Gia sư, dạy kèm

LỚP HIỆN CÓ

 


Mã số
Môn - Lớp
Buổi
Địa chỉ
Tình trạng
 

Thông tin lớp học

 • Mã lớp: 2476
 • Yêu cầu: Giáo viên
 • Giới tính: Nữ
 • Yêu cầu khác: Cần tìm gấp giáo viên nữ kèm Toán, Lý, Hóa lớp 10 cho một học sinh nữ.
 • Thời gian: Sắp xếp 2,4,6(3,5,7) từ 18h30-20h
 • Lương: 1.800.000đ
 • Liên hệ nhận lớp: 0916276271 ( Thầy Tuấn )

Thông tin lớp học

 • Mã lớp: 2477
 • Yêu cầu: Sinh viên
 • Giới tính: Nữ
 • Yêu cầu khác: Cần tìm gấp sinh viên nữ ( Ưu tiên BK) có nhiều kinh nghiệm kèm Hóa 11 cho một học sinh nữ học tốt.
 • Thời gian: Sắp xếp(tối thì từ 19h30)
 • Lương: 800.000đ
 • Liên hệ nhận lớp: 0916276271 ( Thầy Tuấn )

Thông tin lớp học

 • Mã lớp: 2471
 • Yêu cầu: Sinh viên
 • Giới tính: Nam
 • Yêu cầu khác: Cần tìm gấp sinh viên nam học Bách Khoa có nhiều kinh nghiệm kèm Toán, Lý, Hóa lớp 10 cho một học sinh nam.
 • Thời gian: sắp xếp buổi tối từ 18h-19h30
 • Lương: 1.200.000đ
 • Liên hệ nhận lớp: 0916276271 ( Thầy Tuấn )

Thông tin lớp học

 • Mã lớp: 2470
 • Yêu cầu: Sinh viên
 • Giới tính: Nữ
 • Yêu cầu khác: Cần tìm gấp sinh viên hoặc Giáo viên nữ nhiều kinh nghiệm kèm Toán-Lý-Hóa lớp 8 và kèm chung thêm 1 học sinh lớp 5.
 • Thời gian: thứ 2,4,6 từ 18h-19h30
 • Lương: SV(1.400.000đ), GV(2.200.000đ)
 • Liên hệ nhận lớp: 0916276271 ( Thầy Tuấn )

Thông tin lớp học

 • Mã lớp: 2469
 • Yêu cầu: Sinh viên
 • Giới tính: Nữ
 • Yêu cầu khác: Cần gia sư dạy kèm cho tôi tiếng hoa căn bản. Tôi chỉ học vào ngày chủ Nhật. Địa điểm học là Chùa Giác Lâm, gần ngã tư Âu Cơ - Lạc Long Quân. sinh viên chuyên ngành sư phạm hoa ngữ, từ ĐHSP, ĐHKHTN, ĐHXHNV...
 • Thời gian: chủ nhật buổi sáng 3h
 • Lương: 1.000.000đ
 • Liên hệ nhận lớp: 0916276271 ( Thầy Tuấn )

Thông tin lớp học

 • Mã lớp: 2465
 • Yêu cầu: Sinh viên
 • Giới tính: Nữ
 • Yêu cầu khác: Cần tìm gấp gia sư có kinh nghiệm kèm Toán, Lý, Hóa 11 cho một học sinh nữ học khá.
 • Thời gian: Sắp xếp Chủ nhật dạy 2 tiếng
 • Lương: 500.000đ
 • Liên hệ nhận lớp: 0916276271 ( Thầy Tuấn )

Thông tin lớp học

 • Mã lớp: 2463
 • Yêu cầu: Sinh viên
 • Giới tính: Nữ
 • Yêu cầu khác: Cần gấp 1 bạn sinh viên nữ hổ trợ cho 1 hs nữ toán lý hóa lớp 11
 • Thời gian: sắp xếp 2h
 • Lương: 400.000đ
 • Liên hệ nhận lớp: 0916276271 ( Thầy Tuấn )

