Gia sư, dạy kèm

LỚP HIỆN CÓ

 


Mã số
Môn - Lớp
Buổi
Địa chỉ
Tình trạng
 

Thông tin lớp học

 • Mã lớp: 3053
 • Yêu cầu: Cử nhân / Kỹ sư
 • Giới tính: Bất kỳ
 • Yêu cầu khác: cần gấp gia sư dạy giỏi sinh viên học năm cuối hoặc đã tốt nghiệp kèm cho 1 hs nam ở Bình Tân
 • Thời gian: buổi chiều
 • Lương: 1.500.000đ
 • Liên hệ nhận lớp: 0916276271 ( Thầy Tuấn )

Thông tin lớp học

 • Mã lớp: 3051
 • Yêu cầu: Giáo viên
 • Giới tính: Nữ
 • Yêu cầu khác: cần gấp giáo viên nữ có kinh nghiệm kèm cho 2hs lớp 7 và lớp 2 ở quận 8
 • Thời gian: sắp xếp
 • Lương: thỏa thuận
 • Liên hệ nhận lớp: 0916276271 ( Thầy Tuấn )

Thông tin lớp học

 • Mã lớp: 3050
 • Yêu cầu: Sinh viên
 • Giới tính: Nam
 • Yêu cầu khác: cần gấp sinh viên nam có kinh nghiệm dạy tốt khối A, kèm toán lý hóa cho 1 hs nam lớp 11 ở quận 12
 • Thời gian: sắp xếp 2h 1 buổi
 • Lương: 1.800.000đ
 • Liên hệ nhận lớp: 0916276271 ( Thầy Tuấn )

Thông tin lớp học

 • Mã lớp: 3048
 • Yêu cầu: Sinh viên
 • Giới tính: Bất kỳ
 • Yêu cầu khác: cần gấp 1 sinh viên học lực 3 môn toán lý hóa giỏi kèm cho 1 hs nam 10 lên 11 ở Thủ Đức
 • Thời gian: Sắp xếp
 • Lương: 2.000.000đ
 • Liên hệ nhận lớp: 0916276271 ( Thầy Tuấn )

Thông tin lớp học

 • Mã lớp: 3047
 • Yêu cầu: Giáo viên
 • Giới tính: Bất kỳ
 • Yêu cầu khác: cần tìm 1 giáo viên đang dạy nhóm ở khu vực quận 5 để ghép thêm 1 hs nữ vào học chung môn toán, lý, hóa
 • Thời gian: Sắp xếp
 • Lương: thỏa thuận
 • Liên hệ nhận lớp: 0916276271 ( Thầy Tuấn )

Thông tin lớp học

 • Mã lớp: 3044
 • Yêu cầu: Sinh viên
 • Giới tính: Bất kỳ
 • Yêu cầu khác: cần gấp sv có kinh nghiệm kèm lớp 1 kèm 1 bé trai sang năm vô lớp 1 ở quận 6
 • Thời gian: sắp xếp từ 19h30-21h
 • Lương: 1.000.000₫
 • Liên hệ nhận lớp: 0916276271 ( Thầy Tuấn )

Thông tin lớp học

 • Mã lớp: 3032
 • Yêu cầu: Sinh viên
 • Giới tính: Nữ
 • Yêu cầu khác: cần gấp sinh viên nữ kèm cho 1 hs lớp 7 ở Bình Tân
 • Thời gian: Sắp xếp
 • Lương: 1.200.000đ
 • Liên hệ nhận lớp: 0916276271 ( Thầy Tuấn )

Thông tin lớp học

 • Mã lớp: 3041
 • Yêu cầu: Giáo viên
 • Giới tính: Bất kỳ
 • Yêu cầu khác: cần gấp 1 giao viên biết tiếng anh kèm báo bài cho 1 bé lớp 7 học quốc tế. ở quận 11
 • Thời gian: sắp xếp
 • Lương: thỏa thuận
 • Liên hệ nhận lớp: 0916276271 ( Thầy Tuấn )

