LỚP HIỆN CÓ

 


Mã số
Môn - Lớp
Buổi
Địa chỉ
Tình trạng
 

Thông tin lớp học

 • Mã lớp: 1304
 • Yêu cầu: Giáo viên
 • Giới tính: Nữ
 • Yêu cầu khác: Cần gấp giáo viên nữ có kinh nghiệm kèm LTDH môn lý cho hs nữ Quận Thủ Đức.
 • Thời gian: Sắp xếp
 • Lương: 1.600.000đ
 • Liên hệ nhận lớp: 0916276271 ( Thầy Tuấn )

Thông tin lớp học

 • Mã lớp: 1300
 • Yêu cầu: Giáo viên
 • Giới tính: Nam
 • Yêu cầu khác: Cần gấp 1 sinh viên có kinh nghiệm LTDH môn toán cho 2 hs ở Quận 1.
 • Thời gian: thứ 2,4,6 từ 9h30-11h
 • Lương: 2.500.000đ
 • Liên hệ nhận lớp: 0916276271 ( Thầy Tuấn )

Thông tin lớp học

 • Mã lớp: 1294
 • Yêu cầu: Sinh viên
 • Giới tính: Nam
 • Yêu cầu khác: Cần gấp sinh viên nam có kinh nghiệm kèm cho hs nam lớp 12 học lục trung bình
 • Thời gian: sắp xếp
 • Lương: 1.500.000đ
 • Liên hệ nhận lớp: 0916276271 ( Thầy Tuấn )

Thông tin lớp học

 • Mã lớp: 1289
 • Yêu cầu: Giáo viên
 • Giới tính: Bất kỳ
 • Yêu cầu khác: Cần gấp giáo viên có kinh nghiệm LTDH môn hóa ôn thi cho 1 hs nam học trường Thanh Đa học lực khá giỏi.
 • Thời gian: sắp xếp 1 buổi 3h
 • Lương: 1.600.000đ
 • Liên hệ nhận lớp: 0916276271 ( Thầy Tuấn )

Thông tin lớp học

 • Mã lớp: 1288
 • Yêu cầu: Giáo viên
 • Giới tính: Bất kỳ
 • Yêu cầu khác: Cần gấp giáo viên có kinh nghiệm LTDH môn lý ôn thi cho 1 hs nam học trường Thanh Đa học lực khá giỏi.
 • Thời gian: sắp xếp 1 buổi 3h
 • Lương: 1.600.000đ
 • Liên hệ nhận lớp: 0916276271 ( Thầy Tuấn )

Thông tin lớp học

 • Mã lớp: 1286
 • Yêu cầu: Giáo viên
 • Giới tính: Nữ
 • Yêu cầu khác: Cần gấp giáo viên nữ kèm cho bé chuẩn bị vào lớp 1 ở Thủ Đức
 • Thời gian: Sắp xếp
 • Lương: 1.500.000đ
 • Liên hệ nhận lớp: 0916276271 ( Thầy Tuấn )

Thông tin lớp học

 • Mã lớp: 1281
 • Yêu cầu: Sinh viên
 • Giới tính: Bất kỳ
 • Yêu cầu khác: Cần gấp sinh viên bất kỳ có kinh nghiệm LTDH môn anh văn kèm cho 1 hs nữ đang học 12 ở Phú Nhuận.
 • Thời gian: sắp xếp buổi chiều từ 13h trở đi
 • Lương: 1.500.000đ
 • Liên hệ nhận lớp: 0916276271 ( Thầy Tuấn )

Thông tin lớp học

 • Mã lớp: 1280
 • Yêu cầu: Sinh viên
 • Giới tính: Bất kỳ
 • Yêu cầu khác: Cần gấp sinh viên bất kỳ có kinh nghiệm LTDH môn toán kèm cho 1 hs nữ đang học 12 ở Phú Nhuận.
 • Thời gian: sắp xếp buổi chiều từ 13h trở đi
 • Lương: 1.500.000đ
 • Liên hệ nhận lớp: 0916276271 ( Thầy Tuấn )

