Gia sư, dạy kèm

LỚP HIỆN CÓ

 


Mã số
Môn - Lớp
Buổi
Địa chỉ
Tình trạng
 

Thông tin lớp học

 • Mã lớp: 3482
 • Yêu cầu: Giáo viên
 • Giới tính: Nữ
 • Yêu cầu khác: cần gấp giáo viên dạy giỏi, nhiệt tình
 • Thời gian: sắp xếp thứ 3,5,7 buổi tối
 • Lương: thỏa thuận
 • Liên hệ nhận lớp: 0916276271 ( Thầy Tuấn )

Thông tin lớp học

 • Mã lớp: 3472
 • Yêu cầu: Giáo viên
 • Giới tính: Bất kỳ
 • Yêu cầu khác: cần gấp giáo viên bất kỳ dạy giỏi lý hóa kèm cho 1 hs lớp 12 ở quận 4
 • Thời gian: thứ 4,6,7,CN buổi tối
 • Lương: thỏa thuận
 • Liên hệ nhận lớp: 0916276271 ( Thầy Tuấn )

Thông tin lớp học

 • Mã lớp: 3471
 • Yêu cầu: Giáo viên
 • Giới tính: Nữ
 • Yêu cầu khác: cần gấp giáo viên nữ giỏi kèm anh văn 12 cho 1 hs nữ ở Bình Thạnh
 • Thời gian: Chủ Nhật từ 8h-11h
 • Lương: thỏa thuận
 • Liên hệ nhận lớp: 0916276271 ( Thầy Tuấn )

Thông tin lớp học

 • Mã lớp: 3468
 • Yêu cầu: Giáo viên
 • Giới tính: Bất kỳ
 • Yêu cầu khác: cần gấp giáo viên bất kỳ ưu tiên nữ kèm toán lý hóa 10 cho 1 hs nữ học Hùng Vương
 • Thời gian: thứ 2,4,6 buổi sáng 8h hoặc 8h30 học
 • Lương: thỏa thuận
 • Liên hệ nhận lớp: 0916276271 ( Thầy Tuấn )

Thông tin lớp học

 • Mã lớp: 3466
 • Yêu cầu: Giáo viên
 • Giới tính: Nữ
 • Yêu cầu khác: cần gấp 1 giáo viên tiểu học kèm báo bài và rèn chữ có bé lớp 1 ở Quận 10
 • Thời gian: thứ 2,4 từ 18h-19h30
 • Lương: 1.600.000đ
 • Liên hệ nhận lớp: 0916276271 ( Thầy Tuấn )

Thông tin lớp học

 • Mã lớp: 3465
 • Yêu cầu: Sinh viên
 • Giới tính: Nữ
 • Yêu cầu khác: cần gấp sinh viên nữ có kinh nghiệm kèm toán lý hóa cho 2 hs lớp 8 ở Quận 12
 • Thời gian: thứ 2,4,CN từ 19h-21h
 • Lương: 1.600.000đ
 • Liên hệ nhận lớp: 0916276271 ( Thầy Tuấn )

Thông tin lớp học

 • Mã lớp: 3463
 • Yêu cầu: Sinh viên
 • Giới tính: Nữ
 • Yêu cầu khác: cần gấp 1 sinh viên nữ kèm toán lý lớp 7 cho 1 hs nam ở quận 8
 • Thời gian: thứ 2,4,6 từ 18h-20h
 • Lương: 1.200.000đ
 • Liên hệ nhận lớp: 0916276271 ( Thầy Tuấn )

Thông tin lớp học

 • Mã lớp: 3460
 • Yêu cầu: Giáo viên
 • Giới tính: Bất kỳ
 • Yêu cầu khác: cần gấp giáo viên bất kỳ kèm lý hóa cho 1 hs lớp 8 ở quận 6
 • Thời gian: thứ 5,6(chiều), CN(cả ngày)
 • Lương: 3.000.000đ
 • Liên hệ nhận lớp: 0916276271 ( Thầy Tuấn )

