LỚP HIỆN CÓ

 


Mã số
Môn - Lớp
Buổi
Địa chỉ
Tình trạng
 

Thông tin lớp học

 • Mã lớp: 1076
 • Yêu cầu: Giáo viên
 • Giới tính: Nam
 • Yêu cầu khác: Cần gấp GV nam có kinh nghiệm dạy toán, lý, hóa lớp 11 cho 2 hs nam học lực khá.
 • Thời gian: thứ 3,4,5 tu7218h-19h30, Chủ Nhật từ 8h30-10h
 • Lương: 4.000.000đ
 • Liên hệ nhận lớp: 0916276271 ( Thầy Tuấn )

Thông tin lớp học

 • Mã lớp: 1074
 • Yêu cầu: Sinh viên
 • Giới tính: Bất kỳ
 • Yêu cầu khác: Cần tuyển SV nam bất kỳ có kinh nghiệm LTDH Toán cho hs nữ đang học Võ Thị Sáu học lực khá.
 • Thời gian: Chủ Nhật từ 15h-17h
 • Lương: 600.000đ
 • Liên hệ nhận lớp: 0916276271 ( Thầy Tuấn )

Thông tin lớp học

 • Mã lớp: 1069
 • Yêu cầu: Giáo viên
 • Giới tính: Nữ
 • Yêu cầu khác: Cần gấp SV nữ có kinh nghiệm dạy lý ltdh cho hs nữ đang học Teleman Q1.
 • Thời gian: thứ 5 từ 18h-19h30, Chủ Nhật từ 15h-16h30
 • Lương: 1.600.000đ
 • Liên hệ nhận lớp: 0916276271 ( Thầy Tuấn )

Thông tin lớp học

 • Mã lớp: 1067
 • Yêu cầu: Giáo viên
 • Giới tính: Bất kỳ
 • Yêu cầu khác: Cần gấp GV bất kỳ có kinh nghiệm dạy toán, lý, hóa lớp 11 cho hs nam học lực trung bình.
 • Thời gian: thứ 2,4,6 từ 19h-20h30
 • Lương: 2.500.000đ
 • Liên hệ nhận lớp: 0916276271 ( Thầy Tuấn )

Thông tin lớp học

 • Mã lớp: 1066
 • Yêu cầu: Sinh viên
 • Giới tính: Nữ
 • Yêu cầu khác: Cần gấp sinh viên có kinh nghiệm dạy Toán lớp 7 cho bé nữ
 • Thời gian: sắp xếp buổi tối các ngày trong tuần và thứ 7, CN
 • Lương: 1.000.000đ
 • Liên hệ nhận lớp: 0916276271 ( Thầy Tuấn )

Thông tin lớp học

 • Mã lớp: 1065
 • Yêu cầu: Sinh viên
 • Giới tính: Nữ
 • Yêu cầu khác: Cần gấp sinh viên có kinh nghiệm dạy Toán lớp 10 cho bé nữ học yếu hình học.
 • Thời gian: sắp xếp buổi tối các ngày trong tuần và thứ 7, CN
 • Lương: 1.200.000đ
 • Liên hệ nhận lớp: 0916276271 ( Thầy Tuấn )

Thông tin lớp học

 • Mã lớp: 1064
 • Yêu cầu: Giáo viên
 • Giới tính: Nam
 • Yêu cầu khác: Cần gấp GV toán có kinh nghiệm kèm cho bé nam học Pham Đăng Lưu học lực trung bình.
 • Thời gian: Sắp xếp
 • Lương: 2.400.000đ
 • Liên hệ nhận lớp: 0916276271 ( Thầy Tuấn )

Thông tin lớp học

 • Mã lớp: 1063
 • Yêu cầu: Sinh viên
 • Giới tính: Nữ
 • Yêu cầu khác: Cần gấp SV nữ Bách Khoa có kinh nghiệm dạy Toán cho hs lớp 10 học Nguyễn Thái Bình học lực khá. hợ trợ thêm lý hóa được thì càng tốt.
 • Thời gian: thứ 2,3,6 từ Sáng 8h-10h
 • Lương: 1.200.000đ
 • Liên hệ nhận lớp: 0916276271 ( Thầy Tuấn )

