LỚP HIỆN CÓ

 


Mã số
Môn - Lớp
Buổi
Địa chỉ
Tình trạng
 

Thông tin lớp học

 • Mã lớp: 1420
 • Yêu cầu: Sinh viên
 • Giới tính: Nữ
 • Yêu cầu khác: Cần gấp 1 bạn sinh viên nữ sư phạm khoa Anh năm 3,4 có kinh nghiệm kèm Anh Văn lớp 12 và LTDH cho 1 hs nữ lớp 11 lên 12 ở Quận 11.
 • Thời gian: Sắp xếp
 • Lương: 1.400.000đ
 • Liên hệ nhận lớp: 0916276271 ( Thầy Tuấn )

Thông tin lớp học

 • Mã lớp: 1417
 • Yêu cầu: Sinh viên
 • Giới tính: Nữ
 • Yêu cầu khác: Cần gấp 1 sinh viên giỏi có kinh nghiệm kèm toán, lý cho 1 bé nữ lớp 7 lên 8. dự định thi tuyển vào lớp 10 trường Lê Hồng Phong hoặc Năng Khiếu. bé học Hoàng Hoa Thám học lực giỏi.
 • Thời gian: Sắp xếp
 • Lương: SV(1.000.000đ)
 • Liên hệ nhận lớp: 0916276271 ( Thầy Tuấn )

Thông tin lớp học

 • Mã lớp: 1416
 • Yêu cầu: Giáo viên
 • Giới tính: Nữ
 • Yêu cầu khác: Cần gấp 1 giáo viên nữ có kinh nghiệm kèm cho 1 bé chuẩn bị vào lớp 1 Quận Bình Thạnh.
 • Thời gian: thứ 2,3,4,5,6 từ 8h30-10h
 • Lương: 2.500.000đ
 • Liên hệ nhận lớp: 0916276271 ( Thầy Tuấn )

Thông tin lớp học

 • Mã lớp: 1415
 • Yêu cầu: Sinh viên
 • Giới tính: Nữ
 • Yêu cầu khác: cần gấp 1 sinh viên nữ có kinh nghiệm kèm cho 1 bé nữ lớp 5 lên 6 ở Quận 3.
 • Thời gian: thứ 2,4,6 buổi sáng
 • Lương: 1.000.000đ
 • Liên hệ nhận lớp: 0916276271 ( Thầy Tuấn )

Thông tin lớp học

 • Mã lớp: 1414
 • Yêu cầu: Giáo viên
 • Giới tính: Bất kỳ
 • Yêu cầu khác: Cần gấp 1 giáo viên có kinh nghiệm kèm cho 1 hs nam học Nguyễn Chí Thanh lớp 11 lên 12 môn toán, học lực khá.
 • Thời gian: thứ 3,5,7 từ 18h30-20h
 • Lương: 2.400.000đ
 • Liên hệ nhận lớp: 0916276271 ( Thầy Tuấn )

Thông tin lớp học

 • Mã lớp: 1411
 • Yêu cầu: Giáo viên
 • Giới tính: Nam
 • Yêu cầu khác: Cần gấp 1 giáo viên Nam có kinh nghiệm kèm Anh Văn cho 1 bé Nam lớp 3 lên 4 Bé học Trần Quốc Tuấn học lực giỏi.
 • Thời gian: Sắp xếp
 • Lương: 1.500.000đ
 • Liên hệ nhận lớp: 0916276271 ( Thầy Tuấn )

Thông tin lớp học

 • Mã lớp: 1409
 • Yêu cầu: Sinh viên
 • Giới tính: Nữ
 • Yêu cầu khác: Cần gấp 1 gia sư nữ có kinh nghiệm và phương pháp truyền đạt tốt kèm cho 1 hs nữ lớp 2 lên 3 ở Quận 2.
 • Thời gian: Sắp xếp sáng hoặc chiều
 • Lương: 1.100.000đ
 • Liên hệ nhận lớp: 0916276271 ( Thầy Tuấn )

