LỚP HIỆN CÓ

 


Mã số
Môn - Lớp
Buổi
Địa chỉ
Tình trạng
 

Thông tin lớp học

 • Mã lớp: 1987
 • Yêu cầu: Sinh viên
 • Giới tính: Nam
 • Yêu cầu khác: Cần tìm gấp sinh viên nhiều kinh nghiệm kèm Lý 12 cho một học sinh nam.
 • Thời gian: Thứ 3, 5, 7 từ 19h30- 21h30
 • Lương: 1.500.000đ
 • Liên hệ nhận lớp: 0916276271 ( Thầy Tuấn )

Thông tin lớp học

 • Mã lớp: 1984
 • Yêu cầu: Sinh viên
 • Giới tính: Nữ
 • Yêu cầu khác: Cần gấp 1 sinh viên nữ có kinh nghiệm dạy toán, tiếng anh kèm cho 1 hs lớp 7 ở Bình Tân.
 • Thời gian: Sắp xếp buổi tối 18h-20h
 • Lương: 1.200.000đ
 • Liên hệ nhận lớp: 0916276271 ( Thầy Tuấn )

Thông tin lớp học

 • Mã lớp: 1980
 • Yêu cầu: Giáo viên
 • Giới tính: Nữ
 • Yêu cầu khác: Cần tìm gấp giáo viên nữ kèm Lý 12 cho một học sinh nữ.
 • Thời gian: Thứ 2 từ 18h30- 20h
 • Lương: 800.000đ
 • Liên hệ nhận lớp: 0916276271 ( Thầy Tuấn )

Thông tin lớp học

 • Mã lớp: 1977
 • Yêu cầu: Giáo viên
 • Giới tính: Bất kỳ
 • Yêu cầu khác: Cần gấp giáo viên có kinh nghiệm kèm môn lý cho 1 hs nam lớp 12 ở Bình Chánh.
 • Thời gian: Sắp xếp
 • Lương: 800.000đ
 • Liên hệ nhận lớp: 0916276271 ( Thầy Tuấn )

Thông tin lớp học

 • Mã lớp: 1974
 • Yêu cầu: Giáo viên
 • Giới tính: Nữ
 • Yêu cầu khác: Cần gấp 1 giáo viên nữ có kinh nghiệm dạy Văn lớp 11 ở Bình Thạnh.
 • Thời gian: thứ 5,7 từ 19h-20h30
 • Lương: 1.600.000đ
 • Liên hệ nhận lớp: 0916276271 ( Thầy Tuấn )

Thông tin lớp học

 • Mã lớp: 1969
 • Yêu cầu: Sinh viên
 • Giới tính: Nữ
 • Yêu cầu khác: Tìm gấp sinh viên nữ giỏi kèm Ngữ văn 10 cho một học sinh nữ học Trường Sao Việt.
 • Thời gian: Tối thứ 2, 6
 • Lương: 800.000đ
 • Liên hệ nhận lớp: 0916276271 ( Thầy Tuấn )

Thông tin lớp học

 • Mã lớp: 1965
 • Yêu cầu: Sinh viên
 • Giới tính: Nam
 • Yêu cầu khác: Cần gấp sinh viên nam có kinh nghiệm kèm báo bài cho hs nam lớp 7 học Trần Bội Cơ học lực khá mà hơi mê chơi ở Quận 5.
 • Thời gian: buổi sáng thứ 2,3,4,5,6,7 từ 8h30 - 10h
 • Lương: 2.000.000đ
 • Liên hệ nhận lớp: 0916276271 ( Thầy Tuấn )

Thông tin lớp học

 • Mã lớp: 1961
 • Yêu cầu: Giáo viên
 • Giới tính: Nam
 • Yêu cầu khác: cần gấp 1 giáo viên nam dạy Tiếng Nhật có bằng ngoại ngữ kèm cho 1 học viên nữ ở Quận 8.
 • Thời gian: sắp xếp buổi tối từ 19h30-21h, CN cả ngày
 • Lương: trền 2,5 triệu
 • Liên hệ nhận lớp: 0916276271 ( Thầy Tuấn )