Thông tin lớp học

 • Mã lớp: 1062
 • Yêu cầu: Sinh viên
 • Giới tính: Nữ
 • Yêu cầu khác: Cần gấp GV có kinh nghiệm kèm cho hs nam lớp 6
 • Thời gian: thứ 2,4,6,7 buổi tối(19h-20h30)
 • Lương: 2.400.000đ
 • Liên hệ nhận lớp: 0916276271 ( Thầy Tuấn )

Thông tin lớp học

 • Mã lớp: 1059
 • Yêu cầu: Giáo viên
 • Giới tính: Nữ
 • Yêu cầu khác: Cần gấp gv nữ có kinh nghiệm dạy báo bài cho hs lớp 3 quận 6
 • Thời gian: thứ 3,5 buổi tối
 • Lương: 1.200.000đ
 • Liên hệ nhận lớp: 0916276271 ( Thầy Tuấn )

Thông tin lớp học

 • Mã lớp: 1058
 • Yêu cầu: Giáo viên
 • Giới tính: Bất kỳ
 • Yêu cầu khác: Cần gấp GV có kinh nghiệm dạy Văn lớp 9 cho hs nam học lực khá.
 • Thời gian: Sắp xếp
 • Lương: 1.000.000đ
 • Liên hệ nhận lớp: 0916276271 ( Thầy Tuấn )

Thông tin lớp học

 • Mã lớp: 1057
 • Yêu cầu: Cử nhân / Kỹ sư
 • Giới tính: Nam
 • Yêu cầu khác: Cần gấp gia sư tốt nghiệp BK có kinh nghiệm dạy toán, lý, hóa lớp 10 cho hs nam học lực khá.
 • Thời gian: sắp xếp buổi tối
 • Lương: 1.500.000đ
 • Liên hệ nhận lớp: 0916276271 ( Thầy Tuấn )

Thông tin lớp học

 • Mã lớp: 1055
 • Yêu cầu: Giáo viên
 • Giới tính: Nữ
 • Yêu cầu khác: Cần gấp GV nữ có kinh nghiệm dạy Anh Văn lớp 9 cho hs nữ học trường Ngôi Sao.
 • Thời gian: Sắp xếp buổi tối
 • Lương: 1.500.000đ
 • Liên hệ nhận lớp: 0916276271 ( Thầy Tuấn )

Thông tin lớp học

 • Mã lớp: 1054
 • Yêu cầu: Giáo viên
 • Giới tính: Nữ
 • Yêu cầu khác: Cần gấp GV nữ có kinh nghiệm dạy Lý lớp 9 cho hs nữ học trường Ngôi Sao.
 • Thời gian: Sắp xếp buổi tối
 • Lương: 1.500.000đ
 • Liên hệ nhận lớp: 0916276271 ( Thầy Tuấn )

Thông tin lớp học

 • Mã lớp: 1053
 • Yêu cầu: Giáo viên
 • Giới tính: Bất kỳ
 • Yêu cầu khác: Cần gấp GV bất kỳ có kinh nghiệm dạy hóa 12
 • Thời gian: Sáng hoặc chiều 1 buổi 2h.
 • Lương: 3.000.000đ
 • Liên hệ nhận lớp: 0916276271 ( Thầy Tuấn )

Thông tin lớp học

 • Mã lớp: 1051
 • Yêu cầu: Giáo viên
 • Giới tính: Bất kỳ
 • Yêu cầu khác: Cần gấp GV bất kỳ có kinh nghiệm dạy TLH lớp 11 cho hs nam học lực yếu.
 • Thời gian: Sắp xếp chiều hoặc tối
 • Lương: 2.400.000đ
 • Liên hệ nhận lớp: 0916276271 ( Thầy Tuấn )

