Gia sư, dạy kèm

LỚP HIỆN CÓ

 


Mã số
Môn - Lớp
Buổi
Địa chỉ
Tình trạng
 

Thông tin lớp học

 • Mã lớp: 3597
 • Yêu cầu: Giáo viên
 • Giới tính: Bất kỳ
 • Yêu cầu khác: cần gấp giáo viên có kinh nghiệm, nhiệt tình kèm cho 1 hs nam lớp 6 học hơi yếu ở Phú Nhuận
 • Thời gian: Sắp xếp sau 19h
 • Lương: thỏa thuận
 • Liên hệ nhận lớp: 0916276271 ( Thầy Tuấn )

Thông tin lớp học

 • Mã lớp: 3593
 • Yêu cầu: Sinh viên
 • Giới tính: Nam
 • Yêu cầu khác: cần gấp sinh viên nam giỏi khối A toán lý hóa kèm cho 1 hs nữ lớp 9 ở Q.2 đang học trưởng C2 Thủ Thêm Q.2
 • Thời gian: 18h - 20h
 • Lương: 1.400.000đ
 • Liên hệ nhận lớp: 0916276271 ( Thầy Tuấn )

Thông tin lớp học

 • Mã lớp: 3521
 • Yêu cầu: Sinh viên
 • Giới tính: Nam
 • Yêu cầu khác: Cần gấp sinh viên nam Bách Khoa, nói dể nghe kèm toán cho 1 hs lớp 7 ở Bình Tân
 • Thời gian: sáng thứ 3,5,6
 • Lương: 1.200.000đ
 • Liên hệ nhận lớp: 0916276271 ( Thầy Tuấn )

Thông tin lớp học

 • Mã lớp: 3591
 • Yêu cầu: Giáo viên
 • Giới tính: Bất kỳ
 • Yêu cầu khác: cần gấp giáo viên có kinh nghiệm chuyên ltđh tiếng anh kèm cho 1 hs 12 ở Q.7
 • Thời gian: thứ 2,4,6 từ 19h30-21h
 • Lương: thỏa thuận
 • Liên hệ nhận lớp: 0916276271 ( Thầy Tuấn )

Thông tin lớp học

 • Mã lớp: 3589
 • Yêu cầu: Giáo viên
 • Giới tính: Nữ
 • Yêu cầu khác: cần giáo viên nữ có kinh nghiệm dạy tốt toán lý hóa kèm cho 2 bé lớp 6 và lớp 7 đang học Nguyễn Văn Bé, học lực khá giỏi
 • Thời gian: T2,4,6 từ 18h
 • Lương: thỏa thuận
 • Liên hệ nhận lớp: 0916276271 ( Thầy Tuấn )

Thông tin lớp học

 • Mã lớp: 3587
 • Yêu cầu: Sinh viên
 • Giới tính: Nữ
 • Yêu cầu khác: Cần gấp sinh viên nữ kèm lý lớp 10 cho 1 hs nữ ở quận 8
 • Thời gian: thứ 7,CN từ 18h-20h
 • Lương: 1.000.000đ
 • Liên hệ nhận lớp: 0916276271 ( Thầy Tuấn )

Thông tin lớp học

 • Mã lớp: 3586
 • Yêu cầu: Sinh viên
 • Giới tính: Nữ
 • Yêu cầu khác: cần gấp sinh viên nữ chuyên anh kèm anh văn 12 cho 1 hs nữ đang học mericuri ở Phú Nhuận
 • Thời gian: chủ nhật 15h-17h
 • Lương: 600.000đ
 • Liên hệ nhận lớp: 0916276271 ( Thầy Tuấn )

Thông tin lớp học

 • Mã lớp: 3585
 • Yêu cầu: Sinh viên
 • Giới tính: Nữ
 • Yêu cầu khác: cần gấp sinh viên nữ chuyên lý kèm lý 12 cho 1 hs nữ đang học mericuri ở Phú Nhuận
 • Thời gian: thứ 3(17h or 17h30 bắt đầu)
 • Lương: 600.000đ
 • Liên hệ nhận lớp: 0916276271 ( Thầy Tuấn )

