Gia sư, dạy kèm

LỚP HIỆN CÓ

 


Mã số
Môn - Lớp
Buổi
Địa chỉ
Tình trạng
 

Thông tin lớp học

 • Mã lớp: 2840
 • Yêu cầu: Giáo viên
 • Giới tính: Bất kỳ
 • Yêu cầu khác: Cần gấp giáo viên giỏi, có phương pháp kèm av cho 1 hs lớp 8 bị mất căn bản nhanh lấy lại kiến thức
 • Thời gian: Sắp xếp buổi tối sau 18h30 hoặc thứ 7,CN
 • Lương: thỏa thuận
 • Liên hệ nhận lớp: 0916276271 ( Thầy Tuấn )

Thông tin lớp học

 • Mã lớp: 3036
 • Yêu cầu: Giáo viên
 • Giới tính: Bất kỳ
 • Yêu cầu khác: Cần gấp giáo viên có kinh nghiệm, nói giọng bắc kèm anh văn cho 1 hs lớp 11 ở quận 2
 • Thời gian: 16h đến 18h
 • Lương: thỏa thuận
 • Liên hệ nhận lớp: 0916276271 ( Thầy Tuấn )

Thông tin lớp học

 • Mã lớp: 3035
 • Yêu cầu: Giáo viên
 • Giới tính: Bất kỳ
 • Yêu cầu khác: cần gấp giáo viên có kinh nghiệm kèm lý cho 1 hs lớp 6 ở quận 11
 • Thời gian: thứ 2,4,6 từ 16h-17h30
 • Lương: 2tr
 • Liên hệ nhận lớp: 0916276271 ( Thầy Tuấn )

Thông tin lớp học

 • Mã lớp: 3030
 • Yêu cầu: Giáo viên
 • Giới tính: Bất kỳ
 • Yêu cầu khác: cần gấp 1 gia sư dạy tiếng nhật cho 1 hs nam 17t ở quận 11, mới bắt đầu học
 • Thời gian: Sắp xếp
 • Lương: 2.400.000đ
 • Liên hệ nhận lớp: 0916276271 ( Thầy Tuấn )

Thông tin lớp học

 • Mã lớp: 3029
 • Yêu cầu: Sinh viên
 • Giới tính: Bất kỳ
 • Yêu cầu khác: cần gấp 1 gia sư sinh viên học trường mỹ thuật kèm môn vẽ cho 1 hs nam 15t ở quận 11
 • Thời gian: Sắp xếp
 • Lương: 1.800.000đ
 • Liên hệ nhận lớp: 0916276271 ( Thầy Tuấn )

Thông tin lớp học

 • Mã lớp: 3027
 • Yêu cầu: Giáo viên
 • Giới tính: Nam
 • Yêu cầu khác: Nhiệt tình, đúng giờ, Kinh nghiệm giỏi dạy lớp 12 và LTDH
 • Thời gian: thứ 2,4,6 từ 19h30-21h
 • Lương: 3.000.000đ
 • Liên hệ nhận lớp: 0916276271 ( Thầy Tuấn )

Thông tin lớp học

 • Mã lớp: 3022
 • Yêu cầu: Giáo viên
 • Giới tính: Bất kỳ
 • Yêu cầu khác: Cần gấp 1 giáo viên bất kỳ có kinh nghiệm kèm cho 1 hs nữ lớp 8 học hơi yếu.
 • Thời gian: Sắp xếp
 • Lương: thỏa thuận
 • Liên hệ nhận lớp: 0916276271 ( Thầy Tuấn )

Thông tin lớp học

 • Mã lớp: 3016
 • Yêu cầu: Sinh viên
 • Giới tính: Bất kỳ
 • Yêu cầu khác: cần 1 sinh viên có kinh nghiệm dạy tốt toán lý hóa kèm cho 1 hs nam lớp 10, ưu tiên sinh viên sư phạm, tự nhiên học năm 2,3
 • Thời gian: 18h-20h thứ 2,3,4,5,6,7
 • Lương: 2,8tr
 • Liên hệ nhận lớp: 0916276271 ( Thầy Tuấn )

