Gia sư, dạy kèm

LỚP HIỆN CÓ

 


Mã số
Môn - Lớp
Buổi
Địa chỉ
Tình trạng
 

Thông tin lớp học

 • Mã lớp: 3795
 • Yêu cầu: Giáo viên
 • Giới tính: Nam
 • Yêu cầu khác: cần gấp giáo viên nam dạy toán cấp 2 có kinh nghiệm ộn lại toán từ lớp 6-9 cho 1 hs nữ ở Q.10
 • Thời gian: sắp xếp
 • Lương: thỏa thuận
 • Liên hệ nhận lớp: 0916276271 ( Thầy Tuấn )

Thông tin lớp học

 • Mã lớp: 3792
 • Yêu cầu: Giáo viên
 • Giới tính: Nam
 • Yêu cầu khác: cần gấp giáo viên giỏi toán kèm toán cho 1 hs nam 12 ở Bình Thạnh
 • Thời gian: Sắp xếp
 • Lương: thỏa thuận
 • Liên hệ nhận lớp: 0916276271 ( Thầy Tuấn )

Thông tin lớp học

 • Mã lớp: 3789
 • Yêu cầu: Sinh viên
 • Giới tính: Nữ
 • Yêu cầu khác: cần gấp sinh viên nữ có kinh nghiệm kèm toán, tiếng việt cho 1 hs nữ lớp 5 ở Q.1
 • Thời gian: Sáng thứ 2,3,4,5,6 hoặc chiều thứ 2,4,6
 • Lương: 2.000.000đ
 • Liên hệ nhận lớp: 0916276271 ( Thầy Tuấn )

Thông tin lớp học

 • Mã lớp: 3617
 • Yêu cầu: Giáo viên
 • Giới tính: Bất kỳ
 • Yêu cầu khác: Cần gấp sinh viên chuyên toán kèm toán nâng cao cho 1 hs nữ lớp 7 học Trần Đại Nghĩa
 • Thời gian: Sắp xếp
 • Lương: thỏa thuận
 • Liên hệ nhận lớp: 0916276271 ( Thầy Tuấn )

Thông tin lớp học

 • Mã lớp: 3782
 • Yêu cầu: Giáo viên
 • Giới tính: Bất kỳ
 • Yêu cầu khác: cần gấp giáo viên toán giỏi kèm cho 1 hs nam 12 học trường Thủ Đức học lực giỏi
 • Thời gian: thứ 3,5,7,CN thời gian sắp xếp
 • Lương: thỏa thuận
 • Liên hệ nhận lớp: 0916276271 ( Thầy Tuấn )

Thông tin lớp học

 • Mã lớp: 3781
 • Yêu cầu: Giáo viên
 • Giới tính: Nữ
 • Yêu cầu khác: cần gấp giáo viên có kinh nghiệm, nhiệt tình kèm cho 1 bé lớp 2 ở Q.5
 • Thời gian: 17h30-19h. t2,4,6 hay 3,5,7
 • Lương: 2.000.000đ
 • Liên hệ nhận lớp: 0916276271 ( Thầy Tuấn )

Thông tin lớp học

 • Mã lớp: 3778
 • Yêu cầu: Sinh viên
 • Giới tính: Bất kỳ
 • Yêu cầu khác: cần gấp sinh viên giỏi khối A có kinh nghiệm dạy tốt toán lý hóa 12 kèm cho 1 hs nam ở Tân Phú
 • Thời gian: sắp xếp
 • Lương: 1.800.000đ
 • Liên hệ nhận lớp: 0916276271 ( Thầy Tuấn )

Thông tin lớp học

 • Mã lớp: 3766
 • Yêu cầu: Giáo viên
 • Giới tính: Bất kỳ
 • Yêu cầu khác: cần gấp giáo viên bất kỳ có kinh nghiệm chuyên ltđh ôn thi cho 1 hs lớp 12 ở Bình Tân
 • Thời gian: sắp xếp
 • Lương: thỏa thuận
 • Liên hệ nhận lớp: 0916276271 ( Thầy Tuấn )

