Gia sư, dạy kèm

LỚP HIỆN CÓ

 


Mã số
Môn - Lớp
Buổi
Địa chỉ
Tình trạng
 

Thông tin lớp học

 • Mã lớp: 3325
 • Yêu cầu: Giáo viên
 • Giới tính: Bất kỳ
 • Yêu cầu khác: cần gấp giáo viên giỏi kèm toán lý hóa cho 1 hs nữ lớp 8 học Lê Quý Đôn học lực tốt
 • Thời gian: sắp xếp buổi tối từ 19h30-21h
 • Lương: thỏa thuận
 • Liên hệ nhận lớp: 0916276271 ( Thầy Tuấn )

Thông tin lớp học

 • Mã lớp: 3324
 • Yêu cầu: Sinh viên
 • Giới tính: Nữ
 • Yêu cầu khác: cần gấp sinh viên nữ sư phạm toán kèm toán cho 1 hs nữ lớp 8 ở Gò Vấp
 • Thời gian: thứ 2,4,6 từ 19h-21h
 • Lương: 1.200.000đ
 • Liên hệ nhận lớp: 0916276271 ( Thầy Tuấn )

Thông tin lớp học

 • Mã lớp: 3323
 • Yêu cầu: Giáo viên
 • Giới tính: Nữ
 • Yêu cầu khác: cần gấp giao viên nữ chuyên lý đang đứng lớp có kinh nghiệm kèm lý 12 cho 1 hs nữ học Trưng Vương học lức khá
 • Thời gian: thứ 3,5 từ 17h30-19h
 • Lương: thỏa thuận
 • Liên hệ nhận lớp: 0916276271 ( Thầy Tuấn )

Thông tin lớp học

 • Mã lớp: 3322
 • Yêu cầu: Sinh viên
 • Giới tính: Nữ
 • Yêu cầu khác: cần gấp sinh viên nữ có kinh nghiệm kèm cho 1 hs nữ lớp 10 ở quận 5
 • Thời gian: thứ 2,4,6 từ 18h-20h
 • Lương: 1.400.000đ
 • Liên hệ nhận lớp: 0916276271 ( Thầy Tuấn )

Thông tin lớp học

 • Mã lớp: 3265
 • Yêu cầu: Sinh viên
 • Giới tính: Nữ
 • Yêu cầu khác: cần gấp sinh viên nữ có kinh nghiệm kèm toán lý hóa 10 cho 1 hs nữ đang học Hùng Vương
 • Thời gian: thứ 2,3,4,5 từ 18h
 • Lương: 1.400.000đ
 • Liên hệ nhận lớp: 0916276271 ( Thầy Tuấn )

Thông tin lớp học

 • Mã lớp: 3321
 • Yêu cầu: Giáo viên
 • Giới tính: Nữ
 • Yêu cầu khác: Cần gấp giáo viên nữ có kinh nghiệm, nhiệt tình, trách nhiệm kèm cho 1 bé nam lớp 4 ở Tân Bình
 • Thời gian: thứ 2,3,4,5,7 từ 19h-20h30
 • Lương: thỏa thuận
 • Liên hệ nhận lớp: 0916276271 ( Thầy Tuấn )

Thông tin lớp học

 • Mã lớp: 3316
 • Yêu cầu: Giáo viên
 • Giới tính: Nữ
 • Yêu cầu khác: cần gấp giáo viên nữ có kinh nghiệm kèm hóa cho 1 hs nữ lớp 11 ở Bình Chánh
 • Thời gian: sắp xếp buổi chiều từ 13h-17h
 • Lương: thỏa thuận
 • Liên hệ nhận lớp: 0916276271 ( Thầy Tuấn )

Thông tin lớp học

 • Mã lớp: 3315
 • Yêu cầu: Giáo viên
 • Giới tính: Nữ
 • Yêu cầu khác: cần gấp giáo viên nữ có kinh nghiệm kèm toán cho 1 hs nữ lớp 11 ở Bình Chánh
 • Thời gian: sắp xếp buổi chiều từ 13h-17h
 • Lương: thỏa thuận
 • Liên hệ nhận lớp: 0916276271 ( Thầy Tuấn )

