LỚP HIỆN CÓ

 


Mã số
Môn - Lớp
Buổi
Địa chỉ
Tình trạng
 

Thông tin lớp học

 • Mã lớp: 1530
 • Yêu cầu: Giáo viên
 • Giới tính: Bất kỳ
 • Yêu cầu khác: Cần tìm gấp giáo viên Tiểu học kèm báo bài lớp 4 cho 2 học sinh học chung(không kèm Tiếng Anh)
 • Thời gian: Sắp xếp 2,4,6 hoặc 3,5,7 buổi sáng từ 8h30- 10h
 • Lương: thỏa thuận
 • Liên hệ nhận lớp: 0916276271 ( Thầy Tuấn )

Thông tin lớp học

 • Mã lớp: 1529
 • Yêu cầu: Sinh viên
 • Giới tính: Bất kỳ
 • Yêu cầu khác: Cần gấp sinh viên có kinh nghiệm kèm anh văn cho 1 bé nam lớp 5 tiếp thu hơi chậm.
 • Thời gian: Sắp xếp
 • Lương: 1.000.000đ
 • Liên hệ nhận lớp: 0916276271 ( Thầy Tuấn )

Thông tin lớp học

 • Mã lớp: 1330
 • Yêu cầu: Giáo viên
 • Giới tính: Nữ
 • Yêu cầu khác: Cần gấp giáo viên nữ có kinh nghiệm kèm Toán, Ngữ Văn, Anh Văn cho 1 hs nam lớp 7 học Võ Trường Toản quận 7. học hè đầu tháng 6 bắt đầu học.
 • Thời gian: 15h30-17h Sắp xếp các ngày trong tuần
 • Lương: 2.000.000đ
 • Liên hệ nhận lớp: 0916276271 ( Thầy Tuấn )

Thông tin lớp học

 • Mã lớp: 1528
 • Yêu cầu: Sinh viên
 • Giới tính: Nữ
 • Yêu cầu khác: cần gấp sinh viên nữ có kinh nghiệm kèm cho hs lớp 6
 • Thời gian: T2 -T4 -T6 ; 18h30 -20h30
 • Lương: 1.000.000đ
 • Liên hệ nhận lớp: 0916276271 ( Thầy Tuấn )

Thông tin lớp học

 • Mã lớp: 1527
 • Yêu cầu: Giáo viên
 • Giới tính: Nữ
 • Yêu cầu khác: Giáo viên là người Hoa hoặc biết nói lưu loát.
 • Thời gian: từ 18h đến 19h30
 • Lương: 3.000.000đ
 • Liên hệ nhận lớp: 0916276271 ( Thầy Tuấn )

Thông tin lớp học

 • Mã lớp: 1526
 • Yêu cầu: Sinh viên
 • Giới tính: Nữ
 • Yêu cầu khác: Cần tìm gấp sinh viên nữ có kinh nghiệm dạy Lý Hóa 11 cho một học sinh nữ.
 • Thời gian: thứ 2,4,6 từ 18h-19h30
 • Lương: thỏa thuận
 • Liên hệ nhận lớp: 0916276271 ( Thầy Tuấn )

Thông tin lớp học

 • Mã lớp: 1524
 • Yêu cầu: Sinh viên
 • Giới tính: Nữ
 • Yêu cầu khác: Tìm sinh viên nữ dạy Toán- Lý- Hóa 12 dễ hiểu cho 1 HS nữ.
 • Thời gian: thứ 2,4,6 từ 19h-21h(2 tiếng)
 • Lương: 1.100.000đ
 • Liên hệ nhận lớp: 0916276271 ( Thầy Tuấn )

Thông tin lớp học

 • Mã lớp: 1456
 • Yêu cầu: Giáo viên
 • Giới tính: Bất kỳ
 • Yêu cầu khác: Cần gấp 1 giáo viên có kinh nghiệm kèm cho 1 bé lớp 1 lên 2 ở Quận 2.
 • Thời gian: Sắp xếp thứ 3,5,7 từ 14h-15h30
 • Lương: 1.500.000đ
 • Liên hệ nhận lớp: 0916276271 ( Thầy Tuấn )

