Gia sư, dạy kèm

LỚP HIỆN CÓ

 


Mã số
Môn - Lớp
Buổi
Địa chỉ
Tình trạng
 

Thông tin lớp học

 • Mã lớp: 3497
 • Yêu cầu: Sinh viên
 • Giới tính: Nữ
 • Yêu cầu khác:
 • Thời gian: 19:00-20:30
 • Lương:
 • Liên hệ nhận lớp: 0916276271 ( Thầy Tuấn )

Thông tin lớp học

 • Mã lớp: 3358
 • Yêu cầu: Sinh viên
 • Giới tính: Nữ
 • Yêu cầu khác: cần gấp sinh viên sư phạm chuyên ngành gdth kèm cho 1 bé chuẩn bị vào lớp 1 ở quận 10
 • Thời gian: sắp xếp buổi tối từ 18h30-20h
 • Lương: 1.000.000đ
 • Liên hệ nhận lớp: 0916276271 ( Thầy Tuấn )

Thông tin lớp học

 • Mã lớp: 3494
 • Yêu cầu: Sinh viên
 • Giới tính: Nữ
 • Yêu cầu khác: cần gấp 1 sinh viên nữ ưu tiên người Miền Bắc kèm cho 1 bé lớp 5 ở quận 1
 • Thời gian: thứ 2,3,4,5,6,CN từ 18h30-21h30
 • Lương: 3.000.000đ
 • Liên hệ nhận lớp: 0916276271 ( Thầy Tuấn )

Thông tin lớp học

 • Mã lớp: 3493
 • Yêu cầu: Sinh viên
 • Giới tính: Bất kỳ
 • Yêu cầu khác: cần gấp sinh viên có kinh nghiệm, tâm lý kèm cho 1 hs nam lớp 8 học hơi yếu toán lý hóa
 • Thời gian: thứ 2,3,4,5,6,7 từ 18h-20h
 • Lương: 2.400.000đ
 • Liên hệ nhận lớp: 0916276271 ( Thầy Tuấn )

Thông tin lớp học

 • Mã lớp: 3462
 • Yêu cầu: Giáo viên
 • Giới tính: Nam
 • Yêu cầu khác: cần gấp giáo viên nam kèm lý hóa 12 cho 1 hs nam ở Bình Tân
 • Thời gian: thứ 3,5,7 từ 18h trở đi
 • Lương: thỏa thuận
 • Liên hệ nhận lớp: 0916276271 ( Thầy Tuấn )

Thông tin lớp học

 • Mã lớp: 3492
 • Yêu cầu: Sinh viên
 • Giới tính: Nữ
 • Yêu cầu khác: cần gấp sinh viên nữ người miền nam hoặc Miền Bắc kèm báo bài cho 1 bé lớp 3 ở Tân Bình
 • Thời gian: thứ 2,3,4,5,6 buổi tối
 • Lương: 1.400.000đ
 • Liên hệ nhận lớp: 0916276271 ( Thầy Tuấn )

Thông tin lớp học

 • Mã lớp: 3490
 • Yêu cầu: Sinh viên
 • Giới tính: Nữ
 • Yêu cầu khác: cần gấp 1 sinh viên nữ kèm báo bài và rèn chữ cho bé lớp 1 ở Bình Thạnh
 • Thời gian: thứ 2,3,4,5,6 từ 18h-19h30
 • Lương: 1.600.000đ
 • Liên hệ nhận lớp: 0916276271 ( Thầy Tuấn )

Thông tin lớp học

 • Mã lớp: 3489
 • Yêu cầu: Giáo viên
 • Giới tính: Bất kỳ
 • Yêu cầu khác: Cần tìm gấp giáo viên kèm cho một học sinh lớp 2.
 • Thời gian: Từ 18h-19h30 thứ 2 đến thứ 6.
 • Lương: 3200000₫
 • Liên hệ nhận lớp: 0916276271 ( Thầy Tuấn )