Thông tin lớp học

 • Mã lớp: 1945
 • Yêu cầu: Giáo viên
 • Giới tính: Nữ
 • Yêu cầu khác: Cần gấp 1 giáo viên có kinh nghiệm kèm cho 1 hs nữ lý 11 ở khu trung sơn.
 • Thời gian: thứ 4,5 từ 19h-20h30
 • Lương: 1.600.000đ
 • Liên hệ nhận lớp: 0916276271 ( Thầy Tuấn )

Thông tin lớp học

 • Mã lớp: 1925
 • Yêu cầu: Sinh viên
 • Giới tính: Nữ
 • Yêu cầu khác: Cần gấp 1 sinh viên nữ có kinh nghiệm kèm toán lý Anh Văn cho 1 hs nữ lớp 10 ở Quận 6.
 • Thời gian: Sắp xếp buổi tối
 • Lương: 1.400.000đ
 • Liên hệ nhận lớp: 0916276271 ( Thầy Tuấn )

Thông tin lớp học

 • Mã lớp: 1940
 • Yêu cầu: Giáo viên
 • Giới tính: Nữ
 • Yêu cầu khác: Cần gấp 1 giáo viên nữ có kinh nghiệm kèm cho 1 bé gái 14t bổ túc chương trình lớp 2 ở Quận 2.
 • Thời gian: Sắp xếp
 • Lương: 2.000.000đ
 • Liên hệ nhận lớp: 0916276271 ( Thầy Tuấn )

Thông tin lớp học

 • Mã lớp: 1937
 • Yêu cầu: Sinh viên
 • Giới tính: Bất kỳ
 • Yêu cầu khác: cần gấp 1 sinh viên nữ có kinh nghiệm kèm cho 1 hs nữ lớp 11 học lực trung bình. tháng đầu lương 1,5tr nếu dạy có kết quả phụ huynh sẽ tăng lương.
 • Thời gian: thứ 2,3,4,5,6 từ 18h-19h30
 • Lương: 1.500.000đ
 • Liên hệ nhận lớp: 0916276271 ( Thầy Tuấn )

Thông tin lớp học

 • Mã lớp: 1935
 • Yêu cầu: Sinh viên
 • Giới tính: Nữ
 • Yêu cầu khác: Cần gấp 1 sinh viên nữ có kinh nghiệm, nghiêm khắc hiểu tâm lý kèm cho 1 hs nữ lớp 10 ở Quận 6.
 • Thời gian: thứ 2,3,4,5,6 từ 19h-20h30
 • Lương: 2.000.000đ
 • Liên hệ nhận lớp: 0916276271 ( Thầy Tuấn )

Thông tin lớp học

 • Mã lớp: 1860
 • Yêu cầu: Sinh viên
 • Giới tính: Nam
 • Yêu cầu khác: Cần 1 sinh viên nam có kinh nghiệm kèm toán lý hóa lớp 11 cho 1 hs nữ ở Nhà Bè.
 • Thời gian: thứ 2,4,6 từ 17h-18h30
 • Lương: 1.200.000đ
 • Liên hệ nhận lớp: 0916276271 ( Thầy Tuấn )

Thông tin lớp học

 • Mã lớp: 1909
 • Yêu cầu: Giáo viên
 • Giới tính: Nữ
 • Yêu cầu khác: Cần gấp 1 gv nữ trẻ năng động dạy tiếng anh cho người Hàn Quốc học ở quận 1.
 • Thời gian: Thứ 2,4,6 từ 18h-19h30
 • Lương: Thoả thuận
 • Liên hệ nhận lớp: 0916276271 ( Thầy Tuấn )