Thông tin lớp học

 • Mã lớp: 1475
 • Yêu cầu: Sinh viên
 • Giới tính: Nam
 • Yêu cầu khác: Cần gấp 1 sinh viên nam có kinh nghiệm kèm cho 1 bé nam lớp 1 ở Nhà Bè. ưu tiên gia sư tốt tiếng anh.
 • Thời gian: thứ 2,4,6 chiều hoặc tối
 • Lương: 1.500.000đ
 • Liên hệ nhận lớp: 0916276271 ( Thầy Tuấn )

Thông tin lớp học

 • Mã lớp: 1495
 • Yêu cầu: Giáo viên
 • Giới tính: Nữ
 • Yêu cầu khác: Cần gấp gv nữ có kinh nghiệm người niềm nam kèm cho 2 bé lớp 4 và lớp 2.
 • Thời gian: thứ 2,3,4,5,6 buổi tối
 • Lương: 3.000.000đ
 • Liên hệ nhận lớp: 0916276271 ( Thầy Tuấn )

Thông tin lớp học

 • Mã lớp: 1518
 • Yêu cầu: Giáo viên
 • Giới tính: Bất kỳ
 • Yêu cầu khác: Cần gấp giáo viên hoặc sinh viên có kinh nghiệm, nhiệt tình kèm cho 1 bé nam chuẩn bị vào lớp 1 ở Củ Chi.
 • Thời gian: sắp xếp từ 17h-18h30
 • Lương: GV(2.000.000đ), SV(1.200.000đ)
 • Liên hệ nhận lớp: 0916276271 ( Thầy Tuấn )

Thông tin lớp học

 • Mã lớp: 1512
 • Yêu cầu: Sinh viên
 • Giới tính: Bất kỳ
 • Yêu cầu khác: sinh viên năm 3 trở lên
 • Thời gian: buổi tối
 • Lương: 50k/buổi
 • Liên hệ nhận lớp: 0916276271 ( Thầy Tuấn )

Thông tin lớp học

 • Mã lớp: 1511
 • Yêu cầu: Giáo viên
 • Giới tính: Nữ
 • Yêu cầu khác: Cần 1 giáo viên nữ có kinh nghiệm tốt nghiệp nhân văn kèm anh văn Lớp 12 và LTDH cho 1 hs nữ.
 • Thời gian: Sắp xếp
 • Lương: 1.600.000đ
 • Liên hệ nhận lớp: 0916276271 ( Thầy Tuấn )

Thông tin lớp học

 • Mã lớp: 1510
 • Yêu cầu: Sinh viên
 • Giới tính: Bất kỳ
 • Yêu cầu khác: Cần gấp 1 gia sư dạy tiếng Đức cho 1 hv nữ 20t dự định du học, học từ sơ cấp lên.
 • Thời gian: thứ 3,5,7 từ 20h-21h30
 • Lương: 1.800.000đ
 • Liên hệ nhận lớp: 0916276271 ( Thầy Tuấn )

Thông tin lớp học

 • Mã lớp: 1483
 • Yêu cầu: Giáo viên
 • Giới tính: Bất kỳ
 • Yêu cầu khác: Cần 1 gia sư có kinh nghiệm kèm cho 1 hs lớp 9 lến 10 Lập Trình Mạng ở Tân Bình.
 • Thời gian: Sắp xếp
 • Lương: 2.400.000đ
 • Liên hệ nhận lớp: 0916276271 ( Thầy Tuấn )