Thông tin lớp học

 • Mã lớp: 3014
 • Yêu cầu: Thạc sĩ
 • Giới tính: Bất kỳ
 • Yêu cầu khác:
 • Thời gian:
 • Lương:
 • Liên hệ nhận lớp: 0916276271 ( Thầy Tuấn )

Thông tin lớp học

 • Mã lớp: 3008
 • Yêu cầu: Giáo viên
 • Giới tính: Bất kỳ
 • Yêu cầu khác: cần gấp giáo viên bất kỳ có kinh nghiệm kèm toán 12 cho 1 hs nữ học Trường Nguyễn Chí Thanh học lực khá
 • Thời gian: Sắp xếp
 • Lương: thỏa thuận
 • Liên hệ nhận lớp: 0916276271 ( Thầy Tuấn )

Thông tin lớp học

 • Mã lớp: 3007
 • Yêu cầu: Giáo viên
 • Giới tính: Bất kỳ
 • Yêu cầu khác: cần gấp giáo viên bất kỳ có kinh nghiệm kèm toán văn cho 2 bé lớp 6 học lực khá giỏi ở quận 1
 • Thời gian: Sắp xếp
 • Lương: thỏa thuận
 • Liên hệ nhận lớp: 0916276271 ( Thầy Tuấn )

Thông tin lớp học

 • Mã lớp: 3005
 • Yêu cầu: Sinh viên
 • Giới tính: Bất kỳ
 • Yêu cầu khác: cần gấp 1 sinh viên kèm toán, tiếng việt cho 1 bé lớp 4 lên 5 học toán hơi yếu ơ quận 11
 • Thời gian: Sắp xếp
 • Lương: 2.000.000đ
 • Liên hệ nhận lớp: 0916276271 ( Thầy Tuấn )

Thông tin lớp học

 • Mã lớp: 3004
 • Yêu cầu: Giáo viên
 • Giới tính: Bất kỳ
 • Yêu cầu khác: cần gấp sinh viên bất kỳ có kinh nghiệm kèm toán ltdh cho 1 hs nữ ở quận 6
 • Thời gian: Sắp xếp
 • Lương: 1.800.000đ
 • Liên hệ nhận lớp: 0916276271 ( Thầy Tuấn )

Thông tin lớp học

 • Mã lớp: 3001
 • Yêu cầu: Sinh viên
 • Giới tính: Nữ
 • Yêu cầu khác: cần gấp sinh viên nữ học mỹ thuật có kinh nghiệm kèm môn vẽ cho 1 bé lớp 1 lên 2 ở Hóc Môn
 • Thời gian: Sắp xếp
 • Lương: 1.600.000đ
 • Liên hệ nhận lớp: 0916276271 ( Thầy Tuấn )

Thông tin lớp học

 • Mã lớp: 2999
 • Yêu cầu: Sinh viên
 • Giới tính: Nữ
 • Yêu cầu khác: Cần gấp 1 sinh viên nữ kèm anh văn 12 cho 1 hs nữ ở Thủ Đức học lực tốt
 • Thời gian: sắp xếp
 • Lương: 1.000.000đ
 • Liên hệ nhận lớp: 0916276271 ( Thầy Tuấn )

Thông tin lớp học

 • Mã lớp: 2998
 • Yêu cầu: Giáo viên
 • Giới tính: Bất kỳ
 • Yêu cầu khác: cần gấp 1 giáo viên có kinh nghiệm kèm toán lý hóa 12 cho 1 hs nam học hóa hơi yếu ở Thủ Đức
 • Thời gian: sắp xếp
 • Lương: thỏa thuận
 • Liên hệ nhận lớp: 0916276271 ( Thầy Tuấn )