Thông tin lớp học

 • Mã lớp: 3467
 • Yêu cầu: Sinh viên
 • Giới tính: Nữ
 • Yêu cầu khác: cần gấp sinh viên sư phạm kèm cho 1 bé lớp 4 ở Quận 4
 • Thời gian: thứ 2,3,4,5,6 từ 18h-20h
 • Lương: 1.800.000đ
 • Liên hệ nhận lớp: 0916276271 ( Thầy Tuấn )

Thông tin lớp học

 • Mã lớp: 3487
 • Yêu cầu: Giáo viên
 • Giới tính: Nữ
 • Yêu cầu khác: cần gấp giáo viên tiểu học kèm cho 1 bé lớp 2 ở Quận 8
 • Thời gian: Sắp xếp
 • Lương: 2.000.000đ
 • Liên hệ nhận lớp: 0916276271 ( Thầy Tuấn )

Thông tin lớp học

 • Mã lớp: 3485
 • Yêu cầu: Sinh viên
 • Giới tính: Nữ
 • Yêu cầu khác: cần gấp gia sư nử kèm lý hóa 11 cho 1 hs nữ ở Quận 6
 • Thời gian: sáng thứ 6(8h30-10h), tối thứ 7(17h30-19h)
 • Lương: 1.000.000đ
 • Liên hệ nhận lớp: 0916276271 ( Thầy Tuấn )

Thông tin lớp học

 • Mã lớp: 3483
 • Yêu cầu: Giáo viên
 • Giới tính: Bất kỳ
 • Yêu cầu khác: cần gấp 1 giáo viên có kinh nghiệm ôn thi toán váo lớp 10 cho 1 hs nữ lớp 9 ở Đồng Nai, ưu tiên giáo viên nữ
 • Thời gian: sắp xếp
 • Lương: thỏa thuận
 • Liên hệ nhận lớp: 0916276271 ( Thầy Tuấn )

Thông tin lớp học

 • Mã lớp: 3482
 • Yêu cầu: Giáo viên
 • Giới tính: Nữ
 • Yêu cầu khác:
 • Thời gian: sắp xếp thứ 3,5,7 buổi tối
 • Lương: thỏa thuận
 • Liên hệ nhận lớp: 0916276271 ( Thầy Tuấn )

Thông tin lớp học

 • Mã lớp: 3480
 • Yêu cầu: Giáo viên
 • Giới tính: Nữ
 • Yêu cầu khác: cần gấp giáo viên nữ chuyên ielts kèm cho 1 hs lớp 5 học thi 6.5 ở quận 5
 • Thời gian: thứ 3,5,CN tối 19h-20h30
 • Lương: thỏa thuận
 • Liên hệ nhận lớp: 0916276271 ( Thầy Tuấn )

Thông tin lớp học

 • Mã lớp: 3479
 • Yêu cầu: Giáo viên
 • Giới tính: Bất kỳ
 • Yêu cầu khác: cần gấp 1 gia sư thiết kế website kèm cho 1 học viên nam ở quận 3
 • Thời gian: thứ 2,4,6 từ 8h-9h30
 • Lương: thỏa thuận
 • Liên hệ nhận lớp: 0916276271 ( Thầy Tuấn )

Thông tin lớp học

 • Mã lớp: 3476
 • Yêu cầu: Giáo viên
 • Giới tính: Bất kỳ
 • Yêu cầu khác: cần gấp giáo viên đang dạy ở trường chuyên toán 9 ôn thi vào 10 kèm cho 1 hs ở Bình Chánh
 • Thời gian: sắp xếp buổi tối
 • Lương: 3.000.000đ
 • Liên hệ nhận lớp: 0916276271 ( Thầy Tuấn )

Thông tin lớp học

 • Mã lớp: 3478
 • Yêu cầu: Giáo viên
 • Giới tính: Nữ
 • Yêu cầu khác: cần gấp giáo viên nữ kèm bài cho 1 nhóm 5 em hs lớp 7 học hơi yếu văn ở Tân Phú
 • Thời gian: buổi tối từ 17h30-19h
 • Lương: thỏa thuận
 • Liên hệ nhận lớp: 0916276271 ( Thầy Tuấn )