Thông tin lớp học

 • Mã lớp: 3764
 • Yêu cầu: Giáo viên
 • Giới tính: Bất kỳ
 • Yêu cầu khác: cần gấp giáo viên bất kỳ có kinh nghiệm dạy tốt toán lý hóa cho 1 hs lớp 9 ở Q.12
 • Thời gian: sắp xếp
 • Lương: thỏa thuận
 • Liên hệ nhận lớp: 0916276271 ( Thầy Tuấn )

Thông tin lớp học

 • Mã lớp: 3763
 • Yêu cầu: Giáo viên
 • Giới tính: Nam
 • Yêu cầu khác: cần gấp giáo viên có kinh nghiệm, nhiệt tình. hs nam học Đồng Khởi
 • Thời gian: Buổi chiều
 • Lương: thỏa thuận
 • Liên hệ nhận lớp: 0916276271 ( Thầy Tuấn )

Thông tin lớp học

 • Mã lớp: 3762
 • Yêu cầu: Sinh viên
 • Giới tính: Nữ
 • Yêu cầu khác: cần gấp 1 bạn sinh viên nữ có kinh nghiệm kèm toán lý cho 1 hs nữ lớp 6 ở Thủ Đức. đầu tháng 6 học
 • Thời gian: sắp xếp
 • Lương: 1.200.000đ
 • Liên hệ nhận lớp: 0916276271 ( Thầy Tuấn )

Thông tin lớp học

 • Mã lớp: 3760
 • Yêu cầu: Giáo viên
 • Giới tính: Bất kỳ
 • Yêu cầu khác: cần gấp giáo viên toán ltđh cho 1 hs nữ ở Bình Tân
 • Thời gian: sắp xếp
 • Lương: thỏa thuận
 • Liên hệ nhận lớp: 0916276271 ( Thầy Tuấn )

Thông tin lớp học

 • Mã lớp: 3752
 • Yêu cầu: Sinh viên
 • Giới tính: Bất kỳ
 • Yêu cầu khác: cần gấp sinh viên có kinh nghiệm ltđh môn toán ôn cho 1 hs nữ lớp 12 học Trần Khai Nguyên
 • Thời gian: thứ 3,5,7(14h-17h), CN(cả ngày)
 • Lương: 1.200.000đ
 • Liên hệ nhận lớp: 0916276271 ( Thầy Tuấn )

Thông tin lớp học

 • Mã lớp: 3745
 • Yêu cầu: Giáo viên
 • Giới tính: Bất kỳ
 • Yêu cầu khác: cần gấp giáo viên Anh Văn có kinh nghiệm ltđh ôn thi cho 1 hs lớp 12 ở Bình Thạnh
 • Thời gian: sắp xếp
 • Lương: thỏa thuận
 • Liên hệ nhận lớp: 0916276271 ( Thầy Tuấn )

Thông tin lớp học

 • Mã lớp: 3737
 • Yêu cầu: Giáo viên
 • Giới tính: Bất kỳ
 • Yêu cầu khác: cần gấp giáo viên anh văn chuyên ltđh ôn thi cho 1 hs 12 ở Bình Thạnh
 • Thời gian: sắp xếp
 • Lương: thỏa thuận
 • Liên hệ nhận lớp: 0916276271 ( Thầy Tuấn )

Thông tin lớp học

 • Mã lớp: 3734
 • Yêu cầu: Sinh viên
 • Giới tính: Nữ
 • Yêu cầu khác: cần gấp sinh viên có kinh nghiệm kèm toán cho 1 bé lớp 3 ở Quận 7
 • Thời gian: sắp xếp
 • Lương: 1.200.000đ
 • Liên hệ nhận lớp: 0916276271 ( Thầy Tuấn )

