Gia sư, dạy kèm

LỚP HIỆN CÓ

 


Mã số
Môn - Lớp
Buổi
Địa chỉ
Tình trạng
 

Thông tin lớp học

 • Mã lớp: 3672
 • Yêu cầu: Sinh viên
 • Giới tính: Nữ
 • Yêu cầu khác: cẩn gấp sinh viên nữ có kinh nghiệm kèm toán cho hs nam lơp 10 ở Tân Phú
 • Thời gian: thứ 3,5,7 từ 19h
 • Lương: 1.800.000đ
 • Liên hệ nhận lớp: 0916276271 ( Thầy Tuấn )

Thông tin lớp học

 • Mã lớp: 3670
 • Yêu cầu: Sinh viên
 • Giới tính: Bất kỳ
 • Yêu cầu khác: cần gấp sinh viên có kinh nghiệm dạy tốt, nhiệt tình kèm báo bài cho 1 hs nam lớp 8 học Đức Trí
 • Thời gian: thứ 5,6,7,CN từ 19h30-21h
 • Lương: 1.600.000đ
 • Liên hệ nhận lớp: 0916276271 ( Thầy Tuấn )

Thông tin lớp học

 • Mã lớp: 3669
 • Yêu cầu: Giáo viên
 • Giới tính: Bất kỳ
 • Yêu cầu khác: cần gấp giáo viên sinh có kinh nghiệm ltđh kèm cho 1 hs nữ lớp 12 ở Q.7
 • Thời gian: thứ 3,5(19h30-21h), thứ 7,CN (chiều hoặc tối)
 • Lương: thỏa thuận
 • Liên hệ nhận lớp: 0916276271 ( Thầy Tuấn )

Thông tin lớp học

 • Mã lớp: 3668
 • Yêu cầu: Giáo viên
 • Giới tính: Bất kỳ
 • Yêu cầu khác: cần gấp giáo viên hóa có kinh nghiệm ltđh kèm cho 1 hs nữ lớp 12 ở Q.7
 • Thời gian: thứ 3,5(19h30-21h), thứ 7,CN (chiều hoặc tối)
 • Lương: thỏa thuận
 • Liên hệ nhận lớp: 0916276271 ( Thầy Tuấn )

Thông tin lớp học

 • Mã lớp: 3667
 • Yêu cầu: Giáo viên
 • Giới tính: Bất kỳ
 • Yêu cầu khác: cần gấp giáo viên toán có kinh nghiệm ltđh kèm cho 1 hs nữ lớp 12 ở Q.7
 • Thời gian: thứ 3,5(19h30-21h), thứ 7,CN (chiều hoặc tối)
 • Lương: thỏa thuận
 • Liên hệ nhận lớp: 0916276271 ( Thầy Tuấn )

Thông tin lớp học

 • Mã lớp: 3666
 • Yêu cầu: Sinh viên
 • Giới tính: Bất kỳ
 • Yêu cầu khác: cần gấp sinh viên có kinh nghiệm kèm báo bài cho hs lớp 6 ở Bình Thạnh
 • Thời gian: thứ 3,5,7 buổi tối
 • Lương: 1.200.000đ
 • Liên hệ nhận lớp: 0916276271 ( Thầy Tuấn )

Thông tin lớp học

 • Mã lớp: 3665
 • Yêu cầu: Sinh viên
 • Giới tính: Nữ
 • Yêu cầu khác: cần gấp sinh viên nữ có kinh nghiệm kèm toán lý 10 cho 1 hs nữ học Merie Cuire học lực trung bình
 • Thời gian: sắp xếp thứ 2,4,6 buổi tối
 • Lương: 1.400.000đ
 • Liên hệ nhận lớp: 0916276271 ( Thầy Tuấn )

Thông tin lớp học

 • Mã lớp: 3664
 • Yêu cầu: Giáo viên
 • Giới tính: Bất kỳ
 • Yêu cầu khác: cần gấp giáo viên hóa có kinh nghiệm kèm hóa ltđh cho 1 hs nam học 12 trường Giồng Ông Tố học lực khá
 • Thời gian: thứ 2,7(19h30-21h)
 • Lương: thỏa thuận
 • Liên hệ nhận lớp: 0916276271 ( Thầy Tuấn )