Thông tin lớp học

 • Mã lớp: 965
 • Yêu cầu: Giáo viên
 • Giới tính: Nữ
 • Yêu cầu khác: Cần gấp GV hoặc SV nữ có kinh nghiệm dạy anh văn cho bé nữ lớp 8 học quốc tế Việt Úc.
 • Thời gian: thứ 2,4,6 từ 19h-21h
 • Lương: thỏa thuận
 • Liên hệ nhận lớp: 0916276271 ( Thầy Tuấn )

Thông tin lớp học

 • Mã lớp: 1047
 • Yêu cầu: Giáo viên
 • Giới tính: Bất kỳ
 • Yêu cầu khác: Cần gấp GV bất kỳ có kinh nghiệm dạy lý, hóa cho hs nam lớp 9 học Á Châu.
 • Thời gian: Sắp xếp buổi tối 2,4,6 hoặc 3,5,7
 • Lương: 2.000.000đ
 • Liên hệ nhận lớp: 0916276271 ( Thầy Tuấn )

Thông tin lớp học

 • Mã lớp: 1046
 • Yêu cầu: Giáo viên
 • Giới tính: Bất kỳ
 • Yêu cầu khác: Cần gấp GV bất kỳ có kinh nghiệm dạy Toán cho hs nam lớp 9 học Á Châu.
 • Thời gian: Sắp xếp buổi tối 2,4,6 hoặc 3,5,7
 • Lương: 2.000.000đ
 • Liên hệ nhận lớp: 0916276271 ( Thầy Tuấn )

Thông tin lớp học

 • Mã lớp: 1045
 • Yêu cầu: Sinh viên
 • Giới tính: Bất kỳ
 • Yêu cầu khác: Cần gấp SV chuyên anh kèm cho học sinh lớp 4 học quốc tế Á Châu học lực khá.
 • Thời gian: thứ 3,5,7 từ 18h-19h30
 • Lương: 1.000.000đ
 • Liên hệ nhận lớp: 0916276271 ( Thầy Tuấn )

Thông tin lớp học

 • Mã lớp: 979
 • Yêu cầu: Giáo viên
 • Giới tính: Bất kỳ
 • Yêu cầu khác: Cần tìm gấp giáo viên đang đứng lớp Chuyên ngành SP Lý hoặc Hóa dạy tốt được cả 2 môn Lý và Hóa 11 cho một học sinh nam có lực học Khá.
 • Thời gian: 17h-18h30 thứ 7 và Chủ nhật
 • Lương: 1.600.000đ
 • Liên hệ nhận lớp: 0916276271 ( Thầy Tuấn )

Thông tin lớp học

 • Mã lớp: 1042
 • Yêu cầu: Sinh viên
 • Giới tính: Nam
 • Yêu cầu khác: Cần gấp SV nam Bách Khoa có kinh nghệm dạy toán, lý, hóa lớp 11 cho hs nam học trường Bình Hưng Hóa, học lực trung bình.
 • Thời gian: thứ 3,5,7 buổi tối
 • Lương: 1.200.000đ
 • Liên hệ nhận lớp: 0916276271 ( Thầy Tuấn )

Thông tin lớp học

 • Mã lớp: 1039
 • Yêu cầu: Giáo viên
 • Giới tính: Nam
 • Yêu cầu khác: Cần gấp Gv nam có kinh nghiệm dạy Toán lớp 11 cho hs nam học Nguyễn Thượng Hiền. học lực trung bình khá.
 • Thời gian: thứ 2,4,6 buổi tối
 • Lương: 2.000.000đ
 • Liên hệ nhận lớp: 0916276271 ( Thầy Tuấn )

