Gia sư, dạy kèm

LỚP HIỆN CÓ

 


Mã số
Môn - Lớp
Buổi
Địa chỉ
Tình trạng
 

Thông tin lớp học

 • Mã lớp: 4832
 • Yêu cầu: Giáo viên
 • Giới tính: Nữ
 • Yêu cầu khác: Cần gấp giáo viên nữ có kinh nghiệm kèm toán cho 1 hs nữ lớp 12 học trường Phú Nhuận hơi yếu phần hàm số đồ thị
 • Thời gian: thứ 2,5 sau 13h30
 • Lương: thỏa thuận
 • Liên hệ nhận lớp: 0916276271 ( Thầy Tuấn )

Thông tin lớp học

 • Mã lớp: 4829
 • Yêu cầu: Sinh viên
 • Giới tính: Bất kỳ
 • Yêu cầu khác: Cần gấp sinh viên có kinh nghiệm dạy tốt TLH cho 1 hs nữ lớp 10 ở Bình Tân
 • Thời gian: sắp xếp
 • Lương: 1.800.000đ
 • Liên hệ nhận lớp: 0916276271 ( Thầy Tuấn )

Thông tin lớp học

 • Mã lớp: 4828
 • Yêu cầu: Giáo viên
 • Giới tính: Nữ
 • Yêu cầu khác: Cần gấp giáo viên nữ kèm Anh Văn cho 1 hs lớp 8 ở Phú Nhuận
 • Thời gian: thứ 3,5 tối
 • Lương: thỏa thuận
 • Liên hệ nhận lớp: 0916276271 ( Thầy Tuấn )

Thông tin lớp học

 • Mã lớp: 4824
 • Yêu cầu: Sinh viên
 • Giới tính: Nam
 • Yêu cầu khác: hs nam học Kim Đồng học lực trung bình
 • Thời gian: 3 giờ/ ngày
 • Lương: thỏa thuận
 • Liên hệ nhận lớp: 0916276271 ( Thầy Tuấn )

Thông tin lớp học

 • Mã lớp: 4827
 • Yêu cầu: Sinh viên
 • Giới tính: Nam
 • Yêu cầu khác: Cần gấp sinh viên nam giỏi lý kèm cho 1 hs lớp 12 ở Q1
 • Thời gian: thứ 2,4,6 buổi tối
 • Lương: 1.800.000đ
 • Liên hệ nhận lớp: 0916276271 ( Thầy Tuấn )

Thông tin lớp học

 • Mã lớp: 4826
 • Yêu cầu: Sinh viên
 • Giới tính: Bất kỳ
 • Yêu cầu khác: Cần gấp sinh viên bất kỳ có kinh nghiệm, nghiêm khắc kèm báo bài cho 1 hs lớp 7 ở Q8
 • Thời gian: thứ 2,3,4,5,6 18h-20h
 • Lương: 2.200.000đ
 • Liên hệ nhận lớp: 0916276271 ( Thầy Tuấn )

Thông tin lớp học

 • Mã lớp: 4825
 • Yêu cầu: Giáo viên
 • Giới tính: Bất kỳ
 • Yêu cầu khác: Cần gấp giáo viên AV ltđh cho 1 hs nam Hùng Vương ở Q5
 • Thời gian: thứ 3,5 từ 14h
 • Lương: thỏa thuận
 • Liên hệ nhận lớp: 0916276271 ( Thầy Tuấn )

Thông tin lớp học

 • Mã lớp: 4795
 • Yêu cầu: Sinh viên
 • Giới tính: Nữ
 • Yêu cầu khác: Cần gấp sinh viên nữ Bách Khoa kèm TLH cho 1 hs nữ lớp 10 ở Q8
 • Thời gian: sắp xếp
 • Lương: thỏa thuận
 • Liên hệ nhận lớp: 0916276271 ( Thầy Tuấn )