Thông tin lớp học

 • Mã lớp: 3477
 • Yêu cầu: Sinh viên
 • Giới tính: Nữ
 • Yêu cầu khác: cần sinh viên có kinh nghiệm dạy tốt kèm 1 bé nữ học Phú Định ở quận 6
 • Thời gian: 2h thứ 7(14h-17h),CN(cả ngày), thứ 3(18h)
 • Lương: 1.200.000đ
 • Liên hệ nhận lớp: 0916276271 ( Thầy Tuấn )

Thông tin lớp học

 • Mã lớp: 3475
 • Yêu cầu: Giáo viên
 • Giới tính: Bất kỳ
 • Yêu cầu khác: cần gấp giáo viên kèm vi tính ôn thi Execl và Powerpoint 2010 cho 1 học viên nữ đi làm
 • Thời gian: buổi trưa từ 14h-16h
 • Lương: thỏa thuận
 • Liên hệ nhận lớp: 0916276271 ( Thầy Tuấn )

Thông tin lớp học

 • Mã lớp: 3470
 • Yêu cầu: Giáo viên
 • Giới tính: Nữ
 • Yêu cầu khác: cần gấp 1 giáo viên tiểu học từ 30-40t kèm cho 1 bé lớp 3 ở quận 1
 • Thời gian: thứ 2,4,6 or 3,5,7 từ 17h30-19h
 • Lương: thỏa thuận
 • Liên hệ nhận lớp: 0916276271 ( Thầy Tuấn )

Thông tin lớp học

 • Mã lớp: 3336
 • Yêu cầu: Sinh viên
 • Giới tính: Nữ
 • Yêu cầu khác: cần gấp sinh viên nữ có kinh nghiệm kèm toán lý hóa cho 1 hs nữ lớp 11 ở Q.11
 • Thời gian: thứ 2,4,6 or 3,5,7 từ 19h-20h30
 • Lương: 1.400.000đ
 • Liên hệ nhận lớp: 0916276271 ( Thầy Tuấn )

Thông tin lớp học

 • Mã lớp: 3463
 • Yêu cầu: Sinh viên
 • Giới tính: Nữ
 • Yêu cầu khác: cần gấp 1 sinh viên nữ kèm toán lý lớp 7 cho 1 hs nam ở quận 8
 • Thời gian: thứ 2,4,6 từ 18h-20h
 • Lương: 1.200.000đ
 • Liên hệ nhận lớp: 0916276271 ( Thầy Tuấn )

Thông tin lớp học

 • Mã lớp: 3457
 • Yêu cầu: Sinh viên
 • Giới tính: Nữ
 • Yêu cầu khác: cần gấp 1 sinh viên nữ kèm anh văn cho 1 hs lớp 11 ở Quận 8
 • Thời gian: thứ 3,5 từ 18h30-20h30
 • Lương: 1.000.000đ
 • Liên hệ nhận lớp: 0916276271 ( Thầy Tuấn )

Thông tin lớp học

 • Mã lớp: 3455
 • Yêu cầu: Sinh viên
 • Giới tính: Nữ
 • Yêu cầu khác: cần gấp sinh viên nữ kèm toán 12 cho 1 hs nữ ở Bình Hưng, Huyện Bình Chánh
 • Thời gian: sắp xếp
 • Lương: 1.000.000đ
 • Liên hệ nhận lớp: 0916276271 ( Thầy Tuấn )

Thông tin lớp học

 • Mã lớp: 3451
 • Yêu cầu: Sinh viên
 • Giới tính: Nữ
 • Yêu cầu khác: cần gấp sinh viên nữ có kinh nghiệm, dạy giỏi kèm bái bài cho 1 hs nữ lớp 8
 • Thời gian: thứ 2,3,4,5,6 từ 19h-21h
 • Lương: 2.000.000đ
 • Liên hệ nhận lớp: 0916276271 ( Thầy Tuấn )

