Gia sư, dạy kèm

LỚP HIỆN CÓ

 


Mã số
Môn - Lớp
Buổi
Địa chỉ
Tình trạng
 

Thông tin lớp học

 • Mã lớp: 2006
 • Yêu cầu: Sinh viên
 • Giới tính: Nữ
 • Yêu cầu khác: cần gấp sv có kinh nghiệm, nhiệt tình
 • Thời gian: sáng 3,4, hay thứ 7, chủ nhật
 • Lương: 1.500.000
 • Liên hệ nhận lớp: 0916276271 ( Thầy Tuấn )

Thông tin lớp học

 • Mã lớp: 1953
 • Yêu cầu: Sinh viên
 • Giới tính: Nam
 • Yêu cầu khác: cần gấp một sv nam có kinh nghiệm kèm anh văn cho 1 hs nam lớp 4 học lực tốt
 • Thời gian: thứ 4(20h-22h), 7(15h-17h), CN(8h-10h)
 • Lương: 1.000.000₫
 • Liên hệ nhận lớp: 0916276271 ( Thầy Tuấn )

Thông tin lớp học

 • Mã lớp: 2003
 • Yêu cầu: Giáo viên
 • Giới tính: Bất kỳ
 • Yêu cầu khác: Cần gấp giáo viên bất kỳ có kinh nghiệm kèm lý 12 cho 1 hs nữ đang học Nguyễn Trãi học lực trung bình.
 • Thời gian: thứ 6(14h-16h), 7(9h-11h)
 • Lương: 2.000.000đ
 • Liên hệ nhận lớp: 0916276271 ( Thầy Tuấn )

Thông tin lớp học

 • Mã lớp: 2001
 • Yêu cầu: Giáo viên
 • Giới tính: Nữ
 • Yêu cầu khác: Cần gấp 1 giáo viên nữ có kinh nghiệm kèm toán cho 1 hs nữ lớp 8 ở Quận 10.
 • Thời gian: Sắp xếp thứ 3,7
 • Lương: 1.500.000đ
 • Liên hệ nhận lớp: 0916276271 ( Thầy Tuấn )

Thông tin lớp học

 • Mã lớp: 1750
 • Yêu cầu: Giáo viên
 • Giới tính: Nữ
 • Yêu cầu khác: Cần giáo viên có kinh nghiệm, nhiệt tình kèm anh văn cho 1 bé nữ lớp 8 ở quận 10.
 • Thời gian: thứ 4,7(14h-15h30)
 • Lương: 1.500.000đ
 • Liên hệ nhận lớp: 0916276271 ( Thầy Tuấn )

Thông tin lớp học

 • Mã lớp: 1991
 • Yêu cầu: Sinh viên
 • Giới tính: Nam
 • Yêu cầu khác: Cần tìm gấp sinh viên nam giỏi Tiếng Anh để kèm báo bài lớp 5 cho một học sinh nam đang học Trường Quốc tế.
 • Thời gian: Từ 16h30- 18h thứ 2,3,4,5,6
 • Lương: 1.600.000đ
 • Liên hệ nhận lớp: 0916276271 ( Thầy Tuấn )

Thông tin lớp học

 • Mã lớp: 1990
 • Yêu cầu: Giáo viên
 • Giới tính: Nữ
 • Yêu cầu khác: cần gấp 1 giáo viên nữ có kinh nghiệm kèm toán cho 1 hs nữ lớp 9 học trường Nguyễn Tri Phương học lực trung bình.
 • Thời gian: thứ 2,4,6 từ 19h-20h30
 • Lương: 2.400.000đ
 • Liên hệ nhận lớp: 0916276271 ( Thầy Tuấn )

Thông tin lớp học

 • Mã lớp: 1985
 • Yêu cầu: Sinh viên
 • Giới tính: Nữ
 • Yêu cầu khác: cần gấp 1 sinh viên nữ có kinh nghiệm kèm báo bài cho 1 hs nữ lớp 7 ở Quận 6.
 • Thời gian: buổi sáng từ 8h-9h30
 • Lương: 1.600.000đ
 • Liên hệ nhận lớp: 0916276271 ( Thầy Tuấn )