Thông tin lớp học

 • Mã lớp: 1472
 • Yêu cầu: Giáo viên
 • Giới tính: Nữ
 • Yêu cầu khác: Cần gấp 1 giáo viên có kinh nghiệm kèm toán lý hóa cho 1 bé nữ lớp 11 và toán lý cho 1 bé nữ lớp 6 ở Quận Tân Bình.
 • Thời gian: Sắp xếp
 • Lương: thỏa thuận
 • Liên hệ nhận lớp: 0916276271 ( Thầy Tuấn )

Thông tin lớp học

 • Mã lớp: 1436
 • Yêu cầu: Giáo viên
 • Giới tính: Nữ
 • Yêu cầu khác: Cần gấp một giáo viên nữ có kinh nghiệm dạy Tiếng Pháp giao tiếp cho học sinh lớp 8
 • Thời gian: chiều thứ 2 và thứ 6
 • Lương: 1.500.000
 • Liên hệ nhận lớp: 0916276271 ( Thầy Tuấn )

Thông tin lớp học

 • Mã lớp: 1432
 • Yêu cầu: Sinh viên
 • Giới tính: Nữ
 • Yêu cầu khác: Cần gấp 1 sinh viên nữ có kinh nghiệm kèm cho 1 hs nữ lớp 6 lên 7 Quận 2.
 • Thời gian: Sắp xếp sáng hoặc chiều
 • Lương: 1.000.000đ
 • Liên hệ nhận lớp: 0916276271 ( Thầy Tuấn )

Thông tin lớp học

 • Mã lớp: 1419
 • Yêu cầu: Giáo viên
 • Giới tính: Nữ
 • Yêu cầu khác: Cần gấp 1 giáo viên nữ dạy đàn Organ kèm cho bé nữ 10t học đàn căn bản ở Quận 11.
 • Thời gian: Sắp xếp
 • Lương: thỏa thuận
 • Liên hệ nhận lớp: 0916276271 ( Thầy Tuấn )

Thông tin lớp học

 • Mã lớp: 1398
 • Yêu cầu: Giáo viên
 • Giới tính: Bất kỳ
 • Yêu cầu khác: Cần gấp 1 giáo viên có kinh nghiệm kèm môn vẽ cho 2 bé lớp lá và lớp 2 ở Gò Vấp.
 • Thời gian: thứ 6,CN buổi tối
 • Lương: 1.800.000đ
 • Liên hệ nhận lớp: 0916276271 ( Thầy Tuấn )

Thông tin lớp học

 • Mã lớp: 1371
 • Yêu cầu: Giáo viên
 • Giới tính: Nữ
 • Yêu cầu khác: Cần gấp 1 giáo viên nữ dạy anh văn tiểu học kèm cho 3 bé 7t,6t và 4t.
 • Thời gian: Sắp xếp
 • Lương: thỏa thuận
 • Liên hệ nhận lớp: 0916276271 ( Thầy Tuấn )

Thông tin lớp học

 • Mã lớp: 1370
 • Yêu cầu: Sinh viên
 • Giới tính: Nữ
 • Yêu cầu khác: đề nghị là sinh viên học trường khoa học tự nhiên hà nội để kèm toán của chuyên ngoại ngữ. đề nghị liên hệ càng nhanh càg tốt ạ
 • Thời gian: phải liên hệ trực tiếp vs giáo viên để sắp xếp
 • Lương: có thể là 120k
 • Liên hệ nhận lớp: 0916276271 ( Thầy Tuấn )

Thông tin lớp học

 • Mã lớp: 1362
 • Yêu cầu: Sinh viên
 • Giới tính: Nữ
 • Yêu cầu khác: Cần gấp sinh viên nữ có kinh nghiệm kèm toán, Văn, Anh Văn cho 1 hs nữ học Nguyễn Khuyến lớp 8 lên 9. học lực khá.
 • Thời gian: Sắp xếp
 • Lương: 2.000.000đ
 • Liên hệ nhận lớp: 0916276271 ( Thầy Tuấn )