Thông tin lớp học

 • Mã lớp: 3039
 • Yêu cầu: Giáo viên
 • Giới tính: Nữ
 • Yêu cầu khác: cần gấp 1 giáo viên nữ có kinh nghiệm đang dạy quốc tế kèm cho 1 bé lớp 1 lên lớp 2 ở quận 7
 • Thời gian: sắp xếp
 • Lương: thỏa thuận
 • Liên hệ nhận lớp: 0916276271 ( Thầy Tuấn )

Thông tin lớp học

 • Mã lớp: 3033
 • Yêu cầu: Sinh viên
 • Giới tính: Bất kỳ
 • Yêu cầu khác: cần gấp 1 sinh viên y dược có kinh nghiệm kèm toán lý hóa 12 cho 1 hs 11 lên 12 ở quận 7
 • Thời gian: Sắp xếp
 • Lương: 1.800.000đ
 • Liên hệ nhận lớp: 0916276271 ( Thầy Tuấn )

Thông tin lớp học

 • Mã lớp: 3024
 • Yêu cầu: Giáo viên
 • Giới tính: Bất kỳ
 • Yêu cầu khác: cần gấp 1 giáo viên có kinh nghiệm, dạy tốt giọng dể nghe kèm cho 1 bé trai lớp 4 lên lớp 5 ở quận 7
 • Thời gian: thứ 2,3,4,5,6 thời gian sắp xếp
 • Lương: thỏa thuận
 • Liên hệ nhận lớp: 0916276271 ( Thầy Tuấn )

Thông tin lớp học

 • Mã lớp: 3022
 • Yêu cầu: Giáo viên
 • Giới tính: Bất kỳ
 • Yêu cầu khác: Cần gấp 1 giáo viên bất kỳ có kinh nghiệm kèm cho 1 hs nữ lớp 8 học hơi yếu
 • Thời gian: Sắp xếp
 • Lương: thỏa thuận
 • Liên hệ nhận lớp: 0916276271 ( Thầy Tuấn )

Thông tin lớp học

 • Mã lớp: 3021
 • Yêu cầu: Giáo viên
 • Giới tính: Nữ
 • Yêu cầu khác: cần gấp 1 giáo viên nữ chuyên anh văn 12 và ltdh kèm cho 1 hs nữ ở quận 9 học Nguyễn Hữu Huân
 • Thời gian: Sắp xếp
 • Lương: 2tr
 • Liên hệ nhận lớp: 0916276271 ( Thầy Tuấn )

Thông tin lớp học

 • Mã lớp: 2995
 • Yêu cầu: Giáo viên
 • Giới tính: Nữ
 • Yêu cầu khác: Cần gấp 1 sinh viên nữ chuyên anh văn ôn thi tốt nghiệp cho 1 hs nữ ở Quận Long Biên học lực trung bình
 • Thời gian: sắp xếp
 • Lương: 1.200.000đ
 • Liên hệ nhận lớp: 0916276271 ( Thầy Tuấn )

Thông tin lớp học

 • Mã lớp: 2993
 • Yêu cầu: Giáo viên
 • Giới tính: Nữ
 • Yêu cầu khác: cần gấp 1 giáo viên nữ kèm anh văn giao tiếp cho 1 nhóm 2 học viên ở Củ Chi, trình độ học viên sơ cấp
 • Thời gian: 1 tuần tối, 1 tuần sáng
 • Lương: 3,2tr
 • Liên hệ nhận lớp: 0916276271 ( Thầy Tuấn )

Thông tin lớp học

 • Mã lớp: 2991
 • Yêu cầu: Giáo viên
 • Giới tính: Bất kỳ
 • Yêu cầu khác: cần gấp giáo viên ưu tiên nữ kèm anh văn cho 1 bé lớp 3 lên lớp 4 ở Củ Chi
 • Thời gian: sắp xếp
 • Lương: thỏa thuận
 • Liên hệ nhận lớp: 0916276271 ( Thầy Tuấn )