Thông tin lớp học

 • Mã lớp: 1899
 • Yêu cầu: Giáo viên
 • Giới tính: Nữ
 • Yêu cầu khác: Cần gấp 1 giáo viên nữ có kinh nghiệm dạy toán lý hóa lớp 10 cho 1 hs nữ ở Quận 7.
 • Thời gian: sắp xếp buổi tối từ 18h30-20h
 • Lương: 2.400.000đ
 • Liên hệ nhận lớp: 0916276271 ( Thầy Tuấn )

Thông tin lớp học

 • Mã lớp: 1894
 • Yêu cầu: Giáo viên
 • Giới tính: Nữ
 • Yêu cầu khác: Cần tìm gấp giáo viên nữ nhiều kinh nghiệm kèm tốt Toán-Lý-Hoá cho một học sinh nữ đang học lớp 10.
 • Thời gian: Sắp xếp theo lịch GV
 • Lương: 2.400.000đ
 • Liên hệ nhận lớp: 0916276271 ( Thầy Tuấn )

Thông tin lớp học

 • Mã lớp: 1889
 • Yêu cầu: Giáo viên
 • Giới tính: Bất kỳ
 • Yêu cầu khác: Cần gấp 1 giáo viên hoặc 1 sinh viên có kinh nghiệm dạy tiếng hoa cho 2 bé lớp 6,4 ở Quận 7.
 • Thời gian: Sắp xếp
 • Lương: GV(3.000.000đ), SV(1.800.000đ)
 • Liên hệ nhận lớp: 0916276271 ( Thầy Tuấn )

Thông tin lớp học

 • Mã lớp: 1872
 • Yêu cầu: Giáo viên
 • Giới tính: Nữ
 • Yêu cầu khác: Cần gấp 1 giáo viên nữ dạy toán kèm cho 1 hs nữ lớp 12 ở quận Bình Tân.
 • Thời gian: thứ 3,5,7 từ 18h30-20h
 • Lương: 800.000đ
 • Liên hệ nhận lớp: 0916276271 ( Thầy Tuấn )

Thông tin lớp học

 • Mã lớp: 1871
 • Yêu cầu: Giáo viên
 • Giới tính: Nữ
 • Yêu cầu khác: Cần gấp 1 giáo viên nữ dạy toán kèm cho 1 hs nữ lớp 12 ở quận Bình Tân.
 • Thời gian: thứ 3,5,7 từ 18h30-20h
 • Lương: 1.600.000đ
 • Liên hệ nhận lớp: 0916276271 ( Thầy Tuấn )

Thông tin lớp học

 • Mã lớp: 1866
 • Yêu cầu: Giáo viên
 • Giới tính: Bất kỳ
 • Yêu cầu khác: Cần gấp 1 giảng viên có kinh nghiệm chuyên Công Nghệ Thông Tin kèm cho 1 sinh viên năm 2 Hutech ở Phú Nhuận.
 • Thời gian: Sắp xếp
 • Lương: thỏa thuận
 • Liên hệ nhận lớp: 0916276271 ( Thầy Tuấn )

Thông tin lớp học

 • Mã lớp: 1857
 • Yêu cầu: Sinh viên
 • Giới tính: Bất kỳ
 • Yêu cầu khác: Cần gấp sinh viên có kinh nghiệm, nhiệt tình
 • Thời gian: Trừ thứ 2 và thứ 6
 • Lương: 1.200.000đ
 • Liên hệ nhận lớp: 0916276271 ( Thầy Tuấn )

Thông tin lớp học

 • Mã lớp: 1852
 • Yêu cầu: Sinh viên
 • Giới tính: Nữ
 • Yêu cầu khác: Cần gấp 1 sinh viên nữ có kinh nghiệm kèm toán lý anh văn lớp 6 cho 1 hs nữ đang học trường Phú Định Quận 6 học lục hơi yếu.
 • Thời gian: thứ 2,3,4,5,6 từ 18h30-20h
 • Lương: 1.500.000đ
 • Liên hệ nhận lớp: 0916276271 ( Thầy Tuấn )