Thông tin lớp học

 • Mã lớp: 1408
 • Yêu cầu: Sinh viên
 • Giới tính: Nữ
 • Yêu cầu khác: Cần gấp 1 gia sư nữ có kinh nghiệm và phương pháp truyền đạt tốt kèm cho 1 hs nữ lớp 5 lên 6 ở Quận 2.
 • Thời gian: Sắp xếp sáng hoặc chiều
 • Lương: 1.300.000đ
 • Liên hệ nhận lớp: 0916276271 ( Thầy Tuấn )

Thông tin lớp học

 • Mã lớp: 1407
 • Yêu cầu: Sinh viên
 • Giới tính: Bất kỳ
 • Yêu cầu khác: Cấn gấp sinh viên bất kỳ có kinh nghiệm LTDH môn Anh Văn cho 1 hv đã tốt nghiệp thi vào DH Kinh Tế, học lực khá. hv đến nhà gia sư học.
 • Thời gian: Sắp xếp
 • Lương: 150k/1b
 • Liên hệ nhận lớp: 0916276271 ( Thầy Tuấn )

Thông tin lớp học

 • Mã lớp: 1406
 • Yêu cầu: Sinh viên
 • Giới tính: Bất kỳ
 • Yêu cầu khác: Cấn gấp sinh viên bất kỳ có kinh nghiệm LTDH môn lý cho 1 hv đã tốt nghiệp thi vào DH Kinh Tế, học lực khá. hv đến nhà gia sư học.
 • Thời gian: Sắp xếp
 • Lương: 150k/1b
 • Liên hệ nhận lớp: 0916276271 ( Thầy Tuấn )

Thông tin lớp học

 • Mã lớp: 1399
 • Yêu cầu: Giáo viên
 • Giới tính: Nữ
 • Yêu cầu khác: Cần gấp 1 giáo viên nữ có kinh nghiệm kèm môn văn lớp 8 cho 1 bé nữ học Á Châu học lực giỏi yếu kỹ năng viết.
 • Thời gian: thứ 3,5 từ 18h30-20h
 • Lương: 1.500.000đ
 • Liên hệ nhận lớp: 0916276271 ( Thầy Tuấn )

Thông tin lớp học

 • Mã lớp: 1395
 • Yêu cầu: Giáo viên
 • Giới tính: Nữ
 • Yêu cầu khác: Cần gấp giáo viên nữ đứng tuổi có kinh nghiệm kèm cho học sinh nam lớp 8 lên 9 Gần cầu Tham Lương.
 • Thời gian: sắp xếp buổi tối từ 19h-20h30
 • Lương: 1.800.000đ
 • Liên hệ nhận lớp: 0916276271 ( Thầy Tuấn )

Thông tin lớp học

 • Mã lớp: 1394
 • Yêu cầu: Giáo viên
 • Giới tính: Bất kỳ
 • Yêu cầu khác: Cần gấp giáo viên có kinh nghiệm kèm môn vẽ cho 1 bé lớp 2 Quận 3
 • Thời gian: thứ 3,5 buổi sáng
 • Lương: 1.400.000đ
 • Liên hệ nhận lớp: 0916276271 ( Thầy Tuấn )

Thông tin lớp học

 • Mã lớp: 1388
 • Yêu cầu: Giáo viên
 • Giới tính: Bất kỳ
 • Yêu cầu khác: Cần gấp 1 giáo viên có kinh nghiệm kèm cho 1 hs lớp 5 lên 6 toán, văn ở Quận 10.
 • Thời gian: thứ 2,4,6 từ 8h30-10h
 • Lương: 1.800.000đ
 • Liên hệ nhận lớp: 0916276271 ( Thầy Tuấn )

Thông tin lớp học

 • Mã lớp: 1386
 • Yêu cầu: Sinh viên
 • Giới tính: Nam
 • Yêu cầu khác: Cần gấp 1 sinh viên học Bách khoa, kinh tế hoặc Ngân Hàng có kinh nghiệm kèm cho 1 bé nam lớp 5 lên 6 ở Gò Vấp.
 • Thời gian: Sắp xếp
 • Lương: 1.000.000đ
 • Liên hệ nhận lớp: 0916276271 ( Thầy Tuấn )

