LỚP HIỆN CÓ

 


Mã số
Môn - Lớp
Buổi
Địa chỉ
Tình trạng
 

Thông tin lớp học

 • Mã lớp: 1271
 • Yêu cầu: Sinh viên
 • Giới tính: Bất kỳ
 • Yêu cầu khác: có kinh nghiệm, dạy dễ hiểu, không nóng tính
 • Thời gian: 13h-16h
 • Lương: 800.000/ tháng
 • Liên hệ nhận lớp: 0916276271 ( Thầy Tuấn )

Thông tin lớp học

 • Mã lớp: 1270
 • Yêu cầu: Giáo viên
 • Giới tính: Bất kỳ
 • Yêu cầu khác: Cần gấp 1 giáo viên lý LTDH cho 1 học viên nam đã tốt nghiệp ôn thi lại ở Quận Gò Vấp giáp Tân Bình. học viên đến nhà giáo viên học
 • Thời gian: thứ 3,5,7,CN buổi sáng
 • Lương: 1.600.000đ
 • Liên hệ nhận lớp: 0916276271 ( Thầy Tuấn )

Thông tin lớp học

 • Mã lớp: 1269
 • Yêu cầu: Giáo viên
 • Giới tính: Bất kỳ
 • Yêu cầu khác: Cần gấp 1 giáo viên toán LTDH cho 2 học viên 1 nam 1 nữ đã tốt nghiệp ôn thi lại ở Quận Gò Vấp giáp Tân Bình. học viên đến nhà giáo viên học
 • Thời gian: thứ 3,5,7,CN buổi sáng
 • Lương: 2.000.000đ
 • Liên hệ nhận lớp: 0916276271 ( Thầy Tuấn )

Thông tin lớp học

 • Mã lớp: 1268
 • Yêu cầu: Giáo viên
 • Giới tính: Bất kỳ
 • Yêu cầu khác: Cần gấp giáo viên ưu tiên nữ có kinh nghiệm LTDH môn hóa cho 1 hs nữ Quận Tân Bình.
 • Thời gian: thứ 4,6,7,CN từ 15h-16h30
 • Lương: 2.400.000đ
 • Liên hệ nhận lớp: 0916276271 ( Thầy Tuấn )

Thông tin lớp học

 • Mã lớp: 1265
 • Yêu cầu: Sinh viên
 • Giới tính: Nữ
 • Yêu cầu khác: Cần gấp sinh viên nữ sư phạm có kinh nghiệm kèm cho bé lớp 1 sang năm lớp 2 ở quận 10.
 • Thời gian: thứ 2,3,4,5,6 từ 18h30-20h
 • Lương: 1.300.000đ
 • Liên hệ nhận lớp: 0916276271 ( Thầy Tuấn )

Thông tin lớp học

 • Mã lớp: 1253
 • Yêu cầu: Giáo viên
 • Giới tính: Nữ
 • Yêu cầu khác: Cần gấp 1 gia sư có kinh nghiệm giáo viên hoặc sinh viên kèm Anh Văn cho 1 hs nữ đang học lớp 9.
 • Thời gian: thứ 2,4,6 từ 17h-18h30
 • Lương: GV(2.000.000đ), SV(1.200.000đ)
 • Liên hệ nhận lớp: 0916276271 ( Thầy Tuấn )

Thông tin lớp học

 • Mã lớp: 1261
 • Yêu cầu: Giáo viên
 • Giới tính: Nữ
 • Yêu cầu khác: Cần gấp gv nữ có kinh nghiệm LTDH môn toán cho 1 hs nữ ở Quận Bình Tân
 • Thời gian: Sắp xếp
 • Lương: 1.600.000đ
 • Liên hệ nhận lớp: 0916276271 ( Thầy Tuấn )