Thông tin lớp học

 • Mã lớp: 3433
 • Yêu cầu: Sinh viên
 • Giới tính: Nữ
 • Yêu cầu khác: cần gấp sinh viên nữ kèm lý hóa cho 1 hs nữ lớp 10
 • Thời gian: thứ 3,5,7 từ 18h-20h
 • Lương: 1.300.000đ
 • Liên hệ nhận lớp: 0916276271 ( Thầy Tuấn )

Thông tin lớp học

 • Mã lớp: 3446
 • Yêu cầu: Sinh viên
 • Giới tính: Nữ
 • Yêu cầu khác: cần gấp sinh viên nữ có kinh nghiệm kèm toán lớp 10 cho 1 hs nữ Bình Thạnh
 • Thời gian: thứ 2,4,6 chỉ học buổi sáng
 • Lương: 1.400.000đ
 • Liên hệ nhận lớp: 0916276271 ( Thầy Tuấn )

Thông tin lớp học

 • Mã lớp: 3445
 • Yêu cầu: Giáo viên
 • Giới tính: Bất kỳ
 • Yêu cầu khác: cần gấp 1 giáo viên tiểu học có kinh nghiệm kèm cho 1 học viên nam 38t học từ lớp 1 lên, đang ở Bình Dương
 • Thời gian: thứ 2,3,4,5,6 từ 19h-21h
 • Lương: thỏa thuận
 • Liên hệ nhận lớp: 0916276271 ( Thầy Tuấn )

Thông tin lớp học

 • Mã lớp: 3444
 • Yêu cầu: Sinh viên
 • Giới tính: Nữ
 • Yêu cầu khác: cần gấp sinh viên nữ có kinh nghiệm dạy tốt toán lý hóa(ưu tiên sv giỏi hóa) kèm cho 1 hs nữ lớp 11 ở Tân Phú
 • Thời gian: sắp xếp thứ 2,3,4,5 buổi tối
 • Lương: 1.400.000đ
 • Liên hệ nhận lớp: 0916276271 ( Thầy Tuấn )

Thông tin lớp học

 • Mã lớp: 3421
 • Yêu cầu: Sinh viên
 • Giới tính: Nữ
 • Yêu cầu khác: cần gấp sinh viên nữ chuyên lý kèm cho 1 hs nữ 12
 • Thời gian: thứ 2,4 từ 17h30-19h
 • Lương: 1.000.000đ
 • Liên hệ nhận lớp: 0916276271 ( Thầy Tuấn )
3497
3
Đường Đỗ Xuân Hợp, Phước Long A, Quận 9
Chưa giao
 
3358
3
Lê Hồng Phong, P.1, Quận 10
Chưa giao
 
3494
6
Thái Văn Lung, P. Bến Nghé, Quận 1
Chưa giao
 
3493
6
Thoại Ngọc Hầu, P. Hòa Thạnh, Quận Tân Phú
Chưa giao
 
3462
3
Hương Lộ 2, P. BTD A, Quận Bình Tân
Chưa giao
 
3492
5
Phạm Văn Hai, Quận Tân Bình
Chưa giao
 
3490
5
Phạm Viết Chánh, P.19, Quận Bình Thạnh
Chưa giao
 
3489
5
Gần Đại học Công nghiệp 4, Quận Gò Vấp
Chưa giao
 
3467
5
Đoàn Văn Bơ, Phường 9, Quận 4
Chưa giao
 
3487
3
Dương Bá Trạc, P.1, Quận 8
Chưa giao
 
3485
2
Nguyễn Văn Luông, P.10, Quận 6
Chưa giao
 
3483
3
Tổ 32B Khu Phố 3, P. Long Bình Tân, Thành Phố Biên Hòa - Đồng Nai
Chưa giao
 
