LỚP HIỆN CÓ

 


Mã số
Môn - Lớp
Buổi
Địa chỉ
Tình trạng
 

Thông tin lớp học

 • Mã lớp: 1671
 • Yêu cầu: Giáo viên
 • Giới tính: Bất kỳ
 • Yêu cầu khác: Cần gấp 1 giáo viên bất kỳ có kinh nghiệm, nghiêm khắc kèm văn lớp 11 cho 1 hs nam đang học Trần Khai Nguyên học hơi yếu văn.
 • Thời gian: Sắp xếp buổi tối
 • Lương: 1.600.000đ
 • Liên hệ nhận lớp: 0916276271 ( Thầy Tuấn )

Thông tin lớp học

 • Mã lớp: 1670
 • Yêu cầu: Giáo viên
 • Giới tính: Nữ
 • Yêu cầu khác: cần gấp 1 giáo viên nữ tiểu học chuyên dạy kèm lớp lá lên lớp 1 kèm cho 1 bé gái ở Him Lam Bình Chánh.
 • Thời gian: thứ 3,5,7 từ 19h30-21h
 • Lương: 2.000.000đ
 • Liên hệ nhận lớp: 0916276271 ( Thầy Tuấn )

Thông tin lớp học

 • Mã lớp: 1669
 • Yêu cầu: Giáo viên
 • Giới tính: Nữ
 • Yêu cầu khác: Cần gấp một gv hoặc sv có kinh nghiệm kèm cho 1 hs nam lớp 6 học lực trung bình ở Quận 12.
 • Thời gian: Sắp xếp buổi tối sau 18h
 • Lương: Thỏa Thuận
 • Liên hệ nhận lớp: 0916276271 ( Thầy Tuấn )

Thông tin lớp học

 • Mã lớp: 1668
 • Yêu cầu: Giáo viên
 • Giới tính: Nữ
 • Yêu cầu khác: Tìm giáo viên nữ kèm Văn lớp 9 cho một học sinh nữ học giỏi.
 • Thời gian: Tối thứ 5,7(thứ 3,6)
 • Lương: 1.500.000đ
 • Liên hệ nhận lớp: 0916276271 ( Thầy Tuấn )

Thông tin lớp học

 • Mã lớp: 1618
 • Yêu cầu: Sinh viên
 • Giới tính: Nữ
 • Yêu cầu khác: Cần gấp sinh viên giỏi kèm cho 1 hs nữ Anh Văn lớp 10 và Oxford đang học Á Châu Q. Tân Bình.
 • Thời gian: Sắp xếp 2 buổi trong các thứ 3,7 từ 18h30-20h30
 • Lương: 1.800.000đ
 • Liên hệ nhận lớp: 0916276271 ( Thầy Tuấn )

Thông tin lớp học

 • Mã lớp: 1663
 • Yêu cầu: Giáo viên
 • Giới tính: Nữ
 • Yêu cầu khác: Cần gấp giáo viên có kinh nghiệm kèm cho 2 bé lớp 3 và lớp 1 ở quận 7.
 • Thời gian: Thứ 2,4,6 sau 18h
 • Lương: 1.800.000đ
 • Liên hệ nhận lớp: 0916276271 ( Thầy Tuấn )

Thông tin lớp học

 • Mã lớp: 1662
 • Yêu cầu: Giáo viên
 • Giới tính: Bất kỳ
 • Yêu cầu khác: Cần tìm giáo viên nam hoặc nữ dạy Anh văn 12 cho một học sinh nữ.
 • Thời gian: Thứ 7(14h-15h30), Chủ nhật(8h-9h30)
 • Lương: 1.800.000đ
 • Liên hệ nhận lớp: 0916276271 ( Thầy Tuấn )

Thông tin lớp học

 • Mã lớp: 1661
 • Yêu cầu: Sinh viên
 • Giới tính: Nữ
 • Yêu cầu khác: Cần tìm sinh viên nữ Sư phạm Anh năm 2 kèm Anh văn cho một học sinh nam lớp 5 học trường Quốc tế
 • Thời gian: Tối thứ 2,4,6
 • Lương: 1.200.000đ
 • Liên hệ nhận lớp: 0916276271 ( Thầy Tuấn )