Thông tin lớp học

 • Mã lớp: 2997
 • Yêu cầu: Giáo viên
 • Giới tính: Bất kỳ
 • Yêu cầu khác: Cần tìm giáo viên dạy Anh văn 12 và LTĐH cho một học sinh nữ mới lên lớp 12.
 • Thời gian: Sắp xếp trực tiếp
 • Lương: 1.800.000₫
 • Liên hệ nhận lớp: 0916276271 ( Thầy Tuấn )

Thông tin lớp học

 • Mã lớp: 2992
 • Yêu cầu: Giáo viên
 • Giới tính: Bất kỳ
 • Yêu cầu khác: cần gấp giáo viên anh văn kèm ôn thi lại và học hè cho 1 hs nam ở quận 2
 • Thời gian: sắp xếp
 • Lương: thỏa thuận
 • Liên hệ nhận lớp: 0916276271 ( Thầy Tuấn )

Thông tin lớp học

 • Mã lớp: 2988
 • Yêu cầu: Sinh viên
 • Giới tính: Bất kỳ
 • Yêu cầu khác: Cần gấp giáo viên anh văn có kinh nghiệm kèm cho 1 nhóm 3 hs(2 em lớp 7 và 1 em lớp 8)
 • Thời gian: sắp xếp
 • Lương: thỏa thuận
 • Liên hệ nhận lớp: 0916276271 ( Thầy Tuấn )

Thông tin lớp học

 • Mã lớp: 2984
 • Yêu cầu: Giáo viên
 • Giới tính: Bất kỳ
 • Yêu cầu khác: cần gấp giáo viên có kinh nghiệm ôn toán 10 cho 1 hs nam thi lại
 • Thời gian: thứ 2,4,6 từ 14h-15h30
 • Lương: 3tr
 • Liên hệ nhận lớp: 0916276271 ( Thầy Tuấn )

Thông tin lớp học

 • Mã lớp: 2982
 • Yêu cầu: Giáo viên
 • Giới tính: Bất kỳ
 • Yêu cầu khác: cần gấp 1 giáo viên toán ưu tiên nữ kèm toán 12 cho 1 hs nữ học hơi yếu ở Thủ Đức.
 • Thời gian: thứ 2,4,6 thời gian sắp xếp
 • Lương: thỏa thuận
 • Liên hệ nhận lớp: 0916276271 ( Thầy Tuấn )

Thông tin lớp học

 • Mã lớp: 2981
 • Yêu cầu: Sinh viên
 • Giới tính: Nam
 • Yêu cầu khác: cần gấp sinh viên nam có kinh nghiệm kèm toán lý ôn thi cho 1 hs ôn thi lại ở quận 7
 • Thời gian: sắp xếp
 • Lương: 150k/1b
 • Liên hệ nhận lớp: 0916276271 ( Thầy Tuấn )

Thông tin lớp học

 • Mã lớp: 2979
 • Yêu cầu: Sinh viên
 • Giới tính: Bất kỳ
 • Yêu cầu khác: cần gấp 1 sinh viên năm 3,4 có kinh nghiệm kèm tiếng nhật cho 1 bé lớp 6 học vở lòng
 • Thời gian: thứ 2,4,6 hoặc 3,5,7 buổi tối
 • Lương: 1.500.000đ
 • Liên hệ nhận lớp: 0916276271 ( Thầy Tuấn )

Thông tin lớp học

 • Mã lớp: 2975
 • Yêu cầu: Sinh viên
 • Giới tính: Bất kỳ
 • Yêu cầu khác: cần gấp sinh viên bất kỳ có kinh nghiệm ôn thi đại học môn toán kèm cho 1 hs nữ 12 ở Bình Tân
 • Thời gian: sắp xếp buổi tối 16h-17h30
 • Lương: 1.800.000đ
 • Liên hệ nhận lớp: 0916276271 ( Thầy Tuấn )

Thông tin lớp học

 • Mã lớp: 2973
 • Yêu cầu: Giáo viên
 • Giới tính: Bất kỳ
 • Yêu cầu khác: cần gấp giáo viên có kinh nghiệm ôn toán cho 1 hs lớp 9 thi vào Võ Thị Sáu
 • Thời gian: sắp xếp
 • Lương: thỏa thuận
 • Liên hệ nhận lớp: 0916276271 ( Thầy Tuấn )

