Gia sư, dạy kèm

LỚP HIỆN CÓ

 


Mã số
Môn - Lớp
Buổi
Địa chỉ
Tình trạng
 

Thông tin lớp học

 • Mã lớp: 3310
 • Yêu cầu: Sinh viên
 • Giới tính: Nam
 • Yêu cầu khác: Cần gấp sinh viên nam giỏi toán có kinh nghiệm kèm toán cho 1 hs nam lớp 9 học Nguyễn Văn Trỗi học hơi yếu
 • Thời gian: thứ 6,7 từ 18h30-20h
 • Lương: 1.000.000đ
 • Liên hệ nhận lớp: 0916276271 ( Thầy Tuấn )

Thông tin lớp học

 • Mã lớp: 3300
 • Yêu cầu: Giáo viên
 • Giới tính: Nữ
 • Yêu cầu khác: có tâm, nghiêm túc, giỏi chuyên môn, hs nữ học phổ thông Năng Khiếu
 • Thời gian: 18:00 - 21:00 thứ năm hằng tuần
 • Lương: thỏa thuận
 • Liên hệ nhận lớp: 0916276271 ( Thầy Tuấn )

Thông tin lớp học

 • Mã lớp: 3308
 • Yêu cầu: Sinh viên
 • Giới tính: Nam
 • Yêu cầu khác: cần gấp sinh viên nam có kinh nghiệm, vui vẽ, thoái mái kèm toán lý hóa 8 cho 1 hs nam học lực khá thiếu tấp trung
 • Thời gian: sắp xếp buối tối và Chủ Nhật
 • Lương: 1.200.000đ
 • Liên hệ nhận lớp: 0916276271 ( Thầy Tuấn )

Thông tin lớp học

 • Mã lớp: 3306
 • Yêu cầu: Sinh viên
 • Giới tính: Nữ
 • Yêu cầu khác: cần gấp sinh viên nữ chuyên hóa kèm hóa cho 1 hs nữ 12 ở quận 3
 • Thời gian: Sắp xếp
 • Lương: 1.000.000đ
 • Liên hệ nhận lớp: 0916276271 ( Thầy Tuấn )

Thông tin lớp học

 • Mã lớp: 3303
 • Yêu cầu: Sinh viên
 • Giới tính: Nữ
 • Yêu cầu khác: Cần gấp sv nữ có kinh nghiệm kèm lớp 6
 • Thời gian: Sắp xếp buổi tối
 • Lương: 1.200.000đ
 • Liên hệ nhận lớp: 0916276271 ( Thầy Tuấn )

Thông tin lớp học

 • Mã lớp: 3296
 • Yêu cầu: Giáo viên
 • Giới tính: Nữ
 • Yêu cầu khác: Cần gấp gv nữ giỏi kèm lý hoá cho 1 hs nữ lớp 9 học Á Châu học yếu hoá
 • Thời gian: Thứ 3,5,7 sau 18h
 • Lương: Thoả thuận
 • Liên hệ nhận lớp: 0916276271 ( Thầy Tuấn )

Thông tin lớp học

 • Mã lớp: 3295
 • Yêu cầu: Giáo viên
 • Giới tính: Bất kỳ
 • Yêu cầu khác: Cần gấp giáo viên hoá dạy giỏi có kinh nghiệm kèm hoá cho 1 hs nữ học Trưng Vương học lực khá
 • Thời gian: Sáng thứ 7 học 3h
 • Lương: 2.000.000₫
 • Liên hệ nhận lớp: 0916276271 ( Thầy Tuấn )

Thông tin lớp học

 • Mã lớp: 3290
 • Yêu cầu: Giáo viên
 • Giới tính: Nữ
 • Yêu cầu khác: cần gấp giáo viên nữ chuyên toán kèm toán cho 1hs nữ học lớp 9 ở Bình Thạnh
 • Thời gian: thứ 7(18h-19h30) và CN sắp xếp
 • Lương: thỏa thuận
 • Liên hệ nhận lớp: 0916276271 ( Thầy Tuấn )

