LỚP HIỆN CÓ

 


Mã số
Môn - Lớp
Buổi
Địa chỉ
Tình trạng
 

Thông tin lớp học

 • Mã lớp: 1949
 • Yêu cầu: Sinh viên
 • Giới tính: Nữ
 • Yêu cầu khác: Tìm gấp sinh viên nữ giọng Nam có kinh nghiệm kèm cho một học sinh lớp 6.
 • Thời gian: Tối thứ 2,4,6
 • Lương: 1000000₫
 • Liên hệ nhận lớp: 0916276271 ( Thầy Tuấn )

Thông tin lớp học

 • Mã lớp: 1948
 • Yêu cầu: Sinh viên
 • Giới tính: Nữ
 • Yêu cầu khác: cần gấp 1 bạn sinh viên nữ có kinh nghiệm kèm toán hóa sinh 12 cho 1 hs nữ ở Bình Thạnh.
 • Thời gian: thứ 2,4,6 từ 9h-10h30
 • Lương: 1.400.000đ
 • Liên hệ nhận lớp: 0916276271 ( Thầy Tuấn )

Thông tin lớp học

 • Mã lớp: 1947
 • Yêu cầu: Sinh viên
 • Giới tính: Bất kỳ
 • Yêu cầu khác: cần gấp sinh viên bất kỳ có kinh nghiệm kèm anh văn lớp 8 cho 1 hs nam học lực trung bình ở bình thạnh.
 • Thời gian: thứ 3,5 từ 18h-19h30
 • Lương: 800.000đ
 • Liên hệ nhận lớp: 0916276271 ( Thầy Tuấn )

Thông tin lớp học

 • Mã lớp: 1946
 • Yêu cầu: Giáo viên
 • Giới tính: Nam
 • Yêu cầu khác: Cần gấp 1 giáo viên bk có kinh nghiệm, nhiệt tình kèm cho 2 hs lớp 7 và lớp 6
 • Thời gian: Sắp xếp
 • Lương: 2.500.000đ
 • Liên hệ nhận lớp: 0916276271 ( Thầy Tuấn )

Thông tin lớp học

 • Mã lớp: 1945
 • Yêu cầu: Giáo viên
 • Giới tính: Nữ
 • Yêu cầu khác: Cần gấp 1 giáo viên có kinh nghiệm kèm cho 1 hs nữ lý 11 ở khu trung sơn.
 • Thời gian: thứ 4,5 từ 19h-20h30
 • Lương: 1.600.000đ
 • Liên hệ nhận lớp: 0916276271 ( Thầy Tuấn )

Thông tin lớp học

 • Mã lớp: 1941
 • Yêu cầu: Sinh viên
 • Giới tính: Nữ
 • Yêu cầu khác: Cấn gấp 1 sinh viên nữ có kinh nghiệm kèm cho 1 bé gái lớp 3 học lực giỏi.
 • Thời gian: thứ 2,3,4,5,6 từ 18h30-20h
 • Lương: 1.300.000đ
 • Liên hệ nhận lớp: 0916276271 ( Thầy Tuấn )

Thông tin lớp học

 • Mã lớp: 1925
 • Yêu cầu: Sinh viên
 • Giới tính: Nữ
 • Yêu cầu khác: Cần gấp 1 sinh viên nữ có kinh nghiệm kèm toán lý Anh Văn cho 1 hs nữ lớp 10 ở Quận 6.
 • Thời gian: Sắp xếp buổi tối
 • Lương: 1.400.000đ
 • Liên hệ nhận lớp: 0916276271 ( Thầy Tuấn )

Thông tin lớp học

 • Mã lớp: 1929
 • Yêu cầu: Sinh viên
 • Giới tính: Bất kỳ
 • Yêu cầu khác: Cần gấp 1 sinh viên có kinh nghiệm hướng dẩn cho 1 bạn sv nữ Hutech môn vẽ kỹ thuật.
 • Thời gian: Sắp xếp
 • Lương: 2.000.000đ
 • Liên hệ nhận lớp: 0916276271 ( Thầy Tuấn )