Thông tin lớp học

 • Mã lớp: 3446
 • Yêu cầu: Sinh viên
 • Giới tính: Nữ
 • Yêu cầu khác: cần gấp sinh viên nữ có kinh nghiệm kèm lý lớp 10 cho 1 hs nữ Bình Thạnh
 • Thời gian: sắp xếp
 • Lương: 1.000.000đ
 • Liên hệ nhận lớp: 0916276271 ( Thầy Tuấn )

Thông tin lớp học

 • Mã lớp: 3663
 • Yêu cầu: Giáo viên
 • Giới tính: Nữ
 • Yêu cầu khác: cần gấp giáo viên nữ có kinh nghiệm kèm toán lý cho hs nữ lớp 7 trường Thực Hành Sài Gòn
 • Thời gian: thứ 2,4,6 từ 19h
 • Lương: thỏa thuận
 • Liên hệ nhận lớp: 0916276271 ( Thầy Tuấn )

Thông tin lớp học

 • Mã lớp: 3559
 • Yêu cầu: Sinh viên
 • Giới tính: Bất kỳ
 • Yêu cầu khác: cần gấp sinh viên có kinh nghiệm kèm toán lý hóa 11 cho 1 hs nam ở quận 12
 • Thời gian: thứ 2,3,4,5 từ 18h30-20h30
 • Lương: 1.800.000đ
 • Liên hệ nhận lớp: 0916276271 ( Thầy Tuấn )

Thông tin lớp học

 • Mã lớp: 3662
 • Yêu cầu: Giáo viên
 • Giới tính: Bất kỳ
 • Yêu cầu khác: cần gấp giáo viên có kinh nghiệm kèm báo bài cho 1 hs nam lớp 7 ở Q.5
 • Thời gian: thứ 2,4,6 hoặc 3,5,7 từ 19h30-21h
 • Lương: 2.000.000đ
 • Liên hệ nhận lớp: 0916276271 ( Thầy Tuấn )

Thông tin lớp học

 • Mã lớp: 3636
 • Yêu cầu: Sinh viên
 • Giới tính: Nam
 • Yêu cầu khác: cần gấp sinh viên nam có kinh nghiệm kèm cho 1 hs lớp 7 ở Quận 4
 • Thời gian: Sắp xếp buổi tối
 • Lương: 1.000.000đ
 • Liên hệ nhận lớp: 0916276271 ( Thầy Tuấn )

Thông tin lớp học

 • Mã lớp: 3659
 • Yêu cầu: Sinh viên
 • Giới tính: Bất kỳ
 • Yêu cầu khác: cần gấp sinh viên Bách Khoa có kinh nghiệm, nhiêm khắc kèm cho 1 bé nam lớp 6 học Lương Thế Vinh ở Quận 8
 • Thời gian: thứ 2,4,6 tứ 17h-19h
 • Lương: 1.400.000đ
 • Liên hệ nhận lớp: 0916276271 ( Thầy Tuấn )

Thông tin lớp học

 • Mã lớp: 3658
 • Yêu cầu: Giáo viên
 • Giới tính: Bất kỳ
 • Yêu cầu khác: cần gấp giáo viên lý giỏi dạy tại trung tâm bồi dưỡng văn hóa ở Q.12
 • Thời gian: Sắp xếp
 • Lương: thỏa thuận
 • Liên hệ nhận lớp: 0916276271 ( Thầy Tuấn )

Thông tin lớp học

 • Mã lớp: 3657
 • Yêu cầu: Giáo viên
 • Giới tính: Bất kỳ
 • Yêu cầu khác: cần gấp giáo viên lý có kinh nghiệm ôn thi lý cho 1 hs ở Q.12
 • Thời gian: Sắp xếp thứ 3,5,7 từ 19h30-21h
 • Lương: 2.000.000đ
 • Liên hệ nhận lớp: 0916276271 ( Thầy Tuấn )