Thông tin lớp học

 • Mã lớp: 3729
 • Yêu cầu: Giáo viên
 • Giới tính: Nam
 • Yêu cầu khác: cần gấp giáo viên có kinh nghiệm chuyên ltđh môn Lý kèm cho 1 hs nữ đang học trường Bình Tân học lực trung bình
 • Thời gian: sắp xếp
 • Lương: thỏa thuận
 • Liên hệ nhận lớp: 0916276271 ( Thầy Tuấn )

Thông tin lớp học

 • Mã lớp: 3727
 • Yêu cầu: Giáo viên
 • Giới tính: Nam
 • Yêu cầu khác: cần gấp giáo viên có kinh nghiệm ltđh môn toán kèm chó hs nữ học trường Bình Tân học lực trung bình
 • Thời gian: sắp sếp buổi tối
 • Lương: thỏa thuận
 • Liên hệ nhận lớp: 0916276271 ( Thầy Tuấn )

Thông tin lớp học

 • Mã lớp: 3721
 • Yêu cầu: Giáo viên
 • Giới tính: Bất kỳ
 • Yêu cầu khác: cần gấp giáo viên nữ giỏi có kinh nghiệm kèm toán cho 1 hs lớp 8 ở Q.10
 • Thời gian: sắp xếp
 • Lương: thỏa thuận
 • Liên hệ nhận lớp: 0916276271 ( Thầy Tuấn )

Thông tin lớp học

 • Mã lớp: 3724
 • Yêu cầu: Giáo viên
 • Giới tính: Bất kỳ
 • Yêu cầu khác: cần gấp giáo viên giỏi kèm toán lý cho 1 hs lớp 11 học Trần Khai Nguyên(Q.5) ở Bình Chánh
 • Thời gian: sắp xếp
 • Lương: thỏa thuận
 • Liên hệ nhận lớp: 0916276271 ( Thầy Tuấn )

Thông tin lớp học

 • Mã lớp: 3716
 • Yêu cầu: Sinh viên
 • Giới tính: Nữ
 • Yêu cầu khác: cần gấp 1 sinh viên nữ kèm bài cho 1 bé nam lớp 6 ở Thủ Đức
 • Thời gian: thứ 4,6,7 buổi tối
 • Lương: 1.200.000đ
 • Liên hệ nhận lớp: 0916276271 ( Thầy Tuấn )

Thông tin lớp học

 • Mã lớp: 3709
 • Yêu cầu: Giáo viên
 • Giới tính: Bất kỳ
 • Yêu cầu khác: Cần gấp giáo viên anh văn có kinh nghiệm tầm 30-40t chuyên ltđh kèm cho 1 hs học Nguyễn Thị Diệu học lực trung bình
 • Thời gian: thứ 2,6(buổi tối), Chủ nhật cả ngày
 • Lương: thỏa thuận
 • Liên hệ nhận lớp: 0916276271 ( Thầy Tuấn )

Thông tin lớp học

 • Mã lớp: 3703
 • Yêu cầu: Giáo viên
 • Giới tính: Bất kỳ
 • Yêu cầu khác: cần gấp giáo viên bất kỳ giọng chuẩn chuyên về giao tiếp kèm cho 2 học viên ở Tân Phú học giáo tiếp năm sau đi định cứ nước ngoài
 • Thời gian: thứ 3,5,7 buổi chiều hoặc tối
 • Lương: thỏa thuận
 • Liên hệ nhận lớp: 0916276271 ( Thầy Tuấn )

Thông tin lớp học

 • Mã lớp: 3701
 • Yêu cầu: Giáo viên
 • Giới tính: Bất kỳ
 • Yêu cầu khác: Cần gấp giáo viên kèm cho 1 hs lớp 7 ở Q.3
 • Thời gian: buổi sáng
 • Lương: thỏa thuận
 • Liên hệ nhận lớp: 0916276271 ( Thầy Tuấn )

Thông tin lớp học

 • Mã lớp: 3644
 • Yêu cầu: Giáo viên
 • Giới tính: Bất kỳ
 • Yêu cầu khác: cần gấp giáo viên hóa dạy giỏi kèm hóa 12 cho 1 hs nam học Phan Đăng Lưu Bình Thạnh
 • Thời gian: Sắp xếp buổi tối
 • Lương: thỏa thuận
 • Liên hệ nhận lớp: 0916276271 ( Thầy Tuấn )