Thông tin lớp học

 • Mã lớp: 1257
 • Yêu cầu: Giáo viên
 • Giới tính: Nữ
 • Yêu cầu khác: Cần gấp 1 GV nữ có kinh nghiệm ôn thi môn Anh Văn vào lớp 10 cho 1 hs nữ Q.7
 • Thời gian: Sắp xếp thứ 3 hoặc 7 từ 14h-15h30
 • Lương: 1.000.000đ
 • Liên hệ nhận lớp: 0916276271 ( Thầy Tuấn )

Thông tin lớp học

 • Mã lớp: 1256
 • Yêu cầu: Giáo viên
 • Giới tính: Nữ
 • Yêu cầu khác: Cần gấp 1 GV nữ có kinh nghiệm ôn thi môn toán vào lớp 10 cho 1 hs nữ Q.7
 • Thời gian: Sắp xếp thứ 3 hoặc 7 từ 14h-15h30
 • Lương: 1.000.000đ
 • Liên hệ nhận lớp: 0916276271 ( Thầy Tuấn )

Thông tin lớp học

 • Mã lớp: 1254
 • Yêu cầu: Giáo viên
 • Giới tính: Bất kỳ
 • Yêu cầu khác: Cần gấp 1 giáo viên có kinh nghiệm luyện thi IELTS 6.0 cho 2 bạn sinh viên.
 • Thời gian: thứ 2,4,6 từ 15h-16h30
 • Lương: 3.200.000đ
 • Liên hệ nhận lớp: 0916276271 ( Thầy Tuấn )

Thông tin lớp học

 • Mã lớp: 1243
 • Yêu cầu: Sinh viên
 • Giới tính: Nữ
 • Yêu cầu khác: Cần gấp sv nữ có kinh nghiệm kèm cho 2 em hs lớp 5 và lớp 1.
 • Thời gian: thứ 2,3,4,5,6 từ 18h-20h
 • Lương: 1.800.000đ
 • Liên hệ nhận lớp: 0916276271 ( Thầy Tuấn )

Thông tin lớp học

 • Mã lớp: 1252
 • Yêu cầu: Giáo viên
 • Giới tính: Bất kỳ
 • Yêu cầu khác: Cần gấp gv có kinh nghiệm kèm toán, lý, hóa cho hs nam lớp 8 học lực yếu.
 • Thời gian: thứ 2,3,5 từ 7h30-9h30
 • Lương: 2.400.000đ
 • Liên hệ nhận lớp: 0916276271 ( Thầy Tuấn )

Thông tin lớp học

 • Mã lớp: 1251
 • Yêu cầu: Sinh viên
 • Giới tính: Nữ
 • Yêu cầu khác: cần gấp 1 bạn sinh viên nữ có kinh nghiệm kèm cho 1 hs nam học lớp 4 học trường Phạm Hồng Thái học lực khá giỏi.
 • Thời gian: Sắp xếp buổi tối từ 18h-19h30
 • Lương: 800.000đ
 • Liên hệ nhận lớp: 0916276271 ( Thầy Tuấn )

Thông tin lớp học

 • Mã lớp: 1250
 • Yêu cầu: Sinh viên
 • Giới tính: Nữ
 • Yêu cầu khác: Cần gấp 1 SV nữ có kinh nghiệm kèm ngữ văn lớp 10 cho 1 hs nữ đang học ở Quận 10.
 • Thời gian: thứ 3,5 từ 18h-19h30
 • Lương: 800.000đ
 • Liên hệ nhận lớp: 0916276271 ( Thầy Tuấn )

Thông tin lớp học

 • Mã lớp: 1247
 • Yêu cầu: Sinh viên
 • Giới tính: Bất kỳ
 • Yêu cầu khác: Cần gấp 1 bạn sinh viên có kinh nghiệm kèm cho 1 hs lớp 8 toán, lý, hóa Quận Gò Vấp.
 • Thời gian: thứ 2,3,4,5,6 từ 18h-20h
 • Lương: 1.800.000đ
 • Liên hệ nhận lớp: 0916276271 ( Thầy Tuấn )

