Gia sư, dạy kèm

LỚP HIỆN CÓ

 


Mã số
Môn - Lớp
Buổi
Địa chỉ
Tình trạng
 

Thông tin lớp học

 • Mã lớp: 3739
 • Yêu cầu: Giáo viên
 • Giới tính: Bất kỳ
 • Yêu cầu khác: Cần gấp giáo viên hoặc sinh viên giỏi chuyên ltđh môn toán kèm cho 1 hs nam học Hoàng Hoa Thám, học lực khá
 • Thời gian: Sắp xếp
 • Lương: Thỏa thuận
 • Liên hệ nhận lớp: 0916276271 ( Thầy Tuấn )

Thông tin lớp học

 • Mã lớp: 3737
 • Yêu cầu: Giáo viên
 • Giới tính: Bất kỳ
 • Yêu cầu khác: cần gấp giáo viên anh văn chuyên ltđh ôn thi cho 1 hs 12 ở Bình Thạnh
 • Thời gian: sắp xếp
 • Lương: thỏa thuận
 • Liên hệ nhận lớp: 0916276271 ( Thầy Tuấn )

Thông tin lớp học

 • Mã lớp: 3736
 • Yêu cầu: Giáo viên
 • Giới tính: Bất kỳ
 • Yêu cầu khác: cần gấp giáo viên có kinh nghiệm ôn thi cho 1 bé đang học lớp 4 học Việt Úc
 • Thời gian: sắp xếp
 • Lương: thỏa thuận
 • Liên hệ nhận lớp: 0916276271 ( Thầy Tuấn )

Thông tin lớp học

 • Mã lớp: 3735
 • Yêu cầu: Giáo viên
 • Giới tính: Bất kỳ
 • Yêu cầu khác: cần gấp 1 giáo viên hoặc 1 sinh viên có kinh nghiệm giỏi giao tiếp kèm cho 1 chị đi làm ở quận 5
 • Thời gian: sắp xếp buổi tối 19h30-21h
 • Lương: thỏa thuận
 • Liên hệ nhận lớp: 0916276271 ( Thầy Tuấn )

Thông tin lớp học

 • Mã lớp: 3733
 • Yêu cầu: Giáo viên
 • Giới tính: Nữ
 • Yêu cầu khác: cần gấp giáo viên nữ kèm cho bé lớp 5 học quốc tế ở Quận 2, ưu tiên giáo viên biết tiếng anh
 • Thời gian: thứ 2,4 buổi tối
 • Lương: thỏa thuận
 • Liên hệ nhận lớp: 0916276271 ( Thầy Tuấn )

Thông tin lớp học

 • Mã lớp: 3728
 • Yêu cầu: Sinh viên
 • Giới tính: Bất kỳ
 • Yêu cầu khác: cần gấp 1 sinh viên bất kỳ có kinh nghiệm ltđh Lý kèm cho 1 hs nam Học Nguyễn Thị Diệu(Q.3)
 • Thời gian: thứ 3,5(tối), CN sáng
 • Lương: 1.800.000đ
 • Liên hệ nhận lớp: 0916276271 ( Thầy Tuấn )

Thông tin lớp học

 • Mã lớp: 3699
 • Yêu cầu: Giáo viên
 • Giới tính: Nữ
 • Yêu cầu khác: cần 1 gia sư giáo viên hoăc sinh viên nữ dạy đàn Ghi ta cho 1 bé 18t mới bắt đầu học
 • Thời gian: thứ 2,4,6 tứ 17h
 • Lương: thỏa thuận
 • Liên hệ nhận lớp: 0916276271 ( Thầy Tuấn )

Thông tin lớp học

 • Mã lớp: 3726
 • Yêu cầu: Giáo viên
 • Giới tính: Bất kỳ
 • Yêu cầu khác: cần gấp giáo viên có kinh nghiệm kèm toán cho 1 hs lớp 6 ở Quận 8
 • Thời gian: sắp xếp từ 14h
 • Lương: thỏa thuận
 • Liên hệ nhận lớp: 0916276271 ( Thầy Tuấn )

