Gia sư, dạy kèm

LỚP HIỆN CÓ

 


Mã số
Môn - Lớp
Buổi
Địa chỉ
Tình trạng
 

Thông tin lớp học

 • Mã lớp: 2364
 • Yêu cầu: Giáo viên
 • Giới tính: Nữ
 • Yêu cầu khác: bé có học lực giỏi,cần giáo viên C1 ôn lại kiến thức lớp 2 trong hè, rồi học chương trình lớp 3 sau
 • Thời gian: thứ 2,4,6 từ 17h-18h30
 • Lương: 2.000.000đ
 • Liên hệ nhận lớp: 0916276271 ( Thầy Tuấn )

Thông tin lớp học

 • Mã lớp: 2394
 • Yêu cầu: Sinh viên
 • Giới tính: Nam
 • Yêu cầu khác: Cần gấp sinh viên nam có kinh nghiệm kèm báo bài cho 1 hs lớp 10.
 • Thời gian: 20h-21h30
 • Lương: 2.200.000đ
 • Liên hệ nhận lớp: 0916276271 ( Thầy Tuấn )

Thông tin lớp học

 • Mã lớp: 2413
 • Yêu cầu: Sinh viên
 • Giới tính: Nữ
 • Yêu cầu khác: Cần gấp sinh nữ dạy anh văn giao tiếp cho 2 hs đang đi làm ở quận 4.
 • Thời gian: thứ 2,4,6 từ 19h30-20h30
 • Lương: 1.600.000đ
 • Liên hệ nhận lớp: 0916276271 ( Thầy Tuấn )

Thông tin lớp học

 • Mã lớp: 2348
 • Yêu cầu: Sinh viên
 • Giới tính: Bất kỳ
 • Yêu cầu khác: Cần gấp sv bất kỳ có kinh nghiệm, sv 3 tai chinh marketing
 • Thời gian: 2,5h/b, ngày học sắp xếp
 • Lương: 2.000.000đ
 • Liên hệ nhận lớp: 0916276271 ( Thầy Tuấn )

Thông tin lớp học

 • Mã lớp: 2412
 • Yêu cầu: Sinh viên
 • Giới tính: Nam
 • Yêu cầu khác: Cần gấp 1 sinh viên nam có kinh nghiệm, nghiêm khắc học năm 3,4 kèm cho 1 hs lớp 6
 • Thời gian: Sắp xếp
 • Lương: 1.000.000đ
 • Liên hệ nhận lớp: 0916276271 ( Thầy Tuấn )

Thông tin lớp học

 • Mã lớp: 2409
 • Yêu cầu: Sinh viên
 • Giới tính: Nam
 • Yêu cầu khác: Cần gấp sinh viên nam có kinh nghiệm kèm toán 11 cho 1 hs nam học Trương Vĩnh Ký học lục khá
 • Thời gian: Sắp xếp
 • Lương: 1.500.000đ
 • Liên hệ nhận lớp: 0916276271 ( Thầy Tuấn )

Thông tin lớp học

 • Mã lớp: 2390
 • Yêu cầu: Giáo viên
 • Giới tính: Bất kỳ
 • Yêu cầu khác: Cần gấp GV Dạy Anh Văn lớp 12, Luyện giải đề thi, bám sát đề của Bộ GD.
 • Thời gian: Sắp xếp
 • Lương: 2.400.000đ
 • Liên hệ nhận lớp: 0916276271 ( Thầy Tuấn )

Thông tin lớp học

 • Mã lớp: 2402
 • Yêu cầu: Giáo viên
 • Giới tính: Nữ
 • Yêu cầu khác: cần gấp giáo viên nữ dạy anh văn giao tiếp cho 1 hs nữ đang đi làm ớ quận 11
 • Thời gian: thứ 2,4,6 từ 19h-20h30
 • Lương: 2.000.000đ
 • Liên hệ nhận lớp: 0916276271 ( Thầy Tuấn )

Thông tin lớp học

 • Mã lớp: 2401
 • Yêu cầu: Giáo viên
 • Giới tính: Nam
 • Yêu cầu khác: Có Kinh Nghiệm dạy tại trường và Ôn Luyện Thi Đại học
 • Thời gian: Thứ 2,4,6 (17h30-19h)
 • Lương: 2.400.000đ
 • Liên hệ nhận lớp: 0916276271 ( Thầy Tuấn )

Thông tin lớp học

 • Mã lớp: 2400
 • Yêu cầu: Sinh viên
 • Giới tính: Nữ
 • Yêu cầu khác: Có kinh nghiệm, kiến thức tốt.
 • Thời gian: Thoa thuan
 • Lương: 1.200.000
 • Liên hệ nhận lớp: 0916276271 ( Thầy Tuấn )