Thông tin lớp học

 • Mã lớp: 3583
 • Yêu cầu: Giáo viên
 • Giới tính: Nữ
 • Yêu cầu khác: cần gấp 1 giáo viên nữ dạy xác suất thống kê kèm cho 1 sinh viên nữ đang học Nguyễn Tất Thành
 • Thời gian: thứ 3,5 từ 13h-14h30
 • Lương: thỏa thuận
 • Liên hệ nhận lớp: 0916276271 ( Thầy Tuấn )

Thông tin lớp học

 • Mã lớp: 3516
 • Yêu cầu: Giáo viên
 • Giới tính: Nữ
 • Yêu cầu khác: cần gấp giáo viên nữ có kinh nghiệm dạy tốt toán cho 1 hs nữ học Trương Vĩnh Ký
 • Thời gian: sắp xếp sau 15h20 thứ 2,3,4,6
 • Lương: thỏa thuận
 • Liên hệ nhận lớp: 0916276271 ( Thầy Tuấn )

Thông tin lớp học

 • Mã lớp: 3582
 • Yêu cầu: Giáo viên
 • Giới tính: Bất kỳ
 • Yêu cầu khác: cần gấp 1 giáo viên lý có kinh nghiệm ltdh ôn thi cho 1 hs nữ đang học 12
 • Thời gian: thứ 7 sau 17h, sáng chủ nhật
 • Lương: thỏa thuận
 • Liên hệ nhận lớp: 0916276271 ( Thầy Tuấn )

Thông tin lớp học

 • Mã lớp: 3573
 • Yêu cầu: Giáo viên
 • Giới tính: Bất kỳ
 • Yêu cầu khác: cần gâp gia sư có kinh nghiệm kèm tốt tiếng anh giao tiếp cho 1 học viên đang đi, trình độ học viên nghe nói được nhưng chưa tốt
 • Thời gian: thứ 2,7 từ 17h30
 • Lương: thỏa thuận
 • Liên hệ nhận lớp: 0916276271 ( Thầy Tuấn )

Thông tin lớp học

 • Mã lớp: 3581
 • Yêu cầu: Sinh viên
 • Giới tính: Bất kỳ
 • Yêu cầu khác: cần gấp sinh viên có kinh nghiệm kèm lớp 7 ở Bình Tân
 • Thời gian: thứ 3,5,7 từ 17h30-19h
 • Lương: 1.200.000đ
 • Liên hệ nhận lớp: 0916276271 ( Thầy Tuấn )

Thông tin lớp học

 • Mã lớp: 3580
 • Yêu cầu: Giáo viên
 • Giới tính: Bất kỳ
 • Yêu cầu khác: cần gấp giáo viên có kinh nghiệm, giỏi dưới 35t ltđh cho 1 hs nữ ở quận 8
 • Thời gian: Sắp xếp
 • Lương: thỏa thuận
 • Liên hệ nhận lớp: 0916276271 ( Thầy Tuấn )

Thông tin lớp học

 • Mã lớp: 3577
 • Yêu cầu: Giáo viên
 • Giới tính: Nữ
 • Yêu cầu khác: cần gâp giáo viên toán có kinh nghiệm, nhiệt tình kèm toán cho 1 hs nữ lớp 11 ở Bình Tân
 • Thời gian: sắp xếp thứ 2,4(18h30-20h30), thứ 7(9h-11h)(14h-16h)
 • Lương: thỏa thuận
 • Liên hệ nhận lớp: 0916276271 ( Thầy Tuấn )

Thông tin lớp học

 • Mã lớp: 3576
 • Yêu cầu: Sinh viên
 • Giới tính: Nữ
 • Yêu cầu khác: cần gấp sinh viên nữ kèm toán lý hóa 11 kèm cho 2 hs nữ ở Q.7
 • Thời gian: thứ 4,6,CN sắp xếp
 • Lương: 1.800.000đ
 • Liên hệ nhận lớp: 0916276271 ( Thầy Tuấn )

