LỚP HIỆN CÓ

 


Mã số
Môn - Lớp
Buổi
Địa chỉ
Tình trạng
 

Thông tin lớp học

 • Mã lớp: 2084
 • Yêu cầu: Giáo viên
 • Giới tính: Bất kỳ
 • Yêu cầu khác: Cần gấp giáo viên có kinh nghiệm LTDH môn sinh cho 1 hs học Minh Khai ở Quận 11
 • Thời gian: thứ 3,5 học sau 16h
 • Lương: 1.600.000đ
 • Liên hệ nhận lớp: 0916276271 ( Thầy Tuấn )

Thông tin lớp học

 • Mã lớp: 2130
 • Yêu cầu: Sinh viên
 • Giới tính: Bất kỳ
 • Yêu cầu khác:
 • Thời gian: T2,4,6
 • Lương: 1.200.000đ
 • Liên hệ nhận lớp: 0916276271 ( Thầy Tuấn )

Thông tin lớp học

 • Mã lớp: 2129
 • Yêu cầu: Giáo viên
 • Giới tính: Nữ
 • Yêu cầu khác: Cần gấp 1 giáo viên nữ dạy lý có kinh nghiệm kèm cho 1 hs nữ lớp 11 học Bùi Thị Xuân học lực khá
 • Thời gian: CN từ 9h-11h
 • Lương: 1.000.000đ
 • Liên hệ nhận lớp: 0916276271 ( Thầy Tuấn )

Thông tin lớp học

 • Mã lớp: 2092
 • Yêu cầu: Sinh viên
 • Giới tính: Nữ
 • Yêu cầu khác: Cần gấp 1 sinh viên nữ có kinh nghiệm kèm hóa cho 1 hs nữ lớp 10 ở Phú Nhuận
 • Thời gian: Sắp xếp từ 19h-20h30
 • Lương: 500.000đ
 • Liên hệ nhận lớp: 0916276271 ( Thầy Tuấn )

Thông tin lớp học

 • Mã lớp: 2127
 • Yêu cầu: Sinh viên
 • Giới tính: Bất kỳ
 • Yêu cầu khác: Cần gấp sinh viên bất kỳ có kinh nghiệm dạy tốt kèm toán lý hóa cho 1 hs nữ lớp 11 học lực trung bình
 • Thời gian: thứ 3,5,6 tử 17h30-19h
 • Lương: 1.400.000đ
 • Liên hệ nhận lớp: 0916276271 ( Thầy Tuấn )

Thông tin lớp học

 • Mã lớp: 2126
 • Yêu cầu: Giáo viên
 • Giới tính: Nữ
 • Yêu cầu khác: Dạy Toán lý song song, có vốn lý thuyết về 2 môn sâu sắc.
 • Thời gian: thứ 5(17h-19h) hoặc CN(8h-10h)
 • Lương: 1.500.000đ
 • Liên hệ nhận lớp: 0916276271 ( Thầy Tuấn )

Thông tin lớp học

 • Mã lớp: 2125
 • Yêu cầu: Sinh viên
 • Giới tính: Nữ
 • Yêu cầu khác:
 • Thời gian: thứ 2,4,6 từ 18h-19h30
 • Lương: 800.000₫
 • Liên hệ nhận lớp: 0916276271 ( Thầy Tuấn )

Thông tin lớp học

 • Mã lớp: 2124
 • Yêu cầu: Giáo viên
 • Giới tính: Nam
 • Yêu cầu khác: Chuyên kèm học sinh gỏi
 • Thời gian: từ 18h - 19h30
 • Lương: 1.600.000
 • Liên hệ nhận lớp: 0916276271 ( Thầy Tuấn )