Thông tin lớp học

 • Mã lớp: 2990
 • Yêu cầu: Sinh viên
 • Giới tính: Bất kỳ
 • Yêu cầu khác: Cần gấp sinh viên có kinh nghiệm ôn thi anh văn kèm cho 1 hs ở Gò Vấp học lực tốt
 • Thời gian: thứ 3,5 thời gian sắp xếp
 • Lương: 1,1tr
 • Liên hệ nhận lớp: 0916276271 ( Thầy Tuấn )

Thông tin lớp học

 • Mã lớp: 2985
 • Yêu cầu: Giáo viên
 • Giới tính: Nữ
 • Yêu cầu khác: cần gấp 1 giáo viên nữ kèm rèn chữ cho 1 bé lớp lá chuẩn bị vào lớp 1 ở Thủ Đức
 • Thời gian: sắp xếp 1 buổi học 1 giờ
 • Lương: thỏa thuận
 • Liên hệ nhận lớp: 0916276271 ( Thầy Tuấn )

Thông tin lớp học

 • Mã lớp: 2980
 • Yêu cầu: Giáo viên
 • Giới tính: Nữ
 • Yêu cầu khác: cần gấp 1 giáo viên nử anh văn trên 35t kèm av cho 1 bé lớp 3 lên 4 học quốc tế Á Châu
 • Thời gian: thứ 2,4,6 từ 13h-14h30 hoặc 19h-20h30
 • Lương: thỏa thuận
 • Liên hệ nhận lớp: 0916276271 ( Thầy Tuấn )

Thông tin lớp học

 • Mã lớp: 2969
 • Yêu cầu: Giáo viên
 • Giới tính: Bất kỳ
 • Yêu cầu khác: Cần gấp giáo viên có kinh nghiệm chuyên luyện thi Văn kèm cho 1 hs nữ lớp 11-12 ở Quận 7
 • Thời gian: sắp xếp
 • Lương: thỏa thuận
 • Liên hệ nhận lớp: 0916276271 ( Thầy Tuấn )

Thông tin lớp học

 • Mã lớp: 2951
 • Yêu cầu: Giáo viên
 • Giới tính: Bất kỳ
 • Yêu cầu khác: cần gấp giáo viên tiếng hoa kèm cho 1 bé đang học lớp 1-2 ở quận 2
 • Thời gian: 16h-17h thứ 2,4,6
 • Lương: thỏa thuận
 • Liên hệ nhận lớp: 0916276271 ( Thầy Tuấn )

Thông tin lớp học

 • Mã lớp: 2948
 • Yêu cầu: Giáo viên
 • Giới tính: Nữ
 • Yêu cầu khác: cần gấp giáo viên nữ có kinh nghiệm kèm cho 2 bé lớp 2 và lớp lá ở Quận 12
 • Thời gian: 18h-19h30
 • Lương: thỏa thuận
 • Liên hệ nhận lớp: 0916276271 ( Thầy Tuấn )

Thông tin lớp học

 • Mã lớp: 2929
 • Yêu cầu: Giáo viên
 • Giới tính: Bất kỳ
 • Yêu cầu khác: Cần gấp 10-15 giáo viên hoặc sinh viên năm cuối dạy âm nhạc(đàn piano, organ), dạy ở trường Music Academy Q7, có hợp đồng lâu dài
 • Thời gian: 16h-20
 • Lương: GV(200k-250k/1b), SV(15k-200k/1b)
 • Liên hệ nhận lớp: 0916276271 ( Thầy Tuấn )

Thông tin lớp học

 • Mã lớp: 2927
 • Yêu cầu: Giáo viên
 • Giới tính: Nữ
 • Yêu cầu khác: cần gấp 1 giáo viên nữ có kinh nghiệm kèm anh văn giao tiếp kèm cho 1 hs nữ ở đang học lớp 11 ở Quận 4
 • Thời gian: sắp xếp thứ 7(sau 17h30),CN(cả ngày)
 • Lương: 1.600.000đ
 • Liên hệ nhận lớp: 0916276271 ( Thầy Tuấn )