Thông tin lớp học

 • Mã lớp: 3725
 • Yêu cầu: Giáo viên
 • Giới tính: Bất kỳ
 • Yêu cầu khác: cần gấp giáo viên giỏi kèm Anh Văn cho 1 hs lớp 11 học Trần Khai Nguyên(Q.5) ở Bình Chánh
 • Thời gian: sắp xếp
 • Lương: thỏa thuận
 • Liên hệ nhận lớp: 0916276271 ( Thầy Tuấn )

Thông tin lớp học

 • Mã lớp: 3722
 • Yêu cầu: Sinh viên
 • Giới tính: Nữ
 • Yêu cầu khác: cần gấp 1 sinh viên nữ có kinh nghiệm dạy tốt, nhiệt tình kèm cho bé lớp 1 ở bình Tân
 • Thời gian: thứ 3,5,7 buổi tối
 • Lương: 1.000.000đ
 • Liên hệ nhận lớp: 0916276271 ( Thầy Tuấn )

Thông tin lớp học

 • Mã lớp: 3720
 • Yêu cầu: Sinh viên
 • Giới tính: Nữ
 • Yêu cầu khác: cần gấp sinh viên nữ giỏi hóa có kinh nghiệm kèm hóa cho 1 hs nữ lớp 11 học trường Gò Vấp hợi lực hơi yếu
 • Thời gian: sắp xếp thứ 3,5,7,CN buổi tối
 • Lương: 900.000đ
 • Liên hệ nhận lớp: 0916276271 ( Thầy Tuấn )

Thông tin lớp học

 • Mã lớp: 3719
 • Yêu cầu: Sinh viên
 • Giới tính: Nữ
 • Yêu cầu khác: Cần gấp sinh viên nữ có kinh nghiệm
 • Thời gian: 2 tiếng
 • Lương: 1tr5
 • Liên hệ nhận lớp: 0916276271 ( Thầy Tuấn )

Thông tin lớp học

 • Mã lớp: 3718
 • Yêu cầu: Giáo viên
 • Giới tính: Nữ
 • Yêu cầu khác: cần gấp giáo viên nữ kèm toán ltđh cho 1 hs nữ học Bùi Thị Xuân Q.1
 • Thời gian: chiều hoặc tối thứ 2,4,6
 • Lương: thỏa thuận
 • Liên hệ nhận lớp: 0916276271 ( Thầy Tuấn )

Thông tin lớp học

 • Mã lớp: 3717
 • Yêu cầu: Giáo viên
 • Giới tính: Nữ
 • Yêu cầu khác: cần gấp giáo viên có kinh nghiệm, nhiệt tình
 • Thời gian: 2 giờ
 • Lương: 1.600.000
 • Liên hệ nhận lớp: 0916276271 ( Thầy Tuấn )

Thông tin lớp học

 • Mã lớp: 3715
 • Yêu cầu: Giáo viên
 • Giới tính: Nữ
 • Yêu cầu khác: cần gấp giáo viên nữ dạy anh văn chuyên ltđh kèm cho 1 hs nữ lớp 12 học Nguyễn Hữu Thọ học khá
 • Thời gian: sắp xếp buổi tối sau 18h
 • Lương: thỏa thuận
 • Liên hệ nhận lớp: 0916276271 ( Thầy Tuấn )

Thông tin lớp học

 • Mã lớp: 3714
 • Yêu cầu: Giáo viên
 • Giới tính: Nữ
 • Yêu cầu khác: cần gấp giáo viên sư phạm anh hoặc chuyên ielts kem ielts cho 1 hs nữ lớp 11, học hơi yếu phần ngữ pháp
 • Thời gian: Chiều thứ 3 hoặc chiều thứ 5 sau 15h30
 • Lương: thỏa thuận
 • Liên hệ nhận lớp: 0916276271 ( Thầy Tuấn )