Thông tin lớp học

 • Mã lớp: 1277
 • Yêu cầu: Giáo viên
 • Giới tính: Bất kỳ
 • Yêu cầu khác: Cần gấp giáo viên có kinh nghiệm kèm cho 1 hs nam môn hóa LTDH. hs không có chổ học nên đến nhà giáo viên học.
 • Thời gian: Sắp xếp
 • Lương: 2.400.000đ
 • Liên hệ nhận lớp: 0916276271 ( Thầy Tuấn )

Thông tin lớp học

 • Mã lớp: 1274
 • Yêu cầu: Cử nhân / Kỹ sư
 • Giới tính: Nữ
 • Yêu cầu khác: Cần gấp 1 sinh viên nữ có kinh nghiệm kèm Anh Văn cho bé nam lớp 9 học lực trung bình khá.
 • Thời gian: thu 2,3,5,6,7 tu 18h-19h30
 • Lương: 2.000.000đ
 • Liên hệ nhận lớp: 0916276271 ( Thầy Tuấn )

Thông tin lớp học

 • Mã lớp: 1272
 • Yêu cầu: Giáo viên
 • Giới tính: Bất kỳ
 • Yêu cầu khác: Cần gấp 1 giáo viên bất kỳ có kinh nghiệm LTDH môn Sinh kèm cho 1 hs nữ học Nguyễn Khuyến Quận Tân Bình.
 • Thời gian: thứ 7,CN,2 từ 17h-18h
 • Lương: 2.000.000đ
 • Liên hệ nhận lớp: 0916276271 ( Thầy Tuấn )

Thông tin lớp học

 • Mã lớp: 1271
 • Yêu cầu: Sinh viên
 • Giới tính: Bất kỳ
 • Yêu cầu khác: có kinh nghiệm, dạy dễ hiểu, không nóng tính
 • Thời gian: 13h-16h
 • Lương: 800.000/ tháng
 • Liên hệ nhận lớp: 0916276271 ( Thầy Tuấn )

Thông tin lớp học

 • Mã lớp: 1270
 • Yêu cầu: Giáo viên
 • Giới tính: Bất kỳ
 • Yêu cầu khác: Cần gấp 1 giáo viên lý LTDH cho 1 học viên nam đã tốt nghiệp ôn thi lại ở Quận Gò Vấp giáp Tân Bình. học viên đến nhà giáo viên học
 • Thời gian: thứ 3,5,7,CN buổi sáng
 • Lương: 1.600.000đ
 • Liên hệ nhận lớp: 0916276271 ( Thầy Tuấn )

Thông tin lớp học

 • Mã lớp: 1269
 • Yêu cầu: Giáo viên
 • Giới tính: Bất kỳ
 • Yêu cầu khác: Cần gấp 1 giáo viên toán LTDH cho 2 học viên 1 nam 1 nữ đã tốt nghiệp ôn thi lại ở Quận Gò Vấp giáp Tân Bình. học viên đến nhà giáo viên học
 • Thời gian: thứ 3,5,7,CN buổi sáng
 • Lương: 2.000.000đ
 • Liên hệ nhận lớp: 0916276271 ( Thầy Tuấn )

Thông tin lớp học

 • Mã lớp: 1268
 • Yêu cầu: Giáo viên
 • Giới tính: Bất kỳ
 • Yêu cầu khác: Cần gấp giáo viên ưu tiên nữ có kinh nghiệm LTDH môn hóa cho 1 hs nữ Quận Tân Bình.
 • Thời gian: thứ 4,6,7,CN từ 15h-16h30
 • Lương: 2.400.000đ
 • Liên hệ nhận lớp: 0916276271 ( Thầy Tuấn )