Thông tin lớp học

 • Mã lớp: 1940
 • Yêu cầu: Giáo viên
 • Giới tính: Nữ
 • Yêu cầu khác: Cần gấp 1 giáo viên nữ có kinh nghiệm kèm cho 1 bé gái 14t bổ túc chương trình lớp 2 ở Quận 2.
 • Thời gian: Sắp xếp
 • Lương: 2.000.000đ
 • Liên hệ nhận lớp: 0916276271 ( Thầy Tuấn )

Thông tin lớp học

 • Mã lớp: 1939
 • Yêu cầu: Giáo viên
 • Giới tính: Nam
 • Yêu cầu khác: Cần gấp 1 giáo viên nam kèm cho 1 hs nam lớp 10 học trường Trần Văn Giàu học lực trung bình.
 • Thời gian: sắp xếp buổi tối từ 19h-20h30
 • Lương: 3.000.000đ
 • Liên hệ nhận lớp: 0916276271 ( Thầy Tuấn )

Thông tin lớp học

 • Mã lớp: 1937
 • Yêu cầu: Sinh viên
 • Giới tính: Bất kỳ
 • Yêu cầu khác: cần gấp 1 sinh viên nữ có kinh nghiệm kèm cho 1 hs nữ lớp 11 học lực trung bình. tháng đầu lương 1,5tr nếu dạy có kết quả phụ huynh sẽ tăng lương.
 • Thời gian: thứ 2,3,4,5,6 từ 18h-19h30
 • Lương: 1.500.000đ
 • Liên hệ nhận lớp: 0916276271 ( Thầy Tuấn )

Thông tin lớp học

 • Mã lớp: 1935
 • Yêu cầu: Sinh viên
 • Giới tính: Nữ
 • Yêu cầu khác: Cần gấp 1 sinh viên nữ có kinh nghiệm, nghiêm khắc hiểu tâm lý kèm cho 1 hs nữ lớp 10 ở Quận 6.
 • Thời gian: thứ 2,3,4,5,6 từ 19h-20h30
 • Lương: 2.000.000đ
 • Liên hệ nhận lớp: 0916276271 ( Thầy Tuấn )

Thông tin lớp học

 • Mã lớp: 1922
 • Yêu cầu: Giáo viên
 • Giới tính: Bất kỳ
 • Yêu cầu khác: Cần gấp giáo viên có kinh nghiệm kèm cho 1 bé lớp 7 và lớp 9 ở Bình Tân.
 • Thời gian: thứ 2,4,6 từ 17h-20h
 • Lương: 3.000.000đ
 • Liên hệ nhận lớp: 0916276271 ( Thầy Tuấn )

Thông tin lớp học

 • Mã lớp: 1915
 • Yêu cầu: Giáo viên
 • Giới tính: Bất kỳ
 • Yêu cầu khác: Cần tìm gấp giáo viên tốt nghiệp đại học Sư phạm kèm Toán Lý Hóa Anh văn (nếu kèm được) cho một HS lớp 8.
 • Thời gian: thứ 3,5,7 từ 19h30-21h
 • Lương: 2000000₫/3b
 • Liên hệ nhận lớp: 0916276271 ( Thầy Tuấn )

Thông tin lớp học

 • Mã lớp: 1912
 • Yêu cầu: Giáo viên
 • Giới tính: Nữ
 • Yêu cầu khác: Giáo viên có đầy đủ bằng cấp và giấy tờ chứng minh đang là giáo viên dạy Tiếng Anh
 • Thời gian: 19h30 đến 21h
 • Lương: 1.300.000/1 tháng
 • Liên hệ nhận lớp: 0916276271 ( Thầy Tuấn )

