Gia sư, dạy kèm

LỚP HIỆN CÓ

 


Mã số
Môn - Lớp
Buổi
Địa chỉ
Tình trạng
 

Thông tin lớp học

 • Mã lớp: 2088
 • Yêu cầu: Giáo viên
 • Giới tính: Nữ
 • Yêu cầu khác: Cần gấp gv nữ có kinh nghiệm kèm hóa 12 cho 1 hs nữ học Mericury
 • Thời gian: sắp xếp từ 14h-17h
 • Lương: 1.600.000₫
 • Liên hệ nhận lớp: 0916276271 ( Thầy Tuấn )

Thông tin lớp học

 • Mã lớp: 2083
 • Yêu cầu: Giáo viên
 • Giới tính: Bất kỳ
 • Yêu cầu khác: Cần gấp giáo viên có kinh nghiệm LTDH môn hóa cho 1 hs học Minh Khai ở Quận 11
 • Thời gian: thứ 3,5,7 học sau 16h
 • Lương: 2.400.000đ
 • Liên hệ nhận lớp: 0916276271 ( Thầy Tuấn )

Thông tin lớp học

 • Mã lớp: 2082
 • Yêu cầu: Giáo viên
 • Giới tính: Bất kỳ
 • Yêu cầu khác: Cần gấp giáo viên có kinh nghiệm LTDH môn toán cho 1 hs học Minh Khai ở Quận 11
 • Thời gian: thứ 2,4,6 học sau 16h
 • Lương: 2.400.000đ
 • Liên hệ nhận lớp: 0916276271 ( Thầy Tuấn )

Thông tin lớp học

 • Mã lớp: 2080
 • Yêu cầu: Giáo viên
 • Giới tính: Bất kỳ
 • Yêu cầu khác: Cần gấp giáo viên bất kỳ có kinh nghiệm kèm toán lý LTDH cho 1 hs lớp 12 ở Quận 7
 • Thời gian: Thứ 2,7 hoặc CN
 • Lương: 1.600.000đ
 • Liên hệ nhận lớp: 0916276271 ( Thầy Tuấn )

Thông tin lớp học

 • Mã lớp: 2071
 • Yêu cầu: Sinh viên
 • Giới tính: Nữ
 • Yêu cầu khác: Cần gấp 1 sinh viên nữ có kinh nghiệm kèm anh văn lớp 11 cho 1 hs nữ ở Quận 9
 • Thời gian: thứ 2,6,CN từ 19h-20h30
 • Lương: 1.200.000đ
 • Liên hệ nhận lớp: 0916276271 ( Thầy Tuấn )

Thông tin lớp học

 • Mã lớp: 2056
 • Yêu cầu: Giáo viên
 • Giới tính: Nam
 • Yêu cầu khác: Cần gấp 1 giáo viên nam có kinh nghiệm kèm toán lý hóa cho 1 hs nữ lớp 8 học Đinh Thiện Lý học lực tốt.
 • Thời gian: Sắp xếp buổi tối thứ 2,3,4,5,6
 • Lương: 2.400.000đ
 • Liên hệ nhận lớp: 0916276271 ( Thầy Tuấn )

Thông tin lớp học

 • Mã lớp: 2067
 • Yêu cầu: Giáo viên
 • Giới tính: Bất kỳ
 • Yêu cầu khác: Cần gấp 1 giáo viên có kinh nghiệm, nhiệt tình kèm cho 1 bé lớp 1 ở Bình Tân.
 • Thời gian: thứ 2,3,4,5,6(17h-19h) hoặc (18h-20h)
 • Lương: 2.500.000đ
 • Liên hệ nhận lớp: 0916276271 ( Thầy Tuấn )

Thông tin lớp học

 • Mã lớp: 2066
 • Yêu cầu: Giáo viên
 • Giới tính: Nam
 • Yêu cầu khác: Cần gấp 1 giáo viên nam có kinh nghiệm kèm cho 1 hs nam lớp 8 học Trần Văn Ơn học lực tốt.
 • Thời gian: Sắp xếp
 • Lương: 1.600.000đ
 • Liên hệ nhận lớp: 0916276271 ( Thầy Tuấn )