Thông tin lớp học

 • Mã lớp: 1983
 • Yêu cầu: Giáo viên
 • Giới tính: Nữ
 • Yêu cầu khác: Cần gấp 1 giáo viên nữ có kinh nghiệm kèm toán cho 1 hs lớp 11 đang học bên úc, yêu cầu giáo viên có thể đọc hiểu tài liệu toán bằng tiếng anh.
 • Thời gian: Sắp xếp buổi chiều từ 15h-17h
 • Lương: thỏa thuận
 • Liên hệ nhận lớp: 0916276271 ( Thầy Tuấn )

Thông tin lớp học

 • Mã lớp: 1979
 • Yêu cầu: Sinh viên
 • Giới tính: Nữ
 • Yêu cầu khác: Cần gấp 1 sv nữ có kinh nghiệm kèm cho 1 hs nam lớp 6 ở Bình Tân.
 • Thời gian: thứ 2,4,6 hoặc 3,5,7 từ 18h30-20h
 • Lương: 1.000.000đ
 • Liên hệ nhận lớp: 0916276271 ( Thầy Tuấn )

Thông tin lớp học

 • Mã lớp: 1978
 • Yêu cầu: Giáo viên
 • Giới tính: Bất kỳ
 • Yêu cầu khác: Cần gấp giáo viên có kinh nghiệm kèm môn hóa cho 1 hs nam lớp 12 ở Bình Chánh.
 • Thời gian: Sắp xếp
 • Lương: 800.000đ
 • Liên hệ nhận lớp: 0916276271 ( Thầy Tuấn )

Thông tin lớp học

 • Mã lớp: 1976
 • Yêu cầu: Giáo viên
 • Giới tính: Bất kỳ
 • Yêu cầu khác: Cần gấp giáo viên có kinh nghiệm kèm môn toán cho 1 hs nam lớp 12 ở Bình Chánh.
 • Thời gian: Sắp xếp
 • Lương: 1.600.000đ
 • Liên hệ nhận lớp: 0916276271 ( Thầy Tuấn )

Thông tin lớp học

 • Mã lớp: 1975
 • Yêu cầu: Sinh viên
 • Giới tính: Nữ
 • Yêu cầu khác: cần gấp 1 sinh viên nữ có kinh nghiệm kèm báo bài cho 2 bé lớp 6 ở Quận 3.
 • Thời gian: thứ 2,4,6 từ 18h-19h30
 • Lương: 1.300.000đ
 • Liên hệ nhận lớp: 0916276271 ( Thầy Tuấn )

Thông tin lớp học

 • Mã lớp: 1971
 • Yêu cầu: Giáo viên
 • Giới tính: Bất kỳ
 • Yêu cầu khác: Tìm gấp giáo viên có kinh nghiệm, đang là giáo viên đứng lớp của một trong các trường ở thành phố.
 • Thời gian: Buổi tối
 • Lương: 2.000.000
 • Liên hệ nhận lớp: 0916276271 ( Thầy Tuấn )

Thông tin lớp học

 • Mã lớp: 1970
 • Yêu cầu: Sinh viên
 • Giới tính: Nữ
 • Yêu cầu khác: Tìm gấp sinh viên nữ giỏi kèm Toán, Anh văn 6 cho một học sinh nữ học Trường Sao Việt.
 • Thời gian: Tối thứ 2, 4, 6(18h-19h30)
 • Lương: 1.000.000đ
 • Liên hệ nhận lớp: 0916276271 ( Thầy Tuấn )

Thông tin lớp học

 • Mã lớp: 1955
 • Yêu cầu: Sinh viên
 • Giới tính: Nam
 • Yêu cầu khác: Cần gấp 1 sinh viên nam có kinh nghiệm kèm toán lý hóa lớp 11 cho 1 hs nam ơ Quận 3
 • Thời gian: Sắp xếp buổi trưa 2h-4h
 • Lương: 1.200.000đ
 • Liên hệ nhận lớp: 0916276271 ( Thầy Tuấn )