Thông tin lớp học

 • Mã lớp: 1657
 • Yêu cầu: Giáo viên
 • Giới tính: Bất kỳ
 • Yêu cầu khác: Cần gấp 1 giáo viên bất kỳ có kinh nghiệm dạy giỏi đang dạy tại trường kém báo bài cho 1 bé nam lớp 6.
 • Thời gian: thứ 2,3,4,5,6 từ 19h30-21h
 • Lương: 3.000.000đ
 • Liên hệ nhận lớp: 0916276271 ( Thầy Tuấn )

Thông tin lớp học

 • Mã lớp: 1653
 • Yêu cầu: Sinh viên
 • Giới tính: Nam
 • Yêu cầu khác: Tìm gấp sinh viên nam có kinh nghiệm kèm Toán Lý Hóa cho một học sinh nam lớp 9.
 • Thời gian: Sắp xếp buổi tối
 • Lương: 1.200.000đ
 • Liên hệ nhận lớp: 0916276271 ( Thầy Tuấn )

Thông tin lớp học

 • Mã lớp: 1652
 • Yêu cầu: Sinh viên
 • Giới tính: Nam
 • Yêu cầu khác: Tìm sinh viên Bách khoa kèm Toán 12 cho học sinh nam.
 • Thời gian: tối sắp xếp
 • Lương: 1.200.000đ
 • Liên hệ nhận lớp: 0916276271 ( Thầy Tuấn )

Thông tin lớp học

 • Mã lớp: 1615
 • Yêu cầu: Sinh viên
 • Giới tính: Nữ
 • Yêu cầu khác: Cần gấp sinh viên nữ sư phạm có kinh nghiệm kèm Hóa cho 1 hs lớp 9.
 • Thời gian: Sắp xếp từ 18h30-20h30 thứ 6,7,CN
 • Lương: 400.000đ
 • Liên hệ nhận lớp: 0916276271 ( Thầy Tuấn )

Thông tin lớp học

 • Mã lớp: 1648
 • Yêu cầu: Sinh viên
 • Giới tính: Bất kỳ
 • Yêu cầu khác: Tìm gấp sinh viên nam hoặc nữ dạy kèm tốt Toán Lý Hóa cho một học sinh lớp 8.
 • Thời gian: Sắp xếp buổi tối
 • Lương: 1.000.000đ
 • Liên hệ nhận lớp: 0916276271 ( Thầy Tuấn )

Thông tin lớp học

 • Mã lớp: 1647
 • Yêu cầu: Sinh viên
 • Giới tính: Nữ
 • Yêu cầu khác: Cần tìm gấp sinh viên nữ giỏi có nhiều kinh nghiệm dạy kèm Hóa 12 cho một học sinh nữ.
 • Thời gian: Sắp xếp
 • Lương: 1.000.000đ
 • Liên hệ nhận lớp: 0916276271 ( Thầy Tuấn )

Thông tin lớp học

 • Mã lớp: 1644
 • Yêu cầu: Sinh viên
 • Giới tính: Bất kỳ
 • Yêu cầu khác: Cần gấp 1 sinh viên bất kỳ kèm cho 1 hs nam lớp 8 ở Phú Nhuận
 • Thời gian: thứ 3,4,5 buổi tối
 • Lương: 800.000đ
 • Liên hệ nhận lớp: 0916276271 ( Thầy Tuấn )

Thông tin lớp học

 • Mã lớp: 1643
 • Yêu cầu: Sinh viên
 • Giới tính: Nữ
 • Yêu cầu khác: Cần gấp 1 sinh viên nữ sư phạm hoặc bách khoa có kinh nghiệm giỏi toán, lý kèm cho 1 hs nữ lớp 11 đang học Trưng Vương học lực khá.
 • Thời gian: sắp xếp buổi tối
 • Lương: 1.600.000đ
 • Liên hệ nhận lớp: 0916276271 ( Thầy Tuấn )

