy Tuấn )

Thông tin lớp học

 • Mã lớp: 1541
 • Yêu cầu: Giáo viên
 • Giới tính: Bất kỳ
 • Yêu cầu khác: Cần gấp giáo viên bất kỳ có kinh nghiệm kèm lý hóa cho 1 hs nam học 12 trường Mericuri học lực khá.
 • Thời gian: sắp xếp thứ 3,5,7
 • Lương: 2.000.000đ
 • Liên hệ nhận lớp: 0916276271 ( Thầy Tuấn )

Thông tin lớp học

 • Mã lớp: 1540
 • Yêu cầu: Sinh viên
 • Giới tính: Nam
 • Yêu cầu khác: Cần gấp 1 sinh viên nam có kinh nghiệm dạy toán, lý lớp 11 cho 1 bé nữ học Võ Thị Sáu học lực khá.
 • Thời gian: thứ 3,5,7 từ 9h30-11h
 • Lương: 1.200.000đ
 • Liên hệ nhận lớp: 0916276271 ( Thầy Tuấn )

Thông tin lớp học

 • Mã lớp: 1539
 • Yêu cầu: Giáo viên
 • Giới tính: Nữ
 • Yêu cầu khác: Cần gấp giáo viên nữ có kinh nghiệm kèm cho 1 hs lớp 6 ở Quận 8.
 • Thời gian: 19:00 - 20:30
 • Lương: 2.200.000đ
 • Liên hệ nhận lớp: 0916276271 ( Thầy Tuấn )

Thông tin lớp học

 • Mã lớp: 1538
 • Yêu cầu: Giáo viên
 • Giới tính: Nữ
 • Yêu cầu khác: Cần gấp 1 giáo viên có kinh nghiệm kèm cho 2 bé lớp 4 và lớp 1 ở Dĩ An Bình Dương
 • Thời gian: Sắp xếp
 • Lương: 2.000.000đ
 • Liên hệ nhận lớp: 0916276271 ( Thầy Tuấn )

Thông tin lớp học

 • Mã lớp: 1535
 • Yêu cầu: Sinh viên
 • Giới tính: Nữ
 • Yêu cầu khác: Cần gấp sinh viên nữ có kinh nghiệm dạy toán lý hóa lớp 8 cho 1 hs nam
 • Thời gian: thứ 2,4,6 buổi tối từ 18h-19h30
 • Lương: 1.000.000đ
 • Liên hệ nhận lớp: 0916276271 ( Thầy Tuấn )

Thông tin lớp học

 • Mã lớp: 1533
 • Yêu cầu: Sinh viên
 • Giới tính: Bất kỳ
 • Yêu cầu khác: Cần tìm gấp sinh viên nữ hoặc nam dạy tốt Toán- Lý- Anh lớp 6 cho một học sinh nữ.
 • Thời gian: thứ 2,4,6 hoặc 3,5,7 từ 18h-19h30
 • Lương: 1.000.000đ
 • Liên hệ nhận lớp: 0916276271 ( Thầy Tuấn )
1588
3
CC Hồng Lĩnh, khu Trung Sơn, Huyện Bình Chánh
Đã giao
 
1587
2
CC Hồng Lĩnh, khu Trung Sơn, Huyện Bình Chánh
Đã giao
 
1584
3
Đường Núi Thành, phường 13, Quận Tân Bình
Đã giao
 
1583
3
Đường Núi Thành, phường 13, Quận Tân Bình
Đã giao
 
1582
5
Hồ Thị Kỷ, phường 1, Quận 10
Đã giao
 
1579
3
Tô Hiến Thành, Phường 12, Quận 10
Đã giao
 
1576
3
Nguyễn Thượng Hiền, Phường 5, Quận Phú Nhuận
Đã giao
 
1575
2
Đường số 4, KP6, Phường Bình Chiểu, Quận Thủ Đức
Đã giao
 
1574
3
CMT8, Phường 13, Quận 10
Đã giao
 
1573
2
Lạc Long Quân, Phường 3, Quận 11
Đã giao
 
1506
3
CC Thủy Lợi, Gần Cầu Đỏ, Quận Bình Thạnh
Đã giao
 
1569
1
Trần Phú, Quận 5
Đã giao
 
1567
3
Quốc Hương, Phường Thảo Điền, Quận 2
Đã giao
 
1546
5
Lô C1 CC Thạnh Mỹ Lợi, P. Thạnh Mỹ Lợi, Quận 2
Đã giao
 
1557
4
Lê Đức Thọ(chợ Xóm Mới), phường 16, Quận Gò Vấp
Đã giao
 
1555
3
Nhánh cầu Tân Thuận 2, P.Tân Thuận Tây, Quận 7
Đã giao
 
1554
2
Khu Nam Long, Quận 7
Đã giao
 
1553
3
Phạm Viết Chánh, Phường 19, Quận Bình Thạnh
Đã giao
 
1552
2
Lê Văn Sỹ, Phường 13, Quận Phú Nhuận
Đã giao
 
1551
3
Cao Lỗ Phường 14, Quận 8
Đã giao
 
1550
3
Nhật Tảo, Phường 6, Quận 10
Đã giao
 
1548
3
Lãnh Binh Thăng, Phường 12, Quận 11
Đã giao
 
1547
3
Hùng Vương, Phường 2, Quận 10
Đã giao
 
1545
3
Phan Đình Phùng, Phường Tân Thành, Quận Tân Phú
Đã giao
 
1541
2
Nguyễn Phúc Nguyên, Phường 10, Quận 3
Đã giao
 
1540
3
Chung Cư Miếu Nổi, Quận Bình Thạnh
Đã giao
 
1539
4 hoac 5
Carina Plaza, 1648 Vo Van Kiet, P.16, Quận 8
Đã giao
 
1538
3
Khu trung tâm Hành Chính(Cách ngã 4 Linh Xuân 2km), Huyện Dĩ An - Bình Dương
Đã giao
 
1535
3
Cách Mạng Tháng 8 (Đối diện rạp hát Thanh Vân), Phường 13, Quận 10
Đã giao
 
1533
3
Đường Đồng Tâm(gần Giáo xứ Trung Chánh), Huyện Hóc Môn
Đã giao
 
FIRST < PREV ...  9  10  11 12 13  14  15  ... NEXT > LAST [12 / 35]
 
DÀNH CHO GIA SƯ
TIN TỨC NỘI BỘ
HỆ THỐNG GIA SƯ BK

TRUNG TÂM GIA SƯ BÁCH KHOA

Đội ngũ gia sư nhiều năm kinh nghiệm dạy nhiệt tình, dể hiểu

Địa Chỉ:
Văn phòng:
 20 Dương Tự Quán, Phường An Lac, Quận Bình Tân
Chi Nhánh: 382/22 Lê Hồng Phong, Phường 1, Quận 10 HCM
Hotline: 0838300655
Tel: 0916276271 - 0908018459

GIA SƯ CÁC QUẬN
THỐNG KÊ
Hôm nay ngày:
28/02/2015
 
Gia sư, dạy kèm
 

Apartment for rent | Tieng anh giao tiep | Hoc tieng anh online | Trung tâm gia sư | Dạy tiếng anh trẻ em | Gia su hai phongNien giam thong ke | Tư vấn Y Dược Hà Nội | Thông tin tư vấn tuyển sinh Trực Tuyến | Saigon Pearl Apartment, Saigon Pearl, Báo giáo dục, Apartment for rent,Thiết kế website, Báo giáo dục, Apartment for rent