Thông tin lớp học

 • Mã lớp: 3453
 • Yêu cầu: Giáo viên
 • Giới tính: Bất kỳ
 • Yêu cầu khác: cần gấp giáo viên hóa giỏi kèm hóa cho 1 hs lớp 12 ở Gò Vấp
 • Thời gian: chiều thứ 3,5 hoặc 5,7 từ 14h-17h
 • Lương: 2.000.000đ
 • Liên hệ nhận lớp: 0916276271 ( Thầy Tuấn )

Thông tin lớp học

 • Mã lớp: 3452
 • Yêu cầu: Sinh viên
 • Giới tính: Nữ
 • Yêu cầu khác: cần gấp sinh nữ giỏi hóa kèm hóa cho 1 bé lớp 8 ở Tân Bình
 • Thời gian: thứ 2,5 buổi tối
 • Lương: 500.000đ
 • Liên hệ nhận lớp: 0916276271 ( Thầy Tuấn )

Thông tin lớp học

 • Mã lớp: 3443
 • Yêu cầu: Sinh viên
 • Giới tính: Bất kỳ
 • Yêu cầu khác: cần gấp sinh viên có kinh nghiệm, dạy tốt, nhiệt tình kèm cho bé lớp 2
 • Thời gian: 18-19g30 thứ 2,3,4,5,6
 • Lương: 1.600.000đ
 • Liên hệ nhận lớp: 0916276271 ( Thầy Tuấn )

Thông tin lớp học

 • Mã lớp: 3435
 • Yêu cầu: Sinh viên
 • Giới tính: Nữ
 • Yêu cầu khác: Cần gấp sinh viên nữ kèm cho 1 bé lớp 4 môn toán ở Tân Bình
 • Thời gian: thứ 2,4,6 từ 17h30-19h30
 • Lương: 1.000.000đ
 • Liên hệ nhận lớp: 0916276271 ( Thầy Tuấn )

Thông tin lớp học

 • Mã lớp: 3316
 • Yêu cầu: Giáo viên
 • Giới tính: Nữ
 • Yêu cầu khác: cần gấp giáo viên nữ có kinh nghiệm kèm hóa cho 1 hs nữ lớp 11 ở Bình Chánh
 • Thời gian: sắp xếp buổi chiều từ 13h-17h
 • Lương: thỏa thuận
 • Liên hệ nhận lớp: 0916276271 ( Thầy Tuấn )

Thông tin lớp học

 • Mã lớp: 3315
 • Yêu cầu: Giáo viên
 • Giới tính: Nữ
 • Yêu cầu khác: cần gấp giáo viên nữ có kinh nghiệm kèm toán cho 1 hs nữ lớp 11 ở Bình Chánh
 • Thời gian: sắp xếp buổi chiều từ 13h-17h
 • Lương: thỏa thuận
 • Liên hệ nhận lớp: 0916276271 ( Thầy Tuấn )

Thông tin lớp học

 • Mã lớp: 3432
 • Yêu cầu: Giáo viên
 • Giới tính: Bất kỳ
 • Yêu cầu khác: cần gấp giáo viên chuyên lý hóa kèm cho 1 hs nữ đang học 12 Hùng Vương
 • Thời gian: thứ 3,5,7(19h30-21h), CN(từ 18h)
 • Lương: thỏa thuận
 • Liên hệ nhận lớp: 0916276271 ( Thầy Tuấn )

Thông tin lớp học

 • Mã lớp: 3430
 • Yêu cầu: Sinh viên
 • Giới tính: Bất kỳ
 • Yêu cầu khác: cần gấp sinh viên bất kỳ có kinh nghiệm dạy tốt toán lý hóa kèm cho 1 hs nữ đang học 12 ở Tân Bình
 • Thời gian: thứ 2,4,6 buổi tối
 • Lương: 1.500.000đ
 • Liên hệ nhận lớp: 0916276271 ( Thầy Tuấn )