Thông tin lớp học

 • Mã lớp: 3655
 • Yêu cầu: Sinh viên
 • Giới tính: Bất kỳ
 • Yêu cầu khác: cần gấp sinh viên có kinh nghiệm kèm báo bài cho 1 hs nam lớp 7 ở Tân Phú, chủ yếu kèm lý và Văn
 • Thời gian: sáng thứ 2,4,6 hoặc tối sau 18h
 • Lương: 1.200.000đ
 • Liên hệ nhận lớp: 0916276271 ( Thầy Tuấn )

Thông tin lớp học

 • Mã lớp: 3535
 • Yêu cầu: Giáo viên
 • Giới tính: Bất kỳ
 • Yêu cầu khác: cần gấp giáo viên lý hoặc sinh viên có kinh nghiệm dạy tốt kèm toán cho 1 hs lớp 12 ở Nhà Bè
 • Thời gian: sắp xếp buổi tối
 • Lương: GV(1.800.000đ), SV(1.000.000đ)
 • Liên hệ nhận lớp: 0916276271 ( Thầy Tuấn )

Thông tin lớp học

 • Mã lớp: 3651
 • Yêu cầu: Giáo viên
 • Giới tính: Bất kỳ
 • Yêu cầu khác: cần gấp giáo viên giỏi hóa kèm cho 1 hs 12 ở Q.1
 • Thời gian: Sắp xếp thứ 2,4,6 19h30-21h
 • Lương: thỏa thuận
 • Liên hệ nhận lớp: 0916276271 ( Thầy Tuấn )

Thông tin lớp học

 • Mã lớp: 3650
 • Yêu cầu: Giáo viên
 • Giới tính: Bất kỳ
 • Yêu cầu khác: cần gấp giáo viên chuyên luyện toiec ôn thi cho 1 nhóm 3 bạn sinh viên chuẩn bị tốt nghiệp ở Bình Thạnh
 • Thời gian: thứ 3,5,CN từ 17h-18h30
 • Lương: thỏa thuận
 • Liên hệ nhận lớp: 0916276271 ( Thầy Tuấn )

Thông tin lớp học

 • Mã lớp: 3648
 • Yêu cầu: Giáo viên
 • Giới tính: Bất kỳ
 • Yêu cầu khác: cần gấp giáo viên có kinh nghiệm kèm anh văn cho 1 em lớp 5 ở Bình Chánh
 • Thời gian: tối thứ 5,6 hoặc thứ 7,CN
 • Lương: thỏa thuận
 • Liên hệ nhận lớp: 0916276271 ( Thầy Tuấn )

Thông tin lớp học

 • Mã lớp: 3646
 • Yêu cầu: Sinh viên
 • Giới tính: Nữ
 • Yêu cầu khác: cần gấp 1 sinh viên nữ có kinh nghiệm kèm toán lý hóa lớp 11 cho 1 hs nữ học Võ Thị Sáu
 • Thời gian: thứ 5,7,CN từ 8h-10h sáng
 • Lương: 1.400.000đ
 • Liên hệ nhận lớp: 0916276271 ( Thầy Tuấn )

Thông tin lớp học

 • Mã lớp: 3645
 • Yêu cầu: Giáo viên
 • Giới tính: Bất kỳ
 • Yêu cầu khác: cần gấp giáo viên lý dạy giỏi kèm lý 12 cho 1 hs nam học Phan Đăng Lưu Bình Thạnh
 • Thời gian: Sắp xếp buổi tối
 • Lương: thỏa thuận
 • Liên hệ nhận lớp: 0916276271 ( Thầy Tuấn )

Thông tin lớp học

 • Mã lớp: 3464
 • Yêu cầu: Sinh viên
 • Giới tính: Bất kỳ
 • Yêu cầu khác: cần gấp sinh viên có kinh nghiệm kèm toán lý cho 1 hs nam lớp 11 ở Bình Tân, ưu tiên sinh viên nữ có kinh nghiệm
 • Thời gian: thứ 2,4,6 từ 18h
 • Lương: 1.400.000đ
 • Liên hệ nhận lớp: 0916276271 ( Thầy Tuấn )