Thông tin lớp học

 • Mã lớp: 4822
 • Yêu cầu: Sinh viên
 • Giới tính: Bất kỳ
 • Yêu cầu khác: Cần gấp sinh viên có kinh nghiệm kèm TLH Anh cho 1 hs lớp 10 ở Q7
 • Thời gian: Sắp xếp
 • Lương: 2.400.000₫
 • Liên hệ nhận lớp: 0916276271 ( Thầy Tuấn )

Thông tin lớp học

 • Mã lớp: 4821
 • Yêu cầu: Sinh viên
 • Giới tính: Nữ
 • Yêu cầu khác: Cần gấp sinh viên nữ bách khoa hoặc tự nhiên kèm môn toán cho một học sinh nữ lớp 6 học trường đinh Thiện Lý ở quận 7
 • Thời gian: Thứ 7, CN từ 14h-16h
 • Lương: 1.000.000₫
 • Liên hệ nhận lớp: 0916276271 ( Thầy Tuấn )

Thông tin lớp học

 • Mã lớp: 4818
 • Yêu cầu: Sinh viên
 • Giới tính: Nữ
 • Yêu cầu khác: Cần gấp sinh viên nữ có kinh nghiệm dạy kèm cho 1 học sinh lớp 11 môn toán ở thủ Đức
 • Thời gian: Thứ 2,4,6 từ 18h-19h30
 • Lương: 1.500.000₫
 • Liên hệ nhận lớp: 0916276271 ( Thầy Tuấn )

Thông tin lớp học

 • Mã lớp: 4816
 • Yêu cầu: Sinh viên
 • Giới tính: Nữ
 • Yêu cầu khác: Cần gấp SV nữ kèm TLH lớp 8 cho 1 hs nam ở Q1
 • Thời gian: Sắp xếp tối
 • Lương: 1.400.000₫
 • Liên hệ nhận lớp: 0916276271 ( Thầy Tuấn )

Thông tin lớp học

 • Mã lớp: 4813
 • Yêu cầu: Sinh viên
 • Giới tính: Nữ
 • Yêu cầu khác: Cần gấp sinh viên nữ kèm Anh Văn cho 1 hs nam lớp 9 ở Bình Thạnh
 • Thời gian: thứ 3,5(19h-21h)
 • Lương: 1.200.000đ
 • Liên hệ nhận lớp: 0916276271 ( Thầy Tuấn )

Thông tin lớp học

 • Mã lớp: 4811
 • Yêu cầu: Sinh viên
 • Giới tính: Nữ
 • Yêu cầu khác: cần gấp sinh viên nữ có kinh nghiệm kèm Toán, Tiếng Việt cho 1 hs lớp 4 ở Quận Hoàng Mai
 • Thời gian: 7h30 tối
 • Lương: 1.000.000đ
 • Liên hệ nhận lớp: 0916276271 ( Thầy Tuấn )

Thông tin lớp học

 • Mã lớp: 4806
 • Yêu cầu: Sinh viên
 • Giới tính: Nữ
 • Yêu cầu khác: Cần gấp sinh viên nữ có kinh nghiệm kèm Toán Hóa lớp 9 ở Q12
 • Thời gian: sắp xếp
 • Lương: 1.800.000đ
 • Liên hệ nhận lớp: 0916276271 ( Thầy Tuấn )

Thông tin lớp học

 • Mã lớp: 4805
 • Yêu cầu: Sinh viên
 • Giới tính: Nam
 • Yêu cầu khác: Yêu cầu gia sư nữ dạy cho 1 bé lớp 8. 2 môn chính Toán và Hóa. Có thể kèm thêm Sinh hoặc Anh Văn.
 • Thời gian: Thứ 2 và thứ 4
 • Lương: 800-1tr
 • Liên hệ nhận lớp: 0916276271 ( Thầy Tuấn )

