Gia sư, dạy kèm

LỚP HIỆN CÓ

 


Mã số
Môn - Lớp
Buổi
Địa chỉ
Tình trạng
 

Thông tin lớp học

 • Mã lớp: 3470
 • Yêu cầu: Giáo viên
 • Giới tính: Nữ
 • Yêu cầu khác: cần gấp 1 giáo viên tiểu học từ 30-40t kèm cho 1 bé lớp 3 ở quận 1
 • Thời gian: thứ 2,4,6 or 3,5,7 từ 17h30-19h
 • Lương: thỏa thuận
 • Liên hệ nhận lớp: 0916276271 ( Thầy Tuấn )

Thông tin lớp học

 • Mã lớp: 3336
 • Yêu cầu: Sinh viên
 • Giới tính: Nữ
 • Yêu cầu khác: cần gấp sinh viên nữ có kinh nghiệm kèm toán lý hóa cho 1 hs nữ lớp 11 ở Q.11
 • Thời gian: thứ 2,4,6 or 3,5,7 từ 19h-20h30
 • Lương: 1.400.000đ
 • Liên hệ nhận lớp: 0916276271 ( Thầy Tuấn )

Thông tin lớp học

 • Mã lớp: 3467
 • Yêu cầu: Sinh viên
 • Giới tính: Nữ
 • Yêu cầu khác: cần gấp sinh viên sư phạm kèm cho 1 bé lớp 4 ở Quận 4
 • Thời gian: thứ 2,3,4,5,6 từ 18h-20h
 • Lương: 1.800.000đ
 • Liên hệ nhận lớp: 0916276271 ( Thầy Tuấn )

Thông tin lớp học

 • Mã lớp: 3465
 • Yêu cầu: Sinh viên
 • Giới tính: Nữ
 • Yêu cầu khác: cần gấp sinh viên nữ có kinh nghiệm kèm toán lý hóa cho 2 hs lớp 8 ở Quận 12
 • Thời gian: thứ 2,4,CN từ 19h-21h
 • Lương: 1.600.000đ
 • Liên hệ nhận lớp: 0916276271 ( Thầy Tuấn )

Thông tin lớp học

 • Mã lớp: 3464
 • Yêu cầu: Sinh viên
 • Giới tính: Bất kỳ
 • Yêu cầu khác: cần gấp sinh viên có kinh nghiệm kèm lý cho 1 hs lớp 11 ở Bình Tân
 • Thời gian: thứ 7(15h-17h)
 • Lương: 500.000đ
 • Liên hệ nhận lớp: 0916276271 ( Thầy Tuấn )

Thông tin lớp học

 • Mã lớp: 3463
 • Yêu cầu: Sinh viên
 • Giới tính: Nữ
 • Yêu cầu khác: cần gấp 1 sinh viên nữ kèm toán lý lớp 7 cho 1 hs nam ở quận 8
 • Thời gian: thứ 2,4,6 từ 18h-20h
 • Lương: 1.200.000đ
 • Liên hệ nhận lớp: 0916276271 ( Thầy Tuấn )

Thông tin lớp học

 • Mã lớp: 3462
 • Yêu cầu: Sinh viên
 • Giới tính: Nam
 • Yêu cầu khác: cần gấp sinh viên nam kèm lý hóa 12 cho 1 hs nam ở Bình Tân
 • Thời gian: thứ 3,5,7 từ 18h trở đi
 • Lương: 1.500.000đ
 • Liên hệ nhận lớp: 0916276271 ( Thầy Tuấn )

Thông tin lớp học

 • Mã lớp: 3457
 • Yêu cầu: Sinh viên
 • Giới tính: Nữ
 • Yêu cầu khác: cần gấp 1 sinh viên nữ kèm anh văn cho 1 hs lớp 11 ở Quận 8
 • Thời gian: thứ 3,5 từ 18h30-20h30
 • Lương: 1.000.000đ
 • Liên hệ nhận lớp: 0916276271 ( Thầy Tuấn )