Thông tin lớp học

 • Mã lớp: 3640
 • Yêu cầu: Giáo viên
 • Giới tính: Bất kỳ
 • Yêu cầu khác: cần gấp giáo viên anh văn tốt nghiệp sư phạm anh dạy tại tại trung tâm ở quận 12
 • Thời gian: sáng chiểu hoặc tối
 • Lương: thỏa thuận
 • Liên hệ nhận lớp: 0916276271 ( Thầy Tuấn )

Thông tin lớp học

 • Mã lớp: 3637
 • Yêu cầu: Sinh viên
 • Giới tính: Nữ
 • Yêu cầu khác: cần gấp sinh viên nữ kèm anh văn cho 1 hs nam lớp 3 ở Hóc Môn
 • Thời gian: thứ 2,3,4,5,6 từ 19h-20h30
 • Lương: 1.600.000đ
 • Liên hệ nhận lớp: 0916276271 ( Thầy Tuấn )

Thông tin lớp học

 • Mã lớp: 3633
 • Yêu cầu: Giáo viên
 • Giới tính: Bất kỳ
 • Yêu cầu khác: Cần gấp gv chuyên toán ôn thi vô lớp 6 Trần Đại Nghĩa cho 1 hs nữ lớp 5
 • Thời gian: Thứ 3,5 sau 14h
 • Lương: Thỏa thuận
 • Liên hệ nhận lớp: 0916276271 ( Thầy Tuấn )

Thông tin lớp học

 • Mã lớp: 3494
 • Yêu cầu: Sinh viên
 • Giới tính: Nữ
 • Yêu cầu khác: cần gấp 1 sinh viên nữ ưu tiên người Miền Bắc kèm cho 1 bé lớp 5 ở quận 1
 • Thời gian: thứ 2,3,4,5,6,CN từ 18h30-21h30
 • Lương: 3.000.000đ
 • Liên hệ nhận lớp: 0916276271 ( Thầy Tuấn )

Thông tin lớp học

 • Mã lớp: 3625
 • Yêu cầu: Sinh viên
 • Giới tính: Nam
 • Yêu cầu khác: cần gấp sinh viên nam có kinh nghiệm giỏi toán cho 1 hs nam lơp 9 học Lê Văn Tám
 • Thời gian: thứ 3,5,7 từ 18h-20h
 • Lương: 1.400.000đ
 • Liên hệ nhận lớp: 0916276271 ( Thầy Tuấn )

Thông tin lớp học

 • Mã lớp: 3618
 • Yêu cầu: Giáo viên
 • Giới tính: Nữ
 • Yêu cầu khác: Cần gấp gv toán kèm toán cho 1 hs lớp 10 học Lê Hồng Phong
 • Thời gian: Thứ 4(buổi tối), CN(cả ngày)
 • Lương: Thỏa thuận
 • Liên hệ nhận lớp: 0916276271 ( Thầy Tuấn )
3672
3
Gò Dầu, P. Tân Quý, Quận Tân Phú
Chưa giao
 
