LỚP HIỆN CÓ

 


Mã số
Môn - Lớp
Buổi
Địa chỉ
Tình trạng
 

Thông tin lớp học

 • Mã lớp: 1281
 • Yêu cầu: Sinh viên
 • Giới tính: Bất kỳ
 • Yêu cầu khác: Cần gấp sinh viên bất kỳ có kinh nghiệm LTDH môn anh văn kèm cho 1 hs nữ đang học 12 ở Phú Nhuận.
 • Thời gian: sắp xếp buổi chiều từ 13h trở đi
 • Lương: 1.500.000đ
 • Liên hệ nhận lớp: 0916276271 ( Thầy Tuấn )

Thông tin lớp học

 • Mã lớp: 1278
 • Yêu cầu: Giáo viên
 • Giới tính: Bất kỳ
 • Yêu cầu khác: Cần gấp giáo viên bất kỳ có kinh nghiệm LTDH môn lý kèm cho 1 hs nam học lực khá ở Phú Nhuận do không có chổ học nên học sinh qua nhà giáo viên học
 • Thời gian: Sắp xếp
 • Lương: 1.600.000đ
 • Liên hệ nhận lớp: 0916276271 ( Thầy Tuấn )

Thông tin lớp học

 • Mã lớp: 1276
 • Yêu cầu: Giáo viên
 • Giới tính: Bất kỳ
 • Yêu cầu khác: Cần gấp giáo viên có kinh nghiệm kèm cho 1 hs nam môn toán LTDH. hs không có chổ học nên đến nhà giáo viên học.
 • Thời gian: Sắp xếp
 • Lương: 2.400.000đ
 • Liên hệ nhận lớp: 0916276271 ( Thầy Tuấn )

Thông tin lớp học

 • Mã lớp: 1267
 • Yêu cầu: Sinh viên
 • Giới tính: Nữ
 • Yêu cầu khác: Cần gấp sinh viên nữ sư phạm có kinh nghiệm kèm bé lớp lá sang năm vô lớp 1 ở Bình Thạnh.
 • Thời gian: thứ 2,3,4,5,6 từ 17h30-19h
 • Lương: 1.300.000đ
 • Liên hệ nhận lớp: 0916276271 ( Thầy Tuấn )

Thông tin lớp học

 • Mã lớp: 1266
 • Yêu cầu: Sinh viên
 • Giới tính: Nam
 • Yêu cầu khác: Cần gấp 1 gia sư vững kiến thức Java hướng dẫn cho 1 bạn sinh viên 4 đang học đại học Hoa Sen ở Quận 11.
 • Thời gian: Sắp xếp
 • Lương: 1.500.000đ
 • Liên hệ nhận lớp: 0916276271 ( Thầy Tuấn )

Thông tin lớp học

 • Mã lớp: 1264
 • Yêu cầu: Sinh viên
 • Giới tính: Nữ
 • Yêu cầu khác: Cần gấp sinh viên nữ có kinh nghiệm kèm toán lý hóa cho 1 hs nữ học lực yếu ở Nhà Bè.
 • Thời gian: thứ 2,4,6 từ 19h-20h30
 • Lương: 1.200.000đ
 • Liên hệ nhận lớp: 0916276271 ( Thầy Tuấn )

Thông tin lớp học

 • Mã lớp: 1261
 • Yêu cầu: Giáo viên
 • Giới tính: Nữ
 • Yêu cầu khác: Cần gấp gv nữ có kinh nghiệm LTDH môn toán cho 1 hs nữ ở Quận Bình Tân
 • Thời gian: Sắp xếp
 • Lương: 1.600.000đ
 • Liên hệ nhận lớp: 0916276271 ( Thầy Tuấn )

Thông tin lớp học

 • Mã lớp: 1258
 • Yêu cầu: Giáo viên
 • Giới tính: Bất kỳ
 • Yêu cầu khác: Cần gấp giáo viên có kinh nghiệm LTDH môn Anh Văn kèm cho 1 hs nữ đang học 12 học lực khá.
 • Thời gian: thứ 2,4,6 buổi tối bắt đầu từ 18h hoặc 19h
 • Lương: 2.400.000đ
 • Liên hệ nhận lớp: 0916276271 ( Thầy Tuấn )

Thông tin lớp học

 • Mã lớp: 1248
 • Yêu cầu: Giáo viên
 • Giới tính: Nam
 • Yêu cầu khác: Cần gấp 1 giáo viên nam có kinh nghiệm LTDH môn toán kèm cho 1 em hs Nam học trường Phú Nhuận học lực trung bình khá.
 • Thời gian: Sắp xếp
 • Lương: 2.400.000đ
 • Liên hệ nhận lớp: 0916276271 ( Thầy Tuấn )

