Gia sư, dạy kèm

LỚP HIỆN CÓ

 


Mã số
Môn - Lớp
Buổi
Địa chỉ
Tình trạng
 

Thông tin lớp học

 • Mã lớp: 3216
 • Yêu cầu: Sinh viên
 • Giới tính: Nữ
 • Yêu cầu khác: cần gấp sinh viên nữ dạy giỏi, có kinh nghiệm kèm toán lý cho 2 bé nữ lớp 6 học trường Bàn Cờ
 • Thời gian: thứ 2,4,6 or 3,5,7 từ 18h-20h
 • Lương: 1.600.000đ
 • Liên hệ nhận lớp: 0916276271 ( Thầy Tuấn )

Thông tin lớp học

 • Mã lớp: 3215
 • Yêu cầu: Giáo viên
 • Giới tính: Nữ
 • Yêu cầu khác: cần gấp giáo viên nữ kèm toán hóa cho 1 hs nữ lớp 8 học Hồng Bàng học lực khá
 • Thời gian: Sắp xếp buổi tối thứ 2,4,6 từ 18h30-20h
 • Lương: 2.000.000đ
 • Liên hệ nhận lớp: 0916276271 ( Thầy Tuấn )

Thông tin lớp học

 • Mã lớp: 3212
 • Yêu cầu: Giáo viên
 • Giới tính: Bất kỳ
 • Yêu cầu khác: Cần gấp giáo viên có kinh nghiệm luyện thi IELTS cho 1 học viên nữ 26t năm sau đi định cư bên Mỹ
 • Thời gian: sắp xếp buổi sáng
 • Lương: thỏa thuận
 • Liên hệ nhận lớp: 0916276271 ( Thầy Tuấn )

Thông tin lớp học

 • Mã lớp: 3207
 • Yêu cầu: Sinh viên
 • Giới tính: Bất kỳ
 • Yêu cầu khác: Cần gấp 1 sinh viên có kinh nghiệm, nghiêm khắc kèm cho 1 bé nam lớp 2 đang học tiểu học Trần Hưng Đạo.
 • Thời gian: thứ 2,3,4,5,6 từ 19h-20h30
 • Lương: 1.600.000đ
 • Liên hệ nhận lớp: 0916276271 ( Thầy Tuấn )

Thông tin lớp học

 • Mã lớp: 3206
 • Yêu cầu: Giáo viên
 • Giới tính: Nam
 • Yêu cầu khác: Cần gấp sinh viên có kinh nghiệm kèm lý hóa 12 cho 1 hs nữ đang học thtp Mạc Đỉnh Chi
 • Thời gian: thứ 5 từ 12h30 tới 5h ; t7 từ 5h tới tối
 • Lương: 2.000.000đ
 • Liên hệ nhận lớp: 0916276271 ( Thầy Tuấn )

Thông tin lớp học

 • Mã lớp: 3204
 • Yêu cầu: Giáo viên
 • Giới tính: Bất kỳ
 • Yêu cầu khác: Cần gấp giáo viên có kinh nghiệm kèm Hóa cho 1 hs nam học Nguyễn Khuyến chi nhánh Cộng Hòa
 • Thời gian: thứ 7(sau 17h), Chủ nhật cả ngày
 • Lương: thỏa thuận
 • Liên hệ nhận lớp: 0916276271 ( Thầy Tuấn )

Thông tin lớp học

 • Mã lớp: 3202
 • Yêu cầu: Giáo viên
 • Giới tính: Nữ
 • Yêu cầu khác: cần gâp giáo viên nữ toán có kinh nghiệm kèm toán cho 1 hs nữ lớp 10 học Nguyễn An Ninh
 • Thời gian: sắp xếp
 • Lương: thỏa thuận
 • Liên hệ nhận lớp: 0916276271 ( Thầy Tuấn )

Thông tin lớp học

 • Mã lớp: 3200
 • Yêu cầu: Sinh viên
 • Giới tính: Bất kỳ
 • Yêu cầu khác: cần gấp 1 sinh viên có kinh nghiệm kèm được lý đại cương cho 1 bạn sinh viên đang học đh quốc tế
 • Thời gian: thứ 7 CN(1b=2h)
 • Lương: thỏa thuận
 • Liên hệ nhận lớp: 0916276271 ( Thầy Tuấn )