Thông tin lớp học

 • Mã lớp: 3572
 • Yêu cầu: Giáo viên
 • Giới tính: Nữ
 • Yêu cầu khác: cần gấp giáo viên vi tính có kinh nghiệm chuyện dạy vi tính văn phòng kèm cho 1 học viên nữ từ cơ bản đến nâng cao
 • Thời gian: Sắp xếp buổi trưa từ 13h
 • Lương: thỏa thuận
 • Liên hệ nhận lớp: 0916276271 ( Thầy Tuấn )

Thông tin lớp học

 • Mã lớp: 3571
 • Yêu cầu: Sinh viên
 • Giới tính: Nam
 • Yêu cầu khác: cần gấp 1 sinh viên nam Bách Khoa năm 3,4 có kinh nghiệm kèm toán lý hóa cho 1 hs nam lớp 6 học Nam Sai Gòn Q.7
 • Thời gian: thứ 2,4,6(18h30-20h30)
 • Lương: 1.200.000đ
 • Liên hệ nhận lớp: 0916276271 ( Thầy Tuấn )

Thông tin lớp học

 • Mã lớp: 3569
 • Yêu cầu: Sinh viên
 • Giới tính: Bất kỳ
 • Yêu cầu khác: cần gấp sinh viên có kinh nghiệm dạy tiểu học kèm cho 1 bé lớp 4 ở Thủ Đức
 • Thời gian: thứ 2,3,4,5,6 buổi tối 19h-20h30
 • Lương: 1.600.000đ
 • Liên hệ nhận lớp: 0916276271 ( Thầy Tuấn )

Thông tin lớp học

 • Mã lớp: 3568
 • Yêu cầu: Sinh viên
 • Giới tính: Nữ
 • Yêu cầu khác: cần gấp 1 sinh viên nữ học năm 3,4 giỏi khối A, có kinh nghiệm kèm toán lý cho 1 hs nam lớp 10 ở Q.3
 • Thời gian: sắp xếp sáng hoặc tối
 • Lương: 1.400.000đ
 • Liên hệ nhận lớp: 0916276271 ( Thầy Tuấn )

Thông tin lớp học

 • Mã lớp: 3567
 • Yêu cầu: Sinh viên
 • Giới tính: Bất kỳ
 • Yêu cầu khác: gia sư học năm 4 trở lên.
 • Thời gian: tối 2,4,6
 • Lương: 1500000
 • Liên hệ nhận lớp: 0916276271 ( Thầy Tuấn )

Thông tin lớp học

 • Mã lớp: 3554
 • Yêu cầu: Sinh viên
 • Giới tính: Nữ
 • Yêu cầu khác: cần gấp sinh viên nữ có kinh nghiệm dạy tốt toán lý hóa lớp 9 kèm cho 1 hs nữ ở Bình Tân
 • Thời gian: thứ 3,4,6(tối), thứ 7,CN(sáng)
 • Lương: 2.000.000đ
 • Liên hệ nhận lớp: 0916276271 ( Thầy Tuấn )

Thông tin lớp học

 • Mã lớp: 3561
 • Yêu cầu: Sinh viên
 • Giới tính: Nữ
 • Yêu cầu khác: cần gấp 1 sinh viên nữ có kinh nghiệm kèm toán cho 1 hs lớp 9 ở Bình Chánh
 • Thời gian: sắp xếp
 • Lương: 1.400.000đ
 • Liên hệ nhận lớp: 0916276271 ( Thầy Tuấn )

Thông tin lớp học

 • Mã lớp: 3558
 • Yêu cầu: Giáo viên
 • Giới tính: Nữ
 • Yêu cầu khác: cần gấp giáo viên nữ kèm cho 1 hs lớp 5 ở Bình Dương
 • Thời gian: thứ 2,3,5 hoặc 3,5,7 buổi tối
 • Lương: thỏa thuận
 • Liên hệ nhận lớp: 0916276271 ( Thầy Tuấn )

Thông tin lớp học

 • Mã lớp: 3451
 • Yêu cầu: Sinh viên
 • Giới tính: Nữ
 • Yêu cầu khác: cần gấp sinh viên nữ có kinh nghiệm, dạy giỏi kèm bái bài cho 1 hs nữ lớp 8
 • Thời gian: thứ 2,3,4,5,6 từ 19h-21h
 • Lương: 2.000.000đ
 • Liên hệ nhận lớp: 0916276271 ( Thầy Tuấn )