Thông tin lớp học

 • Mã lớp: 3456
 • Yêu cầu: Giáo viên
 • Giới tính: Bất kỳ
 • Yêu cầu khác: cần gấp giáo viên hóa có kinh nghiệm người miền nam kèm cho 1 hs lớp 10 ở quận 3
 • Thời gian: thứ 2,4 từ 19h-20h30
 • Lương: 2.000.000đ
 • Liên hệ nhận lớp: 0916276271 ( Thầy Tuấn )

Thông tin lớp học

 • Mã lớp: 3455
 • Yêu cầu: Sinh viên
 • Giới tính: Nữ
 • Yêu cầu khác: cần gấp sinh viên nữ kèm toán 12 cho 1 hs nữ ở Bình Hưng, Huyện Bình Chánh
 • Thời gian: sắp xếp
 • Lương: 1.000.000đ
 • Liên hệ nhận lớp: 0916276271 ( Thầy Tuấn )

Thông tin lớp học

 • Mã lớp: 3451
 • Yêu cầu: Sinh viên
 • Giới tính: Nữ
 • Yêu cầu khác: cần gấp sinh viên nữ có kinh nghiệm, dạy giỏi kèm bái bài cho 1 hs nữ lớp 8
 • Thời gian: thứ 2,3,4,5,6 từ 19h-21h
 • Lương: 2.000.000đ
 • Liên hệ nhận lớp: 0916276271 ( Thầy Tuấn )

Thông tin lớp học

 • Mã lớp: 3433
 • Yêu cầu: Sinh viên
 • Giới tính: Nữ
 • Yêu cầu khác: cần gấp sinh viên nữ kèm lý hóa cho 1 hs nữ lớp 10
 • Thời gian: thứ 3,5,7 từ 18h-20h
 • Lương: 1.300.000đ
 • Liên hệ nhận lớp: 0916276271 ( Thầy Tuấn )

Thông tin lớp học

 • Mã lớp: 3450
 • Yêu cầu: Giáo viên
 • Giới tính: Bất kỳ
 • Yêu cầu khác: cần gấp giáo viên có kinh nghiệm chuyên ngành hóa kèm tốt lý hóa cho 1 hs lớp 9 ở Tân Bình
 • Thời gian: thứ 2,6 từ (19h-20h30)
 • Lương: 1.600.000đ
 • Liên hệ nhận lớp: 0916276271 ( Thầy Tuấn )

Thông tin lớp học

 • Mã lớp: 3449
 • Yêu cầu: Sinh viên
 • Giới tính: Nam
 • Yêu cầu khác: cần gấp sinh viên nam có kinh nghiệm kèm bài cho bé lớp 1 ở Thủ Đức
 • Thời gian: thứ 3,6,7 từ 19h-21h
 • Lương: 1.000.000đ
 • Liên hệ nhận lớp: 0916276271 ( Thầy Tuấn )

Thông tin lớp học

 • Mã lớp: 3446
 • Yêu cầu: Sinh viên
 • Giới tính: Nữ
 • Yêu cầu khác: cần gấp sinh viên nữ có kinh nghiệm kèm toán lớp 10 cho 1 hs nữ Bình Thạnh
 • Thời gian: thứ 2,4,6 chỉ học buổi sáng
 • Lương: 1.400.000đ
 • Liên hệ nhận lớp: 0916276271 ( Thầy Tuấn )

Thông tin lớp học

 • Mã lớp: 3445
 • Yêu cầu: Giáo viên
 • Giới tính: Bất kỳ
 • Yêu cầu khác: cần gấp 1 giáo viên tiểu học có kinh nghiệm kèm cho 1 học viên nam 38t học từ lớp 1 lên, đang ở Bình Dương
 • Thời gian: thứ 2,3,4,5,6 từ 19h-21h
 • Lương: thỏa thuận
 • Liên hệ nhận lớp: 0916276271 ( Thầy Tuấn )

Thông tin lớp học

 • Mã lớp: 3444
 • Yêu cầu: Sinh viên
 • Giới tính: Nữ
 • Yêu cầu khác: cần gấp sinh viên nữ có kinh nghiệm dạy tốt toán lý hóa(ưu tiên sv giỏi hóa) kèm cho 1 hs nữ lớp 11 ở Tân Phú
 • Thời gian: sắp xếp thứ 2,3,4,5 buổi tối
 • Lương: 1.400.000đ
 • Liên hệ nhận lớp: 0916276271 ( Thầy Tuấn )