Thông tin lớp học

 • Mã lớp: 3199
 • Yêu cầu: Sinh viên
 • Giới tính: Bất kỳ
 • Yêu cầu khác: Cần gấp 1 sinh viên giỏi kèm toán lý hóa 11 cho 1 hs nữ học trường An Lạc học hới yếu toán
 • Thời gian: thứ 3,5,7 từ 17h-18h30
 • Lương: 1.500.000đ
 • Liên hệ nhận lớp: 0916276271 ( Thầy Tuấn )

Thông tin lớp học

 • Mã lớp: 3196
 • Yêu cầu: Sinh viên
 • Giới tính: Nữ
 • Yêu cầu khác: cần gấp sinh viên nữ có kinh nghiệm kèm lý hóa 10 cho 1 hs nữ ở quận 3
 • Thời gian: thứ 2,4,6 từ 17h30-19h30
 • Lương: 1.400.000đ
 • Liên hệ nhận lớp: 0916276271 ( Thầy Tuấn )

Thông tin lớp học

 • Mã lớp: 3192
 • Yêu cầu: Sinh viên
 • Giới tính: Nam
 • Yêu cầu khác: cần gấp 1 sinh viên nam có kinh nghiệm kèm toán lý hóa cho 1 hs nam lớp 9 ở Tân Bình
 • Thời gian: thứ 2,3,4,6,7 từ 19h30-21h
 • Lương: 2,2tr
 • Liên hệ nhận lớp: 0916276271 ( Thầy Tuấn )

Thông tin lớp học

 • Mã lớp: 3191
 • Yêu cầu: Giáo viên
 • Giới tính: Bất kỳ
 • Yêu cầu khác: cần gấp giáo viên kèm cho 1 nhóm 4 hs lớp 12 ở Hưng Phú Q.8
 • Thời gian: thứ 3(16h-17h30), thứ 6 sau 13h
 • Lương: thỏa thuận
 • Liên hệ nhận lớp: 0916276271 ( Thầy Tuấn )

Thông tin lớp học

 • Mã lớp: 3043
 • Yêu cầu: Sinh viên
 • Giới tính: Nữ
 • Yêu cầu khác: Cần tìm gấp sinh viên nữ BK có kinh nghiệm kèm T.L.H cho một học sinh nữ đang học lớp tăng cường tiếng anh c2 Chu Văn An Q.1
 • Thời gian: Sắp xếp từ 18h30-20h thứ 3,5,7
 • Lương: 1.500.000₫
 • Liên hệ nhận lớp: 0916276271 ( Thầy Tuấn )

Thông tin lớp học

 • Mã lớp: 3189
 • Yêu cầu: Giáo viên
 • Giới tính: Bất kỳ
 • Yêu cầu khác: Cần gấp giáo viên có kinh nghiệm kèm lý 12 cho 2 hs ở quận 8
 • Thời gian: sắp xếp
 • Lương: thỏa thuận
 • Liên hệ nhận lớp: 0916276271 ( Thầy Tuấn )

Thông tin lớp học

 • Mã lớp: 3179
 • Yêu cầu: Sinh viên
 • Giới tính: Bất kỳ
 • Yêu cầu khác: cần gấp sinh viên bất kỳ kèm báo bài cho 1 bé lớp 6 học hơi yếu anh văn
 • Thời gian: thứ 2,3,4,5,6 từ 19h-20h30
 • Lương: 2.000.000đ
 • Liên hệ nhận lớp: 0916276271 ( Thầy Tuấn )

Thông tin lớp học

 • Mã lớp: 3175
 • Yêu cầu: Giáo viên
 • Giới tính: Nữ
 • Yêu cầu khác: cần gấp giáo viên nữ có kinh nghiệm kèm toán cho 1 hs nữ lớp 9 học lực lớp 8 khá mới vô lớp 9 học không theo kịp chương trình. đang học trường Trường Chinh
 • Thời gian: sắp xếp thứ 4(17h-18h30), CN(sáng hoặc chiều)
 • Lương: thỏa thuận
 • Liên hệ nhận lớp: 0916276271 ( Thầy Tuấn )