Thông tin lớp học

 • Mã lớp: 2062
 • Yêu cầu: Giáo viên
 • Giới tính: Nam
 • Yêu cầu khác: Cần gấp 1 giáo viên nam có kinh nghiệm kèm báo bài cho 1 bé nam lớp 7 học Minh Đức.
 • Thời gian: thứ 2,3,4,5,6 buổi tối
 • Lương: 3.000.000đ
 • Liên hệ nhận lớp: 0916276271 ( Thầy Tuấn )

Thông tin lớp học

 • Mã lớp: 2061
 • Yêu cầu: Sinh viên
 • Giới tính: Bất kỳ
 • Yêu cầu khác: cần gấp sv bk có kinh nghiệm kèm anh văn cho 1 hs nữ lớp 9
 • Thời gian: sắp xếp
 • Lương: 800.000đ
 • Liên hệ nhận lớp: 0916276271 ( Thầy Tuấn )

Thông tin lớp học

 • Mã lớp: 2060
 • Yêu cầu: Sinh viên
 • Giới tính: Bất kỳ
 • Yêu cầu khác: cần gấp sv bk có kinh nghiệm kem toán cho 1 hs nữ lớp 9
 • Thời gian: sắp xếp
 • Lương: 1.200.000đ
 • Liên hệ nhận lớp: 0916276271 ( Thầy Tuấn )

Thông tin lớp học

 • Mã lớp: 2059
 • Yêu cầu: Giáo viên
 • Giới tính: Bất kỳ
 • Yêu cầu khác: Cần gấp giáo viên có kinh nghiêm dạy cho học sinh bị mất căn bản.
 • Thời gian: tự sắp xếp
 • Lương: thỏa thuận
 • Liên hệ nhận lớp: 0916276271 ( Thầy Tuấn )

Thông tin lớp học

 • Mã lớp: 2058
 • Yêu cầu: Sinh viên
 • Giới tính: Nữ
 • Yêu cầu khác: Cần gấp 1 sinh viên hoặc 1 giáo viên nữ có kinh nghiệm kèm toán lớp 11 cho 1 hs nữ ở Tân Phú.
 • Thời gian: thứ 3,5,7 hoặc 3,5,CN từ 18h-19h30
 • Lương: SV(1.200.000đ), GV(2.400.000đ)
 • Liên hệ nhận lớp: 0916276271 ( Thầy Tuấn )

Thông tin lớp học

 • Mã lớp: 2057
 • Yêu cầu: Sinh viên
 • Giới tính: Nữ
 • Yêu cầu khác: Cần gấp 1 sinh viên nữ có kinh nghiệm kèm lý lớp 6 cho 1 hs nữ ở Phú Nhuận
 • Thời gian: thứ 6(18h30-20h30) hoặc sáng thứ 7
 • Lương: 500.000đ
 • Liên hệ nhận lớp: 0916276271 ( Thầy Tuấn )

Thông tin lớp học

 • Mã lớp: 2055
 • Yêu cầu: Giáo viên
 • Giới tính: Nữ
 • Yêu cầu khác: Cần gấp 1 giáo viên nữ có kinh nghiệm kèm toán lý hóa cho 1 hs nữ lớp 10 học Đinh Thiện Lý học lực tốt.
 • Thời gian: Sắp xếp buổi tối thứ 2,3,4,5,6
 • Lương: 2.400.000đ
 • Liên hệ nhận lớp: 0916276271 ( Thầy Tuấn )

Thông tin lớp học

 • Mã lớp: 2054
 • Yêu cầu: Sinh viên
 • Giới tính: Nữ
 • Yêu cầu khác: Cần gấp 1 sinh viên nữ có kinh nghiệm, nhiệt tình kèm báo bài cho 1 hs nữ lớp 10 ở Gò Vấp.
 • Thời gian: thứ 2,3,4,5,6 buổi tối
 • Lương: 2.000.000đ
 • Liên hệ nhận lớp: 0916276271 ( Thầy Tuấn )