Thông tin lớp học

 • Mã lớp: 4804
 • Yêu cầu: Sinh viên
 • Giới tính: Nữ
 • Yêu cầu khác: Cần tìm gia sư sinh viên nữ có kinh nghiệm kèm toán, lý, anh văn cho 1 hs lớp 7 ở Thủ Đức
 • Thời gian: thứ 2,6(tối), 7,CN(sáng)
 • Lương: 1.800.000đ
 • Liên hệ nhận lớp: 0916276271 ( Thầy Tuấn )

Thông tin lớp học

 • Mã lớp: 4788
 • Yêu cầu: Sinh viên
 • Giới tính: Bất kỳ
 • Yêu cầu khác: cần gấp 1 sinh viên giỏi lý kèm lý cho 1 hs lớp 12 học Nguyễn Thị Minh Khai
 • Thời gian: thứ 4(14h30-16h30)
 • Lương: 600.000đ
 • Liên hệ nhận lớp: 0916276271 ( Thầy Tuấn )

Thông tin lớp học

 • Mã lớp: 4803
 • Yêu cầu: Sinh viên
 • Giới tính: Nữ
 • Yêu cầu khác: Cần gấp sinh viên nữ có kinh nghiệm kèm toán hóa cho 1 hs nữ lớp 11 ở Thủ Đức
 • Thời gian: 1 buổi =2h
 • Lương: 1.500.000đ
 • Liên hệ nhận lớp: 0916276271 ( Thầy Tuấn )

Thông tin lớp học

 • Mã lớp: 4802
 • Yêu cầu: Sinh viên
 • Giới tính: Nữ
 • Yêu cầu khác: Cần gấp sinh viên nữ nghiêm khắc kèm báo bài cho 1 hs nữ lớp 6 ở Gò Vấp
 • Thời gian: thứ 3,5(tối),CN(sáng)
 • Lương: 1.400.000đ
 • Liên hệ nhận lớp: 0916276271 ( Thầy Tuấn )

Thông tin lớp học

 • Mã lớp: 4800
 • Yêu cầu: Giáo viên
 • Giới tính: Nữ
 • Yêu cầu khác: Cần gấp giáo viên nữ kinh nghiệm kèm Văn cho 1 hs 12 ở Tân Bình
 • Thời gian: sáng thứ 7 or CN(1b=2h)
 • Lương: thỏa thuận
 • Liên hệ nhận lớp: 0916276271 ( Thầy Tuấn )

Thông tin lớp học

 • Mã lớp: 4799
 • Yêu cầu: Sinh viên
 • Giới tính: Nữ
 • Yêu cầu khác: cần gấp 1 bạn sinh viên nữ giỏi Anh Văn kèm cho 1 hs nữ lớp 11 học thpt Năng Khiếu ở Q3. học lực khá
 • Thời gian: thứ 3,4(15h-17h)
 • Lương: 1.200.000đ
 • Liên hệ nhận lớp: 0916276271 ( Thầy Tuấn )

Thông tin lớp học

 • Mã lớp: 4634
 • Yêu cầu: Sinh viên
 • Giới tính: Nữ
 • Yêu cầu khác: cần gấp sinh viên nữ kèm bài cho bé lớp 2 ở Bình Tân
 • Thời gian: thứ 2,4,6 từ 17h-19h
 • Lương: 1.200.000đ
 • Liên hệ nhận lớp: 0916276271 ( Thầy Tuấn )

Thông tin lớp học

 • Mã lớp: 4798
 • Yêu cầu: Giáo viên
 • Giới tính: Nữ
 • Yêu cầu khác: Cần gấp giáo viên nữ có kinh nghiệm kèm tiếng việt cho 1 học viên nam người Hàn Quốc. gia sư biết tiếng hàn hoặc tiếng anh
 • Thời gian: sắp xếp buổi sáng từ 7h-8h30
 • Lương: thỏa thuận
 • Liên hệ nhận lớp: 0916276271 ( Thầy Tuấn )