Thông tin lớp học

 • Mã lớp: 2461
 • Yêu cầu: Sinh viên
 • Giới tính: Nữ
 • Yêu cầu khác: Cần gấp 1 sinh viên nữ có kinh nghiệm kèm một bé lớp 6 học Võ Trường Toản, bé thông minh nhưng mê chơi yêu cầu gia sư nghiêm khắc
 • Thời gian: 18h-19h.30
 • Lương: 1.500.000đ
 • Liên hệ nhận lớp: 0916276271 ( Thầy Tuấn )

Thông tin lớp học

 • Mã lớp: 2460
 • Yêu cầu: Sinh viên
 • Giới tính: Bất kỳ
 • Yêu cầu khác: Cần gấp 1 sinh viên bất kỳ có kinh nghiệm kèm toán lý hóa 12 cho 2 hs nữ lớp 12 ở Quận 8
 • Thời gian: thứ 2,4.6 từ 19h30-21h
 • Lương: 2.000.000đ
 • Liên hệ nhận lớp: 0916276271 ( Thầy Tuấn )

Thông tin lớp học

 • Mã lớp: 2457
 • Yêu cầu: Sinh viên
 • Giới tính: Bất kỳ
 • Yêu cầu khác: Cần gấp một sv có kinh nghiệm kèm toán lý hóa lớp 11 cho một hs nam ở Bình Thạnh.
 • Thời gian: thứ 2,4,6,7 từ 18h-19h30
 • Lương: 1.800.000đ
 • Liên hệ nhận lớp: 0916276271 ( Thầy Tuấn )

Thông tin lớp học

 • Mã lớp: 2456
 • Yêu cầu: Sinh viên
 • Giới tính: Nữ
 • Yêu cầu khác: Cần gấp sinh viên nữ có kinh nghiệm kèm toán, tiếng việt cho 1 bé lớp 2 ở Phú Nhuận
 • Thời gian: thứ 2,4,6 từ 17h30-19h30
 • Lương: 800.000đ
 • Liên hệ nhận lớp: 0916276271 ( Thầy Tuấn )

Thông tin lớp học

 • Mã lớp: 2455
 • Yêu cầu: Sinh viên
 • Giới tính: Nữ
 • Yêu cầu khác: cần gấp 1 sinh viên nữ có kinh nghiệm dạy tốt anh văn giao tiếp cho 1 học viên nữ đang làm ở Bệnh Viện
 • Thời gian: thứ 3,5,7 sau 16h30
 • Lương: 1.500.000đ
 • Liên hệ nhận lớp: 0916276271 ( Thầy Tuấn )

Thông tin lớp học

 • Mã lớp: 2439
 • Yêu cầu: Sinh viên
 • Giới tính: Nam
 • Yêu cầu khác: cần gấp sv nam bk có kinh nghiệm kèm cho 1 hs nam lớp 6 học lực khá ở quận 12
 • Thời gian: thứ 2,3,4,5,CN
 • Lương: 1.600.000₫
 • Liên hệ nhận lớp: 0916276271 ( Thầy Tuấn )

Thông tin lớp học

 • Mã lớp: 2453
 • Yêu cầu: Giáo viên
 • Giới tính: Bất kỳ
 • Yêu cầu khác: Cần tìm gấp giáo viên có nhiều kinh nghiệm kèm môn Sinh cho một học sinh lớp 12.
 • Thời gian: thứ 2,4,6 buổi tối từ 19h- 20h30
 • Lương: 2.000.000đ
 • Liên hệ nhận lớp: 0916276271 ( Thầy Tuấn )

Thông tin lớp học

 • Mã lớp: 2449
 • Yêu cầu: Sinh viên
 • Giới tính: Nữ
 • Yêu cầu khác: Cần tìm gấp gia sư nữ(hoặc giáo viên nữ) có nhiều kinh nghiệm kèm báo bài lớp 4(có Anh văn) cho học sinh nữ học Trường Nguyễn Bỉnh Khiêm.
 • Thời gian: thứ 2,3,4,5,6 từ 18h-19h30
 • Lương: 3.200.000đ(SV 2.000.000)
 • Liên hệ nhận lớp: 0916276271 ( Thầy Tuấn )