Thông tin lớp học

 • Mã lớp: 3708
 • Yêu cầu: Giáo viên
 • Giới tính: Nữ
 • Yêu cầu khác: cần gấp giáo viên hóa đang đứng lớp hoặc tn sư phạm hóa có kinh nghiệm kèm hóa cho 1 hs nữ học Merie Curie học khá
 • Thời gian: Chiều thứ 3 hoặc chiều thứ 5 sau 15h30
 • Lương: thỏa thuận
 • Liên hệ nhận lớp: 0916276271 ( Thầy Tuấn )

Thông tin lớp học

 • Mã lớp: 3713
 • Yêu cầu: Sinh viên
 • Giới tính: Nữ
 • Yêu cầu khác: cần gấp sinh viên nữ ưu tiên sư phạm có kinh nghiệm, nhiêm khắc kèm cho bé lớp lá ở Gò Vấp
 • Thời gian: thứ 3,5,7 từ 18h-19h30
 • Lương: 1.000.000đ
 • Liên hệ nhận lớp: 0916276271 ( Thầy Tuấn )

Thông tin lớp học

 • Mã lớp: 3705
 • Yêu cầu: Sinh viên
 • Giới tính: Bất kỳ
 • Yêu cầu khác: cần gấp sinh viên năm 1 hoặc năm 2 học Y Dược, Ngoại Thương hoặc Bách Khoa kèm toán lý hóa cho 1 hs lớp 8 ở Gò Vấp
 • Thời gian: thứ 3,5,7 từ 19h-21h
 • Lương: 1.500.000đ
 • Liên hệ nhận lớp: 0916276271 ( Thầy Tuấn )

Thông tin lớp học

 • Mã lớp: 3704
 • Yêu cầu: Giáo viên
 • Giới tính: Nữ
 • Yêu cầu khác: cần gấp giáo viên có kinh nghiệm kèm cho bé lớp 5 ở Tân Bình
 • Thời gian: Thứ 2,4,6
 • Lương: thỏa thuận
 • Liên hệ nhận lớp: 0916276271 ( Thầy Tuấn )

Thông tin lớp học

 • Mã lớp: 3702
 • Yêu cầu: Sinh viên
 • Giới tính: Nữ
 • Yêu cầu khác: cần gấp sinh viên nữ giỏi văn kèm văn cho 1 hs nữ lớp 6 học Nguyễn Gia Thiều ở Tân Bình
 • Thời gian: sắp xếp thứ 2,4,5,6 từ sau 15h
 • Lương: 800.000đ
 • Liên hệ nhận lớp: 0916276271 ( Thầy Tuấn )

Thông tin lớp học

 • Mã lớp: 3697
 • Yêu cầu: Giáo viên
 • Giới tính: Bất kỳ
 • Yêu cầu khác: cần gấp giáo viên chuyên toán ôn thi đại học cho 1 em nữ ôn thi lại vào Công An ở Vĩnh Lộc A, Bình Chánh
 • Thời gian: sắp xếp
 • Lương: thỏa thuận
 • Liên hệ nhận lớp: 0916276271 ( Thầy Tuấn )

Thông tin lớp học

 • Mã lớp: 3698
 • Yêu cầu: Giáo viên
 • Giới tính: Bất kỳ
 • Yêu cầu khác: cần gấp giáo viên chuyên văn ôn thi đại học cho 1 em nữ ôn thi lại vào Công An ở Vĩnh Lộc A, Bình Chánh
 • Thời gian: sắp xếp
 • Lương: thỏa thuận
 • Liên hệ nhận lớp: 0916276271 ( Thầy Tuấn )

Thông tin lớp học

 • Mã lớp: 3695
 • Yêu cầu: Sinh viên
 • Giới tính: Nữ
 • Yêu cầu khác: cần gấp sinh viên nữ có kinh nghiệm kèm tiểu học tiếng anh tốt kèm cho 1 bé lớp 1 ở Q.9
 • Thời gian: thứ 2,3,4,5,6 từ 18h30-20h30
 • Lương: 1.600.000đ
 • Liên hệ nhận lớp: 0916276271 ( Thầy Tuấn )