Thông tin lớp học

 • Mã lớp: 2925
 • Yêu cầu: Cử nhân / Kỹ sư
 • Giới tính: Nam
 • Yêu cầu khác: Có trách nhiệm, dạy không nghỉ ngang, có kinh nghiệm. đầu tháng 7 học thi vào năm sau
 • Thời gian: 7-9h tối
 • Lương: thương lượng
 • Liên hệ nhận lớp: 0916276271 ( Thầy Tuấn )

Thông tin lớp học

 • Mã lớp: 2786
 • Yêu cầu: Giáo viên
 • Giới tính: Nữ
 • Yêu cầu khác: Cần gấp giáo viên nữ kèm anh văn cho 1 hs lớp 4 đang học Quốc tế Đài Bắc ở Quận 7
 • Thời gian: thứ 2,4,6 từ 18h30-20h
 • Lương: thỏa thuận
 • Liên hệ nhận lớp: 0916276271 ( Thầy Tuấn )

Thông tin lớp học

 • Mã lớp: 2909
 • Yêu cầu: Sinh viên
 • Giới tính: Nữ
 • Yêu cầu khác: cần gấp sinh viên nữ có kinh nghiệm, nhiệt tình
 • Thời gian: Buổi tối thứ 4 hoặc 6 (18:00-20:00)
 • Lương: 150,000/ buổi ( bao cơm tối)
 • Liên hệ nhận lớp: 0916276271 ( Thầy Tuấn )

Thông tin lớp học

 • Mã lớp: 2908
 • Yêu cầu: Sinh viên
 • Giới tính: Bất kỳ
 • Yêu cầu khác: Đúng giờ.
 • Thời gian: Thứ 4 19:00 - 21:00 và chủ nhật 19:00 - 21:00
 • Lương: 150.000/buổi
 • Liên hệ nhận lớp: 0916276271 ( Thầy Tuấn )

Thông tin lớp học

 • Mã lớp: 2896
 • Yêu cầu: Giáo viên
 • Giới tính: Bất kỳ
 • Yêu cầu khác: cần gấp gv có kinh nghiệm kèm toán van va tiếng anh cho 1 hs nam lớp 7 bị mất căn bản
 • Thời gian: sắp xếp
 • Lương: thỏa thuận
 • Liên hệ nhận lớp: 0916276271 ( Thầy Tuấn )

Thông tin lớp học

 • Mã lớp: 2889
 • Yêu cầu: Sinh viên
 • Giới tính: Nữ
 • Yêu cầu khác: Cần gấp 1 sinh viên nữ kèm toán lý hóa 11 cho 1 hs nữ đang học Nguyễn Tất Thành học lực trung bình
 • Thời gian: Sắp xếp từ 18h30-20h
 • Lương: 1.800.000đ
 • Liên hệ nhận lớp: 0916276271 ( Thầy Tuấn )
3053
3 buổi/tuần
Đường 53, P. Tân Tạo, Quận Bình Tân
Chưa giao
 