Thông tin lớp học

 • Mã lớp: 1244
 • Yêu cầu: Giáo viên
 • Giới tính: Bất kỳ
 • Yêu cầu khác: Cần gấp 1 giáo viên có kinh nghiệm kèm Hóa LTDH cho 1 hs nam ở Thủ Đức
 • Thời gian: thứ 3,5,7 chiều hoặc tối
 • Lương: 2.400.000đ
 • Liên hệ nhận lớp: 0916276271 ( Thầy Tuấn )

Thông tin lớp học

 • Mã lớp: 1241
 • Yêu cầu: Sinh viên
 • Giới tính: Nam
 • Yêu cầu khác: Cần gấp sinh viên nam có kinh nghiệm kèm hs nam lớp 7 Q.5
 • Thời gian: thứ 2,4,6 hoặc 3,5,7 buổi tối
 • Lương: 1.000.000đ
 • Liên hệ nhận lớp: 0916276271 ( Thầy Tuấn )

Thông tin lớp học

 • Mã lớp: 1240
 • Yêu cầu: Giáo viên
 • Giới tính: Bất kỳ
 • Yêu cầu khác: Cần gấp gv nam hoặc nữ có kinh nghiệm LTDH cho 1 hs nữ đang học 12 trường Minh Khai học lực trung bình khá.
 • Thời gian: sắp xếp chiều thứ 3, CN hoặc thứ 5,7
 • Lương: 2.000.000đ
 • Liên hệ nhận lớp: 0916276271 ( Thầy Tuấn )

Thông tin lớp học

 • Mã lớp: 1155
 • Yêu cầu: Giáo viên
 • Giới tính: Bất kỳ
 • Yêu cầu khác: Cần gấp giáo viên đang dạy tại trường có kinh nghiệm kèm ôn toán thi vào lớp 10 cho hs nam học Nguyễn Du Q.1 học khá.
 • Thời gian: thứ 2,4,6 buổi tối
 • Lương: 1.600.000đ
 • Liên hệ nhận lớp: 0916276271 ( Thầy Tuấn )

Thông tin lớp học

 • Mã lớp: 1224
 • Yêu cầu: Giáo viên
 • Giới tính: Bất kỳ
 • Yêu cầu khác: Cần gấp GV bất kỳ có kinh nghiệm kèm anh văn cho 1 em hs nữ ôn thi vào lớp 10. học lực khá giỏi.
 • Thời gian: thứ 3,CN từ 18h30-20h
 • Lương: 1.600.000đ
 • Liên hệ nhận lớp: 0916276271 ( Thầy Tuấn )

Thông tin lớp học

 • Mã lớp: 1237
 • Yêu cầu: Sinh viên
 • Giới tính: Bất kỳ
 • Yêu cầu khác: Cần gấp sinh viên có kinh nghiệm, nhiệt tình, vui tính kèm cho hs lớp 10.
 • Thời gian: 3h/1 buổi thời gian sắp xếp
 • Lương: 1.600.000đ
 • Liên hệ nhận lớp: 0916276271 ( Thầy Tuấn )

Thông tin lớp học

 • Mã lớp: 1235
 • Yêu cầu: Giáo viên
 • Giới tính: Bất kỳ
 • Yêu cầu khác: Cần gấp gv hoặc sinh viên có kinh nghiệm kèm cho hs nam học Nguyễn Thái Bình học lực trung bình khá.
 • Thời gian: sắp xếp vào các buổi chiều thứ 2, tối thứ 7,CN
 • Lương: 1.600.000đ
 • Liên hệ nhận lớp: 0916276271 ( Thầy Tuấn )

Thông tin lớp học

 • Mã lớp: 1217
 • Yêu cầu: Giáo viên
 • Giới tính: Nữ
 • Yêu cầu khác: Cần gấp gv nữ có kinh nghiệm dạy Bé nữ học Việt Úc. bé học yếu toán.
 • Thời gian: thứ 2,4,6 từ 18h30-20h
 • Lương: 2.000.000đ
 • Liên hệ nhận lớp: 0916276271 ( Thầy Tuấn )