Thông tin lớp học

 • Mã lớp: 3557
 • Yêu cầu: Sinh viên
 • Giới tính: Nữ
 • Yêu cầu khác: cần gấp 1 sinh viên nữ giỏi anh văn dạy ở Trung Tâm Ngoại Ngữ Q. Tân Phú
 • Thời gian: thứ 2,4,6 từ 19h-21h
 • Lương: 120.000đ/1b
 • Liên hệ nhận lớp: 0916276271 ( Thầy Tuấn )

Thông tin lớp học

 • Mã lớp: 3556
 • Yêu cầu: Sinh viên
 • Giới tính: Nữ
 • Yêu cầu khác: cần gấp sinh viên nữ người miền nam học năm 3 hoặc năm 4 có kinh nghiệm kèm anh văn cho 1 hs nữ lớp 8 ở Q.2
 • Thời gian: sắp xếp buổi tối
 • Lương: 800.000đ
 • Liên hệ nhận lớp: 0916276271 ( Thầy Tuấn )

Thông tin lớp học

 • Mã lớp: 3555
 • Yêu cầu: Sinh viên
 • Giới tính: Nữ
 • Yêu cầu khác: cần gấp sinh viên nữ người miền nam học năm 3 hoặc năm 4 có kinh nghiệm kèm lý hóa cho 1 hs nữ lớp 8 ở Q.2
 • Thời gian: sắp xếp buổi tối
 • Lương: 800.000đ
 • Liên hệ nhận lớp: 0916276271 ( Thầy Tuấn )

Thông tin lớp học

 • Mã lớp: 3531
 • Yêu cầu: Giáo viên
 • Giới tính: Nữ
 • Yêu cầu khác: cần gấp giáo viên nữ giỏi anh văn người miền nam kèm cho 1 bé lớp 10 học Nguyễn Hữu Cảnh Bình Tân
 • Thời gian: sắp xếp buổi tối sau 18h
 • Lương: 3.000.000đ
 • Liên hệ nhận lớp: 0916276271 ( Thầy Tuấn )

Thông tin lớp học

 • Mã lớp: 3523
 • Yêu cầu: Giáo viên
 • Giới tính: Nữ
 • Yêu cầu khác: Cần gấp giáo viên nữ có kinh nghiệm kèm cho 1 bé lớp 3 ở quận 7
 • Thời gian: thứ 3,5 buổi tối
 • Lương: thỏa thuận
 • Liên hệ nhận lớp: 0916276271 ( Thầy Tuấn )
3597
3
Nguyễn Đình Chiểu, P.4, Quận Phú Nhuận
Chưa giao
 