3482
3
Cô Bắc, Phường 1, Quận Phú Nhuận
Chưa giao
 
3480
3
Trần Hưng Đạo, P.1, Quận 5
Chưa giao
 
3479
3
Cư Xá Đô Thành, Quận 3
Chưa giao
 
3476
3
Quốc Lộ 50, Huyện Bình Chánh
Chưa giao
 
3478
3
Lũy Bán Bích, P. Phú Thọ Hòa, Quận Tân Phú
Chưa giao
 
3477
3
Đường 72, Phường 10, Quận 6
Chưa giao
 
3475
3
Trần Văn Mười, Xã Xuân Thới Đông, Huyện Hóc Môn
Chưa giao
 
3470
3
Bùi Viện, P. Phạm Ngũ Lão, Quận 1
Chưa giao
 
3336
3
Lê Đại Hành, P.15, Quận 11
Chưa giao
 
3463
3
Đặng Chất, Phường 2, Quận 8
Chưa giao
 
3457
2
Nguyễn Chế Nghĩa, P.12, Quận 8
Chưa giao
 
3455
2
Đường số 18, KDC Bình Hưng, Huyện Bình Chánh
Chưa giao
 
3451
5
Nguyễn Cảnh Chân, P. Cầu Kho, Quận 1
Chưa giao
 
3433
3
Phạm Thế Hiển, P.6, Quận 8
Chưa giao
 
3446
3
Lô C-CC Ngô Tất Tố, P.19, Quận Bình Thạnh
Chưa giao
 
3445
5
Khu Phố 8, P. Phú Mỹ, TP Thủ Dầu Một - Bình Dương
Chưa giao
 
3444
3
Phan Anh, P. Bình Trị Đông, Quận Tân Phú
Chưa giao
 
3421
2
Đường số 18, KDC Bình Hưng, Huyện Bình Chánh
Chưa giao
 
1 2  3  4  ... NEXT > LAST [1 / 56]
 
HỆ THỐNG GIA SƯ BK

TRUNG TÂM GIA SƯ BÁCH KHOA

Đội ngũ gia sư nhiều năm kinh nghiệm dạy nhiệt tình, dể hiểu

Địa Chỉ:
Văn phòng:
 20 Dương Tự Quán, Phường An Lac, Quận Bình Tân
Chi Nhánh: 382/22 Lê Hồng Phong, Phường 1, Quận 10 HCM
Hotline: 0838300655
Tel: 0916276271 - 0908018459

HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN


Thầy Tuấn 0916 276 271


Thầy Phước 0908 018 459


Cô Tuyền 0963 696 786

LIÊN KẾT WEBSITE
DÀNH CHO GIA SƯ
TIN TỨC NỘI BỘ
HỆ THỐNG GIA SƯ BK

TRUNG TÂM GIA SƯ BÁCH KHOA

Đội ngũ gia sư nhiều năm kinh nghiệm dạy nhiệt tình, dể hiểu

Địa Chỉ:
Văn phòng:
 20 Dương Tự Quán, Phường An Lac, Quận Bình Tân
Chi Nhánh: 382/22 Lê Hồng Phong, Phường 1, Quận 10 HCM
Hotline: 0838300655
Tel: 0916276271 - 0908018459

GIA SƯ CÁC QUẬN
THỐNG KÊ
Hôm nay ngày:
17/01/2017
 

Apartment for rent | Tieng anh giao tiep | Hoc tieng anh online | Trung tâm gia sư | Dạy tiếng anh trẻ em | Gia su hai phongNien giam thong ke | Tư vấn Y Dược Hà Nội | Thông tin tư vấn tuyển sinh Trực Tuyến | Saigon Pearl Apartment | Saigon Pearl

Sổ da cao cấp Sổ tay đẹp Sản xuất sổ da Sản xuất sổ tay In sổ tay Sổ tay bìa da Xưởng sản xuất sổ da Sổ tay cao cấp Cơ sở sản xuất sổ da Sổ tay ghi chép Sổ tay handmade Sổ bìa da Sổ tay vintage Quà tặng sổ da Sổ tay da