Thông tin lớp học

 • Mã lớp: 1379
 • Yêu cầu: Giáo viên
 • Giới tính: Nam
 • Yêu cầu khác: Cần gấp giáo viên nam có kinh nghiệm, nghiêm khắc kèm toán cho 1 hs nữ Quận 7.
 • Thời gian: thứ 2,4,6 từ 18h-19h30
 • Lương: 2.400.000đ
 • Liên hệ nhận lớp: 0916276271 ( Thầy Tuấn )

Thông tin lớp học

 • Mã lớp: 1378
 • Yêu cầu: Sinh viên
 • Giới tính: Nữ
 • Yêu cầu khác: Cần gấp sinh viên nữ có kinh nghiệm kèm môn toán hóa cho 1 hs nữ lớp 8 lên 9. học trường Hoàng Văn Thụ.
 • Thời gian: Sắp xếp
 • Lương: 1.200.000đ
 • Liên hệ nhận lớp: 0916276271 ( Thầy Tuấn )

Thông tin lớp học

 • Mã lớp: 1377
 • Yêu cầu: Giáo viên
 • Giới tính: Nam
 • Yêu cầu khác: Cần gấp giáo viên có kinh nghiệm LTDH môn toán cho 1 hs nam đã tốt nghiệp Nguyễn Khuyến.
 • Thời gian: Sắp xếp
 • Lương: 3.000.000đ
 • Liên hệ nhận lớp: 0916276271 ( Thầy Tuấn )

Thông tin lớp học

 • Mã lớp: 1375
 • Yêu cầu: Giáo viên
 • Giới tính: Nữ
 • Yêu cầu khác: Cần gấp giáo viên nữ có kinh nghiệm kèm môn Toán 12 và LTDH cho 1 hs nữ học Nguyễn An Ninh học lực khá sang năm lên 12.
 • Thời gian: Sắp xếp
 • Lương: 1.600.000đ
 • Liên hệ nhận lớp: 0916276271 ( Thầy Tuấn )

Thông tin lớp học

 • Mã lớp: 1374
 • Yêu cầu: Giáo viên
 • Giới tính: Nữ
 • Yêu cầu khác: Cần gấp giáo viên nữ có kinh nghiệm kèm môn Hóa 12 và LTDH cho 1 hs nữ học Nguyễn An Ninh học lực khá sang năm lên 12.
 • Thời gian: Sắp xếp
 • Lương: 1.600.000đ
 • Liên hệ nhận lớp: 0916276271 ( Thầy Tuấn )

Thông tin lớp học

 • Mã lớp: 1373
 • Yêu cầu: Giáo viên
 • Giới tính: Nữ
 • Yêu cầu khác: Cần gấp giáo viên nữ có kinh nghiệm kèm môn sinh 12 và LTDH cho 1 hs nữ học Nguyễn An Ninh học lực khá sang năm lên 12.
 • Thời gian: Sắp xếp
 • Lương: 1.600.000đ
 • Liên hệ nhận lớp: 0916276271 ( Thầy Tuấn )

Thông tin lớp học

 • Mã lớp: 1372
 • Yêu cầu: Giáo viên
 • Giới tính: Nữ
 • Yêu cầu khác: Cần gấp giáo viên nữ LTDH anh văn cho 1 hs nam học Hùng Vương học lực khá thi khối D vào sư phạm Nhà Bè
 • Thời gian: Sắp xếp
 • Lương: 3.600.000đ
 • Liên hệ nhận lớp: 0916276271 ( Thầy Tuấn )

Thông tin lớp học

 • Mã lớp: 1367
 • Yêu cầu: Sinh viên
 • Giới tính: Nữ
 • Yêu cầu khác: Cần gấp sinh viên nữ có kinh nghiệm dạy tốt kèm cho 1 bé nữ lớp 1 lên 2 bé học Nguyễn Thiện Thuật.
 • Thời gian: Sắp xếp buối sáng
 • Lương: 1.200.000đ
 • Liên hệ nhận lớp: 0916276271 ( Thầy Tuấn )