Thông tin lớp học

 • Mã lớp: 2118
 • Yêu cầu: Sinh viên
 • Giới tính: Nam
 • Yêu cầu khác: Cần gấp sinh viên nam có kinh nghiệm kèm cho 1 hs nam Toán 12 ở Gò Vấp
 • Thời gian: Sắp xếp
 • Lương: 1.400.000đ
 • Liên hệ nhận lớp: 0916276271 ( Thầy Tuấn )

Thông tin lớp học

 • Mã lớp: 2122
 • Yêu cầu: Giáo viên
 • Giới tính: Nữ
 • Yêu cầu khác:
 • Thời gian: thứ 2,4,6 từ 18h30-20h
 • Lương: 1.500.000đ
 • Liên hệ nhận lớp: 0916276271 ( Thầy Tuấn )

Thông tin lớp học

 • Mã lớp: 2121
 • Yêu cầu: Sinh viên
 • Giới tính: Nam
 • Yêu cầu khác: Cần gấp 1 sinh viên nam có kinh nghiệm kèm toán cho 1 bé lớp 4 ở Tân Bình.
 • Thời gian: thứ 2,3,4,5,6 từ 19h-21h
 • Lương: 1.500.000đ
 • Liên hệ nhận lớp: 0916276271 ( Thầy Tuấn )

Thông tin lớp học

 • Mã lớp: 2120
 • Yêu cầu: Giáo viên
 • Giới tính: Nữ
 • Yêu cầu khác: Cần gấp 1 giáo viên có kinh nghiệm, biết tiếng anh kèm cho 1 bé lớp 3 ở Quận 5
 • Thời gian: thứ 2,3,4,5,6 18h30-20h
 • Lương: 3.000.000đ
 • Liên hệ nhận lớp: 0916276271 ( Thầy Tuấn )

Thông tin lớp học

 • Mã lớp: 2114
 • Yêu cầu: Giáo viên
 • Giới tính: Bất kỳ
 • Yêu cầu khác: Cần gấp giáo viên có kinh nghiệm kèm anh văn 12 cho 1 hs nữ ở Quận 8
 • Thời gian: sắp xếp thứ 2,3,4,5,7 từ 18h
 • Lương: 1.600.000đ
 • Liên hệ nhận lớp: 0916276271 ( Thầy Tuấn )

Thông tin lớp học

 • Mã lớp: 2112
 • Yêu cầu: Giáo viên
 • Giới tính: Bất kỳ
 • Yêu cầu khác: Cần gấp giáo viên có kinh nghiệm kèm toán hóa 12 cho 1 hs nữ ở Quận 8
 • Thời gian: sắp xếp thứ 2,3,4,5,7 từ 18h
 • Lương: 2.400.000đ
 • Liên hệ nhận lớp: 0916276271 ( Thầy Tuấn )

Thông tin lớp học

 • Mã lớp: 2111
 • Yêu cầu: Sinh viên
 • Giới tính: Nữ
 • Yêu cầu khác: Cần gấp 1 sinh viên nữ sư phạm kèm cho 1 bé lớp 1 ớ Thủ Đức
 • Thời gian: thứ 2,3,4,5,6 từ 18h-19h30
 • Lương: 1.500.000đ
 • Liên hệ nhận lớp: 0916276271 ( Thầy Tuấn )

Thông tin lớp học

 • Mã lớp: 2110
 • Yêu cầu: Sinh viên
 • Giới tính: Nam
 • Yêu cầu khác: Cần gấp sv nam sp hoặc bk kèm toán lý hóa cho 1hs lớp 10 ở quận 12
 • Thời gian: sắp xếp buổi tối thứ 2,4,6 hoặc 3,5,7
 • Lương: 1.500.000₫
 • Liên hệ nhận lớp: 0916276271 ( Thầy Tuấn )