Thông tin lớp học

 • Mã lớp: 1239
 • Yêu cầu: Giáo viên
 • Giới tính: Nữ
 • Yêu cầu khác: Cần gấp Gv nữ có kinh nghiệm kèm toán, lý, hóa cho hs nữ học Mericuri học hơi yếu.
 • Thời gian: Sắp xếp buổi tối các ngày trong tuần
 • Lương: 2.400.000đ
 • Liên hệ nhận lớp: 0916276271 ( Thầy Tuấn )

Thông tin lớp học

 • Mã lớp: 1228
 • Yêu cầu: Giáo viên
 • Giới tính: Nữ
 • Yêu cầu khác: Cần gấp 1 giáo viên có kinh nghiệm kèm cho 1 hs nam học Trí Đức học lực yếu.
 • Thời gian: thứ 2,4,6 buổi tối.
 • Lương: 1.500.000đ
 • Liên hệ nhận lớp: 0916276271 ( Thầy Tuấn )

Thông tin lớp học

 • Mã lớp: 1218
 • Yêu cầu: Giáo viên
 • Giới tính: Nữ
 • Yêu cầu khác: Cần gấp gv nữ có kinh nghiệm kèm toán lý hóa lớp 11 cho hs nữ học Teleman học lực trung bình.
 • Thời gian: thứ 2,4,6 từ 19h-20h30
 • Lương: 2.400.000đ
 • Liên hệ nhận lớp: 0916276271 ( Thầy Tuấn )

Thông tin lớp học

 • Mã lớp: 1190
 • Yêu cầu: Giáo viên
 • Giới tính: Nữ
 • Yêu cầu khác: phải có bằng giáo viên dạy ôn thi môn văn cơ bản lớp 9 lên 10
 • Thời gian: 6h
 • Lương: lên gặp bàn bạc sau
 • Liên hệ nhận lớp: 0916276271 ( Thầy Tuấn )

Thông tin lớp học

 • Mã lớp: 1185
 • Yêu cầu: Giáo viên
 • Giới tính: Bất kỳ
 • Yêu cầu khác: Cần gấp GV có kinh nghiệm kèm toán, tiếng việt, tiếng anh cho hs nam đang học lớp 1.
 • Thời gian: thứ 2,3,4,5 từ 19h-20h30
 • Lương: 2.200.000đ
 • Liên hệ nhận lớp: 0916276271 ( Thầy Tuấn )

Thông tin lớp học

 • Mã lớp: 1172
 • Yêu cầu: Sinh viên
 • Giới tính: Nữ
 • Yêu cầu khác: Cần gấp SV nữ Sư Phạm kèm cho bé lớp lá chuẩn bị vào lớp 1.
 • Thời gian: thứ 2,4,6 từ 18h30-20h
 • Lương: 800.000đ
 • Liên hệ nhận lớp: 0916276271 ( Thầy Tuấn )

Thông tin lớp học

 • Mã lớp: 1154
 • Yêu cầu: Giáo viên
 • Giới tính: Nữ
 • Yêu cầu khác: Cần gấp giáo viên nữ có kinh nghiệm kèm toán, văn lớp 7 cho hs nam học Lý Thường Kiệt học lực khá.
 • Thời gian: thứ 3,5,7 buổi chiều hoặc tối
 • Lương: 2.000.000đ
 • Liên hệ nhận lớp: 0916276271 ( Thầy Tuấn )

Thông tin lớp học

 • Mã lớp: 1129
 • Yêu cầu: Giáo viên
 • Giới tính: Nữ
 • Yêu cầu khác: Cần gấp GV nữ có kinh nghiệm kèm tin học cho bé nữ học lớp 6 phàn word, excel và passcal
 • Thời gian: Sắp xếp
 • Lương: 1.500.000đ
 • Liên hệ nhận lớp: 0916276271 ( Thầy Tuấn )

Thông tin lớp học

 • Mã lớp: 1050
 • Yêu cầu: Sinh viên
 • Giới tính: Nữ
 • Yêu cầu khác: Cần gấp SV nữ có kinh nghiệm dạy báo bài cho bé nam học lớp 4
 • Thời gian: thứ 2,3,4,5
 • Lương: 1.000.000đ
 • Liên hệ nhận lớp: 0916276271 ( Thầy Tuấn )

Thông tin lớp học

 • Mã lớp: 1072
 • Yêu cầu: Giáo viên
 • Giới tính: Nữ
 • Yêu cầu khác: Có bằng cấp và trình độ giảng dạy giúp trẻ mau hiểu bài.đang giảng dạy ở trường có tiếng.tận tâm và khó tính
 • Thời gian: Chiều hoặc tối
 • Lương:
 • Liên hệ nhận lớp: 0916276271 ( Thầy Tuấn )