Thông tin lớp học

 • Mã lớp: 3283
 • Yêu cầu: Sinh viên
 • Giới tính: Bất kỳ
 • Yêu cầu khác: Cần gấp sinh viên có kinh nghiệm dạy giỏi kèm toán lý hóa cho 1 hs lớp 8 học Lê Quý Đôn ở Quận 1
 • Thời gian: Buổi sáng hoặc buổi tối trừ sáng thứ 3,7
 • Lương: 1.600.000đ
 • Liên hệ nhận lớp: 0916276271 ( Thầy Tuấn )

Thông tin lớp học

 • Mã lớp: 3281
 • Yêu cầu: Sinh viên
 • Giới tính: Bất kỳ
 • Yêu cầu khác: Học từ 14h30 đến 16h học sinh nam lớp 11
 • Thời gian: 2 ngày trong 3 ngày Thứ 2,3 và 6
 • Lương: 900 - 1tr1
 • Liên hệ nhận lớp: 0916276271 ( Thầy Tuấn )

Thông tin lớp học

 • Mã lớp: 3279
 • Yêu cầu: Sinh viên
 • Giới tính: Nữ
 • Yêu cầu khác: Cần gấp sinh viên nữ Bách Khoa hoặc Sư Phạm có kinh nghiệm, dạy tốt kèm cho 1 hs nữ lớp 8 học AIS
 • Thời gian: thứ 2,4,6 từ 18h-19h30
 • Lương: 1.200.000đ
 • Liên hệ nhận lớp: 0916276271 ( Thầy Tuấn )

Thông tin lớp học

 • Mã lớp: 3276
 • Yêu cầu: Sinh viên
 • Giới tính: Nam
 • Yêu cầu khác: cần gấp sinh viên Bách Khoa có kinh nghiệm, nhiệt tình kèm toán cho 1 hs nam lớp 9 ở Quận 3
 • Thời gian: sắp xếp
 • Lương: 1.400.000đ
 • Liên hệ nhận lớp: 0916276271 ( Thầy Tuấn )

Thông tin lớp học

 • Mã lớp: 3273
 • Yêu cầu: Sinh viên
 • Giới tính: Bất kỳ
 • Yêu cầu khác: cần gấp sinh viên có kinh nghiệm, nhiệt tình kèm cho 1 hs lớp 8 ở quận 8
 • Thời gian: thứ 2,4,6 từ 18h-20h
 • Lương: 1.200.000đ
 • Liên hệ nhận lớp: 0916276271 ( Thầy Tuấn )

Thông tin lớp học

 • Mã lớp: 3270
 • Yêu cầu: Giáo viên
 • Giới tính: Nữ
 • Yêu cầu khác: cần gấp giáo viên nữ có kinh nghiệm, nhiệt tình kèm toán lý văn cho 1 hs nữ đang học lớp 7 trường Nam Sài Gòn học lực khá giỏi.
 • Thời gian: thứ 2,4,6 từ 19h30-21h
 • Lương: thỏa thuận
 • Liên hệ nhận lớp: 0916276271 ( Thầy Tuấn )

Thông tin lớp học

 • Mã lớp: 3178
 • Yêu cầu: Giáo viên
 • Giới tính: Nữ
 • Yêu cầu khác: cần gấp 1 giáo viên nữ anh văn đang đứng lớp hoặc giảng viên đại học kèm anh văn cho 1 bé lớp 10 đang học Gia Định
 • Thời gian: thứ 7(19h30-21h), Chủ Nhật(9h30-11h)
 • Lương: thỏa thuận
 • Liên hệ nhận lớp: 0916276271 ( Thầy Tuấn )

Thông tin lớp học

 • Mã lớp: 3262
 • Yêu cầu: Sinh viên
 • Giới tính: Nữ
 • Yêu cầu khác: cần gấp sinh viên nữ có kinh nghiệm kèm cho 1 bé gái lớp 1 ở Bình Tân
 • Thời gian: thứ 3,5 từ 18h30-20h30
 • Lương: 800.000đ
 • Liên hệ nhận lớp: 0916276271 ( Thầy Tuấn )