Thông tin lớp học

 • Mã lớp: 3421
 • Yêu cầu: Sinh viên
 • Giới tính: Nữ
 • Yêu cầu khác: cần gấp sinh viên nữ chuyên lý kèm cho 1 hs nữ 12
 • Thời gian: thứ 2,4 từ 17h30-19h
 • Lương: 1.000.000đ
 • Liên hệ nhận lớp: 0916276271 ( Thầy Tuấn )

Thông tin lớp học

 • Mã lớp: 3440
 • Yêu cầu: Giáo viên
 • Giới tính: Nữ
 • Yêu cầu khác: cần gấp giáo viên nữ có kinh nghiệm, đứng tuổi kèm toán, tiếng việt cho 1 bé lớp 5 học Á Châu ở Tân Phú
 • Thời gian: các buổi tối trong tuần
 • Lương: thỏa thuận
 • Liên hệ nhận lớp: 0916276271 ( Thầy Tuấn )

Thông tin lớp học

 • Mã lớp: 3438
 • Yêu cầu: Giáo viên
 • Giới tính: Nam
 • Yêu cầu khác: cần gấp giáo viên hoặc sinh viên nam kèm toán cho 1 hs nam lớp 6 ở Q.12
 • Thời gian: sắp xếp từ 19h-20h30
 • Lương: GV(2,4tr), SV(1,2tr)
 • Liên hệ nhận lớp: 0916276271 ( Thầy Tuấn )

Thông tin lớp học

 • Mã lớp: 3437
 • Yêu cầu: Sinh viên
 • Giới tính: Nữ
 • Yêu cầu khác: cần gấp sinh viên nữ giỏi toán lý hóa kèm cho 1 hs nữ lớp 12 ở Bình Tân
 • Thời gian: sắp xếp
 • Lương: 2.000.000đ
 • Liên hệ nhận lớp: 0916276271 ( Thầy Tuấn )

Thông tin lớp học

 • Mã lớp: 3428
 • Yêu cầu: Sinh viên
 • Giới tính: Bất kỳ
 • Yêu cầu khác: Sinh viên cần có bằng tiếng Pháp B1 trở nên và có kinh nghiệm trong việc dạy.
 • Thời gian: Có thể sáng hoặc chiều tùy ý . đa số là chiều. Tiếng Pháp và tiếng Anh sẽ học riêng và 3 buổi/ 1 tuần
 • Lương: 150 - 180k/1 buổi
 • Liên hệ nhận lớp: 0916276271 ( Thầy Tuấn )

Thông tin lớp học

 • Mã lớp: 3429
 • Yêu cầu: Sinh viên
 • Giới tính: Nữ
 • Yêu cầu khác: cần gấp 1 sinh viên nữ có kinh nghiệm kèm cho 1 hs nam ôn lại chương trình phổ thông từ cơ bản ở Bình Dương
 • Thời gian: Thứ 4,6,7,CN thời gian sắp xếp
 • Lương: Thoả thuận
 • Liên hệ nhận lớp: 0916276271 ( Thầy Tuấn )

Thông tin lớp học

 • Mã lớp: 3436
 • Yêu cầu: Giáo viên
 • Giới tính: Bất kỳ
 • Yêu cầu khác: cần gấp 5 giáo viên bất kỳ ưu tiên nữ dạy anh văn thiếu nhi ở trung tâm ngoại ngữ ở quận 12
 • Thời gian: thứ 2,4,6 và 3,5,7 từ (17h45-19h15, 19h30-21h), Thứ 7,CN( sáng và chiều)
 • Lương: dạy thiếu nhi(650-100k/1 tiết), người lớn(80-150k/1 tiết)
 • Liên hệ nhận lớp: 0916276271 ( Thầy Tuấn )