Thông tin lớp học

 • Mã lớp: 3700
 • Yêu cầu: Sinh viên
 • Giới tính: Nữ
 • Yêu cầu khác: cần gấp sinh viên nữ có kinh nghiệm kèm cho 1 bé trai lớp 5 học Võ Trường Toản
 • Thời gian: thứ 7(17h-19h), CN(8h-10h)
 • Lương: 800.000đ
 • Liên hệ nhận lớp: 0916276271 ( Thầy Tuấn )

Thông tin lớp học

 • Mã lớp: 3696
 • Yêu cầu: Giáo viên
 • Giới tính: Bất kỳ
 • Yêu cầu khác: Cần gấp giáo viên hoặc sinh viên giỏi toán kèm toán cho 1 hs nữ lớp 7 học trường Nguyễn Văn Tố học lực khá
 • Thời gian: thứ 2,4,6 từ 19h30-21h
 • Lương: thỏa thuận
 • Liên hệ nhận lớp: 0916276271 ( Thầy Tuấn )

Thông tin lớp học

 • Mã lớp: 3694
 • Yêu cầu: Giáo viên
 • Giới tính: Nam
 • Yêu cầu khác: cần gấp giáo viên nam có kinh nghiệm day tốt kèm hóa 12 cho 1 hs nam học trường Gò Vấp học lực trung bình
 • Thời gian: sắp xếp
 • Lương: thỏa thuận
 • Liên hệ nhận lớp: 0916276271 ( Thầy Tuấn )

Thông tin lớp học

 • Mã lớp: 3690
 • Yêu cầu: Sinh viên
 • Giới tính: Bất kỳ
 • Yêu cầu khác: cần gấp sinh viên có kinh nghiệm dạy tiểu học kèm cho 1 hs lớp 6 ở Bình Tân
 • Thời gian: thứ 3,5,7 sắp xếp từ 14h-17h
 • Lương: 1.200.000đ
 • Liên hệ nhận lớp: 0916276271 ( Thầy Tuấn )

Thông tin lớp học

 • Mã lớp: 3686
 • Yêu cầu: Giáo viên
 • Giới tính: Bất kỳ
 • Yêu cầu khác: Cần gấp giáo viên toán kinh nghiệm kèm toán 12 cho 1 hs đang học 12 trường Phan Đăng Lưu học hơi yếu
 • Thời gian: sắp xếp
 • Lương: thỏa thuận
 • Liên hệ nhận lớp: 0916276271 ( Thầy Tuấn )
3795
3-5
Tô Hiến Thành, Quận 10
Đã giao
 