Thông tin lớp học

 • Mã lớp: 1068
 • Yêu cầu: Giáo viên
 • Giới tính: Nữ
 • Yêu cầu khác: Cần gấp GV nữ có kinh nghiệm dạy toán ltdh cho hs nữ đang học Teleman Q1.
 • Thời gian: thứ 3,7 từ 18h-19h30
 • Lương: 1.600.000đ
 • Liên hệ nhận lớp: 0916276271 ( Thầy Tuấn )

Thông tin lớp học

 • Mã lớp: 998
 • Yêu cầu: Giáo viên
 • Giới tính: Bất kỳ
 • Yêu cầu khác: Cần gấp GV bất kỳ có kinh nghiệm dạy Toán, Lý lớp 7 cho hs nữ đang học Ngọc Thụy học lực yếu toán, lý.
 • Thời gian: thứ 2,4,6 từ 19h-20h30
 • Lương: 3.000.000đ
 • Liên hệ nhận lớp: 0916276271 ( Thầy Tuấn )

Thông tin lớp học

 • Mã lớp: 1023
 • Yêu cầu: Giáo viên
 • Giới tính: Bất kỳ
 • Yêu cầu khác: Cần gấp GV bất kỳ có kinh nghiệm dạy Anh Văn cho bé lớp 4
 • Thời gian: sắp xếp
 • Lương: 2.000.000đ
 • Liên hệ nhận lớp: 0916276271 ( Thầy Tuấn )

Thông tin lớp học

 • Mã lớp: 1022
 • Yêu cầu: Giáo viên
 • Giới tính: Bất kỳ
 • Yêu cầu khác: Cần gấp GV bất kỳ có kinh nghiệm dạy toán, văn cho bé lớp 6.
 • Thời gian: sắp xếp
 • Lương: 2.400.000đ
 • Liên hệ nhận lớp: 0916276271 ( Thầy Tuấn )

Thông tin lớp học

 • Mã lớp: 1006
 • Yêu cầu: Giáo viên
 • Giới tính: Nữ
 • Yêu cầu khác: Cần gấp GV nữ có kinh nghiệm dạy tốt dạy toán, lý, hóa cho hs nam học trường Vạn Hạnh học lực khá. Qua tết bắt đầu học
 • Thời gian: Sắp xếp sau 17h
 • Lương: thỏa thuận
 • Liên hệ nhận lớp: 0916276271 ( Thầy Tuấn )

Thông tin lớp học

 • Mã lớp: 1000
 • Yêu cầu: Giáo viên
 • Giới tính: Nữ
 • Yêu cầu khác: Cần gấp GV nữ có kinh nghiệm dạy toán 10.
 • Thời gian: thứ 2,4,6 từ 18h30-20h
 • Lương: 2.100.000đ
 • Liên hệ nhận lớp: 0916276271 ( Thầy Tuấn )

Thông tin lớp học

 • Mã lớp: 981
 • Yêu cầu: Giáo viên
 • Giới tính: Nữ
 • Yêu cầu khác: Cần tìm gấp Giáo viên nữ có nhiều năm dạy Toán 12, dạy cho một học sinh nữ học chương trình nâng cao.
 • Thời gian: Thứ 6(18h30-20h), thứ 7(19h30-21h)
 • Lương: 1.600.000đ
 • Liên hệ nhận lớp: 0916276271 ( Thầy Tuấn )

Thông tin lớp học

 • Mã lớp: 977
 • Yêu cầu: Sinh viên
 • Giới tính: Bất kỳ
 • Yêu cầu khác: cần gấp SV bất kỳ dạy tiếng nhật cho 1 bạn sinh viên thi cấp độ N3
 • Thời gian: sắp xếp buổi sáng các ngày trong tuần trừ chủ nhật
 • Lương: 1.000.000đ
 • Liên hệ nhận lớp: 0916276271 ( Thầy Tuấn )

Thông tin lớp học

 • Mã lớp: 955
 • Yêu cầu: Giáo viên
 • Giới tính: Bất kỳ
 • Yêu cầu khác: Cần gấp GV bất kỳ dạy Tiếng Việt cho 1 nhóm 4 người Đài Loan ở Củ Chi
 • Thời gian: Sắp xếp buổi tối từ thứ 2 đến thứ 6
 • Lương: 3.000.000đ
 • Liên hệ nhận lớp: 0916276271 ( Thầy Tuấn )

Thông tin lớp học

 • Mã lớp: 928
 • Yêu cầu: Cử nhân / Kỹ sư
 • Giới tính: Bất kỳ
 • Yêu cầu khác: Cần gấp 1 gia sư bất kỳ có kinh nghiệm hướng dẩn phần mềm solid Work cho học viên đang đi làm bên lĩnh vực cơ khí.
 • Thời gian: sắp xếp buổi tối
 • Lương: thỏa thuận
 • Liên hệ nhận lớp: 0916276271 ( Thầy Tuấn )