Thông tin lớp học

 • Mã lớp: 1234
 • Yêu cầu: Giáo viên
 • Giới tính: Nữ
 • Yêu cầu khác: cần gấp gv hoặc sv có kinh nghiệm kèm Anh Văn Giao Tiếp cho 1 học viên nữ đã đi làm. trình độ sơ cấp
 • Thời gian: thứ 2,4,6 hoặc 3,5,7 từ 8h-9h30
 • Lương: GV(2.400.000đ), SV(1.500.000đ)
 • Liên hệ nhận lớp: 0916276271 ( Thầy Tuấn )

Thông tin lớp học

 • Mã lớp: 1227
 • Yêu cầu: Giáo viên
 • Giới tính: Nữ
 • Yêu cầu khác: Cần gấp gv nữ có kinh nghiệm kèm cho 2 hs lớp 7 và lớp 8 bị mất căn bản tiếng anh.
 • Thời gian: Sắp xếp buổi tối từ 18h-19h30
 • Lương: 2.200.000đ
 • Liên hệ nhận lớp: 0916276271 ( Thầy Tuấn )

Thông tin lớp học

 • Mã lớp: 1226
 • Yêu cầu: Sinh viên
 • Giới tính: Bất kỳ
 • Yêu cầu khác: Cần gấp sinh viên bất kỳ có kinh nghiệm kèm toán cho hs nữ lớp 9 học lực trung bình.
 • Thời gian: Sắp xếp
 • Lương: 1.200.000đ
 • Liên hệ nhận lớp: 0916276271 ( Thầy Tuấn )

Thông tin lớp học

 • Mã lớp: 1223
 • Yêu cầu: Giáo viên
 • Giới tính: Nữ
 • Yêu cầu khác: Cần gấp gia sư là giáo viên hoặc sinh viên có kinh nghiệm LTDH môn Văn cho hs nữ thi vào đại học Kiến Trúc.
 • Thời gian: Chọn 2 buổi sáng thứ 2,3,4,5,6
 • Lương: GV(1.600.000đ), SV(1.000.000đ)
 • Liên hệ nhận lớp: 0916276271 ( Thầy Tuấn )

Thông tin lớp học

 • Mã lớp: 1222
 • Yêu cầu: Giáo viên
 • Giới tính: Nữ
 • Yêu cầu khác: Cần gấp gia sư là giáo viên hoặc sinh viên có kinh nghiệm LTDH môn toán cho hs nữ thi vào đại học Kiến Trúc.
 • Thời gian: Chọn 3 buổi sáng thứ 2,3,4,5,6
 • Lương: GV(2.400.000đ), SV(1.500.000đ)
 • Liên hệ nhận lớp: 0916276271 ( Thầy Tuấn )

Thông tin lớp học

 • Mã lớp: 1221
 • Yêu cầu: Sinh viên
 • Giới tính: Nam
 • Yêu cầu khác: Có kinh nghiệm kèm toán, lý lớp 6 cho hs nữ mất căn bản.
 • Thời gian: 18h-19h30 thứ 3,5,7
 • Lương: 1.000.000đ
 • Liên hệ nhận lớp: 0916276271 ( Thầy Tuấn )

Thông tin lớp học

 • Mã lớp: 1220
 • Yêu cầu: Giáo viên
 • Giới tính: Nữ
 • Yêu cầu khác: Cần gấp GV nữ kèm rèn chữ cho bé lớp lá chuẩn bị vào lớp 1
 • Thời gian: thứ 3,5(16h-17h30),7(17h-18h30)
 • Lương: 1.500.000đ
 • Liên hệ nhận lớp: 0916276271 ( Thầy Tuấn )
1271
2 buổi/ tuần
Lê Văn Sỹ, phường 14, Quận 3
Đã giao
 