Thông tin lớp học

 • Mã lớp: 1642
 • Yêu cầu: Sinh viên
 • Giới tính: Nữ
 • Yêu cầu khác: Cần tìm sinh viên nữ có kinh nghiệm dạy tốt báo bài lớp 3 cho một bé gái học lực giỏi.
 • Thời gian: Thứ 2 đến thứ 6 từ 18h- 20h
 • Lương: 1.500.000đ
 • Liên hệ nhận lớp: 0916276271 ( Thầy Tuấn )

Thông tin lớp học

 • Mã lớp: 1641
 • Yêu cầu: Sinh viên
 • Giới tính: Nữ
 • Yêu cầu khác: Cần tìm sinh viên nữ có kinh nghiệm dạy Anh văn từ căn bản đọc viết cho một nam sinh viên 20 tuổi đang học Cao đẳng Bách Việt( vì học viên này trình độ Anh văn còn yếu)
 • Thời gian: sắp xếp buổi sáng hoặc tối
 • Lương: 1.500.000đ
 • Liên hệ nhận lớp: 0916276271 ( Thầy Tuấn )

Thông tin lớp học

 • Mã lớp: 1639
 • Yêu cầu: Sinh viên
 • Giới tính: Nữ
 • Yêu cầu khác: Cần tìm sinh viên nữ giỏi có kinh nghiệm kèm báo bài cho một học sinh nữ lớp 7 học khá nhưng ít dám trao đổi với giáo viên.
 • Thời gian: Sáng từ 9h- 10h30 sắp xếp
 • Lương: 1.000.000đ
 • Liên hệ nhận lớp: 0916276271 ( Thầy Tuấn )

Thông tin lớp học

 • Mã lớp: 1637
 • Yêu cầu: Giáo viên
 • Giới tính: Nữ
 • Yêu cầu khác: Cần gấp 1gv nữ có kinh nghiệm kèm cho một bé nam lớp 6 ở Thủ Đức.
 • Thời gian: Thứ 2,3,4,5,6 từ 19h-20h30
 • Lương: 3.000.000₫
 • Liên hệ nhận lớp: 0916276271 ( Thầy Tuấn )

Thông tin lớp học

 • Mã lớp: 1633
 • Yêu cầu: Giáo viên
 • Giới tính: Nữ
 • Yêu cầu khác: Cần gấp 1 giáo viên hoặc một sinh viên giỏi kèm toán cho 1 hs nữ lớp 8 đang học Nguyễn Du học lực giỏi.
 • Thời gian: thứ 3,4(18h-19h30), 7(8-9h30)
 • Lương: GV(2.400.000đ), SV(1.200.000đ)
 • Liên hệ nhận lớp: 0916276271 ( Thầy Tuấn )

Thông tin lớp học

 • Mã lớp: 1632
 • Yêu cầu: Giáo viên
 • Giới tính: Bất kỳ
 • Yêu cầu khác: Cần gấp 1 giáo viên bất kỳ có kinh nghiệm kèm toán, lý cho 1 hs lớp 6 học lực tốt.
 • Thời gian: thứ 3,5(19h-20h300), 7(9h-10h30)
 • Lương: 1.600.000đ
 • Liên hệ nhận lớp: 0916276271 ( Thầy Tuấn )

Thông tin lớp học

 • Mã lớp: 1631
 • Yêu cầu: Sinh viên
 • Giới tính: Nữ
 • Yêu cầu khác: Cần gấp 1 gia sư nữ chuyên toán, lý, hóa có kinh nghiệm kèm cho 1 hs lớp 10 trường Nguyễn Khuyến học lực khá.
 • Thời gian: Sắp xếp học sau 12h
 • Lương: 1.500.000đ
 • Liên hệ nhận lớp: 0916276271 ( Thầy Tuấn )