Thông tin lớp học

 • Mã lớp: 1358
 • Yêu cầu: Sinh viên
 • Giới tính: Nữ
 • Yêu cầu khác: Cần 1 sinh viên nữ sư phạm có kinh nghiệm kèm cho bé nữ lớp 2 lên 3 toán, tiếng việt, anh văn Quận 4.
 • Thời gian: thứ 2,3,4,5,6 từ 8h30-10h
 • Lương: 1.500.000đ
 • Liên hệ nhận lớp: 0916276271 ( Thầy Tuấn )

Thông tin lớp học

 • Mã lớp: 1315
 • Yêu cầu: Giáo viên
 • Giới tính: Nữ
 • Yêu cầu khác: Cần gấp giáo viên nữ kèm toán, lý, hóa cho hs nữ mới kết thúc lớp 7 sang năm vào lớp 8.
 • Thời gian: Sắp xếp
 • Lương: 1.500.000đ
 • Liên hệ nhận lớp: 0916276271 ( Thầy Tuấn )

Thông tin lớp học

 • Mã lớp: 1266
 • Yêu cầu: Sinh viên
 • Giới tính: Nam
 • Yêu cầu khác: Cần gấp 1 gia sư vững kiến thức Java hướng dẫn cho 1 bạn sinh viên 4 đang học đại học Hoa Sen ở Quận 11.
 • Thời gian: Sắp xếp
 • Lương: 1.500.000đ
 • Liên hệ nhận lớp: 0916276271 ( Thầy Tuấn )

Thông tin lớp học

 • Mã lớp: 1190
 • Yêu cầu: Giáo viên
 • Giới tính: Nữ
 • Yêu cầu khác: phải có bằng giáo viên dạy ôn thi môn văn cơ bản lớp 9 lên 10
 • Thời gian: 6h
 • Lương: lên gặp bàn bạc sau
 • Liên hệ nhận lớp: 0916276271 ( Thầy Tuấn )

Thông tin lớp học

 • Mã lớp: 1050
 • Yêu cầu: Sinh viên
 • Giới tính: Nữ
 • Yêu cầu khác: Cần gấp SV nữ có kinh nghiệm dạy báo bài cho bé nam học lớp 4
 • Thời gian: thứ 2,3,4,5
 • Lương: 1.000.000đ
 • Liên hệ nhận lớp: 0916276271 ( Thầy Tuấn )

Thông tin lớp học

 • Mã lớp: 998
 • Yêu cầu: Giáo viên
 • Giới tính: Bất kỳ
 • Yêu cầu khác: Cần gấp GV bất kỳ có kinh nghiệm dạy Toán, Lý lớp 7 cho hs nữ đang học Ngọc Thụy học lực yếu toán, lý.
 • Thời gian: thứ 2,4,6 từ 19h-20h30
 • Lương: 3.000.000đ
 • Liên hệ nhận lớp: 0916276271 ( Thầy Tuấn )

Thông tin lớp học

 • Mã lớp: 1023
 • Yêu cầu: Giáo viên
 • Giới tính: Bất kỳ
 • Yêu cầu khác: Cần gấp GV bất kỳ có kinh nghiệm dạy Anh Văn cho bé lớp 4
 • Thời gian: sắp xếp
 • Lương: 2.000.000đ
 • Liên hệ nhận lớp: 0916276271 ( Thầy Tuấn )
1530
3
Lũy Bán Bích(đối diện UBND quận Tân Phú), Quận Tân Phú
Chưa giao
 
1529
3
Lê Đức Thọ, Phường 7, Quận Gò Vấp
Chưa giao
 
1330
3
Lê Văn Lương, Phường Tân Quy, Quận 7
Chưa giao
 
1528
3
Đồng Tâm, Huyện Hóc Môn
Chưa giao
 
1527
3
Phan Khiêm Ích, P. tân phong, Quận 7
Chưa giao
 
1526
3
Phường Tân Hưng, Quận 7
Chưa giao
 
1524
3
Tân Trang, phường 9, Quận Tân Bình
Chưa giao
 
1456
3
Cao ốc Homy Land, Nguyễn Duy Trinh, Phường Bình Trưng Tây, Quận 2
Chưa giao
 