Thông tin lớp học

 • Mã lớp: 3691
 • Yêu cầu: Giáo viên
 • Giới tính: Bất kỳ
 • Yêu cầu khác: cần gấp giáo viên nghiêm khắc, có kinh nghiệm kèm toán văn cho 1 hs lớp 6 ở Bình Thạnh
 • Thời gian: thứ 2,4,6 từ 18h30
 • Lương: thỏa thuận
 • Liên hệ nhận lớp: 0916276271 ( Thầy Tuấn )

Thông tin lớp học

 • Mã lớp: 3693
 • Yêu cầu: Sinh viên
 • Giới tính: Bất kỳ
 • Yêu cầu khác: cần gấp 1 bạn sinh viên giỏi tiếng anh về giáo tiếp kèm cho 1 học viên nữ sv năm 2
 • Thời gian: thứ 3,5,7,CN chiều hoặc tối
 • Lương: thỏa thuận
 • Liên hệ nhận lớp: 0916276271 ( Thầy Tuấn )

Thông tin lớp học

 • Mã lớp: 3692
 • Yêu cầu: Giáo viên
 • Giới tính: Bất kỳ
 • Yêu cầu khác: cần gấp giáo viên toán có kinh nghiệm kèm toán 12 cho 1 hs nam học Quốc tế Á Châu, học hơi yếu
 • Thời gian: sắp xếp sau 19h
 • Lương: thỏa thuận
 • Liên hệ nhận lớp: 0916276271 ( Thầy Tuấn )

Thông tin lớp học

 • Mã lớp: 3690
 • Yêu cầu: Sinh viên
 • Giới tính: Bất kỳ
 • Yêu cầu khác: cần gấp sinh viên có kinh nghiệm dạy tiểu học kèm cho 1 hs lớp 5 ở Bình Tân
 • Thời gian: thứ 3,5,7 sắp xếp từ 14h-17h
 • Lương: 1.200.000đ
 • Liên hệ nhận lớp: 0916276271 ( Thầy Tuấn )

Thông tin lớp học

 • Mã lớp: 3687
 • Yêu cầu: Giáo viên
 • Giới tính: Bất kỳ
 • Yêu cầu khác: cần gấp giáo viên nữ giỏi văn, giáo viên trường chuyên càng tốt kèm Ngữ Văn cho 1 hs lớp 7 ở Bình Tân
 • Thời gian: thứ 7,CN buổi chiều
 • Lương: thỏa thuận
 • Liên hệ nhận lớp: 0916276271 ( Thầy Tuấn )

Thông tin lớp học

 • Mã lớp: 3684
 • Yêu cầu: Sinh viên
 • Giới tính: Nữ
 • Yêu cầu khác: Cần gấp sinh viên nữ có kinh nghiệm, nhiêm túc kèm cho 1 bé gái lớp 3
 • Thời gian: sắp xếp
 • Lương: 1.500.000đ
 • Liên hệ nhận lớp: 0916276271 ( Thầy Tuấn )
3739
3
Xô Viết Nghệ Tỉnh, P.21, Quận Bình Thạnh
Chưa giao
 