Thông tin lớp học

 • Mã lớp: 1363
 • Yêu cầu: Giáo viên
 • Giới tính: Bất kỳ
 • Yêu cầu khác: Cần gấp giáo viên Anh Văn ôn thi lại cho 1 hs học lớp 8 học Duyên Hồng, học mất căn bản. Cuối tháng 7 thi
 • Thời gian: sắp xếp buổi chiều
 • Lương: 2.400.000đ
 • Liên hệ nhận lớp: 0916276271 ( Thầy Tuấn )

Thông tin lớp học

 • Mã lớp: 1302
 • Yêu cầu: Giáo viên
 • Giới tính: Nữ
 • Yêu cầu khác: Cần gấp giáo viên nữ có kinh nghiệm kèm toán lý hóa lớp 8. đầu tháng 6 học ôn lại lớp 8 đầu tháng 8 học chương trình lớp 9.
 • Thời gian: sắp xếp buổi chiều thứ 3,5 chiều 2h-5h
 • Lương: 1.200.000đ
 • Liên hệ nhận lớp: 0916276271 ( Thầy Tuấn )

Thông tin lớp học

 • Mã lớp: 1359
 • Yêu cầu: Giáo viên
 • Giới tính: Nữ
 • Yêu cầu khác: Cần gấp 1 giáo viên nữ có kinh nghiệm kèm cho 2 hv nữ Anh Văn Giao Tiếp chủ yếu 2 kỹ năng nghe nói.
 • Thời gian: sắp xếp buổi sáng từ 9h30-11h
 • Lương: 4.000.000đ
 • Liên hệ nhận lớp: 0916276271 ( Thầy Tuấn )

Thông tin lớp học

 • Mã lớp: 1355
 • Yêu cầu: Giáo viên
 • Giới tính: Bất kỳ
 • Yêu cầu khác: Cần gấp giáo viên có kinh nghiệm kèm cho 1 hs lớp 4 lên 5, trước tiên ôn lại kiến thức lớp 4 cho vững sau đó học lớp 5 Quận 7.
 • Thời gian: thứ 2,3,4,5,6,7 từ 8h30-10h30
 • Lương: thỏa thuận
 • Liên hệ nhận lớp: 0916276271 ( Thầy Tuấn )

Thông tin lớp học

 • Mã lớp: 1353
 • Yêu cầu: Giáo viên
 • Giới tính: Bất kỳ
 • Yêu cầu khác: Cần gấp giáo viên có kinh nghiệm kèm cho 1 học viên nam đã tốt nghiệp LTDH môn toán năm sau 2015.
 • Thời gian: Sắp xếp
 • Lương: 1.600.000đ
 • Liên hệ nhận lớp: 0916276271 ( Thầy Tuấn )

Thông tin lớp học

 • Mã lớp: 1352
 • Yêu cầu: Giáo viên
 • Giới tính: Bất kỳ
 • Yêu cầu khác: Cần gấp giáo viên có kinh nghiệm kèm cho 1 học viên nam đã tốt nghiệp LTDH môn Anh Văn năm sau 2015.
 • Thời gian: Sắp xếp
 • Lương: 1.600.000đ
 • Liên hệ nhận lớp: 0916276271 ( Thầy Tuấn )

Thông tin lớp học

 • Mã lớp: 1351
 • Yêu cầu: Giáo viên
 • Giới tính: Bất kỳ
 • Yêu cầu khác: Cần gấp giáo viên có kinh nghiệm LTDH môn Hóa cho 1 học viên đạ tốt nghiệp Quận 3.
 • Thời gian: Sắp xếp
 • Lương: thỏa thuận
 • Liên hệ nhận lớp: 0916276271 ( Thầy Tuấn )
1420
3
Bình Thới, Phường 14, Quận 11
Đã giao
 