Thông tin lớp học

 • Mã lớp: 1038
 • Yêu cầu: Sinh viên
 • Giới tính: Bất kỳ
 • Yêu cầu khác: Cần gấp SV bât kỳ có kinh nghiệm dạy hóa, anh văn lớp 8 cho hs nam học trường Ngộ Tất Tố học lực trung bình khá.
 • Thời gian: Thứ 2,4,6 từ 18h- 19h30
 • Lương: 1.000.000đ
 • Liên hệ nhận lớp: 0916276271 ( Thầy Tuấn )

Thông tin lớp học

 • Mã lớp: 1035
 • Yêu cầu: Giáo viên
 • Giới tính: Nữ
 • Yêu cầu khác: Cần gấp GV nữ có kinh nghiệm dạy Toán 12 cho hs nữ đang học Lương Văn Can học lực Trung Bình
 • Thời gian: thứ 4,6 từ 17h30-19h
 • Lương: 1.600.000đ
 • Liên hệ nhận lớp: 0916276271 ( Thầy Tuấn )

Thông tin lớp học

 • Mã lớp: 1034
 • Yêu cầu: Giáo viên
 • Giới tính: Nữ
 • Yêu cầu khác: Cần gấp GV nữ có kinh nghiệm dạy LTDH Hóa cho hs nữ đã tốt nghiệp thi vào Kinh Tế.
 • Thời gian: Sắp xếp buổi chiều các ngày trong tuần
 • Lương: 1.600.000đ
 • Liên hệ nhận lớp: 0916276271 ( Thầy Tuấn )

Thông tin lớp học

 • Mã lớp: 1033
 • Yêu cầu: Giáo viên
 • Giới tính: Nữ
 • Yêu cầu khác: Cần gấp GV nữ có kinh nghiệm dạy LTDH Lý cho hs nữ đã tốt nghiệp thi vào Kinh Tế.
 • Thời gian: Sắp xếp buổi chiều các ngày trong tuần
 • Lương: 1.600.000đ
 • Liên hệ nhận lớp: 0916276271 ( Thầy Tuấn )

Thông tin lớp học

 • Mã lớp: 1032
 • Yêu cầu: Giáo viên
 • Giới tính: Nữ
 • Yêu cầu khác: Cần gấp GV nữ có kinh nghiệm dạy LTDH Toán cho hs nữ đã tốt nghiệp thi vào Kinh Tế.
 • Thời gian: Sắp xếp buổi chiều các ngày trong tuần
 • Lương: 1.600.000đ
 • Liên hệ nhận lớp: 0916276271 ( Thầy Tuấn )

Thông tin lớp học

 • Mã lớp: 1025
 • Yêu cầu: Giáo viên
 • Giới tính: Nam
 • Yêu cầu khác: Cần gấp GV Nam có kinh nghiệm dạy Lý, Hóa lớp 9 cho bé Nam học Nguyễn Du Điểm học kỳ 1 Lý, Hóa: 7.0
 • Thời gian: thứ 7 từ 13h30-16h30.
 • Lương: 1.600.000đ
 • Liên hệ nhận lớp: 0916276271 ( Thầy Tuấn )

Thông tin lớp học

 • Mã lớp: 1008
 • Yêu cầu: Giáo viên
 • Giới tính: Nữ
 • Yêu cầu khác: Cần gấp GV nữ hoặc sinh viên nữ có kinh nghiệm kèm cho bé Nam học lớp 2 trường Lương Thế Vinh hơi lười học. Nếu gia sư kèm luôn được tiếng anh thì phụ huynh sẽ bồi dưỡng thêm.
 • Thời gian: thứ 3,5,7 sắp xếp từ 17h30 trở đi
 • Lương: GV(1.500.000đ), SV(800.000đ)
 • Liên hệ nhận lớp: 0916276271 ( Thầy Tuấn )
1076
4
Bình Thới, Phường 14, Quận 11
Đã giao
 