Thông tin lớp học

 • Mã lớp: 2053
 • Yêu cầu: Giáo viên
 • Giới tính: Nữ
 • Yêu cầu khác: Cần gấp giáo viên nữ có kinh nghiệm, nhiệt tình
 • Thời gian: thứ 2,4,6 từ 19h30-21h
 • Lương: 1.800.000đ
 • Liên hệ nhận lớp: 0916276271 ( Thầy Tuấn )

Thông tin lớp học

 • Mã lớp: 2051
 • Yêu cầu: Giáo viên
 • Giới tính: Bất kỳ
 • Yêu cầu khác: Cần gấp giáo viên có kinh nghiệm, nhiệt tình, trách nhiệm.
 • Thời gian: Sắp xếp
 • Lương: 1.600.000đ
 • Liên hệ nhận lớp: 0916276271 ( Thầy Tuấn )

Thông tin lớp học

 • Mã lớp: 2050
 • Yêu cầu: Giáo viên
 • Giới tính: Bất kỳ
 • Yêu cầu khác: Cần gấp giáo viên có kinh nghiệm, nhiệt tình, trách nhiệm.
 • Thời gian: Sắp xếp
 • Lương: 1.600.000đ
 • Liên hệ nhận lớp: 0916276271 ( Thầy Tuấn )

Thông tin lớp học

 • Mã lớp: 2048
 • Yêu cầu: Sinh viên
 • Giới tính: Nữ
 • Yêu cầu khác: là sinh viên khối A đều được
 • Thời gian: Sắp xếp
 • Lương: 700000
 • Liên hệ nhận lớp: 0916276271 ( Thầy Tuấn )

Thông tin lớp học

 • Mã lớp: 2047
 • Yêu cầu: Giáo viên
 • Giới tính: Nữ
 • Yêu cầu khác: Cần gấp giáo viên nữ kèm toán lớp 8 cho 1 hs nữ ở Quận 5.
 • Thời gian: Sắp xếp
 • Lương: 1.500.000đ
 • Liên hệ nhận lớp: 0916276271 ( Thầy Tuấn )

Thông tin lớp học

 • Mã lớp: 2045
 • Yêu cầu: Sinh viên
 • Giới tính: Bất kỳ
 • Yêu cầu khác: Cần gấp sinh viên bất kỳ có kinh nghiệm dạy tốt toán lý hóa lớp 11 ở Gò Vấp.
 • Thời gian: sắp xếp buổi tối từ 19h30-21h
 • Lương: 1.400.000đ
 • Liên hệ nhận lớp: 0916276271 ( Thầy Tuấn )

Thông tin lớp học

 • Mã lớp: 2044
 • Yêu cầu: Sinh viên
 • Giới tính: Nữ
 • Yêu cầu khác: Cần gấp 1 sinh viên nữ giỏi có kinh nghiệm kèm báo bài cho 1 hs nữ lớp 8, học lực tốt
 • Thời gian: thứ 2,3,4,5,6 từ 18h-20h
 • Lương: 1.500.000đ
 • Liên hệ nhận lớp: 0916276271 ( Thầy Tuấn )

Thông tin lớp học

 • Mã lớp: 2043
 • Yêu cầu: Giáo viên
 • Giới tính: Nam
 • Yêu cầu khác: Cần gấp giáo viên nam dạy hóa lớp 9,10 ở Bình Thạnh. Yêu cầu gv nam trên 30t
 • Thời gian: thứ 2,4,6 buổi tối
 • Lương: 2.000.000đ
 • Liên hệ nhận lớp: 0916276271 ( Thầy Tuấn )