3737
3
Đinh Tiên Hoàng, P.3, Quận Bình Thạnh
Chưa giao
 
3736
5-10
Lê Quang Định, Quận Bình Thạnh
Chưa giao
 
3735
3
Nguyễn Trãi, Phường 2, Quận 5
Chưa giao
 
3733
2
Đường 37 Nguyễn Văn Hưởng, P. Thảo Điền, Quận 2
Chưa giao
 
3728
3
Đường 3 tháng 2, P.12, Quận 10
Chưa giao
 
3699
3
Nguyễn Thị Tú, P. BHH-B, Quận Bình Tân
Chưa giao
 
3726
2
Gần cầu Nguyễn Văn Cứ, Quận 8
Chưa giao
 
3725
2
Cách Vòng Xoay An Lạc 800m, Huyện Bình Chánh
Chưa giao
 
3722
3
Đường số 1, P. Bình Trị Đông B, Quận Bình Tân
Chưa giao
 
3720
2
Quang Trung, P.11, Quận Gò Vấp
Chưa giao
 
3719
3
Phạm Thái Bường, Quận 7
Chưa giao
 
3718
3
Lê Văn Lương, Xã Phước Kiểng, Huyện Nhà Bè
Chưa giao
 
3717
3
Nguyễn Thị Tần, P.2, Quận 8
Chưa giao
 
3715
3
Xóm Chiếu, Phường 14, Quận 4
Chưa giao
 
3714
1
Đường 21, P. Bình Trị Đông B, Quận Bình Tân
Chưa giao
 
3708
1
Đường 21, P. Bình Trị Đông B, Quận Bình Tân
Chưa giao
 
3713
3
Đường số 11, P.11, Quận Gò Vấp
Chưa giao
 
3705
3
Tân Sơn, P.12, Quận Gò Vấp
Chưa giao
 
3704
3
Trương Công Định, P.14, Quận Tân Bình
Chưa giao
 
3702
2
Bành Văn Trân, P.7, Quận Tân Bình
Chưa giao
 
3697
3
Liên ấp 6-2, Vĩnh Lộc A, Huyện Bình Chánh
Chưa giao
 
3698
2-3
Liên ấp 6-2, Vĩnh Lộc A, Huyện Bình Chánh
Chưa giao
 
3695
5
Nguyễn Xiển, P. Long Thạnh Mỹ, Quận 9
Chưa giao
 
3691
3
Chiến Thắng, P.9, Quận Phú Nhuận
Chưa giao
 
3693
3
Gần Ngã 4 An Sương, Quận 12
Chưa giao
 
3692
3
Gần Ngã 5 Chuồng Chó, Quận Gò Vấp
Chưa giao
 
3690
3
Đường 2B, P. An Lạc A, Quận Bình Tân
Chưa giao
 
3687
2
Tỉnh Lộ 10, Quận Bình Tân
Chưa giao
 
3684
3
Ngõ 14, Chợ Ngọc Hà, Quận Ba Đình
Chưa giao
 
1 2  3  4  ... NEXT > LAST [1 / 61]
 
HỆ THỐNG GIA SƯ BK

TRUNG TÂM GIA SƯ BÁCH KHOA

Đội ngũ gia sư nhiều năm kinh nghiệm dạy nhiệt tình, dể hiểu

Địa Chỉ:
Văn phòng:
 20 Dương Tự Quán, Phường An Lac, Quận Bình Tân
Chi Nhánh: 382/22 Lê Hồng Phong, Phường 1, Quận 10 HCM
Hotline: 0838300655
Tel: 0916276271 - 0908018459

HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN


Thầy Tuấn 0916 276 271


Thầy Phước 0908 018 459


Cô Tuyền 0963 696 786

LIÊN KẾT WEBSITE
DÀNH CHO GIA SƯ
TIN TỨC NỘI BỘ
HỆ THỐNG GIA SƯ BK

TRUNG TÂM GIA SƯ BÁCH KHOA

Đội ngũ gia sư nhiều năm kinh nghiệm dạy nhiệt tình, dể hiểu

Địa Chỉ:
Văn phòng:
 20 Dương Tự Quán, Phường An Lac, Quận Bình Tân
Chi Nhánh: 382/22 Lê Hồng Phong, Phường 1, Quận 10 HCM
Hotline: 0838300655
Tel: 0916276271 - 0908018459

GIA SƯ CÁC QUẬN
THỐNG KÊ
Hôm nay ngày:
23/04/2017
 

Apartment for rent | Tieng anh giao tiep | Hoc tieng anh online | Trung tâm gia sư | Dạy tiếng anh trẻ em | Gia su hai phongNien giam thong ke | Tư vấn Y Dược Hà Nội | Thông tin tư vấn tuyển sinh Trực Tuyến | Saigon Pearl Apartment | Saigon Pearl

Sổ da cao cấp Sổ tay đẹp Sản xuất sổ da Sản xuất sổ tay In sổ tay Sổ tay bìa da Xưởng sản xuất sổ da Sổ tay cao cấp Cơ sở sản xuất sổ da Sổ tay ghi chép Sổ tay handmade Sổ bìa da Sổ tay vintage Quà tặng sổ da Sổ tay da