Thông tin lớp học

 • Mã lớp: 1629
 • Yêu cầu: Sinh viên
 • Giới tính: Bất kỳ
 • Yêu cầu khác: Cần tìm gấp sinh viên giỏi có khả năng dạy tốt Toán Lý Hóa 12 cho một HS nam đang học Trương Vĩnh Ký, lực học TB.
 • Thời gian: Sắp xếp trong chiều thứ 7 và cả ngày Chủ nhật
 • Lương: 1.500.000đ
 • Liên hệ nhận lớp: 0916276271 ( Thầy Tuấn )

Thông tin lớp học

 • Mã lớp: 1627
 • Yêu cầu: Giáo viên
 • Giới tính: Bất kỳ
 • Yêu cầu khác: Cần gấp giáo viên có kinh nghiệm,chịu khó kèm cho 1 bé trai lớp 3 học Trung Nhất Quận Phú Nhuận học lực khá.
 • Thời gian: thứ 2,3,4,5 từ 17h30-19h
 • Lương: 2.000.000đ
 • Liên hệ nhận lớp: 0916276271 ( Thầy Tuấn )

Thông tin lớp học

 • Mã lớp: 1625
 • Yêu cầu: Giáo viên
 • Giới tính: Bất kỳ
 • Yêu cầu khác: Cần gấp giáo viên có kinh nghiệm kèm Anh Văn lớp 11 ở Tân Bình.
 • Thời gian: Sắp xếp
 • Lương: 1.600.000đ
 • Liên hệ nhận lớp: 0916276271 ( Thầy Tuấn )

Thông tin lớp học

 • Mã lớp: 1624
 • Yêu cầu: Giáo viên
 • Giới tính: Bất kỳ
 • Yêu cầu khác: Cần gấp giáo viên có kinh nghiệm kèm Hóa lớp 11 ở Tân Bình.
 • Thời gian: Sắp xếp
 • Lương: 1.600.000đ
 • Liên hệ nhận lớp: 0916276271 ( Thầy Tuấn )

Thông tin lớp học

 • Mã lớp: 1623
 • Yêu cầu: Giáo viên
 • Giới tính: Nam
 • Yêu cầu khác: Cần gấp giáo viên nam có kinh nghiệm kèm Anh Văn lớp 12 cho 1 hs nam ở Tân Bình.
 • Thời gian: sắp xếp buổi tối từ 19h-20h30
 • Lương: 1.500.000đ
 • Liên hệ nhận lớp: 0916276271 ( Thầy Tuấn )

Thông tin lớp học

 • Mã lớp: 1621
 • Yêu cầu: Sinh viên
 • Giới tính: Nam
 • Yêu cầu khác: Cần gấp 1 sinh viên nam bách khoa có kinh nghiệm kèm toán lý hóa cho 1 hs lóp 11 học Lương Thế Vinh Q.1
 • Thời gian: Sắp xếp chiều và tối
 • Lương: 1.200.000đ
 • Liên hệ nhận lớp: 0916276271 ( Thầy Tuấn )

Thông tin lớp học

 • Mã lớp: 1620
 • Yêu cầu: Sinh viên
 • Giới tính: Nam
 • Yêu cầu khác: Cần gấp 1 sinh viên nam có kinh nghiệm kèm báo bái và tiếng anh cho 1 hs nam lớp 6 học lực khá giỏi.
 • Thời gian: thứ 2,3,4,5,6 từ 18h-19h30
 • Lương: 1.600.000đ
 • Liên hệ nhận lớp: 0916276271 ( Thầy Tuấn )
1671
2
Phạm Thế Hiển, Phường 6, Quận 8
Đã giao
 