1417
2
Nguyễn Minh Hoàng, Phường 12, Quận Tân Bình
Đã giao
 
1416
5
Nguyễn Hữu Cành, Phường 22, Quận Bình Thạnh
Đã giao
 
1415
3
Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường 8, Quận 3
Đã giao
 
1414
3
Hoàng Hoa Thám, Phường 13, Quận Tân Bình
Đã giao
 
1411
3
KCN Tân Bình, Phường Tây Thạnh, Quận Tân Phú
Đã giao
 
1409
4
Khu đô thị An Phú(Gần Metro), Quận 2
Đã giao
 
1408
4
Khu đô thị An Phú(Gần Metro), Quận 2
Đã giao
 
1407
3
Nhất Chi Mai, Phường 13, Quận Tân Bình
Đã giao
 
1406
3
Nhất Chi Mai, Phường 13, Quận Tân Bình
Đã giao
 
1399
2
Đường số 8, Phường 11, Quận Gò Vấp
Đã giao
 
1395
3
Đường C1, Phường Tân Thới Nhất, Quận 12
Đã giao
 
1394
2
CC Nguyễn Thiện Thuật, Phường 1, Quận 3
Đã giao
 
1388
3
Hòa Hảo, Phường 4, Quận 10
Đã giao
 
1386
3
Tân Sơn, Phường 12, Quận Gò Vấp
Đã giao
 
1379
3
Đường 19, Phường Tân Quy, Quận 7
Đã giao
 
1378
3
Hòa Hảo, Phường 4, Quận 10
Đã giao
 
1377
3
Tô Hiến Thành, Phường 15, Quận 10
Đã giao
 
1375
2
Trường Sơn, Phường 15, Quận 10
Đã giao
 
1374
2
Trường Sơn, Phường 15, Quận 10
Đã giao
 
1373
2
Trường Sơn, Phường 15, Quận 10
Đã giao
 
1372
3
Gần Cầu Phú Xuân , Huyện Nhà Bè
Đã giao
 
1367
3
CC Nguyễn Thiện Thuật, Phường 1, Quận 3
Đã giao
 
1363
3
Nhật Tảo, Phường 6, Quận 10
Đã giao
 
1302
2
Đỗ Xuân Hợp, Phường Phước Long B, Quận 9
Đã giao
 
1359
4
Kha Vạn Cân(Gần cá sấu hoa cà), Quận Thủ Đức
Đã giao
 
1355
6
Đường Phú Thuận(Gần cầu phú mỹ), Phường Phú Thuận, Quận 7
Đã giao
 
1353
2
Cách Mạng Tháng 8, Phường 4, Quận 3
Đã giao
 
1352
2
Cách Mạng Tháng 8, Phường 4, Quận 3
Đã giao
 
1351
4
Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường 6, Quận 3
Đã giao
 
FIRST < PREV ...  9  10  11 12 13  14  15  ... NEXT > LAST [12 / 32]
 
DÀNH CHO GIA SƯ
TIN TỨC NỘI BỘ
HỆ THỐNG GIA SƯ BK

TRUNG TÂM GIA SƯ BÁCH KHOA

Đội ngũ gia sư nhiều năm kinh nghiệm dạy nhiệt tình, dể hiểu

Địa Chỉ:
Văn phòng:
 20 Dương Tự Quán, Phường An Lac, Quận Bình Tân
Chi Nhánh: 382/22 Lê Hồng Phong, Phường 1, Quận 10 HCM
Hotline: 0838300655
Tel: 0916276271 - 0908018459

GIA SƯ CÁC QUẬN
THỐNG KÊ
Hôm nay ngày:
19/12/2014
 
Gia sư, dạy kèm
 

Apartment for rent | Tieng anh giao tiep | Hoc tieng anh online | Trung tâm gia sư | Dạy tiếng anh trẻ em | Gia su hai phongNien giam thong ke | Tư vấn Y Dược Hà Nội | Thông tin tư vấn tuyển sinh Trực Tuyến | Saigon Pearl Apartment, Saigon Pearl, Báo giáo dục, Apartment for rent,Thiết kế website, Báo giáo dục, Apartment for rent