Thông tin lớp học

 • Mã lớp: 2042
 • Yêu cầu: Giáo viên
 • Giới tính: Nam
 • Yêu cầu khác: Cần gấp giáo viên nam dạy toán lớp 9,10 ở Bình Thạnh. Yêu cầu gv nam trên 30t
 • Thời gian: thứ 2,4,6 buổi tối
 • Lương: 2.000.000đ
 • Liên hệ nhận lớp: 0916276271 ( Thầy Tuấn )

Thông tin lớp học

 • Mã lớp: 2041
 • Yêu cầu: Sinh viên
 • Giới tính: Bất kỳ
 • Yêu cầu khác: Cần gấp sinh viên có kinh nghiệm, nhiệt tình
 • Thời gian: chieu T2,T5
 • Lương: 1.000.000đ
 • Liên hệ nhận lớp: 0916276271 ( Thầy Tuấn )

Thông tin lớp học

 • Mã lớp: 2036
 • Yêu cầu: Giáo viên
 • Giới tính: Nữ
 • Yêu cầu khác: Cần gấp gv nữ có kinh nghiệm đang dạy tại trường kèm anh van cho 1 hs nữ lớp 12. Gv có thẻ gv
 • Thời gian: Thứ 2,4,6 từ 17h30-19h
 • Lương: 2.400.000₫
 • Liên hệ nhận lớp: 0916276271 ( Thầy Tuấn )

Thông tin lớp học

 • Mã lớp: 2034
 • Yêu cầu: Sinh viên
 • Giới tính: Bất kỳ
 • Yêu cầu khác: Cần gấp sinh viên có kinh nghiệm, nhiệt tình kèm báo bài cho 1 hs nam lớp 9 bị mất căn bản ở Bình Tân.
 • Thời gian: thứ 2,3,4,5,6 từ 18h30-20h
 • Lương: 2.000.000đ
 • Liên hệ nhận lớp: 0916276271 ( Thầy Tuấn )

Thông tin lớp học

 • Mã lớp: 2033
 • Yêu cầu: Giáo viên
 • Giới tính: Nữ
 • Yêu cầu khác: Cần gấp 1 giáo viên nữ có kinh nghiệm kèm cho 2 hs nữ lớp 12 ở Tân Phú.
 • Thời gian: thứ 3,CN từ 18h-20h
 • Lương: 2.500.000đ
 • Liên hệ nhận lớp: 0916276271 ( Thầy Tuấn )

Thông tin lớp học

 • Mã lớp: 2031
 • Yêu cầu: Sinh viên
 • Giới tính: Nữ
 • Yêu cầu khác: Cần gấp sinh viên nữ có kinh nghiệm, nhiệt tình, trách nhiệm.
 • Thời gian: Sắp xếp buổi tối
 • Lương: 800.000đ
 • Liên hệ nhận lớp: 0916276271 ( Thầy Tuấn )
2088
2
Lê Văn Sỹ, P13, Quận Phú Nhuận
Đã giao
 