Thông tin lớp học

 • Mã lớp: 2398
 • Yêu cầu: Sinh viên
 • Giới tính: Nữ
 • Yêu cầu khác: Nghiêm khắc
 • Thời gian: 19h-20h30
 • Lương: 1.000.000đ
 • Liên hệ nhận lớp: 0916276271 ( Thầy Tuấn )

Thông tin lớp học

 • Mã lớp: 2393
 • Yêu cầu: Giáo viên
 • Giới tính: Nữ
 • Yêu cầu khác: Cần gấp gv tiểu học có kinh nghiệm kèm cho 1 hs nam lớp 3 học lực giỏi ở quận 11.
 • Thời gian: Thứ 3,5,7 từ 19h-20h30
 • Lương: 2.000.000₫
 • Liên hệ nhận lớp: 0916276271 ( Thầy Tuấn )

Thông tin lớp học

 • Mã lớp: 2388
 • Yêu cầu: Giáo viên
 • Giới tính: Nữ
 • Yêu cầu khác: Cần gv nữ có kinh nghiệm kèm toán, tiếng việt lớp 4 ở Quận 8
 • Thời gian: Sắp xếp từ 10h trở đi
 • Lương: 2.500.000₫
 • Liên hệ nhận lớp: 0916276271 ( Thầy Tuấn )

Thông tin lớp học

 • Mã lớp: 2384
 • Yêu cầu: Sinh viên
 • Giới tính: Bất kỳ
 • Yêu cầu khác: Cần gấp sinh viên nữ có kinh nghiệm kèm tiếng nhật cho một hv nam đang học tiếng nhật cơ bản.
 • Thời gian: thứ 2,4,6 or 3,5,7 từ 19h30-21h
 • Lương: 1.500.000đ
 • Liên hệ nhận lớp: 0916276271 ( Thầy Tuấn )

Thông tin lớp học

 • Mã lớp: 2378
 • Yêu cầu: Sinh viên
 • Giới tính: Nữ
 • Yêu cầu khác: Cần gấp sv nữ có kinh nghiệm, nhiệt tình
 • Thời gian: Thứ 2,4,6 16h-17h30
 • Lương: thỏa thuận
 • Liên hệ nhận lớp: 0916276271 ( Thầy Tuấn )

Thông tin lớp học

 • Mã lớp: 2376
 • Yêu cầu: Giáo viên
 • Giới tính: Nữ
 • Yêu cầu khác: cần gấp gv nữ kèm toán lý hóa lớp 8 ở Q.1
 • Thời gian: sắp xếp
 • Lương: 3.000.000đ
 • Liên hệ nhận lớp: 0916276271 ( Thầy Tuấn )

Thông tin lớp học

 • Mã lớp: 2375
 • Yêu cầu: Sinh viên
 • Giới tính: Nam
 • Yêu cầu khác: giao tiếp cơ bản cho người đi làm 26t
 • Thời gian: 18:30
 • Lương: theo khung giá của Trung tâm
 • Liên hệ nhận lớp: 0916276271 ( Thầy Tuấn )

Thông tin lớp học

 • Mã lớp: 2372
 • Yêu cầu: Sinh viên
 • Giới tính: Nữ
 • Yêu cầu khác: Sinh viên chuyên Anh
 • Thời gian: tối sắp xếp
 • Lương: 900.000đ
 • Liên hệ nhận lớp: 0916276271 ( Thầy Tuấn )

Thông tin lớp học

 • Mã lớp: 2363
 • Yêu cầu: Sinh viên
 • Giới tính: Nữ
 • Yêu cầu khác:
 • Thời gian: 1,5h trong thời gian chiều từ 3h-6h, qua hè học sang tối
 • Lương: 1.000.000₫
 • Liên hệ nhận lớp: 0916276271 ( Thầy Tuấn )

Thông tin lớp học

 • Mã lớp: 2362
 • Yêu cầu: Giáo viên
 • Giới tính: Bất kỳ
 • Yêu cầu khác: Cần gấp gv nhiet tinh va tam ly kèm toán lý hoá cho 1 hs nam lớp 8 học lực trung bình
 • Thời gian: Sắp xếp
 • Lương: Gv(2,4tr),
 • Liên hệ nhận lớp: 0916276271 ( Thầy Tuấn )