3670
4
Trần Xuân Soạn, P. Tân Hưng, Quận 7
Chưa giao
 
3669
2
Trần Xuân Soạn, P. Tân Hưng, Quận 7
Chưa giao
 
3668
2
Trần Xuân Soạn, P. Tân Hưng, Quận 7
Chưa giao
 
3667
2
Trần Xuân Soạn, P. Tân Hưng, Quận 7
Chưa giao
 
3666
3
Xô Viết Nghệ Tỉnh, P.17, Quận Bình Thạnh
Chưa giao
 
3665
3
Hoàng Sa, P.5, Quận Tân Bình
Chưa giao
 
3664
2
Đường số 11, Kp6, P. Bình Trưng Tây, Quận 2
Chưa giao
 
3446
2
Lô C-CC Ngô Tất Tố, P.19, Quận Bình Thạnh
Chưa giao
 
3663
3
Hòa Hưng, P.13, Quận 10
Chưa giao
 
3559
4
Quốc lộ 1A, KP1, P. Thạnh Xuận, Quận 12
Chưa giao
 
3662
3
CC Ngô Quyền, P.9, Quận 5
Chưa giao
 
3636
3
Cư Xá Vĩnh Hội Bến Vân Đồn, P.8, Quận 4
Chưa giao
 
3659
3
Cư xá Nam Hải, P.4, Quận 8
Chưa giao
 
3658
3-5
Lê Văn Khương, Quận 12
Chưa giao
 
3657
2
Lê Đức Thọ, Quận 12
Chưa giao
 
3655
3
Lũy Bán Bích, P. Tân Thành, Quận Tân Phú
Chưa giao
 
3535
2
Đào Tông Nguyên, Huyện Nhà Bè
Chưa giao
 
3651
2
Hồ Hảo Hớn, P. Cô Giang, Quận 1
Chưa giao
 
3650
3
Phan Chu Trinh, P.2, Quận Bình Thạnh
Chưa giao
 
3648
2
Ấp 1, Xã Bình Chánh(Gần Điện Máy Xanh), Huyện Bình Chánh
Chưa giao
 
3646
3
Nơ Trăng Long, P.13, Quận Bình Thạnh
Chưa giao
 
3645
2
Vũ Tùng, P.2, Quận Bình Thạnh
Chưa giao
 
3464
1
Đường số 7A, P. BTĐ B, Quận Bình Tân
Chưa giao
 
3640
2-5
Gần Cầu Vượt Quang Trung, Quận 12
Chưa giao
 
3637
5
Tổ 10, Ấp 4, Xã Xuân Thới Sơn, Huyện Hóc Môn
Chưa giao
 
3633
2
Gần Ngã 4 Gò Mây, Quận Bình Tân
Chưa giao
 
3494
6
Thái Văn Lung, P. Bến Nghé, Quận 1
Chưa giao
 
3625
3
Bùi Đình Túy, P.24, Quận Bình Thạnh
Chưa giao
 
3618
2
Nguyễn Minh Hoàng, P.12, Quận Tân Bình
Chưa giao
 
1 2  3  4  ... NEXT > LAST [1 / 59]
 
HỆ THỐNG GIA SƯ BK

TRUNG TÂM GIA SƯ BÁCH KHOA

Đội ngũ gia sư nhiều năm kinh nghiệm dạy nhiệt tình, dể hiểu

Địa Chỉ:
Văn phòng:
 20 Dương Tự Quán, Phường An Lac, Quận Bình Tân
Chi Nhánh: 382/22 Lê Hồng Phong, Phường 1, Quận 10 HCM
Hotline: 0838300655
Tel: 0916276271 - 0908018459

HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN


Thầy Tuấn 0916 276 271


Thầy Phước 0908 018 459


Cô Tuyền 0963 696 786

LIÊN KẾT WEBSITE
DÀNH CHO GIA SƯ
TIN TỨC NỘI BỘ
HỆ THỐNG GIA SƯ BK

TRUNG TÂM GIA SƯ BÁCH KHOA

Đội ngũ gia sư nhiều năm kinh nghiệm dạy nhiệt tình, dể hiểu

Địa Chỉ:
Văn phòng:
 20 Dương Tự Quán, Phường An Lac, Quận Bình Tân
Chi Nhánh: 382/22 Lê Hồng Phong, Phường 1, Quận 10 HCM
Hotline: 0838300655
Tel: 0916276271 - 0908018459

GIA SƯ CÁC QUẬN
THỐNG KÊ
Hôm nay ngày:
25/03/2017
 

Apartment for rent | Tieng anh giao tiep | Hoc tieng anh online | Trung tâm gia sư | Dạy tiếng anh trẻ em | Gia su hai phongNien giam thong ke | Tư vấn Y Dược Hà Nội | Thông tin tư vấn tuyển sinh Trực Tuyến | Saigon Pearl Apartment | Saigon Pearl

Sổ da cao cấp Sổ tay đẹp Sản xuất sổ da Sản xuất sổ tay In sổ tay Sổ tay bìa da Xưởng sản xuất sổ da Sổ tay cao cấp Cơ sở sản xuất sổ da Sổ tay ghi chép Sổ tay handmade Sổ bìa da Sổ tay vintage Quà tặng sổ da Sổ tay da