Thông tin lớp học

 • Mã lớp: 2107
 • Yêu cầu: Giáo viên
 • Giới tính: Bất kỳ
 • Yêu cầu khác: Cần gấp 1 giáo viên có kinh nghiệm kèm cho 2 bé nam lớp 2 và lớp 5 ở Bình Tân
 • Thời gian: lớp 2(thứ 2,4,6), lớp 3(thứ 3,5,7)
 • Lương: thỏa thuận
 • Liên hệ nhận lớp: 0916276271 ( Thầy Tuấn )

Thông tin lớp học

 • Mã lớp: 2105
 • Yêu cầu: Giáo viên
 • Giới tính: Bất kỳ
 • Yêu cầu khác: Giáo viên chuyên tiếng Anh, có kinh nghiệm, nghiêm túc, nhiệt tình. Dạy bé trai lớp 7 và bé gái lớp 1 đang học Anh Văn trường Việt Mỹ, cần học thêm để nâng cao trinh độ
 • Thời gian: thỏa thuận
 • Lương: thỏa thuận
 • Liên hệ nhận lớp: 0916276271 ( Thầy Tuấn )

Thông tin lớp học

 • Mã lớp: 2104
 • Yêu cầu: Giáo viên
 • Giới tính: Bất kỳ
 • Yêu cầu khác: Cần gấp 1 giáo viên bất kỳ kèm lý hóa lớp 10 cho 1 hs nam ở Bình Chánh
 • Thời gian: Sắp xếp
 • Lương: 2.400.000đ
 • Liên hệ nhận lớp: 0916276271 ( Thầy Tuấn )

Thông tin lớp học

 • Mã lớp: 2103
 • Yêu cầu: Giáo viên
 • Giới tính: Bất kỳ
 • Yêu cầu khác: Cần gấp 1 giáo viên bất kỳ kèm môn vẽ lớp 10 cho 1 hs nam
 • Thời gian: Sắp xếp
 • Lương: 1.000.000đ
 • Liên hệ nhận lớp: 0916276271 ( Thầy Tuấn )

Thông tin lớp học

 • Mã lớp: 2102
 • Yêu cầu: Giáo viên
 • Giới tính: Bất kỳ
 • Yêu cầu khác: Cần gấp 1 giáo viên bất kỳ kèm môn sinh lớp 10 cho 1 hs nam
 • Thời gian: Sắp xếp
 • Lương: 1.000.000đ
 • Liên hệ nhận lớp: 0916276271 ( Thầy Tuấn )

Thông tin lớp học

 • Mã lớp: 2099
 • Yêu cầu: Giáo viên
 • Giới tính: Nữ
 • Yêu cầu khác: Cần gấp giáo viên nữ có kinh nghiệm kèm cho 1 hs nam lớp 4 ở Bình Thạnh.
 • Thời gian: Sắp xếp từ 17h30-19h
 • Lương: 1.500.000đ
 • Liên hệ nhận lớp: 0916276271 ( Thầy Tuấn )

Thông tin lớp học

 • Mã lớp: 2098
 • Yêu cầu: Sinh viên
 • Giới tính: Bất kỳ
 • Yêu cầu khác: Cần gấp 1 sinh viên bất kỳ có kinh nghiệm kèm lý hóa cho 1 hs nam lớp 11 ở Bình Tân
 • Thời gian: Sắp xếp
 • Lương: 1.200.000đ
 • Liên hệ nhận lớp: 0916276271 ( Thầy Tuấn )

Thông tin lớp học

 • Mã lớp: 2097
 • Yêu cầu: Giáo viên
 • Giới tính: Nữ
 • Yêu cầu khác: Mình đang cần tìm gia sư nữ khoảng trên 30 tuổi, để ôn bài cho con gái chuẩn bị thi lên lớp 10 năm nay. Bạn nào có ai quen biết gia sư có uy tín, dạy tốt thì giới thiệu giúp nhé. Thời gian phụ đạo có thể hàng ngày ( nghỉ thứ bảy, Chủ nhật) từ 19:00-21:00 tại quận 4 ( gần cầu Khánh Hội).
 • Thời gian: 19h-21h
 • Lương: thỏa thuận
 • Liên hệ nhận lớp: 0916276271 ( Thầy Tuấn )