Thông tin lớp học

 • Mã lớp: 909
 • Yêu cầu: Sinh viên
 • Giới tính: Bất kỳ
 • Yêu cầu khác: Cần gấp SV có kinh nghiệm dạy Anh Văn cho bé lớp 7
 • Thời gian: thứ 3,5,7 từ 18h-19h30
 • Lương: 1.000.000đ
 • Liên hệ nhận lớp: 0916276271 ( Thầy Tuấn )
1281
3
Trần Kế Xương, Phường 7, Quận Phú Nhuận
Chưa giao
 
1278
2
Phan Xích Long, Quận Phú Nhuận
Chưa giao
 
1276
3
Phan Xích Long, Quận Phú Nhuận
Chưa giao
 
1267
5
Đường D2, Phường 25, Quận Bình Thạnh
Chưa giao
 
1266
3
Gần trường DH Bách Khoa, Quận 11
Chưa giao
 
1264
3
Phạm Hữu Lầu, Xã Phước Kiểng, Huyện Nhà Bè
Chưa giao
 
1261
2
Đường 24, Phường Bình Trị Đông B, Quận Bình Tân
Chưa giao
 
1258
2 hoặc 3
Lê Văn Quới, P. Bình Trị Đông A, Quận Bình Tân
Chưa giao
 
1248
3
Đường số 5, Phường 17, Quận Gò Vấp
Chưa giao
 
1239
3
Cư Xá Phú Lâm B, Phường 13, Quận 6
Chưa giao
 
1228
2
Gần Khu Công Nghiệp Tân Bình, Quận Tân Bình
Chưa giao
 
1218
3
Trần Hưng Đạo, Phường 1, Quận 5
Chưa giao
 
1190
3,5,7
Trường Chinh, Quận Thanh Khê
Chưa giao
 
1185
4
Gò Ô Môi, Phường Phú Thuận, Quận 7
Chưa giao
 
1172
3
Huỳnh Tấn Phát, Phường Bình Thuận, Quận 7
Chưa giao
 
1154
3
Đất Mới, Phường Bình Trị Đông A, Quận Bình Tân
Chưa giao
 
1129
2
Trần Bình Trọng, Phường 5, Quận Bình Thạnh
Chưa giao
 
1050
4
Đường TA 21, Phường Thới An, Quận 12
Chưa giao
 
1072
2 buổi
Thành Thái, Phường 14, Quận 10
Chưa giao
 
1068
2
Phạm Hùng, Phường 5, Quận 8
Chưa giao
 
998
3
Ngọc Thụy, Quận Long Biên
Chưa giao
 
1023
3
Lĩnh Nam, Quận Hoàng Mai
Chưa giao
 
1022
3
Lĩnh Nam, Quận Hoàng Mai
Chưa giao
 
1006
3
Ngô Quyền, Phường 6, Quận 5
Chưa giao
 
1000
3
Tên Lửa, Phường An Lạc, Quận Bình Tân
Chưa giao
 
981
2
Tạ Quang Bửu- F.5, Quận 8
Chưa giao
 
977
2
Ấp Thống Nhất 2, Xã Tân Sơn Nhì, Huyện Hóc Môn
Chưa giao
 
955
2
Khu Công Nghiệp Tây Bắc Củ Chi, Huyện Củ Chi
Chưa giao
 
928
2
Đường 3A, Cư xá Bình Thới, Phường 8, Quận 11
Chưa giao
 
909
3
Gần Cầu Ông Thìn, Huyện Bình Chánh
Chưa giao
 
1 2  3  4  ... NEXT > LAST [1 / 21]
 
DÀNH CHO GIA SƯ
TIN TỨC NỘI BỘ
HỆ THỐNG GIA SƯ BK

TRUNG TÂM GIA SƯ BÁCH KHOA

Đội ngũ gia sư nhiều năm kinh nghiệm dạy nhiệt tình, dể hiểu

Địa Chỉ:
Văn phòng:
 20 Dương Tự Quán, Phường An Lac, Quận Bình Tân
Chi Nhánh: 382/22 Lê Hồng Phong, Phường 1, Quận 10 HCM
Hotline: 0838300655
Tel: 0916276271 - 0908018459

GIA SƯ CÁC QUẬN
THỐNG KÊ
Hôm nay ngày:
24/04/2014
 
Gia sư, dạy kèm
 

Apartment for rent | Tieng anh giao tiep | Hoc tieng anh online | Trung tâm gia sư | Dạy tiếng anh trẻ em | Gia su hai phongNien giam thong ke | Bo luat lao dong | Biểu thuế nhập khẩuSaigon Pearl Apartment, Saigon Pearl, Báo giáo dục, Apartment for rent,Thiết kế website, Báo giáo dục, Apartment for rent