Thông tin lớp học

 • Mã lớp: 2889
 • Yêu cầu: Sinh viên
 • Giới tính: Nữ
 • Yêu cầu khác: Cần gấp 1 sinh viên nữ kèm toán lý hóa 12 cho 1 hs nữ đang học Nguyễn Tất Thành học lực trung bình
 • Thời gian: Sắp xếp từ 18h30-20h
 • Lương: 2.000.000đ
 • Liên hệ nhận lớp: 0916276271 ( Thầy Tuấn )

Thông tin lớp học

 • Mã lớp: 3173
 • Yêu cầu: Sinh viên
 • Giới tính: Nữ
 • Yêu cầu khác: cần gấp 1 sinh viên nữ dạy giỏi, có kinh nghiệm kèm toán lý hóa 10 cho 1 hs nữ ở Thủ Đức
 • Thời gian: sắp xếp
 • Lương: 1.400.000đ
 • Liên hệ nhận lớp: 0916276271 ( Thầy Tuấn )

Thông tin lớp học

 • Mã lớp: 3171
 • Yêu cầu: Sinh viên
 • Giới tính: Nữ
 • Yêu cầu khác: cần gấp sinh viên nữ có kinh nghiệm, nghiêm khắc kèm cho 1 bé trai lớp 5 ở quận 8
 • Thời gian: thứ 2,3,4,5,6 từ 18h-20h
 • Lương: 2.000.000đ
 • Liên hệ nhận lớp: 0916276271 ( Thầy Tuấn )

Thông tin lớp học

 • Mã lớp: 3166
 • Yêu cầu: Sinh viên
 • Giới tính: Nữ
 • Yêu cầu khác: cần gấp sinh viên nữ kèm hóa 12 cho 1 hs nữ đang học Minh Khai ở quận 8
 • Thời gian: thứ 2(14h-16h), thứ 7(10h30-12h30)
 • Lương: 1.000.000đ
 • Liên hệ nhận lớp: 0916276271 ( Thầy Tuấn )

Thông tin lớp học

 • Mã lớp: 2912
 • Yêu cầu: Sinh viên
 • Giới tính: Nam
 • Yêu cầu khác: cần gấp 1 sinh viên nam có kinh nghiệm kèm toán lý hóa cho 1 hs nam lớp 11
 • Thời gian: thứ 2,4,6 từ 19h-21h
 • Lương: 1.200.000đ
 • Liên hệ nhận lớp: 0916276271 ( Thầy Tuấn )

Thông tin lớp học

 • Mã lớp: 3165
 • Yêu cầu: Sinh viên
 • Giới tính: Nam
 • Yêu cầu khác: cần gấp sinh viên nam có kinh nghiệm kèm toán lý 12 cho 1 hs nam ở Phú Nhuận
 • Thời gian: thứ 3,5,7 buổi chiều từ 13h-17h
 • Lương: 1.400.000đ
 • Liên hệ nhận lớp: 0916276271 ( Thầy Tuấn )

Thông tin lớp học

 • Mã lớp: 3159
 • Yêu cầu: Sinh viên
 • Giới tính: Nữ
 • Yêu cầu khác: cần gấp 1 sinh viên nữ kèm báo bài cho 1 bé nữ lớp 6 ở quận 6
 • Thời gian: thứ 2,3,5,6 từ 8h-10h
 • Lương: 1,6tr
 • Liên hệ nhận lớp: 0916276271 ( Thầy Tuấn )

Thông tin lớp học

 • Mã lớp: 3158
 • Yêu cầu: Giáo viên
 • Giới tính: Bất kỳ
 • Yêu cầu khác: Cần gấp giáo viên có kinh nghiệm dạy giỏi kèm toán lý hóa cho 1 hs nam lớp 8 học hơi yếu ợ quận 12
 • Thời gian: Sắp xếp
 • Lương: thỏa thuận
 • Liên hệ nhận lớp: 0916276271 ( Thầy Tuấn )