Thông tin lớp học

 • Mã lớp: 3097
 • Yêu cầu: Giáo viên
 • Giới tính: Nữ
 • Yêu cầu khác: cần gấp giáo viên nữ có kinh nghiệm kèm toán cho 1 hs nam lớp 9 học lực khá ở Bình Tân
 • Thời gian: sắp xếp buổi tối tứ 18h
 • Lương: thỏa thuận
 • Liên hệ nhận lớp: 0916276271 ( Thầy Tuấn )

Thông tin lớp học

 • Mã lớp: 3252
 • Yêu cầu: Sinh viên
 • Giới tính: Nữ
 • Yêu cầu khác: cần gấp sinh viên nữ có kinh nghiệm dạy hóa 12 kèm cho 1 hs nữ học Nguyễn An Ninh học lực khá
 • Thời gian: thứ 7,CN(15h-17h)
 • Lương: 1.000.000đ
 • Liên hệ nhận lớp: 0916276271 ( Thầy Tuấn )

Thông tin lớp học

 • Mã lớp: 3236
 • Yêu cầu: Sinh viên
 • Giới tính: Bất kỳ
 • Yêu cầu khác: sinh viên có kinh nghiệm, nhiệt tình, thật thà kèm cho 1 hs lớp 7
 • Thời gian: thứ 3,5,7 từ 18h-20h
 • Lương: 1.000.000đ
 • Liên hệ nhận lớp: 0916276271 ( Thầy Tuấn )

Thông tin lớp học

 • Mã lớp: 3246
 • Yêu cầu: Sinh viên
 • Giới tính: Nữ
 • Yêu cầu khác: cần gấp sinh viên nữ có kinh nghiệm kèm toán lý 8 cho 1 hs nam học hơi yếu
 • Thời gian: thứ 2(18h30-20h30), CN sáng hoặc chiều(1b dạy 2h)
 • Lương: 1.000.000đ
 • Liên hệ nhận lớp: 0916276271 ( Thầy Tuấn )

Thông tin lớp học

 • Mã lớp: 3243
 • Yêu cầu: Giáo viên
 • Giới tính: Nữ
 • Yêu cầu khác: cần gấp giáo viên nữ chuyên anh văn kèm anh văn cho 2 hs nữ lớp 12 học hơi yếu anh văn
 • Thời gian: Sắp xếp buổi tối sau 18h
 • Lương: thỏa thuận
 • Liên hệ nhận lớp: 0916276271 ( Thầy Tuấn )

Thông tin lớp học

 • Mã lớp: 3242
 • Yêu cầu: Sinh viên
 • Giới tính: Bất kỳ
 • Yêu cầu khác: cần gấp sinh viên có kinh nghiệm kèm báo bài cho 1 hs lớp 9 ở quận 12.
 • Thời gian: thứ 2,3,4,5,6 từ 18h-19h30
 • Lương: 2.200.000đ
 • Liên hệ nhận lớp: 0916276271 ( Thầy Tuấn )

Thông tin lớp học

 • Mã lớp: 3240
 • Yêu cầu: Giáo viên
 • Giới tính: Nữ
 • Yêu cầu khác: cần gấp giáo viên toán có kinh nghiệm kèm toán cho 1 hs nam lớp 6, học tốt nhưng hơi lười.
 • Thời gian: thứ 7,CN từ 9h-10h30
 • Lương: thỏa thuận
 • Liên hệ nhận lớp: 0916276271 ( Thầy Tuấn )

Thông tin lớp học

 • Mã lớp: 3235
 • Yêu cầu: Giáo viên
 • Giới tính: Nam
 • Yêu cầu khác: cần gấp giáo viên nam kèm toán lý hóa cho 1 hs nam đang học 12 ở Gò Vấp
 • Thời gian: sắp xếp
 • Lương: thỏa thuận
 • Liên hệ nhận lớp: 0916276271 ( Thầy Tuấn )

Thông tin lớp học

 • Mã lớp: 3234
 • Yêu cầu: Giáo viên
 • Giới tính: Bất kỳ
 • Yêu cầu khác: cần gấp giáo viên hóa có kinh nghiệm ôn thi tại chức Bách Khoa cho 1 học viên nam ở Tân Phú, cuối tháng 11 thi
 • Thời gian: thứ 2,4 buổi tối
 • Lương: 2.000.000đ
 • Liên hệ nhận lớp: 0916276271 ( Thầy Tuấn )