Thông tin lớp học

 • Mã lớp: 2093
 • Yêu cầu: Sinh viên
 • Giới tính: Nữ
 • Yêu cầu khác: Cần gấp 1 sinh viên nữ có kinh nghiệm giỏi anh văn và ngữ văn kèm cho 1 hs nữ lớp 7 ở Tân Bình
 • Thời gian: thứ 2,3,4,5,6 từ 18h30-20h
 • Lương: 1.600.000đ
 • Liên hệ nhận lớp: 0916276271 ( Thầy Tuấn )

Thông tin lớp học

 • Mã lớp: 2091
 • Yêu cầu: Giáo viên
 • Giới tính: Bất kỳ
 • Yêu cầu khác: Cần gấp giáo viên hoặc sinh viên có kinh nghiệm kèm anh văn giao tiếp cho 1 học viên nam đã đi làm.
 • Thời gian: Sắp xếp linh động
 • Lương: GV(2.400.000đ), SV(1.500.000đ)
 • Liên hệ nhận lớp: 0916276271 ( Thầy Tuấn )

Thông tin lớp học

 • Mã lớp: 2090
 • Yêu cầu: Giáo viên
 • Giới tính: Nữ
 • Yêu cầu khác: Vì học sinh nữ rất cá tính và hiện đang yếu môn toán và lý nên giáo viên hoặc sinh viên đều được. Yêu cầu: Hiểu về tâm lý học sinh, vui vẻ để có thể giúp học sinh nắm bắt được kiến thức.
 • Thời gian: 19h
 • Lương: thỏa thuận
 • Liên hệ nhận lớp: 0916276271 ( Thầy Tuấn )

Thông tin lớp học

 • Mã lớp: 2085
 • Yêu cầu: Giáo viên
 • Giới tính: Bất kỳ
 • Yêu cầu khác: Cần gấp giáo viên bất kỳ nghiêm khắc kèm cho 1 hs lớp 7 ở Bình Tân.
 • Thời gian: sắp xếp sau 18h
 • Lương: 2.000.000đ
 • Liên hệ nhận lớp: 0916276271 ( Thầy Tuấn )

Thông tin lớp học

 • Mã lớp: 2081
 • Yêu cầu: Giáo viên
 • Giới tính: Nữ
 • Yêu cầu khác: Cần gấp giáo viên nữ có kinh nghiệm kèm toán 12 cho 1 hs nữ ở Phú Nhuận.
 • Thời gian: chọn thứ 4,6,7,CN
 • Lương: 2.000.000đ
 • Liên hệ nhận lớp: 0916276271 ( Thầy Tuấn )

Thông tin lớp học

 • Mã lớp: 2080
 • Yêu cầu: Giáo viên
 • Giới tính: Bất kỳ
 • Yêu cầu khác: Cần gấp giáo viên bất kỳ có kinh nghiệm kèm toán lý LTDH cho 1 hs lớp 12 ở Quận 7
 • Thời gian: Thứ 2,7 hoặc CN
 • Lương: 1.600.000đ
 • Liên hệ nhận lớp: 0916276271 ( Thầy Tuấn )
2084
2
Ông Ích Khiêm, Phường 5, Quận 11
Chưa giao
 