Thông tin lớp học

 • Mã lớp: 1860
 • Yêu cầu: Sinh viên
 • Giới tính: Nam
 • Yêu cầu khác: Cần 1 sinh viên nam có kinh nghiệm kèm toán lý hóa lớp 11 cho 1 hs nữ ở Nhà Bè.
 • Thời gian: thứ 2,4,6 từ 17h-18h30
 • Lương: 1.200.000đ
 • Liên hệ nhận lớp: 0916276271 ( Thầy Tuấn )

Thông tin lớp học

 • Mã lớp: 1910
 • Yêu cầu: Giáo viên
 • Giới tính: Bất kỳ
 • Yêu cầu khác: Cần tìm gấp giáo viên nữ hoặc nam dạy Anh Văn giao tiếp cho một học viên nam.
 • Thời gian: Thứ 3,5,7 từ 19h30-21h
 • Lương: 2.400.000đ
 • Liên hệ nhận lớp: 0916276271 ( Thầy Tuấn )

Thông tin lớp học

 • Mã lớp: 1909
 • Yêu cầu: Giáo viên
 • Giới tính: Nữ
 • Yêu cầu khác: Cần gấp 1 gv nữ trẻ năng động dạy tiếng anh cho người Hàn Quốc học ở quận 1.
 • Thời gian: Thứ 2,4,6 từ 18h-19h30
 • Lương: Thoả thuận
 • Liên hệ nhận lớp: 0916276271 ( Thầy Tuấn )

Thông tin lớp học

 • Mã lớp: 1900
 • Yêu cầu: Giáo viên
 • Giới tính: Nữ
 • Yêu cầu khác: Cần gấp giáo viên nữ dạy anh văn cho hv nữ người Hàn Quốc, phát âm rỏ ràng, truyệt đạt tốt.
 • Thời gian: thứ 2,4,6 từ 14h30-16h
 • Lương: thỏa thuận
 • Liên hệ nhận lớp: 0916276271 ( Thầy Tuấn )

Thông tin lớp học

 • Mã lớp: 1899
 • Yêu cầu: Giáo viên
 • Giới tính: Nữ
 • Yêu cầu khác: Cần gấp 1 giáo viên nữ có kinh nghiệm dạy toán lý hóa lớp 10 cho 1 hs nữ ở Quận 7.
 • Thời gian: sắp xếp buổi tối từ 18h30-20h
 • Lương: 2.400.000đ
 • Liên hệ nhận lớp: 0916276271 ( Thầy Tuấn )

Thông tin lớp học

 • Mã lớp: 1894
 • Yêu cầu: Giáo viên
 • Giới tính: Nữ
 • Yêu cầu khác: Cần tìm gấp giáo viên nữ nhiều kinh nghiệm kèm tốt Toán-Lý-Hoá cho một học sinh nữ đang học lớp 10.
 • Thời gian: Sắp xếp theo lịch GV
 • Lương: 2.400.000đ
 • Liên hệ nhận lớp: 0916276271 ( Thầy Tuấn )

Thông tin lớp học

 • Mã lớp: 1889
 • Yêu cầu: Giáo viên
 • Giới tính: Bất kỳ
 • Yêu cầu khác: Cần gấp 1 giáo viên hoặc 1 sinh viên có kinh nghiệm dạy tiếng hoa cho 2 bé lớp 6,4 ở Quận 7.
 • Thời gian: Sắp xếp
 • Lương: GV(3.000.000đ), SV(1.800.000đ)
 • Liên hệ nhận lớp: 0916276271 ( Thầy Tuấn )

Thông tin lớp học

 • Mã lớp: 1872
 • Yêu cầu: Giáo viên
 • Giới tính: Nữ
 • Yêu cầu khác: Cần gấp 1 giáo viên nữ dạy toán kèm cho 1 hs nữ lớp 12 ở quận Bình Tân.
 • Thời gian: thứ 3,5,7 từ 18h30-20h
 • Lương: 800.000đ
 • Liên hệ nhận lớp: 0916276271 ( Thầy Tuấn )