Thông tin lớp học

 • Mã lớp: 2972
 • Yêu cầu: Sinh viên
 • Giới tính: Bất kỳ
 • Yêu cầu khác: cần gấp 1 sinh viên bất kỳ học y dược, bách khoa, sư phạm, tự nhiên kèm cho 1 hs lớp 8 ở Bình Thạnh
 • Thời gian: sắp xếp
 • Lương: thỏa thuận
 • Liên hệ nhận lớp: 0916276271 ( Thầy Tuấn )

Thông tin lớp học

 • Mã lớp: 2970
 • Yêu cầu: Giáo viên
 • Giới tính: Bất kỳ
 • Yêu cầu khác: cần gấp giáo viên có kinh nghiệm luyện thi Toiec kèm cho 1 học viên nữ yêu cẩu đạt toiec 350Đ
 • Thời gian: sắp xếp
 • Lương: thỏa thuận
 • Liên hệ nhận lớp: 0916276271 ( Thầy Tuấn )

Thông tin lớp học

 • Mã lớp: 2966
 • Yêu cầu: Giáo viên
 • Giới tính: Bất kỳ
 • Yêu cầu khác: cần gấp 1 giáo viên có kinh nghiệm chuyên LTĐH ôn thi cho 1 hs nữ đang học lớp 12 học lực khá
 • Thời gian: sắp xếp từ 13h-17h
 • Lương: thỏa thuận
 • Liên hệ nhận lớp: 0916276271 ( Thầy Tuấn )

Thông tin lớp học

 • Mã lớp: 2946
 • Yêu cầu: Sinh viên
 • Giới tính: Nữ
 • Yêu cầu khác: cần gấp 1 sinh viên nữ y dược hoặc sư phạm kèm báo bài cho 2 bé lớp 3 và lớp 6 học lực tốt ở Quận 11, đầu tháng 6 bắt đầu học.
 • Thời gian: thứ 2,4,6 từ 18h30-20h30
 • Lương: 1.500.000đ
 • Liên hệ nhận lớp: 0916276271 ( Thầy Tuấn )

Thông tin lớp học

 • Mã lớp: 2964
 • Yêu cầu: Giáo viên
 • Giới tính: Bất kỳ
 • Yêu cầu khác: cần gấp 1 giáo viên toán ôn thi tốt nghiệp cho 1 hs lớp 12 ở Thủ Đức học lực hơi yếu.
 • Thời gian: sắp xếp buổi tối sau 19h
 • Lương: 2,4tr
 • Liên hệ nhận lớp: 0916276271 ( Thầy Tuấn )
2840
3
Dương Bá Trạc, P.1, Quận 8
Đã giao
 