1670
3
Đường 22 Him Lam(Khu Trung Sơn), Huyện Bình Chánh
Đã giao
 
1669
3
Nguyễn Ảnh Thủ, kp2,phường hiệp thành, Quận 12
Đã giao
 
1668
2
Lê Văn Thọ, phường 9, Quận Gò Vấp
Đã giao
 
1618
2
Âu Cơ, Phường 10, Quận Tân Bình
Đã giao
 
1663
3
Gần hồ bán nguyệt, khu phú mỹ hưng, Quận 7
Đã giao
 
1662
2
Lý Chiêu Hoàng(ngay Trường cấp 2 Phú Định), Quận 6
Đã giao
 
1661
3
Âu Dương Lân, Phường 2, Quận 8
Đã giao
 
1657
5
Đường 22 Him Lam( Khu Trung Sơn ), Huyện Bình Chánh
Đã giao
 
1653
3
Lã Xuân Oai(ĐH Giao Thông Vận Tải đi qua), Quận 9
Đã giao
 
1652
3
Ông Ích Khiêm, F.5, Quận 11
Đã giao
 
1615
1
Lý Thường Kiệt, Phường 14, Quận 10
Đã giao
 
1648
3
Âu Dương Lân, Phường 3, Quận 8
Đã giao
 
1647
2
Lê Văn Sỹ, Quận Phú Nhuận
Đã giao
 
1644
3
Nguyễn Đình Chính, Phường 11, Quận Phú Nhuận
Đã giao
 
1643
4
Trần Hưng Đạo, Phường Cầu Kho, Quận 1
Đã giao
 
1642
5
Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bến Nghé, Quận 1
Đã giao
 
1641
3
Đường Thới Hòa, Ấp 5, xã Vĩnh Lộc A, Huyện Bình Chánh
Đã giao
 
1639
3
Đường Cù Lao, phường 1, Quận Phú Nhuận
Đã giao
 
1637
5
Phạm Văn Đồng, P. Hiệp Bình Chánh, Quận Thủ Đức
Đã giao
 
1633
3
Nguyễn Kiệm, Phường 3, Quận Gò Vấp
Đã giao
 
1632
3
Quang Trung, Phường 11, Quận Gò Vấp
Đã giao
 
1631
3
Lý Thường Kiệt, Phường 14, Quận 10
Đã giao
 
1629
3
Đường Thăng Long, phường 4, Quận Tân Bình
Đã giao
 
1627
4
Cô Giang, Phường 2, Quận Phú Nhuận
Đã giao
 
1625
2
Tân Hải, Phường 13, Quận Tân Bình
Đã giao
 
1624
2
Tân Hải, Phường 13, Quận Tân Bình
Đã giao
 
1623
2
Trường Chinh, Quận Tân Bình
Đã giao
 
1621
3
Tôn Đản, Phường 8, Quận 4
Đã giao
 
1620
5
Cô Bắc, Phường 1, Quận Phú Nhuận
Đã giao
 
FIRST < PREV ...  9  10  11 12 13  14  15  ... NEXT > LAST [12 / 36]
 
DÀNH CHO GIA SƯ
TIN TỨC NỘI BỘ
HỆ THỐNG GIA SƯ BK

TRUNG TÂM GIA SƯ BÁCH KHOA

Đội ngũ gia sư nhiều năm kinh nghiệm dạy nhiệt tình, dể hiểu

Địa Chỉ:
Văn phòng:
 20 Dương Tự Quán, Phường An Lac, Quận Bình Tân
Chi Nhánh: 382/22 Lê Hồng Phong, Phường 1, Quận 10 HCM
Hotline: 0838300655
Tel: 0916276271 - 0908018459

GIA SƯ CÁC QUẬN
THỐNG KÊ
Hôm nay ngày:
30/06/2015
 
Gia sư, dạy kèm
 

Apartment for rent | Tieng anh giao tiep | Hoc tieng anh online | Trung tâm gia sư | Dạy tiếng anh trẻ em | Gia su hai phongNien giam thong ke | Tư vấn Y Dược Hà Nội | Thông tin tư vấn tuyển sinh Trực Tuyến | Saigon Pearl Apartment, Saigon Pearl, Báo giáo dục, Apartment for rent,Thiết kế website, Báo giáo dục, Apartment for rent