3051
5
Bến Bình Đông, P.14, Quận 8
Chưa giao
 
3050
4
Khu phố 1, P. Thạnh Xuân, Quận 12
Chưa giao
 
3048
3
Phạm Văn Đồng, Quận Thủ Đức
Chưa giao
 
3047
3
Học Lạc, Phường 14, Quận 5
Chưa giao
 
3044
3
Gần vòng xoay Cây Gõ, Quận 6
Chưa giao
 
3032
3
Liên khu 4-5, P. Bình Hưng Hòa B, Quận Bình Tân
Chưa giao
 
3041
3
Lê Đại Hành, P.13, Quận 11
Chưa giao
 
3039
3
Huỳnh Tấn Phát, P. Tân Thuận Đông, Quận 7
Chưa giao
 
3033
3
Đường 25, Phường Tân Quy, Quận 7
Chưa giao
 
3024
5
Lê Văn Lương, P. Tân Quy, Quận 7
Chưa giao
 
3022
4
Đường số 50, P. Tân Tạo, Quận Bình Tân
Chưa giao
 
3021
2
Lã Xuân Oai, P. Tân Nhơn Phú A, Quận 9
Chưa giao
 
2995
2
Ngô Gia Tự, P. Đức Giang, Quận Long Biên
Chưa giao
 
2993
3
Chợ Trung An, Xã Trung An, Huyện Củ Chi
Chưa giao
 
2991
2
Tỉnh Lộ 8, Ấp 4, Xã Phước Vĩnh An, Huyện Củ Chi
Chưa giao
 
2990
2
Đường số 27, Phường 6, Quận Gò Vấp
Chưa giao
 
2985
3
Đại Học An Ninh, Quận Thủ Đức
Chưa giao
 
2980
3
Khu Trung Sơn, Xã Bình Hưng, Huyện Bình Chánh
Chưa giao
 
2969
2 buổi
Phạm Hữu Lầu, P. Phú Mỹ, Quận 7
Chưa giao
 
2951
2 buổi
An Phú, P. An Phú, Quận 2
Chưa giao
 
2948
3 buổi
Đường TA20, P. Thới An, Quận 12
Chưa giao
 
2929
2-4b
Khu Phú Mỹ Hưng, Quận 7
Chưa giao
 
2927
2
Tôn Đản, Phường 8, Quận 4
Chưa giao
 
2925
3b/1t
cơ quan Cảnh Sát PCCC, Quận 11
Chưa giao
 
2786
3
Huỳnh Tấn Phát(Gần khu chế xuất Tân Thuận), Quận 7
Chưa giao
 
2909
1
Lê Văn Lương, Phường Tân Hưng , Quận 7
Chưa giao
 
2908
2
Tuệ Tĩnh, Phường Nguyễn Du, Quận Hai Bà Trưng
Chưa giao
 
2896
3
Chợ Cầu Sáng, Xã Phạm Văn Hai, Huyện Bình Chánh
Chưa giao
 
2889
4 buổi
KDC Bình Phú 2 Đường 68, P.10, Quận 6
Chưa giao
 
1 2  3  4  ... NEXT > LAST [1 / 48]
 
HỆ THỐNG GIA SƯ BK

TRUNG TÂM GIA SƯ BÁCH KHOA

Đội ngũ gia sư nhiều năm kinh nghiệm dạy nhiệt tình, dể hiểu

Địa Chỉ:
Văn phòng:
 20 Dương Tự Quán, Phường An Lac, Quận Bình Tân
Chi Nhánh: 382/22 Lê Hồng Phong, Phường 1, Quận 10 HCM
Hotline: 0838300655
Tel: 0916276271 - 0908018459

HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN


Thầy Tuấn 0916 276 271


Thầy Phước 0908 018 459


Cô Tuyền 0963 696 786

LIÊN KẾT WEBSITE
DÀNH CHO GIA SƯ
TIN TỨC NỘI BỘ
HỆ THỐNG GIA SƯ BK

TRUNG TÂM GIA SƯ BÁCH KHOA

Đội ngũ gia sư nhiều năm kinh nghiệm dạy nhiệt tình, dể hiểu

Địa Chỉ:
Văn phòng:
 20 Dương Tự Quán, Phường An Lac, Quận Bình Tân
Chi Nhánh: 382/22 Lê Hồng Phong, Phường 1, Quận 10 HCM
Hotline: 0838300655
Tel: 0916276271 - 0908018459

GIA SƯ CÁC QUẬN
THỐNG KÊ
Hôm nay ngày:
01/07/2016
 

Apartment for rent | Tieng anh giao tiep | Hoc tieng anh online | Trung tâm gia sư | Dạy tiếng anh trẻ em | Gia su hai phongNien giam thong ke | Tư vấn Y Dược Hà Nội | Thông tin tư vấn tuyển sinh Trực Tuyến | Saigon Pearl Apartment | Saigon Pearl

kỷ niệm chương quà tặng pha lê biểu trưng