1074
1
Lô 6 CC Thanh Đa, Phường 27, Quận Bình Thạnh
Đã giao
 
1069
2
Phạm Hùng, Phường 5, Quận 8
Đã giao
 
1067
3
Thống Nhất, Phường 15, Quận Gò Vấp
Đã giao
 
1066
3
Đường số 2, KP3, Phường Thảo Điền, Quận 2
Đã giao
 
1065
3
Đường số 2, KP3, Phường Thảo Điền, Quận 2
Đã giao
 
1064
3
Xô Viết Nghệ Tỉnh, Phường 25, Quận Bình Thạnh
Đã giao
 
1063
3
Nguyễn Giảng Thanh, Phường 15, Quận 10
Đã giao
 
1062
4
Lê Quang Sung, Phường 6, Quận 6
Đã giao
 
1059
2
Nguyễn Xuân Phụng, Phường 2, Quận 6
Đã giao
 
1058
1
Phạm Văn Hai, Phường 5, Quận Tân Bình
Đã giao
 
1057
3
Phạm Thế Hiển, Phường 4, Quận 8
Đã giao
 
1055
2
Đường 24, P. Bình Trị Đông B, Quận Bình Tân
Đã giao
 
1054
2
Đường 24, P. Bình Trị Đông B, Quận Bình Tân
Đã giao
 
1053
3
Gần Cầu Phú Mỹ, Quận 2
Đã giao
 
1051
3
Tỉnh Lộ 10(Gần chợ Đất Mới), Quận Bình Tân
Đã giao
 
965
3
Nguyễn Văn Lượng, P.17, Quận Gò Vấp
Đã giao
 
1047
3
Vườn Lài, Phường An Phú Đông, Quận 12
Đã giao
 
1046
3
Vườn Lài, Phường An Phú Đông, Quận 12
Đã giao
 
1045
3
CMT3, Phường 13, Quận 10
Đã giao
 
979
2
Đinh Tiên Hoàng(ngay Cầu Bông), Quận Bình Thạnh
Đã giao
 
1042
3
Đường số 2, KP 27, P. Bình Hưng Hòa A, Quận Bình Tân
Đã giao
 
1039
3
Thoại Ngọc Hầu, P. Phú Thạnh, Quận Tân Phú
Đã giao
 
1038
3
Huỳnh Văn Bánh, P.14, Quận Phú Nhuận
Đã giao
 
1035
2
Tạ Quang Bửu, Phường 5, Quận 8
Đã giao
 
1034
2
Bình Giả, Phường 13, Quận Tân Bình
Đã giao
 
1033
2
Bình Giả, Phường 13, Quận Tân Bình
Đã giao
 
1032
2
Bình Giả, Phường 13, Quận Tân Bình
Đã giao
 
1025
1
Đường số 5, Phường Phú Thuận, Quận 7
Đã giao
 
1008
3
An Bình, Phường 6, Quận 5
Đã giao
 
FIRST < PREV ...  9  10  11 12 13  14  15  ... NEXT > LAST [12 / 26]
 
DÀNH CHO GIA SƯ
TIN TỨC NỘI BỘ
HỆ THỐNG GIA SƯ BK

TRUNG TÂM GIA SƯ BÁCH KHOA

Đội ngũ gia sư nhiều năm kinh nghiệm dạy nhiệt tình, dể hiểu

Địa Chỉ:
Văn phòng:
 20 Dương Tự Quán, Phường An Lac, Quận Bình Tân
Chi Nhánh: 382/22 Lê Hồng Phong, Phường 1, Quận 10 HCM
Hotline: 0838300655
Tel: 0916276271 - 0908018459

GIA SƯ CÁC QUẬN
THỐNG KÊ
Hôm nay ngày:
03/09/2014
 
Gia sư, dạy kèm
 

Apartment for rent | Tieng anh giao tiep | Hoc tieng anh online | Trung tâm gia sư | Dạy tiếng anh trẻ em | Gia su hai phongNien giam thong ke | Tư vấn Y Dược Hà Nội | Thông tin tư vấn tuyển sinh Trực Tuyến | Saigon Pearl Apartment, Saigon Pearl, Báo giáo dục, Apartment for rent,Thiết kế website, Báo giáo dục, Apartment for rent