Thông tin lớp học

 • Mã lớp: 3434
 • Yêu cầu: Sinh viên
 • Giới tính: Nam
 • Yêu cầu khác: cần gấp 1 sinh viên có kinh nghiệm kèm báo bài cho 1 học sinh nam lớp 7 ở Hóc Môn
 • Thời gian: thứ 2,4,6 or 3,5,7 tứ 17h30 trở đi
 • Lương: 1.200.000đ
 • Liên hệ nhận lớp: 0916276271 ( Thầy Tuấn )

Thông tin lớp học

 • Mã lớp: 3431
 • Yêu cầu: Sinh viên
 • Giới tính: Nữ
 • Yêu cầu khác: cần gấp sinh viên nữ có kinh nghiệm kèm lý hóa cho 1 hs nữ lớp 11 ở Tân Phú
 • Thời gian: thứ 2,3,4 từ 18h hoặc 18h30
 • Lương: 1.400.000đ
 • Liên hệ nhận lớp: 0916276271 ( Thầy Tuấn )

Thông tin lớp học

 • Mã lớp: 3426
 • Yêu cầu: Sinh viên
 • Giới tính: Nữ
 • Yêu cầu khác: cần gấp sinh viên nữ kèm toán lý văn cho 1 hs nữ đang học Nguyễn Thị Thập học lực khá giỏi
 • Thời gian: thứ 3,5,7 từ 17h30-19h30
 • Lương: 1.200.000đ
 • Liên hệ nhận lớp: 0916276271 ( Thầy Tuấn )

Thông tin lớp học

 • Mã lớp: 3424
 • Yêu cầu: Giáo viên
 • Giới tính: Nữ
 • Yêu cầu khác: cần gấp giáo viên nữ đang đứng lớp kèm anh văn cho 2 bé 10t và 5t ở Thủ Đức
 • Thời gian: thứ 2,4(18h30-20h), thứ 7,CN(19h30-21h)
 • Lương: thỏa thuận
 • Liên hệ nhận lớp: 0916276271 ( Thầy Tuấn )

Thông tin lớp học

 • Mã lớp: 3422
 • Yêu cầu: Giáo viên
 • Giới tính: Nữ
 • Yêu cầu khác: Cần gấp giáo viên nữ dạy tiểu học người niềm nam kèm cho 1 bé lớp lá sang năm vô lớp 1 ở quận 12
 • Thời gian: thứ 2,4,6 từ 19h-20h30
 • Lương: 2.000.000đ
 • Liên hệ nhận lớp: 0916276271 ( Thầy Tuấn )

Thông tin lớp học

 • Mã lớp: 3419
 • Yêu cầu: Sinh viên
 • Giới tính: Nữ
 • Yêu cầu khác: cần gấp sinh viên có kinh nghiệm dạy tốt toán lý hóa lớp 8
 • Thời gian: thứ 3,5,7 tứ 18h-19h30
 • Lương: 1.200.000đ
 • Liên hệ nhận lớp: 0916276271 ( Thầy Tuấn )
3470
3
Bùi Viện, P. Phạm Ngũ Lão, Quận 1
Chưa giao
 