Thông tin lớp học

 • Mã lớp: 1966
 • Yêu cầu: Sinh viên
 • Giới tính: Nữ
 • Yêu cầu khác: Cần gấp 1 sinh viên nữ người miền nam có kinh nghiệm kèm cho 1 bé lớp 4
 • Thời gian: thứ 3,5(17h-18h30),7(8h-9h30)
 • Lương: 1.000.000đ
 • Liên hệ nhận lớp: 0916276271 ( Thầy Tuấn )

Thông tin lớp học

 • Mã lớp: 1964
 • Yêu cầu: Giáo viên
 • Giới tính: Nam
 • Yêu cầu khác: Cần 1 giáo viên nam có kinh nghiệm LTDH toán cho 1 hs nam ở Quận 12.
 • Thời gian: Sắp xếp buổi sáng
 • Lương: 2.400.000đ
 • Liên hệ nhận lớp: 0916276271 ( Thầy Tuấn )

Thông tin lớp học

 • Mã lớp: 1960
 • Yêu cầu: Giáo viên
 • Giới tính: Bất kỳ
 • Yêu cầu khác: Cần tìm gấp giáo viên nhiều kinh nghiệm dạy Anh văn giao tiếp từ căn bản cho hai học viên đang đi làm.
 • Thời gian: Sáng 2, 4, 6(hoặc 3,5,7) từ 8h- 10h(2 giờ)
 • Lương: 4.000.000₫
 • Liên hệ nhận lớp: 0916276271 ( Thầy Tuấn )

Thông tin lớp học

 • Mã lớp: 1959
 • Yêu cầu: Giáo viên
 • Giới tính: Nam
 • Yêu cầu khác: Cần gấp 1 giáo viên nam đứng tuổi có kinh nghiệm kèm môn toán cho 1 hs lớp 10 học lực khá ở Quận 10.
 • Thời gian: sắp xếp buổi tối trừ thứ 3,5
 • Lương: 2.400.000đ
 • Liên hệ nhận lớp: 0916276271 ( Thầy Tuấn )

Thông tin lớp học

 • Mã lớp: 1950
 • Yêu cầu: Sinh viên
 • Giới tính: Nữ
 • Yêu cầu khác: Cần gấp 1 sinh viên nữ có kinh nghiệm kèm báo bài cho 1 hs nữ lớp 11 Học Nguyễn Thái Bình học lực hơi yếu.
 • Thời gian: thứ 2,3,4,5,6 từ 19h-21h
 • Lương: 2.500.000đ
 • Liên hệ nhận lớp: 0916276271 ( Thầy Tuấn )

Thông tin lớp học

 • Mã lớp: 1957
 • Yêu cầu: Sinh viên
 • Giới tính: Nam
 • Yêu cầu khác: Cần gấp 1 sinh viên nam có kinh nghiệm dạy lý hóa lớp 8 cho 1 hs nam lớp 8 ở Quận 3.
 • Thời gian: Sắp xếp buổi chiều từ 14h-15h30
 • Lương: 1.000.000đ
 • Liên hệ nhận lớp: 0916276271 ( Thầy Tuấn )

Thông tin lớp học

 • Mã lớp: 1956
 • Yêu cầu: Sinh viên
 • Giới tính: Bất kỳ
 • Yêu cầu khác: Cần gấp 1 sinh viên bất kỳ giỏi, nghiêm có kinh nghiệm kèm cho 1 hs nam lớp 9 ở Gò Vấp.
 • Thời gian: thứ 2,4,6 buổi tối
 • Lương: 1.200.000đ
 • Liên hệ nhận lớp: 0916276271 ( Thầy Tuấn )

Thông tin lớp học

 • Mã lớp: 1952
 • Yêu cầu: Sinh viên
 • Giới tính: Nam
 • Yêu cầu khác: cần gấp một sv nam có kinh nghiệm kèm toán cho 1 hs nam lớp 4 học lực tốt
 • Thời gian: thứ 2,4,6 từ 19h30-21h
 • Lương: 800.000₫
 • Liên hệ nhận lớp: 0916276271 ( Thầy Tuấn )