Thông tin lớp học

 • Mã lớp: 4793
 • Yêu cầu: Sinh viên
 • Giới tính: Nữ
 • Yêu cầu khác: Cần gấp sinh viên nữ Bách Khoa có kinh nghiệm dạy tốt TLH 12 cho 1 hs nữ ở Q1
 • Thời gian: thứ 2,4,6 or 3,5,7 tối
 • Lương: 1.800.000đ
 • Liên hệ nhận lớp: 0916276271 ( Thầy Tuấn )

Thông tin lớp học

 • Mã lớp: 4787
 • Yêu cầu: Giáo viên
 • Giới tính: Bất kỳ
 • Yêu cầu khác: Cần gấp giáo viên lý đang dạy phổ thông kèm Lý cho 1 hs nam lớp 12 ở Q2
 • Thời gian: thứ 3,5,7 từ 18h30-20h
 • Lương: 4.000.000đ
 • Liên hệ nhận lớp: 0916276271 ( Thầy Tuấn )

Thông tin lớp học

 • Mã lớp: 4786
 • Yêu cầu: Giáo viên
 • Giới tính: Nữ
 • Yêu cầu khác: Cần gấp giáo viên nữ kèm cho 2 bé lớp 1 và lớp 3 ở Q7. 1 bé học 1h
 • Thời gian: thứ 2,4,6 buổi tối
 • Lương: thỏa thuận
 • Liên hệ nhận lớp: 0916276271 ( Thầy Tuấn )

Thông tin lớp học

 • Mã lớp: 4785
 • Yêu cầu: Giáo viên
 • Giới tính: Nữ
 • Yêu cầu khác: Cần gấp giáo viên nữ kèm toán cho 1 hs nữ Học Quang Trung Nguyễn Huệ học trung bình, hay quên
 • Thời gian: sắp xếp thứ 5,6,7,CN từ 18h
 • Lương: thỏa thuận
 • Liên hệ nhận lớp: 0916276271 ( Thầy Tuấn )

Thông tin lớp học

 • Mã lớp: 4781
 • Yêu cầu: Sinh viên
 • Giới tính: Nam
 • Yêu cầu khác: Cần gấp sinh viên nam có kinh nghiệm kèm báo bài cho 1 hs nam lớp 8 ở Hóc Môn
 • Thời gian: sắp xếp từ 18h
 • Lương: 2.000.000đ
 • Liên hệ nhận lớp: 0916276271 ( Thầy Tuấn )

Thông tin lớp học

 • Mã lớp: 4780
 • Yêu cầu: Giáo viên
 • Giới tính: Nữ
 • Yêu cầu khác: Cần gấp giáo viên hoặc sinh viên có kinh nghiệm kèm toán lý cho 1 hs nữ lớp 6 ở Q9
 • Thời gian: thứ 2,4,6 từ 18h
 • Lương: thỏa thuận
 • Liên hệ nhận lớp: 0916276271 ( Thầy Tuấn )
4832
2
Gần Công Viên Gia Định, P.3, Quận Gò Vấp
Chưa giao
 