Thông tin lớp học

 • Mã lớp: 2448
 • Yêu cầu: Giáo viên
 • Giới tính: Bất kỳ
 • Yêu cầu khác: Cần gấp giáo viên bất kỳ có kinh nghiệm dạy tại trường kèm hóa cho 1 hs 12 ở Bình Tân
 • Thời gian: Sắp xếp
 • Lương: 2.400.000đ
 • Liên hệ nhận lớp: 0916276271 ( Thầy Tuấn )

Thông tin lớp học

 • Mã lớp: 2447
 • Yêu cầu: Giáo viên
 • Giới tính: Bất kỳ
 • Yêu cầu khác: Cần gấp giáo viên bất kỳ có kinh nghiệm dạy tại trường kèm toán cho 1 hs 12 ở Bình Tân
 • Thời gian: Sắp xếp
 • Lương: 2.400.000đ
 • Liên hệ nhận lớp: 0916276271 ( Thầy Tuấn )

Thông tin lớp học

 • Mã lớp: 2446
 • Yêu cầu: Sinh viên
 • Giới tính: Nam
 • Yêu cầu khác: Cần gấp sinh viên nam có kinh nghiệm dạy tốt kèm lý hóa 12 cho 1 hs nữ đang học Nguyễn Thị Minh Khai học lực khá giỏi
 • Thời gian: Sắp xếp tối thứ 3,5,7
 • Lương: 1.200.000đ
 • Liên hệ nhận lớp: 0916276271 ( Thầy Tuấn )

Thông tin lớp học

 • Mã lớp: 2444
 • Yêu cầu: Giáo viên
 • Giới tính: Bất kỳ
 • Yêu cầu khác: Cần gấp giáo vien có kinh nghiệm, nghiêm khắc kèm lý cho 2 hs lớp 11 học Mericuri học lực trung bình
 • Thời gian: Sắp xếp thừ 2,4,6 từ 13h30-15h
 • Lương: 2.000.000đ
 • Liên hệ nhận lớp: 0916276271 ( Thầy Tuấn )

Thông tin lớp học

 • Mã lớp: 2442
 • Yêu cầu: Giáo viên
 • Giới tính: Nữ
 • Yêu cầu khác: Cần tìm giáo viên nữ có kinh nghiệm hoạt bát vui vẽ kèm cho 1 hs lớp 6 ở Quận 8
 • Thời gian: Sắp xếp
 • Lương: 800.000đ
 • Liên hệ nhận lớp: 0916276271 ( Thầy Tuấn )

Thông tin lớp học

 • Mã lớp: 2440
 • Yêu cầu: Sinh viên
 • Giới tính: Nữ
 • Yêu cầu khác: Cần sinh viên nữ bách khoa có kinh nghiệm kèm lớp 9 báo bài
 • Thời gian: thừ 2,3,4,5,6 từ 17h30-19h
 • Lương: 1.500.000đ
 • Liên hệ nhận lớp: 0916276271 ( Thầy Tuấn )

Thông tin lớp học

 • Mã lớp: 2438
 • Yêu cầu: Sinh viên
 • Giới tính: Nữ
 • Yêu cầu khác: Cần gấp 1 sv nữ kèm avgt cho 1 hv nam luyện nghe nói, phản xạ, gia sư phát âm chuẩn
 • Thời gian: Thứ 2,4,6 từ 19h30-21h
 • Lương: 1.500.000đ
 • Liên hệ nhận lớp: 0916276271 ( Thầy Tuấn )

Thông tin lớp học

 • Mã lớp: 2437
 • Yêu cầu: Sinh viên
 • Giới tính: Bất kỳ
 • Yêu cầu khác: Can tim 1sv co kinh nghiem day cho hs nam lop 9
 • Thời gian: 5h30 -7h toi thu 3,5,7
 • Lương: 1.400.000đ
 • Liên hệ nhận lớp: 0916276271 ( Thầy Tuấn )