Thông tin lớp học

 • Mã lớp: 3423
 • Yêu cầu: Sinh viên
 • Giới tính: Bất kỳ
 • Yêu cầu khác: cần gấp sinh viên có kinh nghiệm kèm toán lý hóa cho 1 hs lớp 10 ở Tân Bình
 • Thời gian: thứ 6(tối), T7,CN(sáng hoặc chiều)
 • Lương: 1.400.000đ
 • Liên hệ nhận lớp: 0916276271 ( Thầy Tuấn )

Thông tin lớp học

 • Mã lớp: 3420
 • Yêu cầu: Giáo viên
 • Giới tính: Bất kỳ
 • Yêu cầu khác: cần gấp giáo viên bất kỳ có kinh nghiệm dạy giỏi, nghiêm khắc kèm toán lý hóa cho 1 hs nam lớp 8 học collect, học bị mất căn bản
 • Thời gian: thứ 2,4,6 từ 17h30-19h
 • Lương: 2.400.000đ
 • Liên hệ nhận lớp: 0916276271 ( Thầy Tuấn )

Thông tin lớp học

 • Mã lớp: 3418
 • Yêu cầu: Sinh viên
 • Giới tính: Bất kỳ
 • Yêu cầu khác: cần gấp sinh viên có kinh nghiệm kèm cho 1 bé lớp 2 ở Tân Phú
 • Thời gian: sắp xếp
 • Lương: 1.400.000đ
 • Liên hệ nhận lớp: 0916276271 ( Thầy Tuấn )

Thông tin lớp học

 • Mã lớp: 3417
 • Yêu cầu: Giáo viên
 • Giới tính: Bất kỳ
 • Yêu cầu khác: Cần gấp giáo viên bất kỳ kèm cho 2 bé lớp 3 và lớp 5 ở Quận Bình Thạnh
 • Thời gian: thứ 2,4,6 từ 19h-21h
 • Lương: thỏa thuận
 • Liên hệ nhận lớp: 0916276271 ( Thầy Tuấn )

Thông tin lớp học

 • Mã lớp: 3415
 • Yêu cầu: Sinh viên
 • Giới tính: Bất kỳ
 • Yêu cầu khác: Có thể là sinh viên trường ĐH Ngoại Thương, ĐH kinh tế, ĐH Sư phạm, ĐH Xã hội nhân văn
 • Thời gian: 18h - 20h
 • Lương: 2.000.000đ
 • Liên hệ nhận lớp: 0916276271 ( Thầy Tuấn )

Thông tin lớp học

 • Mã lớp: 3413
 • Yêu cầu: Sinh viên
 • Giới tính: Bất kỳ
 • Yêu cầu khác: cần gấp 1 sinh viên có kinh nghiệm, nghiêm khắc kèm báo bài cho 1 hs nam lớp 8 ở Bịnh Thạnh, ưu tiên nữ
 • Thời gian: thứ 2,3,4,5,6,7 chiều hoặc tối
 • Lương: 2.400.000đ
 • Liên hệ nhận lớp: 0916276271 ( Thầy Tuấn )

Thông tin lớp học

 • Mã lớp: 3411
 • Yêu cầu: Sinh viên
 • Giới tính: Nữ
 • Yêu cầu khác: cần gấp 1 sinh viên nữ có kinh nghiệm kèm toán cho 1 bé lớp 5 ở quận 8
 • Thời gian: thứ 2,4,6 buổi tối
 • Lương: 1.200.000đ
 • Liên hệ nhận lớp: 0916276271 ( Thầy Tuấn )

Thông tin lớp học

 • Mã lớp: 3404
 • Yêu cầu: Giáo viên
 • Giới tính: Nữ
 • Yêu cầu khác: cần gấp 1 giáo viên nữ kèm toán cho 1 hs nam lớp 6 ở Bình Tân
 • Thời gian: thứ 4,6 từ 17h-18h30
 • Lương: 1.600.000đ
 • Liên hệ nhận lớp: 0916276271 ( Thầy Tuấn )