2130
3 buổi
Lý Chính Thắng, F8, Quận 3
Chưa giao
 
2129
1
Bà Hạt, Phường 9, Quận 10
Chưa giao
 
2092
1
Nguyễn Đình Chính, Phường 11, Quận Phú Nhuận
Chưa giao
 
2127
3
Lê Thị Hà, Xã Tân Xuân, Huyện Hóc Môn
Chưa giao
 
2126
1
Nguyễn Minh Hoàng, P.12, Quận Tân Bình
Chưa giao
 
2125
3 buổi
Trần Xuân Soạn, Phường Tân Hưng, Quận 7
Chưa giao
 
2124
3 buổi
CMT8, Phường 12, Quận 10
Chưa giao
 
2118
3
Quang Trung, Quận Gò Vấp
Chưa giao
 
2122
3 buổi
Phan Văn Trị, Phường 11, Quận Bình Thạnh
Chưa giao
 
2121
5
Lăng Cha Cả, Quận Tân Bình
Chưa giao
 
2120
5
Nguyễn Duy, Phường 11, Quận 5
Chưa giao
 
2114
2
Đường số 9 KDC Phong Phú, Xã Bình Hưng, Huyện Bình Chánh
Chưa giao
 
2112
3
Đường số 9 KDC Phong Phú, Xã Bình Hưng, Huyện Bình Chánh
Chưa giao
 
2111
5
Đường Kha Vạn Cân(gần chợ Thủ Đức), Quận Thủ Đức
Chưa giao
 
2110
3
Đường HT 42, KP4, P. Hiệp Thành, Quận 12
Chưa giao
 
2107
3
Gần Vòng Xoay An Lac, Quận Bình Tân
Chưa giao
 
2105
3
P.Tân Tạo A, Q Bình Tân, Quận Bình Tân
Chưa giao
 
2104
3
Ấp 2, Xã Vĩnh Lộc B, Huyện Bình Chánh
Chưa giao
 
2103
1
Phạm Văn Hai, Phường 5, Quận Tân Bình
Chưa giao
 
2102
1
Phạm Văn Hai, Phường 5, Quận Tân Bình
Chưa giao
 
2099
3
Điện Biên Phủ, Phường 25, Quận Bình Thạnh
Chưa giao
 
2098
3
Gần bến xe miền tây, P. Bình Hưng Hòa, Quận Bình Tân
Chưa giao
 
2097
5
ĐOÀN NHƯ HÀI, F12, Quận 4
Chưa giao
 
2093
5
Cách Mạng Tháng 8, Phường 5, Quận Tân Bình
Chưa giao
 
2091
3
Trung Chánh, Quận 12
Chưa giao
 
2090
3
Trần Hữu Trang, Phường 10, Quận Phú Nhuận
Chưa giao
 
2085
3
Tỉnh Lộ 10, Phường Tân Tạo A, Quận Bình Tân
Chưa giao
 
2081
2
Đoàn Thị Điểm, Phường 1, Quận Phú Nhuận
Chưa giao
 
2080
2
Hoàng Quốc Việt, P. Phú Mỹ, Quận 7
Chưa giao
 
1 2  3  4  ... NEXT > LAST [1 / 35]
 
DÀNH CHO GIA SƯ
TIN TỨC NỘI BỘ
HỆ THỐNG GIA SƯ BK

TRUNG TÂM GIA SƯ BÁCH KHOA

Đội ngũ gia sư nhiều năm kinh nghiệm dạy nhiệt tình, dể hiểu

Địa Chỉ:
Văn phòng:
 20 Dương Tự Quán, Phường An Lac, Quận Bình Tân
Chi Nhánh: 382/22 Lê Hồng Phong, Phường 1, Quận 10 HCM
Hotline: 0838300655
Tel: 0916276271 - 0908018459

GIA SƯ CÁC QUẬN
THỐNG KÊ
Hôm nay ngày:
05/03/2015
 
Gia sư, dạy kèm
 

Apartment for rent | Tieng anh giao tiep | Hoc tieng anh online | Trung tâm gia sư | Dạy tiếng anh trẻ em | Gia su hai phongNien giam thong ke | Tư vấn Y Dược Hà Nội | Thông tin tư vấn tuyển sinh Trực Tuyến | Saigon Pearl Apartment, Saigon Pearl, Báo giáo dục, Apartment for rent,Thiết kế website, Báo giáo dục, Apartment for rent