3792
3
Xô Viết Nghệ Tỉnh, P.25, Quận Bình Thạnh
Đã giao
 
3789
5
Bùi Thị Xuân, P. Phạm Ngũ Lão, Quận 1
Đã giao
 
3617
3
Hồ Văn Long, P. BHH-B, Quận Bình Tân
Đã giao
 
3782
2
Đường 19, P. Linh Chiểu(Gần Trường Lê Quý Đôn), Quận Thủ Đức
Đã giao
 
3781
3
Võ Văn Kiệt, P.6, Quận 5
Đã giao
 
3778
3
Nguyễn Hữu Tiến, P. Tây Thạnh, Quận Tân Phú
Đã giao
 
3766
3
Đường số 4(Lê Văn Quới), P. BHH-A, Quận Bình Tân
Đã giao
 
3764
3
Tổ 21, KP1, P. Tân Thới Hiệp, Quận 12
Đã giao
 
3763
4
Đường Văn Cao, P. Phú Thạnh, Quận Tân Phú
Đã giao
 
3762
3
Đường số 2, Quốc Lộ 13, P. Hiệp Bình Phước, Quận Thủ Đức
Đã giao
 
3760
3
Liên Khu 4-5, P. BHH-B, Quận Bình Tân
Đã giao
 
3752
2
Sư Vạn Hạnh, P.9, Quận 10
Đã giao
 
3745
2
Vũ Tùng, P.2, Quận Bình Thạnh
Đã giao
 
3737
3
Đinh Tiên Hoàng, P.3, Quận Bình Thạnh
Đã giao
 
3734
3
Đường số 1, P. Tân Phú, Quận 7
Đã giao
 
3729
2
Bình Long, P. Tân Quý, Quận Tân Phú
Đã giao
 
3727
3
Bình Long, P. Tân Quý, Quận Tân Phú
Đã giao
 
3721
3-5
Lý Thường Kiệt, P.14, Quận 10
Đã giao
 
3724
3
Cách Vòng Xoay An Lạc 800m, Huyện Bình Chánh
Đã giao
 
3716
3
Khu Đ.14 chợ Linh Trung, P. Linh Trung, Quận Thủ Đức
Đã giao
 
3709
3
Lý Chính Thắng, P.7, Quận 3
Đã giao
 
3703
3
Trịnh Đình Trọng, P. Phú Trung, Quận Tân Phú
Đã giao
 
3701
5-6
Hoàng Sa, P.9, Quận 3
Đã giao
 
3644
2
Vũ Tùng, P.2, Quận Bình Thạnh
Đã giao
 
3700
2
Hòa Bình, P. Hiệp Tân, Quận Tân Phú
Đã giao
 
3696
3
Chợ Nhật Tảo, P.4, Quận 10
Đã giao
 
3694
2
Thông Tây Hội, P.10, Quận Gò Vấp
Đã giao
 
3690
3
Đường 2B, P. An Lạc A, Quận Bình Tân
Đã giao
 
3686
2-3
Vũ Tùng, P.2, Quận Bình Thạnh
Đã giao
 
FIRST < PREV ...  9  10  11 12 13  14  15  ... NEXT > LAST [12 / 65]
 
HỆ THỐNG GIA SƯ BK

TRUNG TÂM GIA SƯ BÁCH KHOA

Đội ngũ gia sư nhiều năm kinh nghiệm dạy nhiệt tình, dể hiểu

Địa Chỉ:
Văn phòng:
 20 Dương Tự Quán, Phường An Lac, Quận Bình Tân
Chi Nhánh: 382/22 Lê Hồng Phong, Phường 1, Quận 10 HCM
Hotline: 0838300655
Tel: 0916276271 - 0908018459

HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN


Thầy Tuấn 0916 276 271


Thầy Phước 0908 018 459


Cô Tuyền 0963 696 786

LIÊN KẾT WEBSITE
DÀNH CHO GIA SƯ
TIN TỨC NỘI BỘ
HỆ THỐNG GIA SƯ BK

TRUNG TÂM GIA SƯ BÁCH KHOA

Đội ngũ gia sư nhiều năm kinh nghiệm dạy nhiệt tình, dể hiểu

Địa Chỉ:
Văn phòng:
 20 Dương Tự Quán, Phường An Lac, Quận Bình Tân
Chi Nhánh: 382/22 Lê Hồng Phong, Phường 1, Quận 10 HCM
Hotline: 0838300655
Tel: 0916276271 - 0908018459

GIA SƯ CÁC QUẬN
THỐNG KÊ
Hôm nay ngày:
26/09/2017
 

Apartment for rent | Tieng anh giao tiep | Hoc tieng anh online | Trung tâm gia sư | Dạy tiếng anh trẻ em | Gia su hai phongNien giam thong ke | Tư vấn Y Dược Hà Nội | Thông tin tư vấn tuyển sinh Trực Tuyến | Saigon Pearl Apartment | Saigon Pearl

Sổ da cao cấp Sổ tay đẹp Sản xuất sổ da giày vnxk hcm giày nữ vnxk giày nữ số lớn giá rẻ thiết kế website chuyên nghiệp VSO