3336
3
Lê Đại Hành, P.15, Quận 11
Chưa giao
 
3467
5
Đoàn Văn Bơ, Phường 9, Quận 4
Chưa giao
 
3465
3
Phan Văn Hớn, P. Tân Thới Nhất, Quận 12
Chưa giao
 
3464
1
Đường số 7A, P. BTĐ B, Quận Bình Tân
Chưa giao
 
3463
3
Đặng Chất, Phường 2, Quận 8
Chưa giao
 
3462
3
Hương Lộ 2, P. BTD A, Quận Bình Tân
Chưa giao
 
3457
2
Nguyễn Chế Nghĩa, P.12, Quận 8
Chưa giao
 
3456
2
CMT8, Phường 10, Quận 3
Chưa giao
 
3455
2
Đường số 18, KDC Bình Hưng, Huyện Bình Chánh
Chưa giao
 
3451
5
Nguyễn Cảnh Chân, P. Cầu Kho, Quận 1
Chưa giao
 
3433
3
Phạm Thế Hiển, P.6, Quận 8
Chưa giao
 
3450
2
Nguyễn Minh Hoàng, P.12, Quận Tân Bình
Chưa giao
 
3449
3
Hoàng Diệu 2, P. Bình Chiểu, Quận Thủ Đức
Chưa giao
 
3446
3
Lô C-CC Ngô Tất Tố, P.19, Quận Bình Thạnh
Chưa giao
 
3445
5
Khu Phố 8, P. Phú Mỹ, TP Thủ Dầu Một - Bình Dương
Chưa giao
 
3444
3
Phan Anh, P. Bình Trị Đông, Quận Tân Phú
Chưa giao
 
3421
2
Đường số 18, KDC Bình Hưng, Huyện Bình Chánh
Chưa giao
 
3440
3
Đường D15, P. Tây Thạnh, Quận Tân Phú
Chưa giao
 
3438
3
Đường TX22, P. Thạnh Xuân, Quận 12
Chưa giao
 
3437
4
Đường số 3, P. Bình Hưng Hòa, Quận Bình Tân
Chưa giao
 
3428
3-5
Phố Lê Thanh Nghị , Quận Hai Bà Trưng
Chưa giao
 
3429
2
Vĩnh phú 40, Huyện Thuận An - Bình Dương
Chưa giao
 
3436
3-5
Gần Ngã 4 An Sương, Quận 12
Chưa giao
 
3434
3
Ấp 5, Xã Xuân Thới Thượng, Huyện Hóc Môn
Chưa giao
 
3431
3
Võ Công Tồn(Gần Chợ Tân Hương), P. Tân Quý, Quận Tân Phú
Chưa giao
 
3426
3
Lê Văn Lương, Xã Phước Kiểng, Huyện Nhà Bè
Chưa giao
 
3424
4
Đường số 8, KDC Hồng Long 2, P. HBP, Quận Thủ Đức
Chưa giao
 
3422
3
CC Thái An 2, Nguyễn Văn Quá, P. ĐHT, Quận 12
Chưa giao
 
3419
3
Phạm Thế Hiển, P.7, Quận 8
Chưa giao
 
1 2  3  4  ... NEXT > LAST [1 / 55]
 
HỆ THỐNG GIA SƯ BK

TRUNG TÂM GIA SƯ BÁCH KHOA

Đội ngũ gia sư nhiều năm kinh nghiệm dạy nhiệt tình, dể hiểu

Địa Chỉ:
Văn phòng:
 20 Dương Tự Quán, Phường An Lac, Quận Bình Tân
Chi Nhánh: 382/22 Lê Hồng Phong, Phường 1, Quận 10 HCM
Hotline: 0838300655
Tel: 0916276271 - 0908018459

HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN


Thầy Tuấn 0916 276 271


Thầy Phước 0908 018 459


Cô Tuyền 0963 696 786

LIÊN KẾT WEBSITE
DÀNH CHO GIA SƯ
TIN TỨC NỘI BỘ
HỆ THỐNG GIA SƯ BK

TRUNG TÂM GIA SƯ BÁCH KHOA

Đội ngũ gia sư nhiều năm kinh nghiệm dạy nhiệt tình, dể hiểu

Địa Chỉ:
Văn phòng:
 20 Dương Tự Quán, Phường An Lac, Quận Bình Tân
Chi Nhánh: 382/22 Lê Hồng Phong, Phường 1, Quận 10 HCM
Hotline: 0838300655
Tel: 0916276271 - 0908018459

GIA SƯ CÁC QUẬN
THỐNG KÊ
Hôm nay ngày:
10/12/2016
 

Apartment for rent | Tieng anh giao tiep | Hoc tieng anh online | Trung tâm gia sư | Dạy tiếng anh trẻ em | Gia su hai phongNien giam thong ke | Tư vấn Y Dược Hà Nội | Thông tin tư vấn tuyển sinh Trực Tuyến | Saigon Pearl Apartment | Saigon Pearl

Sổ da cao cấp Sổ tay đẹp Sản xuất sổ da Sản xuất sổ tay In sổ tay Sổ tay bìa da Xưởng sản xuất sổ da Sổ tay cao cấp Cơ sở sản xuất sổ da Sổ tay ghi chép Sổ tay handmade Sổ bìa da Sổ tay vintage Quà tặng sổ da Sổ tay da