Thông tin lớp học

 • Mã lớp: 1951
 • Yêu cầu: Sinh viên
 • Giới tính: Nữ
 • Yêu cầu khác: cần gấp 1 sv nữ có kinh nghiệm kém cho bé lớp 4 ở thủ đức
 • Thời gian: sắp xếp
 • Lương: 1.000.000₫
 • Liên hệ nhận lớp: 0916276271 ( Thầy Tuấn )

Thông tin lớp học

 • Mã lớp: 1948
 • Yêu cầu: Sinh viên
 • Giới tính: Nữ
 • Yêu cầu khác: cần gấp 1 bạn sinh viên nữ có kinh nghiệm kèm toán hóa sinh 12 cho 1 hs nữ ở Bình Thạnh.
 • Thời gian: thứ 2,4,6 từ 9h-10h30
 • Lương: 1.400.000đ
 • Liên hệ nhận lớp: 0916276271 ( Thầy Tuấn )

Thông tin lớp học

 • Mã lớp: 1947
 • Yêu cầu: Sinh viên
 • Giới tính: Bất kỳ
 • Yêu cầu khác: cần gấp sinh viên bất kỳ có kinh nghiệm kèm anh văn lớp 8 cho 1 hs nam học lực trung bình ở bình thạnh.
 • Thời gian: thứ 3,5 từ 18h-19h30
 • Lương: 800.000đ
 • Liên hệ nhận lớp: 0916276271 ( Thầy Tuấn )

Thông tin lớp học

 • Mã lớp: 1946
 • Yêu cầu: Giáo viên
 • Giới tính: Nam
 • Yêu cầu khác: Cần gấp 1 giáo viên bk có kinh nghiệm, nhiệt tình kèm cho 2 hs lớp 7 và lớp 6
 • Thời gian: Sắp xếp
 • Lương: 2.500.000đ
 • Liên hệ nhận lớp: 0916276271 ( Thầy Tuấn )

Thông tin lớp học

 • Mã lớp: 1944
 • Yêu cầu: Giáo viên
 • Giới tính: Bất kỳ
 • Yêu cầu khác: Cần gấp 1 giáo viên bất kỳ có kinh nghiệm và phương pháp sư phạm kèm cho 1 hs nam lớp 7 lấy lại căn bản lớp 6 và 7 ở Quận 10
 • Thời gian: Sắp xếp buổi tối sau 19h
 • Lương: 2.100.000đ
 • Liên hệ nhận lớp: 0916276271 ( Thầy Tuấn )

Thông tin lớp học

 • Mã lớp: 1942
 • Yêu cầu: Sinh viên
 • Giới tính: Nữ
 • Yêu cầu khác: Cần gấp 1 sinh viên nữ có kinh nghiệm kèm lý hóa lớp 10 cho 1 hs nữ học Nguyễn Du Quận 10.
 • Thời gian: thứ 5,7 từ 18h30-20h30
 • Lương: 1.000.000đ
 • Liên hệ nhận lớp: 0916276271 ( Thầy Tuấn )
2006
3
thích quảng đức, P5, Quận Phú Nhuận
Đã giao
 