Thông tin lớp học

 • Mã lớp: 2361
 • Yêu cầu: Giáo viên
 • Giới tính: Bất kỳ
 • Yêu cầu khác: Cần gấp 1 gv dạy giỏi kèm cho 1 hs nam học trường Trần Phú học lực giỏi. lớp 11 lên 12
 • Thời gian: Sắp xếp
 • Lương: 2.400.000₫
 • Liên hệ nhận lớp: 0916276271 ( Thầy Tuấn )

Thông tin lớp học

 • Mã lớp: 2360
 • Yêu cầu: Giáo viên
 • Giới tính: Bất kỳ
 • Yêu cầu khác: đang giảng dạy tại các trường đại học, nhiều kinh nghiệm, tận tâm, hs nam hl giỏi lên lớp 6 học Trường Lê Quý Đôn
 • Thời gian: buổi tối 3 5 7
 • Lương: 2.000.000₫ ( có thể thỏa thuận lại nếu là gia sư ưu tú)
 • Liên hệ nhận lớp: 0916276271 ( Thầy Tuấn )

Thông tin lớp học

 • Mã lớp: 2358
 • Yêu cầu: Giáo viên
 • Giới tính: Nữ
 • Yêu cầu khác: Có kinh nghiệm
 • Thời gian: thứ 2,4,6 (từ 8h-9h30)
 • Lương: 2.000.000
 • Liên hệ nhận lớp: 0916276271 ( Thầy Tuấn )

Thông tin lớp học

 • Mã lớp: 2357
 • Yêu cầu: Giáo viên
 • Giới tính: Bất kỳ
 • Yêu cầu khác: Có kinh nghiệm, 25 tuổi trở lên
 • Thời gian: T3,5,7 (17 giờ trở đi)
 • Lương: 2.000.000
 • Liên hệ nhận lớp: 0916276271 ( Thầy Tuấn )

Thông tin lớp học

 • Mã lớp: 2356
 • Yêu cầu: Giáo viên
 • Giới tính: Nữ
 • Yêu cầu khác: Nhiệt tình , yêu trẻ
 • Thời gian: Buổi Sáng or Buổi chiều
 • Lương: 1.500.000đ
 • Liên hệ nhận lớp: 0916276271 ( Thầy Tuấn )

Thông tin lớp học

 • Mã lớp: 2326
 • Yêu cầu: Giáo viên
 • Giới tính: Bất kỳ
 • Yêu cầu khác: tuyển giáo viên toán TN DHSP TP HCM kinh nghiệm 5 năm. scan bảng điểm goi qua mail. chúng tối xem truoc . học phí thoa thuan.
 • Thời gian: sắp xếp
 • Lương: 4.000.000đ
 • Liên hệ nhận lớp: 0916276271 ( Thầy Tuấn )

Thông tin lớp học

 • Mã lớp: 2349
 • Yêu cầu: Sinh viên
 • Giới tính: Nữ
 • Yêu cầu khác: cần gấp sinh viên nữ nam 4 có kinh nghiệm kèm toán lý hóa lớp 11 ở Tân Bình
 • Thời gian: Sắp xếp
 • Lương: 1.500.000đ
 • Liên hệ nhận lớp: 0916276271 ( Thầy Tuấn )

Thông tin lớp học

 • Mã lớp: 2344
 • Yêu cầu: Sinh viên
 • Giới tính: Nữ
 • Yêu cầu khác: Cần gấp sv nữ có kinh nghiệm kèm cho bé lớp 1 lên 2
 • Thời gian: Sắp xếp
 • Lương: 800.000đ
 • Liên hệ nhận lớp: 0916276271 ( Thầy Tuấn )

Thông tin lớp học

 • Mã lớp: 2343
 • Yêu cầu: Sinh viên
 • Giới tính: Nữ
 • Yêu cầu khác: Cần gấp sv nữ có kinh nghiệm kèm cho bé lớp 1 lên 2
 • Thời gian: Sắp xếp
 • Lương: 800.000đ
 • Liên hệ nhận lớp: 0916276271 ( Thầy Tuấn )

Thông tin lớp học

 • Mã lớp: 2333
 • Yêu cầu: Sinh viên
 • Giới tính: Nữ
 • Yêu cầu khác: Cần gấp sinh viên nữ kèm Anh Văn lớp 12 cho 1 hs nữ ở Quận Bình Thạnh.
 • Thời gian: thứ 2(15h30-17h), thứ 3(12h-13h30), CN(11h-12h30)
 • Lương: 1.500.000đ
 • Liên hệ nhận lớp: 0916276271 ( Thầy Tuấn )
2364
3
Cư Xá Bắc Hải, Quận 10
Đã giao
 