Thông tin lớp học

 • Mã lớp: 1850
 • Yêu cầu: Sinh viên
 • Giới tính: Nữ
 • Yêu cầu khác: Tìm gia sư nữ có kinh nghiệm dạy báo bài và Anh văn cho hai HS lớp 6 và lớp 7 học chung buổi.
 • Thời gian: Sắp xếp buổi tối thứ 2,3,5,CN từ 18h
 • Lương: 1.200.000₫
 • Liên hệ nhận lớp: 0916276271 ( Thầy Tuấn )

Thông tin lớp học

 • Mã lớp: 1832
 • Yêu cầu: Giáo viên
 • Giới tính: Nữ
 • Yêu cầu khác: Cần gấp giáo viên nữ có kinh nghiệm trên 40t kèm cho 2 bé lớp 3 và lớp 6 ở Quận 6.
 • Thời gian: thứ 2,4,6 sau 18h
 • Lương: 2.500.000đ
 • Liên hệ nhận lớp: 0916276271 ( Thầy Tuấn )

Thông tin lớp học

 • Mã lớp: 1830
 • Yêu cầu: Giáo viên
 • Giới tính: Nữ
 • Yêu cầu khác: Giỏi về các môn tự nhiên, có kinh nghiệm 2 năm trở lên trog việc làm gia sư, năng lực học tập lọai giỏi
 • Thời gian: 6->8h tối (ngày thườg) hoặc 9->11 sáng (T7,CN)
 • Lương: thỏa thuận
 • Liên hệ nhận lớp: 0916276271 ( Thầy Tuấn )

Thông tin lớp học

 • Mã lớp: 1829
 • Yêu cầu: Sinh viên
 • Giới tính: Bất kỳ
 • Yêu cầu khác: Cần gấp 1 sinh viên bất kỳ năm nhất kèm toán lý hóa cho 1 hs nam lớp 12 ở Quận 2.
 • Thời gian: thứ 2,4,6 từ 20h-21h30
 • Lương: 1.200.000đ
 • Liên hệ nhận lớp: 0916276271 ( Thầy Tuấn )

Thông tin lớp học

 • Mã lớp: 1821
 • Yêu cầu: Giáo viên
 • Giới tính: Nữ
 • Yêu cầu khác: Cần gấp giáo viên nữ có kinh nghiệm kèm báo bài cho 1 hs lớp 7 học Hoàng Quốc Việt ở Quận 7.
 • Thời gian: thứ 2,3,4,5,6,7 từ 18h-19h30
 • Lương: 2.500.000đ
 • Liên hệ nhận lớp: 0916276271 ( Thầy Tuấn )

Thông tin lớp học

 • Mã lớp: 1810
 • Yêu cầu: Giáo viên
 • Giới tính: Bất kỳ
 • Yêu cầu khác: Dạy một nhóm học sinh khoảng 20 em
 • Thời gian: 5h30- 7h00( thứ hai và thứ tư)
 • Lương: 1trieu 4 (85k/1tiet)
 • Liên hệ nhận lớp: 0916276271 ( Thầy Tuấn )

Thông tin lớp học

 • Mã lớp: 1797
 • Yêu cầu: Sinh viên
 • Giới tính: Nam
 • Yêu cầu khác: Cần gấp sinh viên nam có kinh nghiệm kèm anh văn cho 1 hs lớp 10 ở khu Trung Sơn Bình Chánh.
 • Thời gian: Sắp xếp
 • Lương: 800.000đ
 • Liên hệ nhận lớp: 0916276271 ( Thầy Tuấn )
1987
3
Lý Chính Thắng, Phường 7, Quận 3
Chưa giao
 