Thông tin lớp học

 • Mã lớp: 3233
 • Yêu cầu: Giáo viên
 • Giới tính: Bất kỳ
 • Yêu cầu khác: cần gấp giáo viên lý có kinh nghiệm ôn thi tại chức Bách Khoa cho 1 học viên nam ở Tân Phú, cuối tháng 11 thi
 • Thời gian: thứ 3,6 buổi tối
 • Lương: 2.000.000đ
 • Liên hệ nhận lớp: 0916276271 ( Thầy Tuấn )

Thông tin lớp học

 • Mã lớp: 3231
 • Yêu cầu: Sinh viên
 • Giới tính: Nam
 • Yêu cầu khác: cần gấp sinh viên nam sư phạm hoặc Bách Khoa kèm lý cho 1 hs nam lớp 12 đang học Minh Khai chuyên toán hóa sinh, muốn học thêm lý bám sát chương trình giáo khoa
 • Thời gian: thứ 4 từ 14h-17h
 • Lương: thỏa thuận
 • Liên hệ nhận lớp: 0916276271 ( Thầy Tuấn )

Thông tin lớp học

 • Mã lớp: 3230
 • Yêu cầu: Giáo viên
 • Giới tính: Bất kỳ
 • Yêu cầu khác: cần gấp giáo viên toán có kinh nghiệm ôn thi tại chức Bách Khoa cho 1 học viên nam ở Tân Phú, cuối tháng 11 thi
 • Thời gian: thứ 5,7 buổi tối
 • Lương: 2.000.000đ
 • Liên hệ nhận lớp: 0916276271 ( Thầy Tuấn )

Thông tin lớp học

 • Mã lớp: 3221
 • Yêu cầu: Giáo viên
 • Giới tính: Nữ
 • Yêu cầu khác: Cần gấp gv nữ kèm Av cho 1 hs nữ lớp 10 học Trí Đức, học hơi yếu ngữ pháp
 • Thời gian: Thứ 7, CN
 • Lương: Thỏa thuật
 • Liên hệ nhận lớp: 0916276271 ( Thầy Tuấn )

Thông tin lớp học

 • Mã lớp: 3217
 • Yêu cầu: Giáo viên
 • Giới tính: Bất kỳ
 • Yêu cầu khác: cần gấp giáo viên ôn thi đh lý cho 1 hs nam đã tốt nghiệp ở Phú Nhuận
 • Thời gian: thứ 2,4,6 từ 16h-19h
 • Lương: 2.000.000đ
 • Liên hệ nhận lớp: 0916276271 ( Thầy Tuấn )
3310
2
Nguyễn Văn Công, P.3, Quận Gò Vấp
Đã giao
 