Thông tin lớp học

 • Mã lớp: 2436
 • Yêu cầu: Sinh viên
 • Giới tính: Bất kỳ
 • Yêu cầu khác: Cần sinh viên chuyên ngành sư phạm anh hoặc chuyên về anh, đã có kinh nghiệm ôn tiếng anh từ trình độ căn bản cho học viên là sinh viên cần thi gấp toeic 500. Học viên học lực khá nhưng bị quên kiến thức vì lâu không sử dụng tiếng anh
 • Thời gian: sắp xếp với học viên
 • Lương: 1.300.000đ
 • Liên hệ nhận lớp: 0916276271 ( Thầy Tuấn )

Thông tin lớp học

 • Mã lớp: 2428
 • Yêu cầu: Giáo viên
 • Giới tính: Nam
 • Yêu cầu khác: Cần gấp gv nam có kinh nghiệm dạy toán lý hóa 12 cho 3 hs lop 12 học lực trung bình
 • Thời gian: Sắp xếp
 • Lương: 3.500.000đ
 • Liên hệ nhận lớp: 0916276271 ( Thầy Tuấn )

Thông tin lớp học

 • Mã lớp: 2424
 • Yêu cầu: Sinh viên
 • Giới tính: Bất kỳ
 • Yêu cầu khác: Cần gấp sinh viên bất kỳ kèm toán 11 cho 1 hs nữ ở Quận 7
 • Thời gian: thứ 2,6 từ 17h-18h30
 • Lương: 1.000.000đ
 • Liên hệ nhận lớp: 0916276271 ( Thầy Tuấn )

Thông tin lớp học

 • Mã lớp: 2418
 • Yêu cầu: Sinh viên
 • Giới tính: Nữ
 • Yêu cầu khác: Có Kinh ghiệm Dạy Thêm.
 • Thời gian: 2 4 6 từ 15h-17h
 • Lương: 1.200.000đ
 • Liên hệ nhận lớp: 0916276271 ( Thầy Tuấn )

Thông tin lớp học

 • Mã lớp: 2408
 • Yêu cầu: Sinh viên
 • Giới tính: Nữ
 • Yêu cầu khác: Cần gấp sinh viên nữ có kinh nghiệm kèm toán lý văn cho 1 hs lớp 6 ở Bình Thạnh
 • Thời gian: Sắp xếp
 • Lương: 1.000.000đ
 • Liên hệ nhận lớp: 0916276271 ( Thầy Tuấn )

Thông tin lớp học

 • Mã lớp: 2364
 • Yêu cầu: Giáo viên
 • Giới tính: Nữ
 • Yêu cầu khác: bé có học lực giỏi,cần giáo viên C1 ôn lại kiến thức lớp 2 trong hè, rồi học chương trình lớp 3 sau
 • Thời gian: thứ 2,4,6 từ 17h-18h30
 • Lương: 2.000.000đ
 • Liên hệ nhận lớp: 0916276271 ( Thầy Tuấn )

Thông tin lớp học

 • Mã lớp: 2394
 • Yêu cầu: Sinh viên
 • Giới tính: Nam
 • Yêu cầu khác: Cần gấp sinh viên nam có kinh nghiệm kèm báo bài cho 1 hs lớp 10.
 • Thời gian: 20h-21h30
 • Lương: 2.200.000đ
 • Liên hệ nhận lớp: 0916276271 ( Thầy Tuấn )
2476
3
Nguyễn Tiểu La, Phường 8, Quận 10
Đã giao
 