1270
2
Phạm Văn Bạch, Quận Gò Vấp
Đã giao
 
1269
2
Phạm Văn Bạch, Quận Gò Vấp
Đã giao
 
1268
3
Trần Văn Dư, Phường 13, Quận Tân Bình
Đã giao
 
1265
5
Lý Thường Kiệt, Phường 14, Quận 10
Đã giao
 
1253
3
Nguyễn Thị Lắng, Ấp Cây Da, Xã Tân Phú Trung, Huyện Củ Chi
Đã giao
 
1261
2
Đường 24, Phường Bình Trị Đông B, Quận Bình Tân
Đã giao
 
1257
1
Lê Văn Lương, Phường Tân Hưng, Quận 7
Đã giao
 
1256
1
Lê Văn Lương, Phường Tân Hưng, Quận 7
Đã giao
 
1254
3
Yết Kiêu, Phường 9, Quận 5
Đã giao
 
1243
5
Lê Đức Thọ, Phường 15, Quận Gò Vấp
Đã giao
 
1252
3
Lê Đức Thọ, Phường 17, Quận Gò Vấp
Đã giao
 
1251
3
Ngô Gia Tự, Quận 10
Đã giao
 
1250
2
Thành Thái, Phường 14, Quận 10
Đã giao
 
1247
5
Lê Đức Thọ, Phường 15, Quận Gò Vấp
Đã giao
 
1244
3
Cư Xá Điện Lực, KP6, Phường Trường Thọ, Quận Thủ Đức
Đã giao
 
1241
3
Bùi Hữu Nghĩa, Phường 7, Quận 5
Đã giao
 
1240
2
Bình Quới, Phường 27, Quận Bình Thạnh
Đã giao
 
1155
2
Lê Đại Hành, Phường 13, Quận 11
Đã giao
 
1224
2
Thiên Giang, Thị Trấn Tân Túc, Xã Tân Túc, Huyện Bình Chánh
Đã giao
 
1237
2
Kha Vạn Cân, Quận Thủ Đức
Đã giao
 
1235
2
Đất Thánh, Phường 6, Quận Tân Bình
Đã giao
 
1217
3
Phạm Văn Hai, Phường 3, Quận Tân Bình
Đã giao
 
1234
3
Đường 21 Kha Vạn Cân, P. Hiệp Bình Chánh, Quận Thủ Đức
Đã giao
 
1227
3
An Dương Vương, Phường 16, Quận 8
Đã giao
 
1226
3
Nguyễn Kiệm, Phường 3, Quận Gò Vấp
Đã giao
 
1223
2
Khu dân cư 6B, Xã Bình Hưng, Huyện Bình Chánh
Đã giao
 
1222
3
Khu dân cư 6B, Xã Bình Hưng, Huyện Bình Chánh
Đã giao
 
1221
3
Nguyễn Trọng Tuyển, Phường 8, Quận Phú Nhuận
Đã giao
 
1220
3
CC EHome1, Dương Đình Hội, P. Phước Long B, Quận 9
Đã giao
 
FIRST < PREV ...  9  10  11 12 13  14  15  ... NEXT > LAST [12 / 30]
 
DÀNH CHO GIA SƯ
TIN TỨC NỘI BỘ
HỆ THỐNG GIA SƯ BK

TRUNG TÂM GIA SƯ BÁCH KHOA

Đội ngũ gia sư nhiều năm kinh nghiệm dạy nhiệt tình, dể hiểu

Địa Chỉ:
Văn phòng:
 20 Dương Tự Quán, Phường An Lac, Quận Bình Tân
Chi Nhánh: 382/22 Lê Hồng Phong, Phường 1, Quận 10 HCM
Hotline: 0838300655
Tel: 0916276271 - 0908018459

GIA SƯ CÁC QUẬN
THỐNG KÊ
Hôm nay ngày:
26/10/2014
 
Gia sư, dạy kèm
 

Apartment for rent | Tieng anh giao tiep | Hoc tieng anh online | Trung tâm gia sư | Dạy tiếng anh trẻ em | Gia su hai phongNien giam thong ke | Tư vấn Y Dược Hà Nội | Thông tin tư vấn tuyển sinh Trực Tuyến | Saigon Pearl Apartment, Saigon Pearl, Báo giáo dục, Apartment for rent,Thiết kế website, Báo giáo dục, Apartment for rent