Thông tin lớp học

 • Mã lớp: 3305
 • Yêu cầu: Sinh viên
 • Giới tính: Nữ
 • Yêu cầu khác: cần gấp sinh viên nữ giọng miền nam nói chuẩn kèm bài cho 1 hs lớp 2 ở quận 10
 • Thời gian: thứ 2,3,4,5,6 buổi tối
 • Lương: 1.500.000đ
 • Liên hệ nhận lớp: 0916276271 ( Thầy Tuấn )

Thông tin lớp học

 • Mã lớp: 3314
 • Yêu cầu: Sinh viên
 • Giới tính: Bất kỳ
 • Yêu cầu khác: cần gấp sinh viên hoặc giáo viên có kinh nghiệm dạy tốt lớp 6 kèm cho 1 hs nam ở Quận 8
 • Thời gian: thứ 2,3,4,5,6 từ 17h30-19h
 • Lương: thỏa thuận
 • Liên hệ nhận lớp: 0916276271 ( Thầy Tuấn )

Thông tin lớp học

 • Mã lớp: 3312
 • Yêu cầu: Sinh viên
 • Giới tính: Nữ
 • Yêu cầu khác: cần gấp 1 sinh viên nữ tiếng hoa thành thạo kèm cho 1 bé lớp 1 từ cơ bản đến nâng cao
 • Thời gian: thứ 2,5 từ 19h-20h
 • Lương: 800.000đ
 • Liên hệ nhận lớp: 0916276271 ( Thầy Tuấn )

Thông tin lớp học

 • Mã lớp: 3309
 • Yêu cầu: Giáo viên
 • Giới tính: Bất kỳ
 • Yêu cầu khác: Cần gấp giáo viên hoặc sinh viên bách khóa giỏi toán lý hóa kèm cho 1 hs 11 ở Q.3
 • Thời gian: sắp xếp buối tối từ 20h-22h
 • Lương: thỏa thuận
 • Liên hệ nhận lớp: 0916276271 ( Thầy Tuấn )

Thông tin lớp học

 • Mã lớp: 3301
 • Yêu cầu: Giáo viên
 • Giới tính: Nữ
 • Yêu cầu khác: cần gấp giáo viên hoặc sinh viên giỏi lý kèm lý cho 1 hs nữ lớp 7 ở Bình Thạnh
 • Thời gian: thứ 2,4 từ 17h30-19h
 • Lương: GV(2.000.000đ), SV(1.000.000đ)
 • Liên hệ nhận lớp: 0916276271 ( Thầy Tuấn )

Thông tin lớp học

 • Mã lớp: 3298
 • Yêu cầu: Giáo viên
 • Giới tính: Nữ
 • Yêu cầu khác: Cần gấp giáo viên nữ người miền nam kèm lý cho 1 hs nữ đang học trường công quận 7
 • Thời gian: thứ 3,5,7 từ 18h30-20h)
 • Lương: thỏa thuận
 • Liên hệ nhận lớp: 0916276271 ( Thầy Tuấn )

Thông tin lớp học

 • Mã lớp: 3297
 • Yêu cầu: Giáo viên
 • Giới tính: Nữ
 • Yêu cầu khác: Cần gấp giáo viên nữ người miền nam kèm toán cho 1 hs nữ đang học trường công quận 7
 • Thời gian: thứ 3,5,7 từ (18h30-20h)
 • Lương: thỏa thuận
 • Liên hệ nhận lớp: 0916276271 ( Thầy Tuấn )

Thông tin lớp học

 • Mã lớp: 3271
 • Yêu cầu: Giáo viên
 • Giới tính: Nữ
 • Yêu cầu khác: Cần gấp giáo viên toán dạy giỏi chuyên luyện thi y dược kèm cho 1 hs nữ đang ở Gò Vấp
 • Thời gian: thứ 3,5 từ 19h30-21h
 • Lương: thỏa thuận
 • Liên hệ nhận lớp: 0916276271 ( Thầy Tuấn )