3036
3
CC An Phúc, Phường An Phú, Quận 2
Đã giao
 
3035
3
Hàn Hải Nguyên, Phường 10, Quận 11
Đã giao
 
3030
3
Hẻm 702 Hồng Bàng, P.1, Quận 11
Đã giao
 
3029
3
Hẻm 702 Hồng Bàng, P.1, Quận 11
Đã giao
 
3027
3
Lê Đức Thọ, P.6, Quận Gò Vấp
Đã giao
 
3022
3
Đường số 50, P. Tân Tạo, Quận Bình Tân
Đã giao
 
3016
6
Đường số 14, Kp12, P. Bình Hưng Hòa A, Quận Bình Tân
Đã giao
 
3014
,
Đã giao
 
3008
3
Hậu Giang, Phường 4, Quận Tân Bình
Đã giao
 
3007
3
Nguyễn Thái Học(gần chợ cầu muối), Quận 1
Đã giao
 
3005
5
CC Tân Phước đường Lý Thường Kiệt, P.7, Quận 11
Đã giao
 
3004
3
Cứ Xá Phú Lâm A, Quận 6
Đã giao
 
3001
2
Ấp 3 - Xuân Thới Thượng, Huyện Hóc Môn
Đã giao
 
2999
2
Đường số 4, kp6, P. Trường Thọ, Quận Thủ Đức
Đã giao
 
2998
3
Tỉnh Lộ 43, P. Bình Triệu, Quận Thủ Đức
Đã giao
 
2997
2
Đường 31, P.5 (Qua cầu Chánh Hưng), Quận 8
Đã giao
 
2992
5
CC An Khánh Đường Lương Đình Của, P. An Khánh, Quận 2
Đã giao
 
2988
3
Khu phố 4, Thị Trấn Tân Túc, Huyện Bình Chánh
Đã giao
 
2984
3
Nguyễn Oanh, P. 17, Quận Gò Vấp
Đã giao
 
2982
3
Đường số 4, kp6, P. Trường Thọ, Quận Thủ Đức
Đã giao
 
2981
3
cc Ngoc lan, P. Phú Thuận, đường phú thuận, Quận 7
Đã giao
 
2979
3
Bùi Văn Ba, P. Tân Thuận Đông, Quận 7
Đã giao
 
2975
3
Lê Tấn Bê, P. An Lạc, Quận Bình Tân
Đã giao
 
2973
3
Phạm Văn Đồng, P. HBC, Quận Thủ Đức
Đã giao
 
2972
3
Bạch Đằng, Quận Bình Thạnh
Đã giao
 
2970
3
Võ Thành Trang, P. 11, Quận Tân Bình
Đã giao
 
2966
3
Đường Phú Mỹ, P.22, Quận Bình Thạnh
Đã giao
 
2946
3
Hàn Hải Nguyên, Quận 11
Đã giao
 
2964
3
Kp3, Phường Hiệp Bình Phước, Quận Thủ Đức
Đã giao
 
FIRST < PREV ...  9  10  11 12 13  14  15  ... NEXT > LAST [12 / 55]
 
HỆ THỐNG GIA SƯ BK

TRUNG TÂM GIA SƯ BÁCH KHOA

Đội ngũ gia sư nhiều năm kinh nghiệm dạy nhiệt tình, dể hiểu

Địa Chỉ:
Văn phòng:
 20 Dương Tự Quán, Phường An Lac, Quận Bình Tân
Chi Nhánh: 382/22 Lê Hồng Phong, Phường 1, Quận 10 HCM
Hotline: 0838300655
Tel: 0916276271 - 0908018459

HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN


Thầy Tuấn 0916 276 271


Thầy Phước 0908 018 459


Cô Tuyền 0963 696 786

LIÊN KẾT WEBSITE
DÀNH CHO GIA SƯ
TIN TỨC NỘI BỘ
HỆ THỐNG GIA SƯ BK

TRUNG TÂM GIA SƯ BÁCH KHOA

Đội ngũ gia sư nhiều năm kinh nghiệm dạy nhiệt tình, dể hiểu

Địa Chỉ:
Văn phòng:
 20 Dương Tự Quán, Phường An Lac, Quận Bình Tân
Chi Nhánh: 382/22 Lê Hồng Phong, Phường 1, Quận 10 HCM
Hotline: 0838300655
Tel: 0916276271 - 0908018459

GIA SƯ CÁC QUẬN
THỐNG KÊ
Hôm nay ngày:
10/12/2016
 

Apartment for rent | Tieng anh giao tiep | Hoc tieng anh online | Trung tâm gia sư | Dạy tiếng anh trẻ em | Gia su hai phongNien giam thong ke | Tư vấn Y Dược Hà Nội | Thông tin tư vấn tuyển sinh Trực Tuyến | Saigon Pearl Apartment | Saigon Pearl

Sổ da cao cấp Sổ tay đẹp Sản xuất sổ da Sản xuất sổ tay In sổ tay Sổ tay bìa da Xưởng sản xuất sổ da Sổ tay cao cấp Cơ sở sản xuất sổ da Sổ tay ghi chép Sổ tay handmade Sổ bìa da Sổ tay vintage Quà tặng sổ da Sổ tay da