2083
3
Ông Ích Khiêm, Phường 5, Quận 11
Đã giao
 
2082
3
Ông Ích Khiêm, Phường 5, Quận 11
Đã giao
 
2080
2
Hoàng Quốc Việt, P. Phú Mỹ, Quận 7
Đã giao
 
2071
3
Đường 12, Phường Phước Bình, Quận 9
Đã giao
 
2056
3
Khu Green View, Phú Mỹ Hưng, Quận 7
Đã giao
 
2067
5
Đỗ Năng Tế, P. BTĐ B, Quận Bình Tân
Đã giao
 
2066
2
Đinh Công Tráng, P. Tân Định, Quận 1
Đã giao
 
2062
5
Nguyễn Văn Cừ, Quận 5
Đã giao
 
2061
2
Thiên Phước, P9, Quận Tân Bình
Đã giao
 
2060
3
Thiên Phước, P9, Quận Tân Bình
Đã giao
 
2059
3 buổi
Lê Đại Hành, F11, Quận 11
Đã giao
 
2058
3
Khu D5, CC Huỳnh Văn Chính, P. Phú Trung, Quận Tân Phú
Đã giao
 
2057
1
Lê Vân Sỹ, Phường 13, Quận Phú Nhuận
Đã giao
 
2055
3
Khu Green View, Phú Mỹ Hưng, Quận 7
Đã giao
 
2054
5
Lê Đức Thọ, Phường 13, Quận Gò Vấp
Đã giao
 
2053
3
Khánh Hội, Phường 3, Quận 4
Đã giao
 
2051
2
Nguyễn Trãi, Phường Nguyễn Cư Trinh, Quận 1
Đã giao
 
2050
2
Nguyễn Trãi, Phường Nguyễn Cư Trinh, Quận 1
Đã giao
 
2048
2
số 3,F. bình hưng hòa, Quận Bình Tân
Đã giao
 
2047
2
Lầu 2Gần chợ Hòa Bình(CC Nghĩa Thục), Phường 5, Quận 5
Đã giao
 
2045
3
Quang Trung, Phường 10, Quận Gò Vấp
Đã giao
 
2044
5
Hồ Thị Kỷ, Phường 1, Quận 10
Đã giao
 
2043
3
Gần Chợ Bà Chiểu, Quận Bình Thạnh
Đã giao
 
2042
3
Gần Chợ Bà Chiểu, Quận Bình Thạnh
Đã giao
 
2041
2
Bình Đông, Phường 14, Quận 8
Đã giao
 
2036
3
Trường Chinh, P. Tân Thới Nhất, Quận 12
Đã giao
 
2034
5
Đường số 6, P. Bình Trị Đông B, Quận Bình Tân
Đã giao
 
2033
2
Lũy Bán Bích, Quận Tân Phú
Đã giao
 
2031
2
Phan Văn Trị, Phường 10, Quận Gò Vấp
Đã giao
 
FIRST < PREV ...  9  10  11 12 13  14  15  ... NEXT > LAST [12 / 43]
 
HỆ THỐNG GIA SƯ BK

TRUNG TÂM GIA SƯ BÁCH KHOA

Đội ngũ gia sư nhiều năm kinh nghiệm dạy nhiệt tình, dể hiểu

Địa Chỉ:
Văn phòng:
 20 Dương Tự Quán, Phường An Lac, Quận Bình Tân
Chi Nhánh: 382/22 Lê Hồng Phong, Phường 1, Quận 10 HCM
Hotline: 0838300655
Tel: 0916276271 - 0908018459

HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN


Thầy Tuấn 0916 276 271


Thầy Phước 0908 018 459


Cô Tuyền 0902 628 914

LIÊN KẾT WEBSITE
DÀNH CHO GIA SƯ
TIN TỨC NỘI BỘ
HỆ THỐNG GIA SƯ BK

TRUNG TÂM GIA SƯ BÁCH KHOA

Đội ngũ gia sư nhiều năm kinh nghiệm dạy nhiệt tình, dể hiểu

Địa Chỉ:
Văn phòng:
 20 Dương Tự Quán, Phường An Lac, Quận Bình Tân
Chi Nhánh: 382/22 Lê Hồng Phong, Phường 1, Quận 10 HCM
Hotline: 0838300655
Tel: 0916276271 - 0908018459

GIA SƯ CÁC QUẬN
THỐNG KÊ
Hôm nay ngày:
09/02/2016
 

Apartment for rent | Tieng anh giao tiep | Hoc tieng anh online | Trung tâm gia sư | Dạy tiếng anh trẻ em | Gia su hai phongNien giam thong ke | Tư vấn Y Dược Hà Nội | Thông tin tư vấn tuyển sinh Trực Tuyến | Saigon Pearl Apartment, Saigon Pearl, Báo giáo dục, Apartment for rent,Thiết kế website,Báo giáo dục,Apartment for rent

túi xách nam balo nam túi da nam túi đeo chéo cặp da nam túi nam cặp công sở thắt lưng nam cặp nam túi ipad that lung nam day nit nam kỷ niệm chương