Thông tin lớp học

 • Mã lớp: 3272
 • Yêu cầu: Giáo viên
 • Giới tính: Nữ
 • Yêu cầu khác: Cần gấp giáo viên hóa dạy giỏi chuyên luyện thi y dược kèm cho 1 hs nữ đang ở Gò Vấp
 • Thời gian: thứ 4,6,7 từ 19h30-21h
 • Lương: thỏa thuận
 • Liên hệ nhận lớp: 0916276271 ( Thầy Tuấn )

Thông tin lớp học

 • Mã lớp: 3294
 • Yêu cầu: Giáo viên
 • Giới tính: Nữ
 • Yêu cầu khác: cần gấp giáo viên có kinh nghiệm kèm hóa 12 cho 1 hs nữ đang học Việt Mỹ
 • Thời gian: sắp xếp buổi tối 17h30 hoặc 18h bắt đầu
 • Lương: 1.000.000đ
 • Liên hệ nhận lớp: 0916276271 ( Thầy Tuấn )

Thông tin lớp học

 • Mã lớp: 3293
 • Yêu cầu: Giáo viên
 • Giới tính: Nữ
 • Yêu cầu khác: cần gấp giáo viên có kinh nghiệm kèm hóa 12 cho 1 hs nữ đang học Việt Mỹ
 • Thời gian: sắp xếp buổi tối 17h30 hoặc 18h bắt đầu
 • Lương: 2.000.000đ
 • Liên hệ nhận lớp: 0916276271 ( Thầy Tuấn )

Thông tin lớp học

 • Mã lớp: 3238
 • Yêu cầu: Giáo viên
 • Giới tính: Nữ
 • Yêu cầu khác: cần gấp giáo viên có kinh nghiệm kèm toán 12 cho 1 hs nữ đang học Việt Mỹ
 • Thời gian: sắp xếp buổi tối 17h30 hoặc 18h bắt đầu
 • Lương: Thoả thuận
 • Liên hệ nhận lớp: 0916276271 ( Thầy Tuấn )

Thông tin lớp học

 • Mã lớp: 3292
 • Yêu cầu: Giáo viên
 • Giới tính: Nữ
 • Yêu cầu khác: Cần gấp giáo viên nữ chuyên anh cấp 2 kèm anh cho 1 hs nữ đang học chuyên Trần Đại Nghĩa
 • Thời gian: sắp xếp buổi tối từ 19h30-21h
 • Lương: thỏa thuận
 • Liên hệ nhận lớp: 0916276271 ( Thầy Tuấn )

Thông tin lớp học

 • Mã lớp: 3291
 • Yêu cầu: Giáo viên
 • Giới tính: Nữ
 • Yêu cầu khác: Cần gấp giáo viên nữ chuyên toán cấp 2 kèm toán cho 1 hs nữ đang học chuyên Trần Đại Nghĩa
 • Thời gian: sắp xếp buổi tối từ 19h30-21h
 • Lương: thỏa thuận
 • Liên hệ nhận lớp: 0916276271 ( Thầy Tuấn )

Thông tin lớp học

 • Mã lớp: 3289
 • Yêu cầu: Sinh viên
 • Giới tính: Bất kỳ
 • Yêu cầu khác: Cần gấp sinh viên Tiếng Hàn giỏi kèm cho 1 học viên đi làm học từ cơ bản đến nâng cao ở quận 10
 • Thời gian: sắp xếp buổi tối từ 20h-21h30
 • Lương: thỏa thuận
 • Liên hệ nhận lớp: 0916276271 ( Thầy Tuấn )

Thông tin lớp học

 • Mã lớp: 2929
 • Yêu cầu: Giáo viên
 • Giới tính: Bất kỳ
 • Yêu cầu khác: Cần gấp 10-15 giáo viên hoặc sinh viên năm cuối dạy âm nhạc(đàn piano, organ), dạy ở trường Music Academy Q7, có hợp đồng lâu dài
 • Thời gian: 16h-20
 • Lương: GV(200k-250k/1b), SV(15k-200k/1b)
 • Liên hệ nhận lớp: 0916276271 ( Thầy Tuấn )