1953
3
Đường số 3, Phường Bình An, Quận 2
Đã giao
 
2003
2
Đường số 8, Phường Tân Quy, Quận 7
Đã giao
 
2001
2
Hồ Thị Kỷ, Phường 1, Quận 10
Đã giao
 
1750
2
Hồ Thị Kỷ, Phường 1, Quận 10
Đã giao
 
1991
5
Gần Trường ĐH. Quốc tế(Nam Sài Gòn), Quận 7
Đã giao
 
1990
3
Bà Hạt, Phường 6, Quận 10
Đã giao
 
1985
5
Nguyễn Văn Luông, Phường 12, Quận 6
Đã giao
 
1983
3
Lạc Long Quân, Phường 9, Quận Tân Bình
Đã giao
 
1979
3
Đất Mới, Phường Bình Hưng Hòa A, Quận Bình Tân
Đã giao
 
1978
1
Ấp 5, Xã Phong Phú, Huyện Bình Chánh
Đã giao
 
1976
2
Quốc Lộ 50, Ấp 5, Xã Phong Phú, Huyện Bình Chánh
Đã giao
 
1975
3
Nguyễn Đình Chiểu, Phường 5, Quận 3
Đã giao
 
1971
3
Hồ Hảo Hớn, Phường Cô Giang, Quận 1
Đã giao
 
1970
3
Dạ Nam, Phường 2, Quận 8
Đã giao
 
1955
3
Tú Xương, Phường 7, Quận 3
Đã giao
 
1966
3
Ký Con, KP4, P.Nguyễn Thái Bình , Quận 1
Đã giao
 
1964
3
Đường Tân Thới Hiệp 10, P. Tân Thới Hiệp, Quận 12
Đã giao
 
1960
3
Lê Văn Lương, Xã Nhân Đức , Huyện Nhà Bè
Đã giao
 
1959
3
Lý Thường Kiệt, Phường 14, Quận 10
Đã giao
 
1950
5
Lê Minh Xuân, Phường 8, Quận Tân Bình
Đã giao
 
1957
3
Nguyễn Thông, Phường 9, Quận 3
Đã giao
 
1956
3
Quang Trung, Phường 10, Quận Gò Vấp
Đã giao
 
1952
3
Đường số 3, Phường Bình An, Quận 2
Đã giao
 
1951
3
Đường 22, Phường Bình Chiểu, Quận Thủ Đức
Đã giao
 
1948
3
Phan Văn Hân, Phường 17, Quận Bình Thạnh
Đã giao
 
1947
2
Đinh Tiên Hoàng, Phường 1, Quận Bình Thạnh
Đã giao
 
1946
3
Tân kỳ tân quý, P.Tân Sơn Nhì, Quận Tân Phú
Đã giao
 
1944
4
Thành Thái, Phường 14, Quận 10
Đã giao
 
1942
2
Tân Phước, Phường 6, Quận 10
Đã giao
 
FIRST < PREV ...  9  10  11 12 13  14  15  ... NEXT > LAST [12 / 41]
 
HỆ THỐNG GIA SƯ BK

TRUNG TÂM GIA SƯ BÁCH KHOA

Đội ngũ gia sư nhiều năm kinh nghiệm dạy nhiệt tình, dể hiểu

Địa Chỉ:
Văn phòng:
 20 Dương Tự Quán, Phường An Lac, Quận Bình Tân
Chi Nhánh: 382/22 Lê Hồng Phong, Phường 1, Quận 10 HCM
Hotline: 0838300655
Tel: 0916276271 - 0908018459

HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN


Thầy Tuấn 0916 276 271


Thầy Phước 0908 018 459


Cô Tuyền 0902 628 914

LIÊN KẾT WEBSITE
DÀNH CHO GIA SƯ
TIN TỨC NỘI BỘ
HỆ THỐNG GIA SƯ BK

TRUNG TÂM GIA SƯ BÁCH KHOA

Đội ngũ gia sư nhiều năm kinh nghiệm dạy nhiệt tình, dể hiểu

Địa Chỉ:
Văn phòng:
 20 Dương Tự Quán, Phường An Lac, Quận Bình Tân
Chi Nhánh: 382/22 Lê Hồng Phong, Phường 1, Quận 10 HCM
Hotline: 0838300655
Tel: 0916276271 - 0908018459

GIA SƯ CÁC QUẬN
THỐNG KÊ
Hôm nay ngày:
02/12/2015
 

Apartment for rent | Tieng anh giao tiep | Hoc tieng anh online | Trung tâm gia sư | Dạy tiếng anh trẻ em | Gia su hai phongNien giam thong ke | Tư vấn Y Dược Hà Nội | Thông tin tư vấn tuyển sinh Trực Tuyến | Saigon Pearl Apartment, Saigon Pearl, Báo giáo dục, Apartment for rent,Thiết kế website, Báo giáo dục, Apartment for rent

túi xách nam balo nam túi da nam túi đeo chéo cặp da nam túi nam cặp công sở thắt lưng nam cặp nam túi ipad thiet ke website grand world phú quốc that lung nam,day nit nam,balo