Thông tin lớp học

 • Mã lớp: 1871
 • Yêu cầu: Giáo viên
 • Giới tính: Nữ
 • Yêu cầu khác: Cần gấp 1 giáo viên nữ dạy toán kèm cho 1 hs nữ lớp 12 ở quận Bình Tân.
 • Thời gian: thứ 3,5,7 từ 18h30-20h
 • Lương: 1.600.000đ
 • Liên hệ nhận lớp: 0916276271 ( Thầy Tuấn )

Thông tin lớp học

 • Mã lớp: 1856
 • Yêu cầu: Sinh viên
 • Giới tính: Nữ
 • Yêu cầu khác: Cần gấp 1 sinh viên nữ sư phạm anh có kinh nghiệm kèm cho bé lớp 3 ở Quận 4.
 • Thời gian: sắp xếp thứ 7, CN
 • Lương: 600.000đ
 • Liên hệ nhận lớp: 0916276271 ( Thầy Tuấn )

Thông tin lớp học

 • Mã lớp: 1868
 • Yêu cầu: Giáo viên
 • Giới tính: Bất kỳ
 • Yêu cầu khác: Cần gấp giáo viên có kinh nghiệm chuyện LTDH môn toán kèm cho 1 hs nam lớp 12 ở Hóc Môn.
 • Thời gian: Sắp xếp
 • Lương: 2.000.000đ
 • Liên hệ nhận lớp: 0916276271 ( Thầy Tuấn )

Thông tin lớp học

 • Mã lớp: 1866
 • Yêu cầu: Giáo viên
 • Giới tính: Bất kỳ
 • Yêu cầu khác: Cần gấp 1 giảng viên có kinh nghiệm chuyên Công Nghệ Thông Tin kèm cho 1 sinh viên năm 2 Hutech ở Phú Nhuận.
 • Thời gian: Sắp xếp
 • Lương: thỏa thuận
 • Liên hệ nhận lớp: 0916276271 ( Thầy Tuấn )

Thông tin lớp học

 • Mã lớp: 1859
 • Yêu cầu: Giáo viên
 • Giới tính: Nữ
 • Yêu cầu khác: Cần gấp 1 giáo viên nữ sư phạm có kinh nghiệm kèm hs nam học Đức Trí học lực trung bình.
 • Thời gian: thứ 2,4 từ 18h-19h30
 • Lương: 1.600.000đ
 • Liên hệ nhận lớp: 0916276271 ( Thầy Tuấn )

Thông tin lớp học

 • Mã lớp: 1857
 • Yêu cầu: Sinh viên
 • Giới tính: Bất kỳ
 • Yêu cầu khác: Cần gấp sinh viên có kinh nghiệm, nhiệt tình
 • Thời gian: Trừ thứ 2 và thứ 6
 • Lương: 1.200.000đ
 • Liên hệ nhận lớp: 0916276271 ( Thầy Tuấn )

Thông tin lớp học

 • Mã lớp: 1852
 • Yêu cầu: Sinh viên
 • Giới tính: Nữ
 • Yêu cầu khác: Cần gấp 1 sinh viên nữ có kinh nghiệm kèm toán lý anh văn lớp 6 cho 1 hs nữ đang học trường Phú Định Quận 6 học lục hơi yếu.
 • Thời gian: thứ 2,3,4,5,6 từ 18h30-20h
 • Lương: 1.500.000đ
 • Liên hệ nhận lớp: 0916276271 ( Thầy Tuấn )
1949
3
Đường số 18, phường Bình Hưng Hòa, Quận Bình Tân
Chưa giao
 