Thông tin lớp học

 • Mã lớp: 3285
 • Yêu cầu: Giáo viên
 • Giới tính: Nữ
 • Yêu cầu khác: cần gấp 1 giáo viên nữ dạy tiếng anh người miền nam chuyên về giao tiếp kèm cho 1 hs nam lớp 7 ở Bình Dương
 • Thời gian: thứ 6,7,CN từ 19h-20h30
 • Lương: thỏa thuận
 • Liên hệ nhận lớp: 0916276271 ( Thầy Tuấn )

Thông tin lớp học

 • Mã lớp: 3282
 • Yêu cầu: Giáo viên
 • Giới tính: Bất kỳ
 • Yêu cầu khác: cần gấp giáo viên bất kỳ có kinh nghiệm kèm toán lý hóa cho 1 hs nữ lớp 8 trường Kim Đồng Quận 5
 • Thời gian: sắp xếp
 • Lương: thỏa thuận
 • Liên hệ nhận lớp: 0916276271 ( Thầy Tuấn )

Thông tin lớp học

 • Mã lớp: 3278
 • Yêu cầu: Sinh viên
 • Giới tính: Nữ
 • Yêu cầu khác: cần gấp sinh viên nữ sư phạm có kinh nghiệm
 • Thời gian: từ 18h
 • Lương: 1.200.000đ
 • Liên hệ nhận lớp: 0916276271 ( Thầy Tuấn )

Thông tin lớp học

 • Mã lớp: 3277
 • Yêu cầu: Sinh viên
 • Giới tính: Nữ
 • Yêu cầu khác: Càn gấp sinh viên nữ Bách Khoa giỏi toán lý hóa 3 buoi toi 2-4-6/ tuan kem 3 mon toan ly hoa lớp 8
 • Thời gian: thứ 2,4,6 từ 7-8.30 tối
 • Lương: 1.200.000đ
 • Liên hệ nhận lớp: 0916276271 ( Thầy Tuấn )

Thông tin lớp học

 • Mã lớp: 3269
 • Yêu cầu: Sinh viên
 • Giới tính: Nữ
 • Yêu cầu khác: cần gấp sinh viên nữ sư phạm có kinh nghiệm
 • Thời gian: 2,4,5,6
 • Lương: 1.400.000đ
 • Liên hệ nhận lớp: 0916276271 ( Thầy Tuấn )

Thông tin lớp học

 • Mã lớp: 3264
 • Yêu cầu: Giáo viên
 • Giới tính: Bất kỳ
 • Yêu cầu khác: cần gấp giáo viên chuyên anh văn giao tiếp kèm cho 1 nhóm 4 học viên đi làm từ cơ bản đến nâng cao ở Bình Thạnh
 • Thời gian: thứ 3,5 từ 17h15-18h45
 • Lương: thỏa thuận
 • Liên hệ nhận lớp: 0916276271 ( Thầy Tuấn )
3325
3
Đình Phong Phú, P. Tân Nhơn Phú B, Quận 9
Chưa giao
 