1984
3
Trương Phước Phan, P. Bình Trị Đông, Quận Bình Tân
Chưa giao
 
1980
1
Gần Lotte, Nam Sài Gòn, Quận 7
Chưa giao
 
1977
1
Quôc Lộ 50, Ấp 5, Xã Phong Phú, Huyện Bình Chánh
Chưa giao
 
1974
2
Cao ốc Đất Phương Nam đường Chu Văn An, P.12, Quận Bình Thạnh
Chưa giao
 
1969
2
Dạ Nam, Phường 2, Quận 8
Chưa giao
 
1965
6
Võ Trường Toản, Phường 5, Quận 5
Chưa giao
 
1961
4
CC Carina Đại Lộ Đông Tây, Phường 16, Quận 8
Chưa giao
 
1945
2
CC Hồng Lĩnh, khu Trung Sơn, Huyện Bình Chánh
Chưa giao
 
1925
3
Lý Chiêu Hoàng, Quận 6
Chưa giao
 
1940
4
Nguyễn Thị Định, Phường Bình Trưng Tây, Quận 2
Chưa giao
 
1937
5
Song Hành Ql22, P.Trung Mỹ Tây, Quận 12
Chưa giao
 
1935
5
Cư Xá Phú Lâm B, Phường 13, Quận 6
Chưa giao
 
1860
3
Huỳnh Tấn Phát(gần cầu phú xuân), Huyện Nhà Bè
Chưa giao
 
1909
3
Nguyễn Trải, Quận 1
Chưa giao
 
1899
3
CC plaza, Phường Phú Mỹ, Quận 7
Chưa giao
 
1894
3
Đường số 18, KDC Bình Hưng, Huyện Bình Chánh
Chưa giao
 
1889
3
Đường số 10, Phường Tân Phú, Quận 7
Chưa giao
 
1872
1
Hồ Học Lãm, Phường An Lạc, Quận Bình Tân
Chưa giao
 
1871
2
Hồ Học Lãm, Phường An Lạc, Quận Bình Tân
Chưa giao
 
1866
2
Đỗ Tấn Phong, Phường 9, Quận Phú Nhuận
Chưa giao
 
1857
2
Khu đô thị sài đồng , Quận Long Biên
Chưa giao
 
1852
5
Lê Công Phép, Phường An Lạc, Quận Bình Tân
Chưa giao
 
1850
3
Đường Trần Đại Nghĩa (vòng xoay An Lạc), Quận Bình Tân
Chưa giao
 
1832
3
Nguyễn Văn Luông, P.12, Quận 6
Chưa giao
 
1830
3 buổi
Đường 19 khu dân Cư Bình Hưng, Quận 8
Chưa giao
 
1829
3
Nguyễn thị Định, Phường Cát Lái, Quận 2
Chưa giao
 
1821
5
Huỳnh Tấn Phát, Phường Phú Thuận, Quận 7
Chưa giao
 
1810
2buoi/ 1 tuần
Phạm Văn Hải Phòng,Bình Chánh , Huyện Bình Chánh
Chưa giao
 
1797
2
Đường số 9, khu Trung Sơn, Huyện Bình Chánh
Chưa giao
 
1 2  3  4  ... NEXT > LAST [1 / 32]
 
DÀNH CHO GIA SƯ
TIN TỨC NỘI BỘ
HỆ THỐNG GIA SƯ BK

TRUNG TÂM GIA SƯ BÁCH KHOA

Đội ngũ gia sư nhiều năm kinh nghiệm dạy nhiệt tình, dể hiểu

Địa Chỉ:
Văn phòng:
 20 Dương Tự Quán, Phường An Lac, Quận Bình Tân
Chi Nhánh: 382/22 Lê Hồng Phong, Phường 1, Quận 10 HCM
Hotline: 0838300655
Tel: 0916276271 - 0908018459

GIA SƯ CÁC QUẬN
THỐNG KÊ
Hôm nay ngày:
22/12/2014
 
Gia sư, dạy kèm
 

Apartment for rent | Tieng anh giao tiep | Hoc tieng anh online | Trung tâm gia sư | Dạy tiếng anh trẻ em | Gia su hai phongNien giam thong ke | Tư vấn Y Dược Hà Nội | Thông tin tư vấn tuyển sinh Trực Tuyến | Saigon Pearl Apartment, Saigon Pearl, Báo giáo dục, Apartment for rent,Thiết kế website, Báo giáo dục, Apartment for rent