Thông tin lớp học

 • Mã lớp: 1265
 • Yêu cầu: Sinh viên
 • Giới tính: Nữ
 • Yêu cầu khác: Cần gấp sinh viên nữ sư phạm có kinh nghiệm kèm cho bé lớp 1 sang năm lớp 2 ở quận 10.
 • Thời gian: thứ 2,3,4,5,6 từ 18h30-20h
 • Lương: 1.300.000đ
 • Liên hệ nhận lớp: 0916276271 ( Thầy Tuấn )

Thông tin lớp học

 • Mã lớp: 1253
 • Yêu cầu: Giáo viên
 • Giới tính: Nữ
 • Yêu cầu khác: Cần gấp 1 gia sư có kinh nghiệm giáo viên hoặc sinh viên kèm Anh Văn cho 1 hs nữ đang học lớp 9.
 • Thời gian: thứ 2,4,6 từ 17h-18h30
 • Lương: GV(2.000.000đ), SV(1.200.000đ)
 • Liên hệ nhận lớp: 0916276271 ( Thầy Tuấn )

Thông tin lớp học

 • Mã lớp: 1261
 • Yêu cầu: Giáo viên
 • Giới tính: Nữ
 • Yêu cầu khác: Cần gấp gv nữ có kinh nghiệm LTDH môn toán cho 1 hs nữ ở Quận Bình Tân
 • Thời gian: Sắp xếp
 • Lương: 1.600.000đ
 • Liên hệ nhận lớp: 0916276271 ( Thầy Tuấn )

Thông tin lớp học

 • Mã lớp: 1257
 • Yêu cầu: Giáo viên
 • Giới tính: Nữ
 • Yêu cầu khác: Cần gấp 1 GV nữ có kinh nghiệm ôn thi môn Anh Văn vào lớp 10 cho 1 hs nữ Q.7
 • Thời gian: Sắp xếp thứ 3 hoặc 7 từ 14h-15h30
 • Lương: 1.000.000đ
 • Liên hệ nhận lớp: 0916276271 ( Thầy Tuấn )

Thông tin lớp học

 • Mã lớp: 1256
 • Yêu cầu: Giáo viên
 • Giới tính: Nữ
 • Yêu cầu khác: Cần gấp 1 GV nữ có kinh nghiệm ôn thi môn toán vào lớp 10 cho 1 hs nữ Q.7
 • Thời gian: Sắp xếp thứ 3 hoặc 7 từ 14h-15h30
 • Lương: 1.000.000đ
 • Liên hệ nhận lớp: 0916276271 ( Thầy Tuấn )

Thông tin lớp học

 • Mã lớp: 1254
 • Yêu cầu: Giáo viên
 • Giới tính: Bất kỳ
 • Yêu cầu khác: Cần gấp 1 giáo viên có kinh nghiệm luyện thi IELTS 6.0 cho 2 bạn sinh viên.
 • Thời gian: thứ 2,4,6 từ 15h-16h30
 • Lương: 3.200.000đ
 • Liên hệ nhận lớp: 0916276271 ( Thầy Tuấn )

Thông tin lớp học

 • Mã lớp: 1243
 • Yêu cầu: Sinh viên
 • Giới tính: Nữ
 • Yêu cầu khác: Cần gấp sv nữ có kinh nghiệm kèm cho 2 em hs lớp 5 và lớp 1.
 • Thời gian: thứ 2,3,4,5,6 từ 18h-20h
 • Lương: 1.800.000đ
 • Liên hệ nhận lớp: 0916276271 ( Thầy Tuấn )

Thông tin lớp học

 • Mã lớp: 1252
 • Yêu cầu: Giáo viên
 • Giới tính: Bất kỳ
 • Yêu cầu khác: Cần gấp gv có kinh nghiệm kèm toán, lý, hóa cho hs nam lớp 8 học lực yếu.
 • Thời gian: thứ 2,3,5 từ 7h30-9h30
 • Lương: 2.400.000đ
 • Liên hệ nhận lớp: 0916276271 ( Thầy Tuấn )