1475
3
Chung Cư Phú Mỹ Thuận, Xã Phú Xuân, Huyện Nhà Bè
Chưa giao
 
1495
5
Gần cầu bình điền, Huyện Bình Chánh
Chưa giao
 
1518
4
Nguyễn Thị Lắng, Ấp Phú Lợi, Xã Tân Phú Trung, Huyện Củ Chi
Chưa giao
 
1512
3
kp2, P.Long bình tân, biên hòa, đồng nai, Thành Phố Biên Hòa - Đồng Nai
Chưa giao
 
1511
2
Phố Huề Ngay, Quận Ba Đình
Chưa giao
 
1510
3
Nguyễn Thái Sơn, Phường 5, Quận Gò Vấp
Chưa giao
 
1483
3
Phạm Văn Hai, Quận Tân Bình
Chưa giao
 
1472
5
Nguyễn Sỹ Sách, Phường 15, Quận Tân Bình
Chưa giao
 
1436
2
Xóm Đất, Phường 8, Quận 11,
Chưa giao
 
1432
3
Đường số 14, Phường Bình Trưng Tây, Quận 2
Chưa giao
 
1419
3
Ông Ích Khiêm, Phường 14, Quận 11
Chưa giao
 
1398
2
Đường số 8, Phường 11, Quận Gò Vấp
Chưa giao
 
1371
3 or 4
Nguyễn Cửu Phú, Xã Tân Kiêng, Huyện Bình Chánh
Chưa giao
 
1370
có thể trên 2
đường láng, hà nội, Quận Đống Đa
Chưa giao
 
1362
5
Vườn Lài, Phường An Phú Đông, Quận 12
Chưa giao
 
1358
5
Lô B1 Chung Cư Phường 3, Quận 4
Chưa giao
 
1315
3
Quốc Lộ 22, Ấp 1, Xã Xuân Thới Sơn, Huyện Hóc Môn
Chưa giao
 
1266
3
Gần trường DH Bách Khoa, Quận 11
Chưa giao
 
1190
3,5,7
Trường Chinh, Quận Thanh Khê
Chưa giao
 
1050
4
Đường TA 21, Phường Thới An, Quận 12
Chưa giao
 
998
3
Ngọc Thụy, Quận Long Biên
Chưa giao
 
1023
3
Lĩnh Nam, Quận Hoàng Mai
Chưa giao
 
1 2  3  4  ... NEXT > LAST [1 / 24]
 
DÀNH CHO GIA SƯ
TIN TỨC NỘI BỘ
HỆ THỐNG GIA SƯ BK

TRUNG TÂM GIA SƯ BÁCH KHOA

Đội ngũ gia sư nhiều năm kinh nghiệm dạy nhiệt tình, dể hiểu

Địa Chỉ:
Văn phòng:
 20 Dương Tự Quán, Phường An Lac, Quận Bình Tân
Chi Nhánh: 382/22 Lê Hồng Phong, Phường 1, Quận 10 HCM
Hotline: 0838300655
Tel: 0916276271 - 0908018459

GIA SƯ CÁC QUẬN
THỐNG KÊ
Hôm nay ngày:
29/07/2014
 
Gia sư, dạy kèm
 

Apartment for rent | Tieng anh giao tiep | Hoc tieng anh online | Trung tâm gia sư | Dạy tiếng anh trẻ em | Gia su hai phongNien giam thong ke | Tư vấn Y Dược Hà Nội | Thông tin tư vấn tuyển sinh Trực Tuyến | Saigon Pearl Apartment, Saigon Pearl, Báo giáo dục, Apartment for rent,Thiết kế website, Báo giáo dục, Apartment for rent