3300
1
Âu Dương Lân, Phường 3, Quận 8
Đã giao
 
3308
3
Đường số 2, P. Trường Thọ, Quận Thủ Đức
Đã giao
 
3306
2
Cư Xá Đô Thành, P.4, Quận 3
Đã giao
 
3303
3
Đường số 1, P. BÌnh Trị Đông B, Quận Bình Tân
Đã giao
 
3296
3
Phạm Đăng Giảng, P. Bình Hưng Hoà, Quận Bình Tân
Đã giao
 
3295
1
Nguyễn Văn Lạc, P.19, Quận Bình Thạnh
Đã giao
 
3290
2
CC Mỹ Phước, Đường Bùi Hữu Nghĩa, P.2, Quận Bình Thạnh
Đã giao
 
3283
4
Trần Khánh Dư, P. Tân Định, Quận 1
Đã giao
 
3281
2 buổi/tuần
Lý Thánh Tông, P. Tân Thới Hòa, Quận Tân Phú
Đã giao
 
3279
3
Bà Hạt, Phường 8, Quận 10
Đã giao
 
3276
3
Phạm Ngọc Thạch, P.6, Quận 3
Đã giao
 
3273
3
Tạ Quang Bửu, P.3, Quận 8
Đã giao
 
3270
3
Nguyễn Văn Linh, Xã Bình Hưng, Huyện Bình Chánh
Đã giao
 
3178
2
Nguyễn Văn Đậu, P.11, Quận Bình Thạnh
Đã giao
 
3262
2
CC Lê Thành Khu B, P. An Lạc, Quận Bình Tân
Đã giao
 
3097
3
Vanh Đai Trong, P. Bình Trị Đông B, Quận Bình Tân
Đã giao
 
3252
2
Nguyễn Chí Thanh, P.9, Quận 5
Đã giao
 
3236
3
Ấp Chiến Lược, P. Bình Trị Động, Quận Bình Tân
Đã giao
 
3246
2
Võ Văn Kiệt, P.7, Quận 6
Đã giao
 
3243
3
Vườn Lài, P. Phú Thọ Hòa, Quận Tân Phú
Đã giao
 
3242
5
Nguyễn Văn Quá, P. Đông Hưng Thuận, Quận 12
Đã giao
 
3240
2
CC Estela, Quận 2
Đã giao
 
3235
6
Lê Văn Thọ, Quận Gò Vấp
Đã giao
 
3234
2
Cao ốc An Bình Lũy Bán Bích, Quận Tân Phú
Đã giao
 
3233
2
Cao ốc An Bình Lũy Bán Bích, Quận Tân Phú
Đã giao
 
3231
1
Điện Biên Phủ, P.10, Quận 10
Đã giao
 
3230
2
Cao ốc An Bình Lũy Bán Bích, Quận Tân Phú
Đã giao
 
3221
2
Nguyễn Thượng Hiền, P.6, Quận Bình Thạnh
Đã giao
 
3217
2
Đoàn Thị Điểm, P.1, Quận Phú Nhuận
Đã giao
 
FIRST < PREV ...  9  10  11 12 13  14  15  ... NEXT > LAST [12 / 59]
 
HỆ THỐNG GIA SƯ BK

TRUNG TÂM GIA SƯ BÁCH KHOA

Đội ngũ gia sư nhiều năm kinh nghiệm dạy nhiệt tình, dể hiểu

Địa Chỉ:
Văn phòng:
 20 Dương Tự Quán, Phường An Lac, Quận Bình Tân
Chi Nhánh: 382/22 Lê Hồng Phong, Phường 1, Quận 10 HCM
Hotline: 0838300655
Tel: 0916276271 - 0908018459

HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN


Thầy Tuấn 0916 276 271


Thầy Phước 0908 018 459


Cô Tuyền 0963 696 786

LIÊN KẾT WEBSITE
DÀNH CHO GIA SƯ
TIN TỨC NỘI BỘ
HỆ THỐNG GIA SƯ BK

TRUNG TÂM GIA SƯ BÁCH KHOA

Đội ngũ gia sư nhiều năm kinh nghiệm dạy nhiệt tình, dể hiểu

Địa Chỉ:
Văn phòng:
 20 Dương Tự Quán, Phường An Lac, Quận Bình Tân
Chi Nhánh: 382/22 Lê Hồng Phong, Phường 1, Quận 10 HCM
Hotline: 0838300655
Tel: 0916276271 - 0908018459

GIA SƯ CÁC QUẬN
THỐNG KÊ
Hôm nay ngày:
25/03/2017
 

Apartment for rent | Tieng anh giao tiep | Hoc tieng anh online | Trung tâm gia sư | Dạy tiếng anh trẻ em | Gia su hai phongNien giam thong ke | Tư vấn Y Dược Hà Nội | Thông tin tư vấn tuyển sinh Trực Tuyến | Saigon Pearl Apartment | Saigon Pearl

Sổ da cao cấp Sổ tay đẹp Sản xuất sổ da Sản xuất sổ tay In sổ tay Sổ tay bìa da Xưởng sản xuất sổ da Sổ tay cao cấp Cơ sở sản xuất sổ da Sổ tay ghi chép Sổ tay handmade Sổ bìa da Sổ tay vintage Quà tặng sổ da Sổ tay da