Thông tin lớp học

 • Mã lớp: 3131
 • Yêu cầu: Sinh viên
 • Giới tính: Bất kỳ
 • Yêu cầu khác: Cần gấp 1 sinh viên giỏi, chịu khó kèm lý hóa cho 1 hs nam lớp 10 học Lê Quý Đôn.
 • Thời gian: sắp xếp(2,3,5,6 từ 6h30)
 • Lương: 1.400.000đ
 • Liên hệ nhận lớp: 0916276271 ( Thầy Tuấn )

Thông tin lớp học

 • Mã lớp: 3155
 • Yêu cầu: Sinh viên
 • Giới tính: Nữ
 • Yêu cầu khác: cần gấp 1 sinh viên nữ có kinh nghiệm kèm anh văn cho 1 hs nam lớp 6 học Dân Lập Ngôi Sao Quận Bình Tân
 • Thời gian: sắp xếp từ 16h30 trở đi
 • Lương: 1.400.000đ
 • Liên hệ nhận lớp: 0916276271 ( Thầy Tuấn )

Thông tin lớp học

 • Mã lớp: 3154
 • Yêu cầu: Giáo viên
 • Giới tính: Nữ
 • Yêu cầu khác: cần gấp giáo viên nữ kèm anh văn cho 1 hs nữ lớp 7 ở quận 5
 • Thời gian: thứ 3,5,7 từ 17h30-19h
 • Lương: thỏa thuận(1,8tr)
 • Liên hệ nhận lớp: 0916276271 ( Thầy Tuấn )

Thông tin lớp học

 • Mã lớp: 3151
 • Yêu cầu: Giáo viên
 • Giới tính: Nữ
 • Yêu cầu khác: Cần gấp giáo viên hóa có kinh nghiệm kèm hóa cho 1 hs nữ lớp 11 ở quận 4
 • Thời gian: thứ 7,CN từ 9h-10h30
 • Lương: 1.600.000đ
 • Liên hệ nhận lớp: 0916276271 ( Thầy Tuấn )

Thông tin lớp học

 • Mã lớp: 3148
 • Yêu cầu: Sinh viên
 • Giới tính: Nữ
 • Yêu cầu khác: Cần gấp Sv nữ Sp anh kèm anh văn cho 1 bé lớp 3 bị mất căn bản
 • Thời gian: Thứ 3,5,7(19h-20h30)
 • Lương: 1,2tr
 • Liên hệ nhận lớp: 0916276271 ( Thầy Tuấn )

Thông tin lớp học

 • Mã lớp: 3136
 • Yêu cầu: Sinh viên
 • Giới tính: Nam
 • Yêu cầu khác: Có tính kiên nhẫn.
 • Thời gian: từ 17g30' đến 19g30
 • Lương: 2.000.000đ (Hai triệu đồng chẵn).
 • Liên hệ nhận lớp: 0916276271 ( Thầy Tuấn )
3216
3
Trần Nhân Tôn, P.2, Quận 10
Đã giao
 