Thông tin lớp học

 • Mã lớp: 3402
 • Yêu cầu: Sinh viên
 • Giới tính: Bất kỳ
 • Yêu cầu khác: cần gấp sinh viên có kinh nghiệm kèm báo bài cho 1 hs nam lớp 6 học THCS Độc Lập ở Tân Phú
 • Thời gian: thứ 2,3,4,5,6 từ 18h-19h30
 • Lương: 2.000.000đ
 • Liên hệ nhận lớp: 0916276271 ( Thầy Tuấn )

Thông tin lớp học

 • Mã lớp: 3392
 • Yêu cầu: Giáo viên
 • Giới tính: Nữ
 • Yêu cầu khác: cần gấp giáo viên nữ có kinh nghiệm kèm lý 12 cho 1 hs nam ở quận 8
 • Thời gian: thứ 7(17h-18h30), CN(15h-16h30)
 • Lương: 2.000.000đ
 • Liên hệ nhận lớp: 0916276271 ( Thầy Tuấn )

Thông tin lớp học

 • Mã lớp: 3401
 • Yêu cầu: Giáo viên
 • Giới tính: Bất kỳ
 • Yêu cầu khác: cần gấp giáo viên có kinh nghiệm dạy dể hiểu kèm hóa 12 cho 1 hs nữ học trường Phú Nhuận hơi yếu hóa
 • Thời gian: sắp xếp thứ 4(từ 18h), 5(15h-16h30), 7(từ 14h), CN(9h-10h30)
 • Lương: 2.000.000đ
 • Liên hệ nhận lớp: 0916276271 ( Thầy Tuấn )

Thông tin lớp học

 • Mã lớp: 3400
 • Yêu cầu: Giáo viên
 • Giới tính: Bất kỳ
 • Yêu cầu khác: cần gấp giáo viên kèm toán lý hóa lớp 10 kèm cho 1 hs nữ học trường Tân Bình học hơi yếu toán
 • Thời gian: sắp xếp buổi tối
 • Lương: thỏa thuận
 • Liên hệ nhận lớp: 0916276271 ( Thầy Tuấn )

Thông tin lớp học

 • Mã lớp: 3349
 • Yêu cầu: Giáo viên
 • Giới tính: Bất kỳ
 • Yêu cầu khác: cần gấp giáo viên có kinh nghiệm kèm toán cho 1 hs Nạm Sương Nguyệt Anh Q.10 học lực khá
 • Thời gian: sắp xếp
 • Lương: 2.000.000đ
 • Liên hệ nhận lớp: 0916276271 ( Thầy Tuấn )

Thông tin lớp học

 • Mã lớp: 3394
 • Yêu cầu: Giáo viên
 • Giới tính: Bất kỳ
 • Yêu cầu khác: cần gấp giáo viên toán dạy giỏi có kinh nghiệm kèm lý 12 cho 1 hs lớp 12 ở Bình Thạnh
 • Thời gian: thứ 7,CN sáng or chiều
 • Lương: thỏa thuận
 • Liên hệ nhận lớp: 0916276271 ( Thầy Tuấn )
3482
3
Cô Bắc, Phường 1, Quận Phú Nhuận
Đã giao
 