4829
3
Gần CC Carina, Quận Bình Tân
Chưa giao
 
4828
2
Nguyễn Công Hoan, Quận Phú Nhuận
Chưa giao
 
4824
T.7- CN
Bùi Minh Trực, P.5, Quận 8
Chưa giao
 
4827
3
Nguyễn Cảnh Chân, Quận 1
Chưa giao
 
4826
5
Bến Phú Định, Quận 8
Chưa giao
 
4825
2
Gần Cầu Nguyễn Tri Phương, Quận 5
Chưa giao
 
4795
3
Đường số 16, P.4, Quận 8
Chưa giao
 
4822
4
Trần Xuân Soạn, P. Tân Hưng, Quận 7
Chưa giao
 
4821
2
Hoàng Quốc Việt, P. Phú Thuận, Quận 7
Chưa giao
 
4818
3
Liên khu 5-6, gần Cá sấu Hoa cà, Quận Thủ Đức
Chưa giao
 
4816
3
Nguyễn Trãi, P. Nguyễn Cư Trinh, Quận 1
Chưa giao
 
4813
2
Gần Ngã 4 Hàng Xanh, P.15, Quận Bình Thạnh
Chưa giao
 
4811
2
Nguyễn Khoái, P. Thanh Trì, Quận Hoàng Mai
Chưa giao
 
4806
3
Đường TL 40, P. Thạnh Lộc, Quận 12
Chưa giao
 
4805
2
Lê Đức Thọ Phường 17, Quận Gò Vấp
Chưa giao
 
4804
4
Đường số 9, KDC Hiệp Bình, P. HBC, Quận Thủ Đức
Chưa giao
 
4788
1
Hai Bà Trưng, Quận 1
Chưa giao
 
4803
3
Lê Thị Hoa, P. Bình Chiểu, Quận Thủ Đức
Chưa giao
 
4802
3
Thống Nhất, Quận Gò Vấp
Chưa giao
 
4800
1
Lạc Long Quân, P.9, Quận Tân Bình
Chưa giao
 
4799
2
Lê Văn Sỹ, P.13, Quận 3
Chưa giao
 
4634
3
Bình Trị Đông, P. BTĐ-A, Quận Bình Tân
Chưa giao
 
4798
3
Lê Duẩn, Quận 1
Chưa giao
 
4793
3
Nguyễn Trãi, Quận 1
Chưa giao
 
4787
3
Đường 19, P. An Phú, Quận 2
Chưa giao
 
4786
3
Mỹ Phú (Phú Mỹ Hưng), Quận 7
Chưa giao
 
4785
2
Gần Cầu Tân Thuận, Quận 4
Chưa giao
 
4781
4
Gần Ngã 4 Hóc Môn, Huyện Hóc Môn
Chưa giao
 
4780
3
Lê Văn Việt, Quận 9
Chưa giao
 
1 2  3  4  ... NEXT > LAST [1 / 79]
 
HỆ THỐNG GIA SƯ BK

TRUNG TÂM GIA SƯ BÁCH KHOA

Đội ngũ gia sư nhiều năm kinh nghiệm dạy nhiệt tình, dể hiểu

Địa Chỉ:
Văn phòng:
 20 Dương Tự Quán, Phường An Lac, Quận Bình Tân
Chi Nhánh: 376 Lê Hồng Phong, Phường 1, Quận 10 HCM
Hotline: 02838300655
Tel: 0916276271 - 0908018459

HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN


Thầy Tuấn 0916 276 271


Thầy Phước 0908 018 459


Cô Tuyền 0963 696 786

LIÊN KẾT WEBSITE
DÀNH CHO GIA SƯ
TIN TỨC NỘI BỘ
HỆ THỐNG GIA SƯ BK

TRUNG TÂM GIA SƯ BÁCH KHOA

Đội ngũ gia sư nhiều năm kinh nghiệm dạy nhiệt tình, dể hiểu

Địa Chỉ:
Văn phòng:
 20 Dương Tự Quán, Phường An Lac, Quận Bình Tân
Chi Nhánh: 376 Lê Hồng Phong, Phường 1, Quận 10 HCM
Hotline: 02838300655
Tel: 0916276271 - 0908018459

GIA SƯ CÁC QUẬN
THỐNG KÊ
Hôm nay ngày:
16/02/2019
 

Apartment for rent | Tieng anh giao tiep | Hoc tieng anh online | Trung tâm gia sư | Dạy tiếng anh trẻ em | Gia su hai phongNien giam thong ke | Tư vấn Y Dược Hà Nội | Thông tin tư vấn tuyển sinh Trực Tuyến | Saigon Pearl Apartment | Saigon Pearl

đá cảnh tự nhiên đá cảnh phong thủy Master gems thiết kế website chuyên nghiệp VSO