3324
3
Phạm Văn Chiêu, P.14, Quận Gò Vấp
Chưa giao
 
3323
2
Lê Văn Lương, P. Tân Hưng, Quận 7
Chưa giao
 
3322
3
Hải Thượng Lãng Ông, P. 10, Quận 5
Chưa giao
 
3265
3
Phạm Thế Hiển, P.6, Quận 8
Chưa giao
 
3321
5
Lạc Long Quận, P.8, Quận Tân Bình
Chưa giao
 
3316
2
Hoàng Phan Thái(gần chợ Bình Chánh), Huyện Bình Chánh
Chưa giao
 
3315
2
Hoàng Phan Thái(gần chợ Bình Chánh), Huyện Bình Chánh
Chưa giao
 
3305
5
Cách Mạng Tháng 8, P.13, Quận 10
Chưa giao
 
3314
5
Khu Dân Cư chợ Bình Điền, P.7, Quận 8
Chưa giao
 
3312
2
Nơ Trăng Long, Quận Bình Thạnh
Chưa giao
 
3309
4
Lý Chính Thắng, P.8, Quận 3
Chưa giao
 
3301
2
KDC Miếu Nổi, P.3, Quận Bình Thạnh
Chưa giao
 
3298
1
Trần Xuân Soạn, P. Tân Hưng, Quận 7
Chưa giao
 
3297
2
Trần Xuân Soạn, P. Tân Hưng, Quận 7
Chưa giao
 
3271
2
Lê Văn Thọ, Quận Gò Vấp
Chưa giao
 
3272
3
Lê Văn Thọ, Quận Gò Vấp
Chưa giao
 
3294
1
Lê Quang Sung, P.6, Quận 6
Chưa giao
 
3293
2
Lê Quang Sung, P.6, Quận 6
Chưa giao
 
3238
2
Lê Quang Sung, P.6, Quận 6
Chưa giao
 
3292
2
Khu Dân Cư Nam Thịnh, Quận Thủ Đức
Chưa giao
 
3291
2
Khu Dân Cư Nam Thịnh, Quận Thủ Đức
Chưa giao
 
3289
3
Cách Mạng Tháng 8, Quận 10
Chưa giao
 
2929
2-4b
Khu Phú Mỹ Hưng, Quận 7
Chưa giao
 
3285
3
Khu Phố 2 An Phú, Huyện Thuận An - Bình Dương
Chưa giao
 
3282
3
Tên Lửa, P. Bình Trị Đông B, Quận Bình Tân
Chưa giao
 
3278
3
Dương Bá Trạc, P.2, Quận 8
Chưa giao
 
3277
3
Chung cư Phú Hoàng Anh, Huyện Nhà Bè
Chưa giao
 
3269
4
An Dương Vương, P. An Lạc, Quận Bình Tân
Chưa giao
 
3264
2
Nơ Trăng Long, P.13, Quận Bình Thạnh
Chưa giao
 
1 2  3  4  ... NEXT > LAST [1 / 53]
 
HỆ THỐNG GIA SƯ BK

TRUNG TÂM GIA SƯ BÁCH KHOA

Đội ngũ gia sư nhiều năm kinh nghiệm dạy nhiệt tình, dể hiểu

Địa Chỉ:
Văn phòng:
 20 Dương Tự Quán, Phường An Lac, Quận Bình Tân
Chi Nhánh: 382/22 Lê Hồng Phong, Phường 1, Quận 10 HCM
Hotline: 0838300655
Tel: 0916276271 - 0908018459

HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN


Thầy Tuấn 0916 276 271


Thầy Phước 0908 018 459


Cô Tuyền 0963 696 786

LIÊN KẾT WEBSITE
DÀNH CHO GIA SƯ
TIN TỨC NỘI BỘ
HỆ THỐNG GIA SƯ BK

TRUNG TÂM GIA SƯ BÁCH KHOA

Đội ngũ gia sư nhiều năm kinh nghiệm dạy nhiệt tình, dể hiểu

Địa Chỉ:
Văn phòng:
 20 Dương Tự Quán, Phường An Lac, Quận Bình Tân
Chi Nhánh: 382/22 Lê Hồng Phong, Phường 1, Quận 10 HCM
Hotline: 0838300655
Tel: 0916276271 - 0908018459

GIA SƯ CÁC QUẬN
THỐNG KÊ
Hôm nay ngày:
21/10/2016
 

Apartment for rent | Tieng anh giao tiep | Hoc tieng anh online | Trung tâm gia sư | Dạy tiếng anh trẻ em | Gia su hai phongNien giam thong ke | Tư vấn Y Dược Hà Nội | Thông tin tư vấn tuyển sinh Trực Tuyến | Saigon Pearl Apartment | Saigon Pearl

Sổ da cao cấp Sổ tay đẹp Sản xuất sổ da Sản xuất sổ tay In sổ tay Sổ tay bìa da Xưởng sản xuất sổ da Sổ tay cao cấp Cơ sở sản xuất sổ da Sổ tay ghi chép