Thông tin lớp học

 • Mã lớp: 1251
 • Yêu cầu: Sinh viên
 • Giới tính: Nữ
 • Yêu cầu khác: cần gấp 1 bạn sinh viên nữ có kinh nghiệm kèm cho 1 hs nam học lớp 4 học trường Phạm Hồng Thái học lực khá giỏi.
 • Thời gian: Sắp xếp buổi tối từ 18h-19h30
 • Lương: 800.000đ
 • Liên hệ nhận lớp: 0916276271 ( Thầy Tuấn )

Thông tin lớp học

 • Mã lớp: 1250
 • Yêu cầu: Sinh viên
 • Giới tính: Nữ
 • Yêu cầu khác: Cần gấp 1 SV nữ có kinh nghiệm kèm ngữ văn lớp 10 cho 1 hs nữ đang học ở Quận 10.
 • Thời gian: thứ 3,5 từ 18h-19h30
 • Lương: 800.000đ
 • Liên hệ nhận lớp: 0916276271 ( Thầy Tuấn )

Thông tin lớp học

 • Mã lớp: 1247
 • Yêu cầu: Sinh viên
 • Giới tính: Bất kỳ
 • Yêu cầu khác: Cần gấp 1 bạn sinh viên có kinh nghiệm kèm cho 1 hs lớp 8 toán, lý, hóa Quận Gò Vấp.
 • Thời gian: thứ 2,3,4,5,6 từ 18h-20h
 • Lương: 1.800.000đ
 • Liên hệ nhận lớp: 0916276271 ( Thầy Tuấn )

Thông tin lớp học

 • Mã lớp: 1244
 • Yêu cầu: Giáo viên
 • Giới tính: Bất kỳ
 • Yêu cầu khác: Cần gấp 1 giáo viên có kinh nghiệm kèm Hóa LTDH cho 1 hs nam ở Thủ Đức
 • Thời gian: thứ 3,5,7 chiều hoặc tối
 • Lương: 2.400.000đ
 • Liên hệ nhận lớp: 0916276271 ( Thầy Tuấn )

Thông tin lớp học

 • Mã lớp: 1241
 • Yêu cầu: Sinh viên
 • Giới tính: Nam
 • Yêu cầu khác: Cần gấp sinh viên nam có kinh nghiệm kèm hs nam lớp 7 Q.5
 • Thời gian: thứ 2,4,6 hoặc 3,5,7 buổi tối
 • Lương: 1.000.000đ
 • Liên hệ nhận lớp: 0916276271 ( Thầy Tuấn )

Thông tin lớp học

 • Mã lớp: 1240
 • Yêu cầu: Giáo viên
 • Giới tính: Bất kỳ
 • Yêu cầu khác: Cần gấp gv nam hoặc nữ có kinh nghiệm LTDH cho 1 hs nữ đang học 12 trường Minh Khai học lực trung bình khá.
 • Thời gian: sắp xếp chiều thứ 3, CN hoặc thứ 5,7
 • Lương: 2.000.000đ
 • Liên hệ nhận lớp: 0916276271 ( Thầy Tuấn )

Thông tin lớp học

 • Mã lớp: 1155
 • Yêu cầu: Giáo viên
 • Giới tính: Bất kỳ
 • Yêu cầu khác: Cần gấp giáo viên đang dạy tại trường có kinh nghiệm kèm ôn toán thi vào lớp 10 cho hs nam học Nguyễn Du Q.1 học khá.
 • Thời gian: thứ 2,4,6 buổi tối
 • Lương: 1.600.000đ
 • Liên hệ nhận lớp: 0916276271 ( Thầy Tuấn )
1304
2
Tỉnh Lộ 43, KP1, Phường Bình Chiều, Quận Thủ Đức
Đã giao
 