3472
3
Tân Vĩnh, Phường 6, Quận 4
Đã giao
 
3471
1
Đường số 3, Chu Văn An, P.26, Quận Bình Thạnh
Đã giao
 
3468
3
Bùi Hữu Nghĩa, P.8, Quận 5
Đã giao
 
3466
2
Cách Mạng Tháng 8, P.15, Quận 10
Đã giao
 
3465
3
Phan Văn Hớn, P. Tân Thới Nhất, Quận 12
Đã giao
 
3463
3
Đặng Chất, Phường 2, Quận 8
Đã giao
 
3460
3
Bình Tây, Phường 1, Quận 6
Đã giao
 
3453
2
Lê Đức Thọ, P.6, Quận Gò Vấp
Đã giao
 
3452
1
Bành Văn Trân, P.7, Quận Tân Bình
Đã giao
 
3443
5
Phạm Văn Đồng, P. Linh Tây, Quận Thủ Đức
Đã giao
 
3435
3
Phạm Văn Hai, P.3, Quận Tân Bình
Đã giao
 
3316
2
Hoàng Phan Thái(gần chợ Bình Chánh), Huyện Bình Chánh
Đã giao
 
3315
2
Hoàng Phan Thái(gần chợ Bình Chánh), Huyện Bình Chánh
Đã giao
 
3432
4
Dương Bá Trạc, P.1, Quận 8
Đã giao
 
3430
3
Gần chợ Tân Trụ, Quận Tân Bình
Đã giao
 
3423
3
Bành Văn Trân, P.7, Quận Tân Bình
Đã giao
 
3420
3
Cao Thắng, P.5, Quận 3
Đã giao
 
3418
5
Lý Thánh Tông, P. Tân Thới Hòa, Quận Tân Phú
Đã giao
 
3417
3
Đinh Bộ Lĩnh, P.26, Quận Bình Thạnh
Đã giao
 
3415
5
Lê Đức Thọ, P16, Quận Gò Vấp
Đã giao
 
3413
6
Phan Văn Trị(Gần chợ Cây Thị), Quận Bình Thạnh
Đã giao
 
3411
3
Tạ Quang Bửu, P.4, Quận 8
Đã giao
 
3404
2
Đường số 1A, P. BTĐ B, Quận Bình Tân
Đã giao
 
3402
5
Tân Hương, P. Tân Quý, Quận Tân Phú
Đã giao
 
3392
2
Phạm Thế Hiển, P.5, Quận 8
Đã giao
 
3401
2
Cô Bắc, Phường 1, Quận Phú Nhuận
Đã giao
 
3400
4
Lê Trọng Tấn, P. Tây Thạnh, Quận Tân Phú
Đã giao
 
3349
2
Nguyễn Cảnh Chân, P. Nguyễn Cư Trinh, Quận 1
Đã giao
 
3394
2
Đường số 3, Chu Văn An, P.16, Quận Bình Thạnh
Đã giao
 
FIRST < PREV ...  9  10  11 12 13  14  15  ... NEXT > LAST [12 / 62]
 
HỆ THỐNG GIA SƯ BK

TRUNG TÂM GIA SƯ BÁCH KHOA

Đội ngũ gia sư nhiều năm kinh nghiệm dạy nhiệt tình, dể hiểu

Địa Chỉ:
Văn phòng:
 20 Dương Tự Quán, Phường An Lac, Quận Bình Tân
Chi Nhánh: 382/22 Lê Hồng Phong, Phường 1, Quận 10 HCM
Hotline: 0838300655
Tel: 0916276271 - 0908018459

HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN


Thầy Tuấn 0916 276 271


Thầy Phước 0908 018 459


Cô Tuyền 0963 696 786

LIÊN KẾT WEBSITE
DÀNH CHO GIA SƯ
TIN TỨC NỘI BỘ
HỆ THỐNG GIA SƯ BK

TRUNG TÂM GIA SƯ BÁCH KHOA

Đội ngũ gia sư nhiều năm kinh nghiệm dạy nhiệt tình, dể hiểu

Địa Chỉ:
Văn phòng:
 20 Dương Tự Quán, Phường An Lac, Quận Bình Tân
Chi Nhánh: 382/22 Lê Hồng Phong, Phường 1, Quận 10 HCM
Hotline: 0838300655
Tel: 0916276271 - 0908018459

GIA SƯ CÁC QUẬN
THỐNG KÊ
Hôm nay ngày:
21/07/2017
 

Apartment for rent | Tieng anh giao tiep | Hoc tieng anh online | Trung tâm gia sư | Dạy tiếng anh trẻ em | Gia su hai phongNien giam thong ke | Tư vấn Y Dược Hà Nội | Thông tin tư vấn tuyển sinh Trực Tuyến | Saigon Pearl Apartment | Saigon Pearl

Sổ da cao cấp Sổ tay đẹp Sản xuất sổ da giày vnxk hcm giày nữ vnxk giày nữ số lớn giá rẻ thiết kế website chuyên nghiệp VSO