3593
03
Nguyễn Văn Hưởng, P. Thảo Điền, Quận 2
Chưa giao
 
3521
3
Tỉnh Lộ 10, P. Tân Tạo, Quận Bình Tân
Chưa giao
 
3591
3
Huỳnh Tấn Phát, P. Tân Thuận Đông, Quận 7
Chưa giao
 
3589
3
Nguyễn Thượng Hiền, P.6, Quận Bình Thạnh
Chưa giao
 
3587
2
Phạm Thế Hiển, P.6, Quận 8
Chưa giao
 
3586
1
Cô Bắc, P.1, Quận Phú Nhuận
Chưa giao
 
3585
1
Cô Bắc, P.1, Quận Phú Nhuận
Chưa giao
 
3583
2
Huỳnh Tấn Phát, P. Bình Thuận, Quận 7
Chưa giao
 
3516
2
Khuông Việt, P. Phú Trung, Quận Tân Phú
Chưa giao
 
3582
2
Hai Bà Trưng, P. Đông Hòa, Huyện Dĩ An - Bình Dương
Chưa giao
 
3573
2
Gần chợ Bùi Môn, Huyện Hóc Môn
Chưa giao
 
3581
3
Đường Ao Đôi, P. Bình Trị Đông A, Quận Bình Tân
Chưa giao
 
3580
4 or 5
Tạ Quang Bữu, P.5, Quận 8
Chưa giao
 
3577
2
Hồ Văn Long, P. Bình Hưng Hòa B, Quận Bình Tân
Chưa giao
 
3576
3
Lê Văn Lương, P. Tân Hưng, Quận 7
Chưa giao
 
3572
6
Huỳnh Tấn Phát, P. Tân Phú, Quận 7
Chưa giao
 
3571
3
Đường 64, KDC Tân Quy Đông, P. Tân Phong, Quận 7
Chưa giao
 
3569
5
Ngô Chí Quốc, P. Bình Chiểu, Quận Thủ Đức
Chưa giao
 
3568
3
Võ Văn Tần, P.5, Quận 3
Chưa giao
 
3567
3
Trần Văn Quang, KP10, Quận Tân Bình
Chưa giao
 
3554
5
Tây Lân, P. Bình Trị Đông A, Quận Bình Tân
Chưa giao
 
3561
3
Gần Ngã 4 Quán Chuối, Huyện Bình Chánh
Chưa giao
 
3558
3
Ngã 4 Hòa Lân, Xã Thuận Giao, Huyện Thuận An - Bình Dương
Chưa giao
 
3451
5
Nguyễn Cảnh Chân, P. Cầu Kho, Quận 1
Chưa giao
 
3557
3
Cộng Hòa 3, P. Tân Thành, Quận Tân Phú
Chưa giao
 
3556
2
Lương Đình Của, P. Bình Khánh, Quận 2
Chưa giao
 
3555
2
Lương Đình Của, P. Bình Khánh, Quận 2
Chưa giao
 
3531
2
Tây Lân, P. Bình Trị Đông A, Quận Bình Tân
Chưa giao
 
3523
2
Huỳnh Tấn Phát, P. Tân Thuận Đông, Quận 7
Chưa giao
 
1 2  3  4  ... NEXT > LAST [1 / 58]
 
HỆ THỐNG GIA SƯ BK

TRUNG TÂM GIA SƯ BÁCH KHOA

Đội ngũ gia sư nhiều năm kinh nghiệm dạy nhiệt tình, dể hiểu

Địa Chỉ:
Văn phòng:
 20 Dương Tự Quán, Phường An Lac, Quận Bình Tân
Chi Nhánh: 382/22 Lê Hồng Phong, Phường 1, Quận 10 HCM
Hotline: 0838300655
Tel: 0916276271 - 0908018459

HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN


Thầy Tuấn 0916 276 271


Thầy Phước 0908 018 459


Cô Tuyền 0963 696 786

LIÊN KẾT WEBSITE
DÀNH CHO GIA SƯ
TIN TỨC NỘI BỘ
HỆ THỐNG GIA SƯ BK

TRUNG TÂM GIA SƯ BÁCH KHOA

Đội ngũ gia sư nhiều năm kinh nghiệm dạy nhiệt tình, dể hiểu

Địa Chỉ:
Văn phòng:
 20 Dương Tự Quán, Phường An Lac, Quận Bình Tân
Chi Nhánh: 382/22 Lê Hồng Phong, Phường 1, Quận 10 HCM
Hotline: 0838300655
Tel: 0916276271 - 0908018459

GIA SƯ CÁC QUẬN
THỐNG KÊ
Hôm nay ngày:
25/02/2017
 

Apartment for rent | Tieng anh giao tiep | Hoc tieng anh online | Trung tâm gia sư | Dạy tiếng anh trẻ em | Gia su hai phongNien giam thong ke | Tư vấn Y Dược Hà Nội | Thông tin tư vấn tuyển sinh Trực Tuyến | Saigon Pearl Apartment | Saigon Pearl

Sổ da cao cấp Sổ tay đẹp Sản xuất sổ da Sản xuất sổ tay In sổ tay Sổ tay bìa da Xưởng sản xuất sổ da Sổ tay cao cấp Cơ sở sản xuất sổ da Sổ tay ghi chép Sổ tay handmade Sổ bìa da Sổ tay vintage Quà tặng sổ da Sổ tay da