1948
3
Phan Văn Hân, Phường 17, Quận Bình Thạnh
Chưa giao
 
1947
2
Đinh Tiên Hoàng, Phường 1, Quận Bình Thạnh
Chưa giao
 
1946
3
Tân kỳ tân quý, P.Tân Sơn Nhì, Quận Tân Phú
Chưa giao
 
1945
2
CC Hồng Lĩnh, khu Trung Sơn, Huyện Bình Chánh
Chưa giao
 
1941
5
Lê Văn Quới(gần chợ Lê Văn Quới), Quận Bình Tân
Chưa giao
 
1925
3
Lý Chiêu Hoàng, Quận 6
Chưa giao
 
1929
3
Ung Văn Khiêm, Phường 25, Quận Bình Thạnh
Chưa giao
 
1940
4
Nguyễn Thị Định, Phường Bình Trưng Tây, Quận 2
Chưa giao
 
1939
4
Chu Văn An, Phường 12, Quận Bình Thạnh
Chưa giao
 
1937
5
Song Hành Ql22, P.Trung Mỹ Tây, Quận 12
Chưa giao
 
1935
5
Cư Xá Phú Lâm B, Phường 13, Quận 6
Chưa giao
 
1922
3
Tên Lữa, Phường Bình Hưng Hòa, Quận Bình Tân
Chưa giao
 
1915
3(4)
Trần Quang Diệu, Phường 13, Quận 3
Chưa giao
 
1912
Tuần 2 buổi vào thứ 3 và thứ 5
Nguyễn Minh Hoàng, p.12, Quận Tân Bình
Chưa giao
 
1860
3
Huỳnh Tấn Phát(gần cầu phú xuân), Huyện Nhà Bè
Chưa giao
 
1910
3
Nhà văn hóa Q.12(Ngã 4 Trung Chánh), Quận 12
Chưa giao
 
1909
3
Nguyễn Trải, Quận 1
Chưa giao
 
1900
3
Mỹ Đức, Phường Tân Phong, Quận 7
Chưa giao
 
1899
3
CC plaza, Phường Phú Mỹ, Quận 7
Chưa giao
 
1894
3
Đường số 18, KDC Bình Hưng, Huyện Bình Chánh
Chưa giao
 
1889
3
Đường số 10, Phường Tân Phú, Quận 7
Chưa giao
 
1872
1
Hồ Học Lãm, Phường An Lạc, Quận Bình Tân
Chưa giao
 
1871
2
Hồ Học Lãm, Phường An Lạc, Quận Bình Tân
Chưa giao
 
1856
2
Khánh Hội, Quận 4
Chưa giao
 
1868
2
Nguyễn Thị Thử, Xã Xuân Thới Sơn, Huyện Hóc Môn
Chưa giao
 
1866
2
Đỗ Tấn Phong, Phường 9, Quận Phú Nhuận
Chưa giao
 
1859
2
Phó Cơ Điều, Phường 6, Quận 11
Chưa giao
 
1857
2
Khu đô thị sài đồng , Quận Long Biên
Chưa giao
 
1852
5
Lê Công Phép, Phường An Lạc, Quận Bình Tân
Chưa giao
 
1 2  3  4  ... NEXT > LAST [1 / 32]
 
DÀNH CHO GIA SƯ
TIN TỨC NỘI BỘ
HỆ THỐNG GIA SƯ BK

TRUNG TÂM GIA SƯ BÁCH KHOA

Đội ngũ gia sư nhiều năm kinh nghiệm dạy nhiệt tình, dể hiểu

Địa Chỉ:
Văn phòng:
 20 Dương Tự Quán, Phường An Lac, Quận Bình Tân
Chi Nhánh: 382/22 Lê Hồng Phong, Phường 1, Quận 10 HCM
Hotline: 0838300655
Tel: 0916276271 - 0908018459

GIA SƯ CÁC QUẬN
THỐNG KÊ
Hôm nay ngày:
28/11/2014
 
Gia sư, dạy kèm
 

Apartment for rent | Tieng anh giao tiep | Hoc tieng anh online | Trung tâm gia sư | Dạy tiếng anh trẻ em | Gia su hai phongNien giam thong ke | Tư vấn Y Dược Hà Nội | Thông tin tư vấn tuyển sinh Trực Tuyến | Saigon Pearl Apartment, Saigon Pearl, Báo giáo dục, Apartment for rent,Thiết kế website, Báo giáo dục, Apartment for rent