3215
3
Ta Quang Bữu, P.5, Quận 8
Đã giao
 
3212
3
Võ Văn Kiệt(gần cầu Ông Lãnh), Quận 4
Đã giao
 
3207
5
Tân Vĩnh, Phường 6, Quận 4
Đã giao
 
3206
2
An Dương Vương, P.10, Quận 6
Đã giao
 
3204
2
Võ Văn Kiệt, P. An Lạc, Quận Bình Tân
Đã giao
 
3202
2
Cao Thắng, P.3, Quận 3
Đã giao
 
3200
2
Điện Biên Phủ, P.25, Quận Bình Thạnh
Đã giao
 
3199
3
Kinh Dương Vương, P. Bình Trị Đông B, Quận Bình Tân
Đã giao
 
3196
3
Lý Chính Thắng, P.8, Quận 3
Đã giao
 
3192
5
Đường Văn Trung, P.13, Quận Tân Bình
Đã giao
 
3191
2
Hưng Phú, P.9, Quận 8
Đã giao
 
3043
3
Đường Mai Am, P.9, Quận 8
Đã giao
 
3189
2
Phạm Thế Hiển, P.5, Quận 8
Đã giao
 
3179
5
Đường 29, P. Bình Trị Đông B, Quận Bình Tân
Đã giao
 
3175
2
Phan Huy Ích, P.15, Quận Tân Bình
Đã giao
 
2889
4 buổi
KDC Bình Phú 2 Đường 68, P.10, Quận 6
Đã giao
 
3173
3
Đường 49 KP1, P. Hiệp Bình Chánh, Quận Thủ Đức
Đã giao
 
3171
5
Nguyễn Duy, P.10, Quận 8
Đã giao
 
3166
2
Phạm Thế Hiển, P.6, Quận 8
Đã giao
 
2912
3
Trần Văn Đang, P. 11, Quận 3
Đã giao
 
3165
3
Huỳnh Văn Bánh, P.17, Quận Phú Nhuận
Đã giao
 
3159
4
Trần Trung Lập, P.2, Quận 6
Đã giao
 
3158
3
Tổ 21, KP1, P. Tân Thới Hiệp, Quận 12
Đã giao
 
3131
3b/1t
Huỳnh Tấn Phát, P. Tân Thuận Đông, Quận 7
Đã giao
 
3155
3
Đường số 1A, P. Bình Trị Đông B, Quận Bình Tân
Đã giao
 
3154
3
Trần Nhân Tôn, P.9, Quận 5
Đã giao
 
3151
2b/1t
Tôn Đản, Phường 15, Quận 4
Đã giao
 
3148
3
Ngô Sỹ Liên, P14, Quận 8
Đã giao
 
3136
5, từ thứ hai đến thứ sáu.
Nguyễn Hồng Đào, P.14, Quận Tân Bình
Đã giao
 
FIRST < PREV ...  9  10  11 12 13  14  15  ... NEXT > LAST [12 / 58]
 
HỆ THỐNG GIA SƯ BK

TRUNG TÂM GIA SƯ BÁCH KHOA

Đội ngũ gia sư nhiều năm kinh nghiệm dạy nhiệt tình, dể hiểu

Địa Chỉ:
Văn phòng:
 20 Dương Tự Quán, Phường An Lac, Quận Bình Tân
Chi Nhánh: 382/22 Lê Hồng Phong, Phường 1, Quận 10 HCM
Hotline: 0838300655
Tel: 0916276271 - 0908018459

HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN


Thầy Tuấn 0916 276 271


Thầy Phước 0908 018 459


Cô Tuyền 0963 696 786

LIÊN KẾT WEBSITE
DÀNH CHO GIA SƯ
TIN TỨC NỘI BỘ
HỆ THỐNG GIA SƯ BK

TRUNG TÂM GIA SƯ BÁCH KHOA

Đội ngũ gia sư nhiều năm kinh nghiệm dạy nhiệt tình, dể hiểu

Địa Chỉ:
Văn phòng:
 20 Dương Tự Quán, Phường An Lac, Quận Bình Tân
Chi Nhánh: 382/22 Lê Hồng Phong, Phường 1, Quận 10 HCM
Hotline: 0838300655
Tel: 0916276271 - 0908018459

GIA SƯ CÁC QUẬN
THỐNG KÊ
Hôm nay ngày:
25/02/2017
 

Apartment for rent | Tieng anh giao tiep | Hoc tieng anh online | Trung tâm gia sư | Dạy tiếng anh trẻ em | Gia su hai phongNien giam thong ke | Tư vấn Y Dược Hà Nội | Thông tin tư vấn tuyển sinh Trực Tuyến | Saigon Pearl Apartment | Saigon Pearl

Sổ da cao cấp Sổ tay đẹp Sản xuất sổ da Sản xuất sổ tay In sổ tay Sổ tay bìa da Xưởng sản xuất sổ da Sổ tay cao cấp Cơ sở sản xuất sổ da Sổ tay ghi chép Sổ tay handmade Sổ bìa da Sổ tay vintage Quà tặng sổ da Sổ tay da