1300
3
Trần Quang Khải, Phường Tân Định, Quận 1
Đã giao
 
1294
3
Đường số 7, Phường Bình Hưng Hòa, Quận Bình Tân
Đã giao
 
1289
1
Bình Quới, Phường 27, Quận Bình Thạnh
Đã giao
 
1288
1
Bình Quới, Phường 27, Quận Bình Thạnh
Đã giao
 
1286
3
Võ Văn Ngân(Gần chợ Thủ Đức), Quận Thủ Đức
Đã giao
 
1281
3
Trần Kế Xương, Phường 7, Quận Phú Nhuận
Đã giao
 
1280
3
Trần Kế Xương, Phường 7, Quận Phú Nhuận
Đã giao
 
1277
3
Phan Xích Long, Quận Phú Nhuận
Đã giao
 
1274
5
Tân Thới Nhất, Phường Tân Thới Nhất, Quận 12
Đã giao
 
1272
3
Cộng Hòa, Phường 13, Quận Tân Bình
Đã giao
 
1271
2 buổi/ tuần
Lê Văn Sỹ, phường 14, Quận 3
Đã giao
 
1270
2
Phạm Văn Bạch, Quận Gò Vấp
Đã giao
 
1269
2
Phạm Văn Bạch, Quận Gò Vấp
Đã giao
 
1268
3
Trần Văn Dư, Phường 13, Quận Tân Bình
Đã giao
 
1265
5
Lý Thường Kiệt, Phường 14, Quận 10
Đã giao
 
1253
3
Nguyễn Thị Lắng, Ấp Cây Da, Xã Tân Phú Trung, Huyện Củ Chi
Đã giao
 
1261
2
Đường 24, Phường Bình Trị Đông B, Quận Bình Tân
Đã giao
 
1257
1
Lê Văn Lương, Phường Tân Hưng, Quận 7
Đã giao
 
1256
1
Lê Văn Lương, Phường Tân Hưng, Quận 7
Đã giao
 
1254
3
Yết Kiêu, Phường 9, Quận 5
Đã giao
 
1243
5
Lê Đức Thọ, Phường 15, Quận Gò Vấp
Đã giao
 
1252
3
Lê Đức Thọ, Phường 17, Quận Gò Vấp
Đã giao
 
1251
3
Ngô Gia Tự, Quận 10
Đã giao
 
1250
2
Thành Thái, Phường 14, Quận 10
Đã giao
 
1247
5
Lê Đức Thọ, Phường 15, Quận Gò Vấp
Đã giao
 
1244
3
Cư Xá Điện Lực, KP6, Phường Trường Thọ, Quận Thủ Đức
Đã giao
 
1241
3
Bùi Hữu Nghĩa, Phường 7, Quận 5
Đã giao
 
1240
2
Bình Quới, Phường 27, Quận Bình Thạnh
Đã giao
 
1155
2
Lê Đại Hành, Phường 13, Quận 11
Đã giao
 
FIRST < PREV ...  9  10  11 12 13  14  15  ... NEXT > LAST [12 / 30]
 
DÀNH CHO GIA SƯ
TIN TỨC NỘI BỘ
HỆ THỐNG GIA SƯ BK

TRUNG TÂM GIA SƯ BÁCH KHOA

Đội ngũ gia sư nhiều năm kinh nghiệm dạy nhiệt tình, dể hiểu

Địa Chỉ:
Văn phòng:
 20 Dương Tự Quán, Phường An Lac, Quận Bình Tân
Chi Nhánh: 382/22 Lê Hồng Phong, Phường 1, Quận 10 HCM
Hotline: 0838300655
Tel: 0916276271 - 0908018459

GIA SƯ CÁC QUẬN
THỐNG KÊ
Hôm nay ngày:
01/11/2014
 
Gia sư, dạy kèm
 

Apartment for rent | Tieng anh giao tiep | Hoc tieng anh online | Trung tâm gia sư | Dạy tiếng anh trẻ em | Gia su hai phongNien giam thong ke | Tư vấn Y Dược Hà Nội | Thông tin tư vấn tuyển sinh Trực Tuyến | Saigon Pearl Apartment, Saigon Pearl, Báo giáo dục, Apartment for rent,Thiết kế website, Báo giáo dục, Apartment for rent