2394
5
Nơ Trang Long, Quận Bình Thạnh
Đã giao
 
2413
3
Hoàng Diệu, P.8, Quận 4
Đã giao
 
2348
4b/th
CMT8, Phường 11, Quận 3
Đã giao
 
2412
3
Nguyễn Biểu, Phường 1, Quận 5
Đã giao
 
2409
3
Phan Văn Trị, Phường 5, Quận Gò Vấp
Đã giao
 
2390
3
Gần ngã tư Ông Ích Khiêm và Lạc Long Quân, Quận 11
Đã giao
 
2402
3
Hà Tôn Quyền, Phường 4, Quận 11
Đã giao
 
2401
3
Cô Giang, Quận 1
Đã giao
 
2400
3
Hồ Văn Huê, F9, Quận Phú Nhuận
Đã giao
 
2398
3
Huỳnh Văn Bách Phường 13, Quận Phú Nhuận
Đã giao
 
2393
3
Đội Cung, Phường 9, Quận 11
Đã giao
 
2388
5
Dương Bá Trạc, P.1, Quận 8
Đã giao
 
2384
3
Đường D2, Phường 25, Quận Bình Thạnh
Đã giao
 
2378
3
Thái thượng Lãng Ông P.10, Quận 5
Đã giao
 
2376
6
Trần Quang Khải, P. Tân Định, Quận 1
Đã giao
 
2375
3
KP10, Quận Bình Tân
Đã giao
 
2372
3 buổi/tuần
Bến Phú Lâm, Quận 6
Đã giao
 
2363
4 buổi/tuần
Lê Tự Tài, Quận Phú Nhuận
Đã giao
 
2362
3 buổi/tuần
Cư Xá Trục Vớt Đường số 9, P. Bình An, Quận 2
Đã giao
 
2361
3
Quách Điêu, Xã Vĩnh Lộc A, Huyện Bình Chánh
Đã giao
 
2360
3
Đội Cung, Phường 9, Quận 11
Đã giao
 
2358
3
Trần Đình Xu, Quận 1
Đã giao
 
2357
3
Đoàn Văn Bơ, F9, Quận 4
Đã giao
 
2356
3
Huýnh Tấn Phát Phường Bình Thuận , Quận 7
Đã giao
 
2326
3
Trần Xuân Soạn, P. Tân Hưng, Quận 7
Đã giao
 
2349
3
Nguyễn Văn Vỹ, Phường 12, Quận Tân Bình
Đã giao
 
2344
2
Đường số 5, P9, Quận Gò Vấp
Đã giao
 
2343
2
Đường số 5, P9, Quận Gò Vấp
Đã giao
 
2333
3
Nguyễn Cữu Vân, Phường 17, Quận Bình Thạnh
Đã giao
 
FIRST < PREV ...  9  10  11 12 13  14  15  ... NEXT > LAST [12 / 46]
 
HỆ THỐNG GIA SƯ BK

TRUNG TÂM GIA SƯ BÁCH KHOA

Đội ngũ gia sư nhiều năm kinh nghiệm dạy nhiệt tình, dể hiểu

Địa Chỉ:
Văn phòng:
 20 Dương Tự Quán, Phường An Lac, Quận Bình Tân
Chi Nhánh: 382/22 Lê Hồng Phong, Phường 1, Quận 10 HCM
Hotline: 0838300655
Tel: 0916276271 - 0908018459

HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN


Thầy Tuấn 0916 276 271


Thầy Phước 0908 018 459


Cô Tuyền 0963 696 786

LIÊN KẾT WEBSITE
DÀNH CHO GIA SƯ
TIN TỨC NỘI BỘ
HỆ THỐNG GIA SƯ BK

TRUNG TÂM GIA SƯ BÁCH KHOA

Đội ngũ gia sư nhiều năm kinh nghiệm dạy nhiệt tình, dể hiểu

Địa Chỉ:
Văn phòng:
 20 Dương Tự Quán, Phường An Lac, Quận Bình Tân
Chi Nhánh: 382/22 Lê Hồng Phong, Phường 1, Quận 10 HCM
Hotline: 0838300655
Tel: 0916276271 - 0908018459

GIA SƯ CÁC QUẬN
THỐNG KÊ
Hôm nay ngày:
26/05/2016
 

Apartment for rent | Tieng anh giao tiep | Hoc tieng anh online | Trung tâm gia sư | Dạy tiếng anh trẻ em | Gia su hai phongNien giam thong ke | Tư vấn Y Dược Hà Nội | Thông tin tư vấn tuyển sinh Trực Tuyến | Saigon Pearl Apartment | Saigon Pearl