2477
2
Đường Thành Thái, P.14, Quận 10
Đã giao
 
2471
3
Bùi Đình Tuý Phường 24, Quận Bình Thạnh
Đã giao
 
2470
3
Đường Dương Đình Nghệ, phường 8, Quận 11
Đã giao
 
2469
1
Lạc Long Quân, Phường 10, Quận Tân Bình
Đã giao
 
2465
1
Ngay Ngã 4 Ga, Quận 12
Đã giao
 
2463
1
Ha Huy Giáp KP 3, P. Thạnh Lộc, Quận 12
Đã giao
 
2461
5
Nguyễn Huy Tự, P. DaKao, Quận 1
Đã giao
 
2460
3
Cao Lỗ, Phường 4, Quận 8
Đã giao
 
2457
4
Bùi Đình Tuý, Phường 12, Quận Bình Thạnh
Đã giao
 
2456
3
Nguyễn Trọng Tuyển, P.10, Quận Phú Nhuận
Đã giao
 
2455
3
Lảnh Binh Thăng, P.2, Quận 11
Đã giao
 
2439
5
Phan Văn Hớn, Quận 12
Đã giao
 
2453
3
Đề Thám, Phường Cô Giang, Quận 1
Đã giao
 
2449
5
Nguyễn T.M.Khai, phường Bến Nghé, Quận 1
Đã giao
 
2448
3
Bờ Tuyến, P. Tân Tạo A, Quận Bình Tân
Đã giao
 
2447
3
Bờ Tuyến, P. Tân Tạo A, Quận Bình Tân
Đã giao
 
2446
2
Ung Văn Khiêm, Phường 25, Quận Bình Thạnh
Đã giao
 
2444
2
Hồ Hảo Hớn, P. Cô Giang, Quận 1
Đã giao
 
2442
1
Lô G CC Đồng Diều, Phường 4, Quận 8
Đã giao
 
2440
5
Phan Văn Trị, Phường 2, Quận 5
Đã giao
 
2438
3
Gần chợ tân bình, Quận Tân Bình
Đã giao
 
2437
3
Đường số 19, Phường 8, Quận Gò Vấp
Đã giao
 
2436
3
CC Ấn Quang, Bà Hạt, Phường 9, Quận 10
Đã giao
 
2428
3
Trần Văn Đang, Phường 11, Quận 3
Đã giao
 
2424
2
CC Phú Mỹ, Đường Hoàng Quốc Việt, Quận 7
Đã giao
 
2418
3
Trường chinh Phường 14, Quận Tân Bình
Đã giao
 
2408
3
Lô B CC Thanh Đa, Phường 27, Quận Bình Thạnh
Đã giao
 
2364
3
Cư Xá Bắc Hải, Quận 10
Đã giao
 
2394
5
Nơ Trang Long, Quận Bình Thạnh
Đã giao
 
FIRST < PREV ...  9  10  11 12 13  14  15  ... NEXT > LAST [12 / 47]
 
HỆ THỐNG GIA SƯ BK

TRUNG TÂM GIA SƯ BÁCH KHOA

Đội ngũ gia sư nhiều năm kinh nghiệm dạy nhiệt tình, dể hiểu

Địa Chỉ:
Văn phòng:
 20 Dương Tự Quán, Phường An Lac, Quận Bình Tân
Chi Nhánh: 382/22 Lê Hồng Phong, Phường 1, Quận 10 HCM
Hotline: 0838300655
Tel: 0916276271 - 0908018459

HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN


Thầy Tuấn 0916 276 271


Thầy Phước 0908 018 459


Cô Tuyền 0963 696 786

LIÊN KẾT WEBSITE
DÀNH CHO GIA SƯ
TIN TỨC NỘI BỘ
HỆ THỐNG GIA SƯ BK

TRUNG TÂM GIA SƯ BÁCH KHOA

Đội ngũ gia sư nhiều năm kinh nghiệm dạy nhiệt tình, dể hiểu

Địa Chỉ:
Văn phòng:
 20 Dương Tự Quán, Phường An Lac, Quận Bình Tân
Chi Nhánh: 382/22 Lê Hồng Phong, Phường 1, Quận 10 HCM
Hotline: 0838300655
Tel: 0916276271 - 0908018459

GIA SƯ CÁC QUẬN
THỐNG KÊ
Hôm nay ngày:
25/06/2016
 

Apartment for rent | Tieng anh giao tiep | Hoc tieng anh online | Trung tâm gia sư | Dạy tiếng anh trẻ em | Gia su hai phongNien giam thong ke | Tư vấn Y Dược Hà Nội | Thông tin tư vấn tuyển sinh Trực Tuyến | Saigon Pearl Apartment | Saigon Pearl

kỷ niệm chương quà tặng pha lê biểu trưng